Кафедра ортопедичної стоматології

Наукова робота

Керівник НДР

Завідувач кафедри

Ортопедичної стоматології

д.мед.н., професор                                                        В.П. Неспрядько

 

Відповідальний виконавець

к.мед.н., доцент                                                            Ю.В. Клітинський

 

КОНТАКТИ
Електронна скринька  – 417Klitinsky@gmail.com

 

СУЧАСНІ ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

⚫ Вивчення етіології та патогенезу деформацій зубних рядів, патологічної стертості зубів, механізмів виникнення непереносимості до сплавів металів зубних протезів, динаміки посттравматичних змін у крайовому пародонті після під’ясенного препарування, дентальної імплантології та зубного протезування з опорою на імплантати

⚫ Удосконалення діагностики та способів лікування дисфункціональних станів скроне- во-нижньощелепних суглобів

⚫ Вивчення клініко-естетичних особливостей незнімного та суцільнолитого протезування

⚫ Упровадження різноманітних методик протезування при стоматологічній імплантації

⚫  Розробка програми оптимізації науково-дослідних робіт із використанням комп’ютерних технологій

⚫ Дослідження електроміографічних показників у пацієнтів з оклюзійними порушеннями

 

 

НДР (ТЕМА)

Цифрові протоколи диференційної діагностики, лікування та профілактики функціональних розладів зубощелепно лицевої ділянки. Клініко-лабораторний аналіз оклюзійних співвідношень у період адаптації до незнімних зубних протезів(проміжний). На основі відомих сучасних цифрових технологій протезування зубних рядів буде запропоновано цифровий протокол лікування функціональних розладів зубощелепно лицевої ділянки,  що поєднає в собі застосування різних технологій в певних комбінаціях і певній послідовності для досягнення якісного нового результату саме у випадках функціональних розладів.

 

Упродовж останніх часів на кафедрі опубліковано велику кількість наукових праць, отримано патентів на винаходи. Крім того, виконано цикл робіт зі створення стоматологічних сплавів металів, штучних зубів підвищеної твердості на композитній основі, керамічних мас, зразків обладнання для зуботехнічних ливарень та лабораторій із металокераміки, а також комплексу обладнання для стерилізації у стоматології. Серед кафедрального доробку понад 700 наукових праць В. Неспрядька, серед яких підручники, монографії, навчальні посібники, найважливішими серед яких є:

⚫ «Ортопедична стоматологія» (М. Рожко, В. Неспрядько, 2003);

⚫ «Зубопротезна техніка» (М. Рожко, В. Неспрядько В., 2016); Видавництво «Книга плюс»,

Київ, 2016, 544 с.

⚫ «Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики» (В. Неспрядько, П. Куц, 2009);

⚫ «Prosthetic Dentistry» (V. Nespriadko, Z. Zhegulovych, 2015);

⚫ «Ортопедична стоматологія» (М. Рожко, В. Неспрядько, 2020).

З-під наукового пера завідувача вийшло 10 методичних рекомендацій. Валерій Неспрядько – автор понад 40 винаходів та патентів, серед яких принципово нові методи діагностики і лікування захворювань; зубо- щелепної системи.

 

Конгреси, з’їзди та конференції – це заходи, на яких апробується свіжа думка, нова ідея, врешті власний метод. Конгрес Європейського ортодонтичного товариства (EOS) – одна знакова подія для науковців. Зокрема, на 83-му конгресі Європейського ортодонтичного товариства EOS2007 у Берліні Україна була представлена двома доповідями, одна з яких – «Дисфункції ВНЧС у пацієнтів із зубощелепними аномаліями» – авторів професора В. Неспрядька та І. Скрипник й Ю. Клітинського.

 

На ортодонтичному конгресі у Києві. На фото: професори Ігор Токаревич (м. Мінськ), Валерій Неспрядько (м. Київ), Юлія Гіоєва (м. Москва), доценти Ірина Скрипник, Юрій Клітинський (м. Київ), професор Роман Фадєєв (м. Санкт-Петербург), заступник директора Стоматологічного медичного центру НМУ Марія Лук’янець

 

 

Асистент Назар Лисенко доповідає про нові технології у сфері ортопедії

 

Кафедра ортопедичної стоматології – це база для проведення секційних засідань наукових конференцій, її співробітники виступають на міжнародних науково-практичних конференціях у рамках міжнародних спеціалізованих виставок «Стоматологія». За ініціативи співробітників кафедри в науково-практичному навчальному центрі організовано роботу семінару «Сучасні технології в ортопедичній стоматології».

