Кафедра ортопедичної стоматології

Видавнича діяльність

 


Підручник «Ортопедична стоматологія»

Автори: М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. Київ, 2003 р.

Завантажити книгу (PDF, 27 МБ, закордонний трафік)

Підручник «Зубопротезна техніка»

Автори: М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. Київ, 2006 р.

Завантажити книгу (фотокопія JPG у ZIP, 185 МБ, закордонний трафік)

 

Підручник «90 років стоматологічному факультету НМУ ім. О. О. Богомольця»

Автори: В. Ф. Москаленко, В. П. Неспрядько., В. О. Маланчук, Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, А. В. Борисенко, Л. О. Хоменко, П. С. Фліс, М. М. Лук’янець, М. Ю. Антоненко, К. Є. Печковський, І. Л. Чехова, П. В. Куц.

Науковий редактор: д. ф. н., завідувач кафедри історії та стилістики української мови Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, проф. Л. І. Шевченко.

Рецензенти: д. м. н. проф. О. В. Павленко, д. м .н., проф. С. І. Дорошенко.

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист N 1/11-5412 від 21.06.2010)

УДК 378.096:616.31]:061.75″451.90″:378.661 (477-25)

 

Підручник «Биомеханика в стоматологии»

Авторы: А. А. Чуйко, І. А. Шинчуновський.

Підручник «Пропедевтика ортопедичної стоматології»

Автори: П. С. Фліс, Г. П. Леоненко, І. А. Шинчуновський, В. П. Голік, О. В. Громов, В. М. Дворник, С. І. Жадько, Ю. А. Калініченко, В. А. Кльомін, М. Д. Король, В. Ф. Макєєв, Л. М. Мунтян, В. П. Неспрядько, З. Р. Ожоган, Л. Д. Чулак.

Рецензенти: д. м. н. проф. В. А. Лабунець, д. м .н., проф. О. В. Павленко, д. м .н., проф. М. М. Рожко.

УДК 616-07; 615.477.1; 616.31

Підручник «Дентальна імплантологія»

 

УДК: 616.314?76:616.716.8?089.843?031

Авторами підручника є професор Неспрядько Валерій Петрович (завідуючий кафедрою) та Куц Павло Валерійович (доцент кафедри).

 

В. П. Неспрядько

 

Доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця,

заслужений діяч науки і техніки України,

 

 

 

П. В. Куц

 

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця,

заслужений лікар України

 

 

Анотація

 

У навчальному посібнику висвітлюються питання одного з сучасних напрямів стоматології — дентальної імплантації.

Розділи посібника відповідають навчальному плану і типовій навчальній програмі за спеціальністю «Ортопедична стоматологія», затвердженій Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти України.

Детально викладено історію використання імплантатів у світі та Україні, анатомію щелеп та скронево–нижньощелепного суглоба, властивості біосумісних матеріалів, особливості конструкції дентальних імплантатів та механізми їх інтеграції з тканинами, що їх оточують, погляди на питання біомеханіки, артикуляції та оклюзії при зубному протезуванні на імплантатах. Висвітлено питання деонтології, показання та протипоказання до застосування дентальних імплантатів. В посібнику представлено наступні розділи: обстеження пацієнтів при плануванні імплантації, імплантати та матеріали для їх виготовлення, сучасні хірургічні протоколи імплантації та способи зубного протезування на імплантатах. Описано найбільш поширені ускладнення на різних етапах, методи їх профілактики та лікування.

Зважаючи на сучасні вимоги, у посібник включено тестові завдання та алгоритм протезування з використанням імплантатів.

Текст посібника супроводжується достатнім ілюстрованим матеріалом.

Видання рекомендується для лікарів–стоматологів, викладачів та студентів стоматологічних факультетів медичних університетів, а також магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів.

 

Рецензенти

 

— директор Інституту стоматології, завідуючий кафедрою стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, д. м. н. професор О. В. Павленко;

— д. м. н., професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського медичного університету ім.Даніли Галицького Я. В. Заблоцький.

 

Літературний редактор — Н. А. Фатюшина.

 

Зміст

 

Раздел 1. Базові поняття імплантологічного лікування

1.1. Вступ

1.2. Історія розвитку стоматологічної імплантації

1.2.1. Стоматологічна імплантація в світі

1.2.2. Стоматологічна імплантація в Росії та Україні

1.3. Анатомо–функціональна характеристика щелепно–лицевого апарата

1.3.1. Нижньощелепна кістка

1.3.2. Верхньощелепна кістка

1.3.3. Скронево-нижньощелепний суглоб

1.4. Остеоінтеграція

1.4.1. Морфологічні особливості кісткової тканини

1.4.2. Реакція кісткової тканини на механічні ушкодження

1.4.3. Морфологічні особливості загоєння слизової оболонки і окістя

 

