Кафедрa оториноларингології

Співробітники кафедри


img_2252

Дєєва Юлія Валеріївна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.

1995 р. закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця.

1997-1999 рр. проходила клінічну ординатуру на кафедрі оториноларингології.

Проходила стажування з ендоскопічної ринохірургії (Італія, Мілан), курси мікрохірургії вуха та отонейрохірургії (Польща, Варшава).

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення циркуляції внутрішньолабіринтної рідини при нейросенсорній приглухуватості різного генезу та методи її корекції».

У 2012 році захистила докторську дисертацію  на тему «Периферичні і центральні порушення вестибулярного аналізатора у хворих на цукровий діабет (клініко-експериментальне дослідження)».

Лікар вищої категорії. Щорічно за запрошенням іноземних колег відвідує міжнародні форуми, конференції, майстер-класи та семінари з оториноларингології.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

 • Кількість підготовлених аспірантів: 3

Наукові інтереси:

 • слухові та вестибулярні порушення у хворих із розладами ендокринної системи;
 • етіологія, патогенез, діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості;
 • сучасні методи лікування гострих та хронічних патологій ЛОР-органів;
 • імунологічна реакція у хворих на гострі та хронічні захворювання ЛОР-органів;
 • вестибулярна дисфункція у хворих на цукровий діабет;
 • історія оториноларингології в Україні;
 • науковий підхід до методів навчання у вищій школі.

Впровадження в клінічну практику: 5 патентів

Публікації: більше 150 наукових праць, включаючи посібники та методичні рекомендації.

Член Європейської федерації аудіологів, входить до складу апробаційної ради «Спеціальні питання хірургії», член Вченої ради медичного факультету №2, Національного медичного університету імені Богомольця, член Робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з підготовки національних протоколів (інструкцій) з ЛОР (оториноларингологія)

Нагороджена Подякою міського голови та Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров`я та високий професіоналізм.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 4.

 

 

 

img_2038

Науменко Олександр Миколайович – член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти.

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця.

Проходив стажування з ендоскопічної ринохірургії, курси мікрохірургії вуха та ото нейрохірургії (Варшава, Польща).

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему “Стан мінерального обміну і методи його корекції при деяких формах риніту” .

У 2002 році – докторську дисертацію, присвячену питанням спонтанного і індукованого патоморфозу хронічного риніту у жителів Київського регіону.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Кількість підготовлених аспірантів: 5

Наукові інтереси: результатом багаторічної роботи професора .О.М. Науменка стало створення нового напрямку в науці – екологічної ринології. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.

Впровадження в клінічну практику: 3 патентиУкраїни.

Публікації: понад 140 наукових робіт, з них 4 монографії, 2 винаходи, 4 навчальні методичні посібники, 2 методичні рекомендації.

Олександр Миколайович є першим проректором з науково-педагогічної роботи. Також йому належить одна з ключових ролей у створенні факультету підготовки лікарів Збройних сил України.

Членство у професійних асоціаціях: Європейська федерація аудіологів.

Нагороди: Заслужений лікар України, відмінник освіти України, Відзначений Подякою та Почесною грамотою Київського міського голови.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 5.

 

 

 

 

Тишко Федір Олексійович –  професор, доктор медичних наук.

У 1960 році закінчив Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут.

Проходив клінічну ординатуру з 1963 по 1965 рік на кафедрі хвороб вуха, горла і носа.

У 1969 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1981 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування хворих на післятравматичні стенози гортані і трахеї».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

перший в оториноларингології застосував циркулярну резекцію стенозуючої ділянки гортані і трахеї з утворенням міжтрахеального та трахеогортанних анастомозів;

розробив методи хірургічного лікування паралітичних стенозів гортані екстра- та ендоларингіальним шляхами;

один з основоположників мікроендохірургії гортані при паралітичних стенозах;

створив класифікацію пластичних операцій на гортані і трахеї та методи пластичної хірургії при усуненні дефектів, атрезій та стенозів гортані, трахеї та шийного відділу стравоходу;

розробив клінічну класифікацію ринітів.