 

Із 2006 року проводяться щорічні наукові читання присвячені пом’яті професора С. Криштаба.

Серед переліку найважливіших заходів, які організовувала кафедра, або ж співробітники кафедри брали участь, такі:

10 Міжнародний конгрес Польської асоціації темпоромандибулярних розладів 2016 року (В. Неспрядько, Ю. Клітинський) та ін.

  • Міжнародна конференція «Ортодонтія сьогодні» у Киргизстані 2017 року; співробітники кафедри ортопедичної стоматології спільно з співробітниками СП «Промед» прочитали лекції та провели майстер-класи «Техніка прямої дуги та її конструктивні елементи»;
  • ІІ Міжнародна конференція стоматологів у Польщі 2015 року (В. Неспрядько, Ю. Клітинський, В. Шибінський, Д. Гуща); кафедра ортопедичної стоматології виступила співорганізатором конференції;
  • Міжнародна освітньо-практична конференція «Сучасні засоби діагностики та лікування сагітальних аномалій прикусу» 2018 року, який провела кафедра ортопедичної стоматології разом із СП «Промед» за участі представників України та Грузії.

Кафедра постійно бере участь у Східноєвропейській конференції, яка проводиться що два Перша конференція була 2000 року, а її засновником є президент Асоціації імплантологів Мирон Унгрин. У доповідях члени кафедри відходять від загальних проблем, натомість акцентують увагу на проблемах оклюзії на імплантах.

 

На конференції в Ополі (квітень 2016 р.)

 

Кафедра постійно бере участь у Східноєвропейській конференції

На конгресі Європеріо9 (Амстердам)

 

На XI Міжнародному з’їзді Польського товариства суглобової дисфункції (2017 р., Воянівський замок)

 

Щороку за кордоном відбуваються різноманітні заходи, виставки, які відвідують представники кафедри. Наприклад, 2017 року співробітники кафедри ортопедичної стоматології взяли участь у Міжнародній стоматологічній виставці IDS2017, що проходила у Кельні, Німеччина. Відвідування виставки IDS дозволило отримати інформацію про новітні продукти і технології, які найближчим часом знайдуть широке застосування в багатьох країнах світу.

 

Конгреси, з’їзди та конференції – це заходи, на яких апробується свіжа думка (м. Кельн, 2019 р.)

 

На IX Східноєвропейській конференції у Львові (квітень 2019 р.)

На базі кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та педагогічних кадрів через докторантуру, аспірантуру, клінічну ординатуру.

У рамках підготовки науково-педагогічних кадрів для вищих медичних закладів освіти України співробітники кафедри здійснюють рецензування дисертацій, беруть участь у роботі експертної комісії та апробаційної ради «стоматологія», у діяльності Асоціації стоматологів України.

Підвищення наукового рівня викладачів – зокрема стажування – ще один рівень науково-педагогічної діяльності, у якому активно задіяні співробітники кафедри. Фахівці проходять стажування як в Україні, так і за кордоном.

 

Перелік дисертацій кафедри ортопедичної стоматології, виконаних під керівництвом професора В.П.  Неспрядька  

 

П.І.Б. Назва дисертації Рік захисту
Докторські дисертації
 1. Суржанский С.К.

 