Розділ 2. Обстеження пацієнтів

2.1. Клінічне обстеження

2.1.1. Анамнез

2.1.2. Психологические аспекты коммуникации с пациентом

2.1.3. Внешнеротовое обследование

2.1.4. Внутреннеротовое обследование

2.1.5. Клиническая оценка на допротезном этапе имплантации

2.2. Рентгенологічне обстеження

2.2.1. Оглядова рентгенографія

2.2.2. Прицільні рентгенівські знімки

2.2.3. Комп’ютерна томографія (КТ), 3D моделювання та лазерна стереолітографія

2.3. Лабораторне дослідження діагностичних моделей в артикуляторі

2.3.1. Методика застосування артикуляторів та лицевих дуг

2.3.2. Визначення передчасних оклюзійних контактів

2.3.3. Планування оклюзії, що розвантажує зубні імплантати

2.4. Провізорні реставрації та воскове моделювання

2.5. Вивчення рухів нижньої щелепи (аксіографія) та стану скронево–нижньощелепного суглоба

2.6. Електроміографічне дослідження

2.7. Фотодокументація та визначення кольору майбутніх реставрацій

2.8. Системи збільшення, які використовують в стоматології

2.9. Показання та протипоказання до імплантації

2.9.1. Показання до імплантації

2.9.2. Загальні протипоказання до імплантації

2.9.3. Місцеві протипоказання до імплантації

2.10. Планування лікування

2.10.1. Основні принципи ортопедичного лікування з використанням імплантатів

2.10.2. Розрахункові схеми протезів з опорою на імплантати

 

Розділ 3. Імплантати та матеріали для їх виготовлення

3.1. Матеріали для виготовлення імплантатів

3.2. Класифікація імплантатів

 

Розділ 4. Хірургічний етап імплантації

4.1. Класифікація імплантаційних методик

4.2. Медикаментозне забезпечення хірургічного етапу імплантації

4.3. Виготовлення оклюзійного хірургічного шаблону

4.4. Хірургічні протоколи імплантації

4.4.1. Двоетапна імплантація

4.4.2. Одноетапна імплантація

4.4.3. Субперіостальна імплантація

4.4.4. Хірургічний протокол встановлення пластинчастих імплантатів

 

Розділ 5. Ортопедичний етап імплантації

5.1. Основні види протезування на імплантатах

5.2. Відбитки та індивідуальні ложки в імплантаційній реабілітації

5.2.1. Відбиткові матеріали, які застосовуються в процесі імплантаційного лікування

5.2.2. Методи отримання відбитків при імплантаційному лікуванні

5.2.3. Методика отримання реєстрату прикусу

5.2.4. Способи виготовлення та використання індивідуальних ложок в імплантологічній практиці

5.3. Клініко–лабораторні етапи виготовлення незнімних конструкцій на імплантатах

5.4. Клініко–лабораторні етапи виготовлення умовно–знімних конструкцій на імплантатах

5.5. Клініко–лабораторні етапи виготовлення знімних конструкцій на імплантатах

 

Розділ 6. Гігієна порожнини рота на етапах імплантації та під час користування конструкціями на імплантатах

 

Розділ 7. Причини невдач імплантаційного лікування

7.1. Ускладнення, що виникають на хірургічному етапі

7.2. Ускладнення, які виникають у віддалені строки

 

Додатки

1) Терміни, які використані в роботі

2) Список використаних джерел

3) Алгоритм практичної навички «Протезування з використанням імплантатів»

4) Форма інформованої згоди пацієнта

5) Стоматологічна карта

6) Інформація для пацієнта

 

 

dent-impl-ru

Підручник «Дентальная имплантология. Основы теории и практики. 2 издание»

Авторы: В.П. Неспрядько, П.В. Куц.

УДК: 616.314-76:616.716.8-089.843-031

ISBN 978-966-8855-53-5

Киев: «Саммит-книга», 2015. – 348 с.

В учебном пособии освещаются вопросы одного из современных направлений стоматологии — дентальной имплантации.

Разделы пособия отвечают учебному плану и учебной программе по специальности «Ортопедическая стоматология», утвержденной Министерством здравоохранения Украины и Министерством образования Украины.

Детально изложены история использования имплантатов в мире и Украине, анатомия челюстей и височно-нижнечелюстного сустава, свойства биосовместимых материалов, особенности конструкций дентальных имплантатов и механизмы их интеграции с окружающими тканями, вопросы биомеханики, артикуляции и окклюзии при зубном протезировании на имплантатах. Освещены вопросы деонтологии, показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. В пособии представлены следующие разделы: обследование пациентов при планировании имплантации, имплантаты и материалы для их изготовления, современные хирургические протоколы имплантации, методики зубного протезирования на имплантатах. Описаны наиболее распространенные осложнения на разных этапах, методы их профилактики и лечения.