першим з отоларингологів описав доброякісні і злоякісні пухлини з локалізацією в ЛОР-органах із малих слинних залоз;

розробив мікрохірургічні операції на голосових складках при пухлинах.

Впровадження в клінічну практику: 18 винаходів, що стосуються відновної та пластичної хірургії органів дихання.

Публікації : понад 250 наукових праць, включаючи монографії, навчальні методичні посібники та методичні рекомендації.

Громадська діяльність: лауреат Всеукраїнських пісенних фестивалів, автор Гімну Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Гімну Українського медичного товариства оториноларингологів.

Членство у професійних асоціаціях: член асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів України, член Всеукраїнської асоціації хірургів пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії.

Нагороди: Відмінник охорони здоров’я СРСР (1973), Лауреат Державної премії УРСР (1979). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Відмінник освіти України (2006). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2006).

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

img_2048

Дідковський В’ячеслав Леонідович  – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1996 році закінчив Український Державний медичний університет імені академіка О.О. Богомольця.

Неодноразово проходив стажування за кордоном за спеціальністю у Зальцбургі, Австрія 1998,1999, 2008 рр. та у Варшаві, Польща у 2009, 2010, 2015 рр. в тому числі з мікроендоскопічної ЛОР хірургії, пластичної ринохірургії, аудіології, ендоназальної та отохірургії (НДІ отоларингології АМН України, Корнельський університет США, ЛОР-клініка університету Майнца, Німеччина).

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вестибулярна дисфункцiя при нейросенсорній приглухуватості (особливості діагностики та підходів до лікування)».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

керівник діючим студентським науковим гуртком оториноларингології

Наукові інтереси: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Публікації: 100 друкованих робіт, в тому числі 8 за кордоном, співавтор монографії «Дифференциальный диагноз по симптомам в оториноларингологии» (2004, 2014) та підручника «Оториноларингологія–Otolaryngology» (2009, 2011).

Громадська діяльність: бере активну участь у житті Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 2003 року  працює помічником проректора з лікувальної роботи,  виконуючи обов`язки начальника лікувально-консультативнго відділу. З 2012 року працює відповідальним секретарем Апробаційної ради «Спеціальні питання хірургії», член Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Членство у професійних асоціаціях: з 2008 року є членом Европейского товариства ринологів, а з 2005 року член правління Українського товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області, член Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 3.

 

 

 

Терещенко Жанна Анатоліївна –  – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1998 році закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Закінчила аспірантура у 2003 році.

У 2004 році захистила дисертацію на отримання наукового звання кандидата медичних наук, що була присвячена питанням слухових та вестибулярних розладів у хворих на системні аутоімунні захворювання.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Публікації: більше 35 друкованих праць (співавторство 2 підручників, одного навчального посібника та однієї монографії)

Членство у професійних асоціаціях: член Українського товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

 

 

img_2351

Шевчук Юрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

ЛОР-лікар вищої категорії. 1997 році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Хронічний тонзиліт. Питання патогенезу та лікування” .

Основні напрямки науково-практичної роботи:

наразі очолює підрозділ кафедри оториноларингології на базі Київської міської клінічної дитячої лікарні №2, та є науково-практичним консультантом дитячого ЛОР-відділення цієї лікарні; є відповідальним за наукову роботу кафедри. Пріоритетними науковими інтересами є такі захворювань ЛОР органів як хронічний тонзиліт, аденоїдні вегетації, захворювання носа та приносових пазух.

Впровадження в клінічну практику: 1 патент

Публікації : 47 друкованих праць

Членство у професійних асоціаціях: член Українського товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області, Асоціації дитячих оториноларингологів, асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 3.

 

 

 

Діхтярук Олександр Вікторович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

З 2005 по 2020 роки щорічно проходив стажування за кордоном із таких дисциплін як пластична хірургія, ринохірургія, отохірургія, хірургія голови та шиї, онкологія. У 2017 р. «Endo Milano» – курси ендоскопічної хірургії, м. Мілан, Італія; «1-st FESS course Basic»-міжнародний майстер-клас з ендоскопічної хірургії носа та приносових пазух, м. Київ. У 2018 р. «Endoscopic endonasal surgery course II» – міжнародний майстер-клас з ендоскопічної хірургії носа та приносових пазух, м.Львів; 2019 «Endoscopic endonasal surgery course III» – міжнародний майстер-клас з ендоскопічної хірургії носа та приносови пазух, м. Дніпро.