Оригинальна технологія з прийомом методу атомно-іонного розподілу (АІР) в ортопедичній стоматології. 1994
 2. Онищенко В.С. Непереносимість сплавів металів зубних протезів (клініко-лабораторні дослідження) 1995
 3. Жадько С.І. Особливості патогенезу і лікування запальних захворювань слизової оболонки протезного ложа у хворих з хронічною бронхообструктивною патологією 1996
 4. Нідзельський М.Я. Механізми адаптації до повних знімних пластиночних зубних протезів і методи їх корекції 1998
 5. Куроєдова В.Д. Комплексна оцінка хвороби «зубощелепна аномалія» та прогноз лікування ортодонтичними апаратами 1999
 6. Король М.Д. Підготовка і ортопедичне лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів 1999
 7. Лабунець В.А. Розробка наукових основ планування стоматологічної ортопедичної допомоги на сучасному етапі її розвитку 2001
 8. Кордіяк А.Ю. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основа сплавів металів 2009
 9. Куц П.В. Прогнозування та профілактика ускладнень при дентальній імплантації (Клініко-експериментальне дослідження) 2013
 10. Левандовський Р.А. Ортопедична реабілітація хворих на складну щелепно-лицеву патологію із застосуванням дентальних імплантатів 2015
Кандидатські дисертації
1. Суржанский С.К. Прижиттєве визначення твердості тканин зубів та її роль в патогенезі та лікуванні патологічного стирання 1988
2. Грибан О.М. Клінічні особливості та ортопедичне лікування травматичних пошкоджень зубів 1988
3. Седаков И.Н. Заміщення часткових дефектів зубних рядів у фронтальній ділянці та в області премолярів протезами, фіксованих на внутрішньокісткових імплантатах 1989
4. Тяжкороб Т.В. Ортодонтичне лікування мезіального прикусу з видаленням окремих зубів та його вплив на формування лицьового скелету 1989
5. Український С.А. Вікові анатомо-функціональні особливості скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) в нормі та при зубощелепних деформаціях за даними клініко-рентгенологічного дослідження 1993
6. Жегулович З.Є. Динаміка посттравматичних змін в маргінальному пародонті після под’ясеневого препарування 1994
7. Тріль І.Б. Реабілітація хворих з зубощелепними деформаціями, обумовленими нахилами зубів 1995
8. Волинець В.М. Клініко-лабораторні показники непереносимості до сплавів металів 1996
9. Топко П.П. Протезування дефектів зубних рядів при парадонтиті і пародонтозі з урахуванням визначення залишкової потужності пародонту 1997
10. Безик Т.І. Клініко-естетичні особливості незнімного протезування при аномаліях зубів, дефектах та деформаціях зубних рядів 1998
11. Гурандо В.Р. Вивчення вікових змін оклюзійної площини зубних рядів 1999
12. Клітинський Ю.В. Етіопатогенетичне обґрунтування лікування стійких функціональних зміщень нижньої щелепи 2000
13. Семенов Є.І. Розробка та клініко-еспериментальна оцінка вдосконаленого кобальто-хромового сплаву для бюгельного протезування 2001
14. Крайній А.В. Поліпшення фізико-механічних властивостей пластмасових базисів знімних протезів 2002
15. Прийма А.О. Фактори, що обумовлюють якість фіксації незнімних зубних протезів 2003
16. Лисюк С.В. Оптимізація вибору сучасних методів місцевої ін’єкційної анестезії при протезуванні незнімними зубними протезами 2003
17. Нанкалі Алі Особливості розподілу жувального тиску штифтовими конструкціями 2004
18. Куц П.В. Експериментально-клінічна оцінка факторів, які впливають на стабільність зубних протезів, що опираються на імплантати 2004
19. Макаров Ю.П. Конструювання знімних пластинчатих протезів з врахуванням анатомо-фізіологічних особливостей порожнини рота у осіб геронтологічного віку (клініка, лабораторні дослідження) 2006
20. Шинчуковський І.А. Показання, клінічні особливості заміщення дефектів коронок бокових зубів вкладками та технології їх виготовлення 2006
21. Кисіль З.Ф. Розробка та клінічне впровадження штучних зубів підвищеної твердості в знімних зубних протезах 2007
22. Войцеховська О.В. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів 2007
23. Сейфоллахі Гаредагі Зад Моджтаба Підвищення функціонального стану зубів шляхом мікропротезування суцільно керамічними вкладками, виготовленими методом CAD/CAM CEREC 3D 2008
24. Захарова А.Є. Патогенез, профілактика та лікування оклюзійних порушень у осіб з втратою перших постійних молярів 2010
25. Скібицький В.С. Профілактика запальних змін пульпи після глибокого препарування під незнімні конструкції 2010
26. Краснов В.Ю. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору оклюзійної схеми для знімних протезів при лікуванні пацієнтів з повною втратою зубів 2010
27. Тишко Д.Ф. Етіо-патогенетичне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при парафункціях жувальних м’язів 2010
28. Костюк Т.М. Клініка, діагностика, ортопедичне лікування та профілактика оклюзійних порушень, які виникли внаслідок прорізування третіх молярів 2010
29. Гуща Д.К. Вплив структурних та хімічних (складу) елементів зубопротезних сплавів на розвиток неприйняття зубних протезів 2010
30. Прощенко А.М. Діагностика та лікування функціональних розладів зубощелепної лицевої ділянки у пацієнтів з включеними дефектами зубних рядів 2010
31. Медвінська Н.І. Експертна система дослідження пацієнтів з порушенням адаптації до зубних протезів 2010
32. Тихонов Д.О. Клініко-лабораторне обґрунтування шляхів перерозподілу жувального навантаження при частковому знімному протезуванні 2013
33. Лисейко Н.В. Розробка і оптимізація методів стабілізації оклюзії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 2014
34. Борисенко Д.А. Дослідження фіксації незнімних зубних протезів композиційним цементом подвійного твердження 2015
35. Барановський О.В. Клінічне обґрунтування, лабораторне конструювання повних знімних протезів при відсутності зубів на одній із щелеп 2015
36. Шевчук В.О. Клініко-лабораторна оцінка впливу способів дезінфекції на якість зубного протезування 2016
37. Парій В.В. Диференційна діагностика та патогенетично спрямоване лікування станів, зумовлених користуванням металовмісними зубними протезами 2016
38. Терещук О.Г. Клінічна діагностика, ортопедичне лікування оклюзійних порушень, які виникли або були спровоковані внаслідок проведеного ортопедичного лікування 2016
39. Михайлов А.А. Клініко-лабораторне обґрунтування та оцінка ефективності заходів гігієни порожнини рота пацієнтів, що користуються незнімними зубними протезами 2016
  1. Мороз Ю.Ю. Клініко – лабораторний аналіз оклюзійних                          2019