С учетом современных требований в пособие включены тестовые задания и алгоритмы протезирования с использованием дентальных имплантатов.

Текст пособия сопровождается достаточным иллюстрационным материалом.
Издание рекомендуется для врачей-стоматологов, преподавателей и студентов стоматологических факультетов медицинских университетов, а также магистров, аспирантов, клинических ординаторов.

 

 

composit-materials
Підручник «Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы»
Авторы: A.В. Борисенко, B.П. Неспрядько, Д.А. Борисенко.

«Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы».

Учебное пособие.

Рекомендовано ученым советом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца как учебное пособие для студентов, магистров, врачей-интернов, курсантов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации (протокол № б от 20.06.2013)

Киев: ВСИ «Медицина», 2015.

 

 

prosthetic-dent-2015

Підручник «Prosthetic Dentistry. Part I. Fixed Prosthodontics»
В.П. Неспрядько, 3.Е. Жегулович, В.В. Ботвинко, С.В. Лисюк, В.В. Парій, Т.С. Неспрядько, Л.О. Етніс.

Ортопедична стоматологія. Підручник. За редакцією проф. В.П. Неспрядька, доц. 3.Е. Жегулович.- Житомир: «Полісся», 2015. – 260 с., іл. Англ. мовою.

ISBN 978-966-655-788-2

The textbook includes the main basic approaches in diagnostics, planning of dental prosthetic treatment of the patients with teeth damage. The textbook include contemporary methods of the patients examination. Dental occlusion condition basic principles and tools for inspection are shown. Teeth anaesthesia methods and armamentarium as important part of clinical procedures and emergency conditions are included. The textbook deal with the different types of fixed dentures – crowns, post and cores, bridges, which are fabricated in general dental practice. A separate part is devoted to the historical review of the dental department scientific and methodical work. The text information is accompanied with 181 illustrations, which will help the students to read and understand the information in a better way. This textbook is recommended for students of the Higher Medical Educational Institutions of the 3-4th level of accreditation.

Підручник містить базову інформацію щодо підходів у діагностиці та плануванні ортопедичного лікування хворих з пошкодженням зубів. Підручник включає сучасні методи обстеження. Також викладені основні принципи та прилади для вивчення стану дентальної оклюзії. Включені методи та інструменти для проведення анестезії зубів, корекції та профілактики виникнення надзвичайних станів у клінічній практиці. У підручнику викладено принципи вибору та виготовлення різних типів незнімних ортопедичних конструкцій — коронок, вкладок, мостоподібних протезів, що використовуються в стоматологічній практиці. Окрема частина підручника присвячена історичному огляду науково-методичної роботи кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Текстова інформація супроводжується 181 ілюстрацією. питаннями та тестовими завданнями, що допоможе студентам засвоїти і зрозуміти інформацію якнайкраще. Підручник рекомендовано для студентів вищих медичних навчальних закладів 3-4-го рівня акредитації.

zuboprotezna_tehnikaПідручник «Зубопротезна техніка»; видання третє, перероблене та доповнене.

Автори: М.М. Рожко, В.П. Неспрядько, І.В. Палійчук, Т.М. Михайленко, Ю.В. Опанасюк, М.В. Мельничук, Г.З. Парасюк, Ю.С. Дусько, С.В. Гульчук

УДК 616.31+615.477.2

ISBN 978-966-460-067-2

Київ, «Книга-плюс», 2016. – 604 с.

У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці.

Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів підго­товки зубних техніків та лікарів-стоматологів, затверджених МОЗ України.

Текст підручника супроводжується багатим ілюстративним ма­теріалом.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів, зубних тех­ніків.

 

dental-prosthetic_techniqueПідручник «DENTALPROSTHETIC TECHNIQUE» Under the Editorship of professor M.M. Rozhko, professor V.P. Nespryadko

ЗУБОПРОТЕЗНА ТЕХНІКА (англійською мовою)

Автори: М.М. Rozhko, V.P. Nespriydko, I.V. Palyichuck, T.M. Mikhailenko, M.V. Melnichuk, H.S. Parasiyk, U.S. Dusko, S.V. Hulchuk

УДК 616.31+615.477.2

ISBN 978-966-460-083-2

Kiev, “Book-plus”, 2016

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України як підручник для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 02.06.2016 р.)

Textbook presents organization of work of dental technical laboratory, material supply and providing of dental technical production, modem material knowledge, clinical-laboratory stages in production of all spectrum of orthopedic constmctions and the questions of labour protection.

Sections of textbook correspond educational programs of training of dental tech­nicians and stomatologists approved by the Ministry of Health of Ukraine.

Textbook is accompanied by the vast illustrative materials.

For students of stomatological faculties, intership doctors, clinical staff physi­cians, postgraduate students, stomatologists and dental technicians.