У 2009 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Стан слухової та вестибуларної функції у хворих на розсіяний склероз».

Основні напрямки науково-практичної роботи: дослідження розладу слухової та вестибулярної функцій у хворих на розсіяний склероз. Відеоендоскопічне хірургічне лікування носа та приносових пазух, гортані, глотки, а також суміжних анатомічних областей: Хронічні поліпозні синусити, викривлення носової перегородки, хронічні тонзиліти тощо.

Впровадження в клінічну практику: 2 патенти України на корисну модель.

Публікації: 39 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, щорічна участь в якості учасника/доповідача у вітчизняних та зарубіжних форумах, симпозіумах, конференціях, з’їздах, конгресах.

З 2010 р. по теперішній час Консультант Авіаційного медичного центру НАУ.

З 2018 р. по теперішній час Міжнародний експерт (представник в Україні) страхового дайверського центру DAN Europe (Мальта).

Членство у професійних асоціаціях: член Українського товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області .

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 3.

 

 

 


img_2438

Коновалов Сергій Едуардович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2007  році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

З 2009 по 2011 рр. проходив навчання та стажування в Університеті Аристотеля (Греція).

2011-2012 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця.

Захистив дисертаційну роботу на тему: «Стан слухового аналізатора у хворих з органічною патологією магістральних судин голови і шиї до та після комплексного лікування».

Основні напрямки науково-практичної роботи: питання етіології, патогенезу, лікування хворих з порушеннями слуху. Ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: автор двох патентів на корисну модель з діагностики та лікування хворих із сенсоневральною приглухуватістю та екстравазальною компресією вертебральних артерій.

Публікації: більше 20 наукових праць, включаючи методичні рекомендації.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 3.

 

 

 


img_1975

Задорожна Анна Георгіївна – доцент  кафедри, кандидат медичних наук.

2000 р.закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетична спорідненість хронічних запальних процесів слизових оболонок носа та бронхів у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи».

Основні напрямки науково-практичної роботи: дослідження захворювань порожнини носа та приносових пазух. Лікування таких захворювань як гострий та хронічний тонзиліт, гострий та хронічний синусит, міцетома верхньощелепної пазухи, гострі та хронічні захворювання вуха.

Публікації : понад 40 наукових праць.

Нагороди: «Подяка» від Київського міського голови за вагомі трудові внески та високий професіоналізм.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

Мотайло Олексій Володимирович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

1999 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Постійно вдосконалюючись, щорічно проходить курси підвищення кваліфікації в Державній установі “Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка” з таких напрямків, як пластична хірургія, ендоскопічна ринохірургія. В 2005-2011 роках проходив стажування за кордоном із таких дисциплін як пластична хірургія, ринохірургія, отохірургія, хірургія голови та шиї, онкологія.

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Травматичний розрив барабанної перетинки (патогенез, клініка, лікування)».

Основні напрямки науково-практичної роботи: дослідження розладу слухової та вестибулярної функцій у хворих із захворюваннями слухового аналізатора, а також відновлення дихальної функції при патології порожнини носа та приносових пазух.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

 

Криничко Лілія Романівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

В 1990 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

Проходила багаторазове підвищення кваліфікації у відомих клініках Європи. Протягом 2008-2009 років разів стажувалася в провідній онкологічній клініці Ізраїлю, в  2009 році проходила практику з отохірургії в Німеччині. В 2010 року пройшла стажування в клініці пластичної хірургії в Італії.

Дисертацію захистила у 2003 році, яка була присвячена ролі порушення функції носового клапана у виникненні та перебігу захворювань носа та приносових пазух.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пластична хірургія та ендоскопічна ринохірургія. Виконує такі операції, як ринопластика, септопластика, поліпотомія, операції на приносових пазухах, операції з видалення пухлин порожнини носа.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

 

img_2140

Островська Ольга Олександрівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою у 2001 році.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Відеоендоскопічні хірургічні втручання у раніше оперованих хворих зі зміненою архітектонікою порожнини носа і приносових пазух».

Основні напрямки науково-практичної роботи: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: автор 2 патентів України.

Публікації : автор і співавтор більше 40 наукових статей, що присвячені вивченню питань етіології, патогенезу, лікування хворих з патологією порожнини носа та приносових пазух.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

img_1890

Тарасенко Максим Васильович – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчив у 2010 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

У 2019 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Стан слухової системи у  хворих на автоімунний тиреоїдит».

Основні напрямки науково-практичної роботи: вивчає вади слуху різного ґенезу та удосконалення способів ранньої діагностики та лікування різних варіантів цієї патології.

Публікації : 35 наукових праць.

Виконує обов’язки відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 3.

 

 

 

img_2417

Денисенко Роман Юрійович – асистент кафедри.

У 2007 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

Аспірантура з 2019 року, працює над дисертацією на тему: «Оптимізація хірургічного лікування хворих із синдромом обструктивного апное сну».

Основні напрямки науково-практичної роботи: ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: 2 патенти.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

 

img_2449

Шидловський Анатолій Юрійович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

2008 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

Доповідач та учасник понад 50 фахових конференцій і 30 спеціалізованих курсів та майстер-класів.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Сенсоневральна приглухуватість при вертебрально-базилярній судинній недостатності”.

Основні напрямки науково-практичної роботи: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: 1 патент на корисну модель.

Публікації : автор понад 40 опублікованих наукових робіт.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

da

Терентьєва Катерина Ярославівна – асистент кафедри, PhD.

У 2013 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

2013-2015 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі отоларингології.

Отримала ступень PhD на кафедрі отоларингології Варшавського медичного університету.

Основні напрямки науково-практичної роботи: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: має патент на корисну модель «Метод зупинки кровотечі при тонзилектомії» №76726.

Публікації: має більше 34 друкованих наукових праць.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 3.

 

 

 

img_2277

Ющенко Віктор Миколайович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

В 2003 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

В 2004 році проходив стажування в Українській медичній стоматологічній академії  з ендоскопічної функціональної рінохірургіі. У 2005 році навчання в Інституті отоларингології імені О.С. Коломійченка  з мікрохірургії вуха і отонейрохірургії.  В 2014 році навчання в Національній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика з пластичної хірургії обличчя.

Захистив дисертаційну роботу на тему: «Поліпозно риносинуїт: клініко-морфологічні прояви, патогенетичні підходи до лікування».

Основні напрямки науково-практичної роботи: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Публікації : 8 публікацій.

Членство у професійних асоціаціях: член Всеукраїнської асоціації пластичних та реконструктивних хірургів.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

img_2112

Амірханова Маргарита Рафаелівна – асистент кафедри.

В 2007 році закінчила НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою за спеціальністю лікувальна справа.

З 2019 року працює над дисертаційною роботою на тему «Клініко-імунологічні особливості перебігу хронічного риносинуситу у пацієнтів з сенсибілізацією до ендотоксину Staphylococcus aureus».

Основні напрямки науково-практичної роботи: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: 2 патенти.

Публікації : 2 публікації.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

Васильєв Олександр Валерійович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

В 2008 році закінчив  НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”.

Стажування: університетська клініка у місті Майнц, Німеччина 2015 р., у 2016, 2019 роках курси ендоскопічної хірургії в Білорусії.

У 2018 році захистив дисертаційну роботу на тему «Оптимізація лікувальної тактики при сенсоневральній приглухуватості судинного ґенезу шляхом вивчення її розвитку в експерименті».

Основні напрямки науково-практичної роботи: ургентне, консервативне та оперативне лікування захворювань вуха, горла, носа, гортані, шиї і суміжних областей, ендоскопічна діагностика та хірургічне лікування патології голови та шиї, естетична хірургія обличчя та шиї.

Впровадження в клінічну практику: 1 патент

Публікації : більше 7 наукових праць.

Членство у професійних асоціаціях: член Українського товариства оториноларингологів м. Києва та Київської області .

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 2.

 

 

 

Гогунська Інна Володимирівна – професор кафедри, доктор медичних наук.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Запорізького медичного інституту.

У 2007-2009 навчалася в клінічній ординатурі.

Проходила стажування в клініках Австрії, Німеччини, США.

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Ефективність інгаляційних кортикостероїдів у лікуванні загострень бронхіальної астми»;

2011 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Специфічна імунотерапія хворих на алергічний риніт з поєднаною сенсибілізацією до побутових та пилкових алергенів».

У 2012 р. було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

– лікування алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів.

– наукова діяльність в сфері алергології, імунології, оториноларингології.

– специфічна імунотерапія у хворих на алергічний риніт з поєднаною сенсибілізацією до побутових та пилкових алергенів залежно від стану імунної системи.

Впровадження в клінічну практику: запровадження численних технологій виявлення та лікування алергенами цілорічного та сезонного алергічного риніту, бронхіальної астми, інсектної алергії серед алергологів, отоларингологів, лікарів загального фаху, стоматологів (методики скринінгу алергічних захворювань, діагностики медикаментозної алергії), що значно покращило раннє виявлення алергічних захворювань, тим самим створивши можливість для проведення специфічної імунотерапії алергенами.

Членство у професійних асоціаціях: Віце-Президент Асоціації алергологів України, член Європейського респіраторного товариства, член Європейської асоціації астми та алергії.

Нагороди: Заслужений лікар України, у 2012 р. була удостоєна Державної Премії України в галузі науки і техніки. Почесні грамоти Президіума НАМН України і колегії МОЗ України, Орден “За заслуги” III (2018 рік).

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 4.

 

 

 

Заболотна Діана Дмитрівна  – доктор медичних наук, асистент кафедри.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

 • діагностика та лікування алергічних та запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха;
 • діагностика та лікування хворих з хропінням та апноє під час сну;
 • хірургічні втручання при різній патології порожнини носа, навколоносових синусів, носової частини глотки, деформації зовнішнього носа та вушних раковин.
 • У 1997 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця з відзнакою.
 • Постійно покращує свій професійний рівень, як за кордоном так і в Україні: Щорічні традиційні науково-практичні конференції Українського товариства лікарів-отоларингологів; 11th Congress of the European Laryngological Society; June, 8th – llth 2016 Genoa, Italy − 3rd Joint Meeting of ELS-ABEA & ALA 2nd Meeting of Società Italiana di Laringologia; June 2013th, LISBON (PORTUGAL) − Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology; July 3-7 2016, Stockholm − 26th Congress of the European Rhinologic Society, the 35th International Symposium of Infection and Allergy of the Nose and the 17th International Rhinology Society; 7 September 2016 − 5th annual meeting of the Rhinoplasty Society of Europe; 8 -10 September 2016, Paris-Versailles − INTERNATIONAL MEETING OF RHINOPLASTY SOCIETIES; 24 – 28 June 2017, Paris − 21st IFOS ENT World Congress.
 • У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів».

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування пробіотиків в комплексній терапії хронічних неспецифічних запальних та алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів».

Провідний науковий співробітник відділу запальних захворювань ЛОР-органів ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”.

Основні напрямки науково-практичної роботи:

 • діагностика та лікування алергічних та запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха;
 • діагностика та лікування хворих з хропінням та апноє під час сну;
 • хірургічні втручання при різній патології порожнини носа, навколоносових синусів, носової частини глотки, деформації зовнішнього носа та вушних раковин.

Публікації : більше 170 наукових робіт.

Членство у професійних асоціаціях: входить у склад апробаційної ради ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ» та спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Виконує рецензування дисертаційних та наукових робіт. Є дійсним членом Європейського ларингологічного товариства. Експерт МОЗ України за фахом “Отоларингологія, дитяча оториноларингологія, сурдологія”.

Участь у міжнародних конференціях, конгресах: Перший Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Другий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Третій Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Четвертий Українсько-Польський конгрес “Інноваційні технології в оториноларингології”, Оториноларингологія “Досвід. Надбання. Перспективи”.

Індекс Гірша 4.