співвідношень у період   адаптації до незнімних

зубних протезів

 

 

 На сьогодні під керівництвом професора В.П. Неспрядька виконується 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій, теми яких затверджені Вченою Радою університету.

 

 

 

 

 

Список наукових статей, що були надруковані в українських журналах співробітниками кафедри ортопедичної стоматології

 

1 Мягкая подкладка – это просто! Друк. Дента клуб № 2. 2019 С.28-33 Симоненко Р.В
1 Двошарові плас-тинкові протези з еластичною підкладкою – експлоративний підхід. Використання м’якої підкладки

UfiGel P (“VOCO”, Німеччина), як засобу для зменшення термінів адаптації до знімних протезів

Друк. Новини стоматології.

№ 1 (98). 2019

С.60-64 Симоненко Р.В
2 Спосіб обстеження пацієнтів у період адаптації до незнімних зубних протезів Друк. Дента клуб № 2. 2019 С.28-33 Симоненко Р.В
4 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба Друк. Сучасна стоматологія 1(100) 2020 С.108-111 Костюк Т.М
5 Эффективность применения Admira Protect (VOCO)  для устранения гиперестезии зубов как манифестация первого шага координированного вмешательства в процессе реабилитации пациентов с генерализованными болезнями пародонта Друк. Сучасна стоматологія 1(100) 2020 С. 108-111 Симоненко Р.В
6 Минимальные вмешательства – максимальный результат! Результаты исполь-зования лака Amira protect (VOCO)  для лечения гиперестезии зубов в про-цессе реабилитации пациентов с генерализованным пародонтитом Друк. Дента клуб  № 2 (98)  лютий 2020 С.21-25 Симоненко Р.В.
7 Застосування оклюзійних шин, виготовлених за допомогою про-грами “EXOCAD” з використанням віртуального артикулятора, налаштованого за результатами електронної аксіографії, для лікування дисфункційних порушень скронево-нижньо-

щелепного суглоба

Друк. Новини стоматології № 1 (102) 2020 С.28-33 Костюк Т.М.

Симоненко Р.В.

8 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці м’язово-сугло-бової  дисфункції скронево-нижньощелеп-ного суглоба протезів Друк. Сучасна стоматологія. № 1(12). 2020 С.108-111 Костюк Т.М.
9 Рання діагностика м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу за допомогою комп’ютерної системи-додатку Друк. Український науково-медичний молодіжний журнал. № 4(112), 2019 С.6-11 Костюк Т.М.

Канюра О.А.

 

10 Спосіб діагностики м’язово-суглобової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба

 

Друк. Дента клуб № 2. 2019 С.28-33 Симоненко Р.В
11 Застосування оклюзійних шин, виготовлених за допомогою програми «EXOCAD» з використанням віртуального артикулятора, налаштованого за результатами електронної аксіографії, для лікування дисфункційних порушень скронево-нижньо-щелепного суглоба Друк. Новини стоматології. № 1, 2020 С.6-11 Симоненко Р.В.

Етніс Л.О.

12 Analysis of efficiency of the temporo-mandibular

disorders treatment

Друк Medical Science of Ukraine

Медична наука України

2020, Vol. 16, № 1

Національний медичний університет імені О.О. Бо-

гомольця

Р. 48-51 Kostiuk T.М.

Kaniura A.А.

Lytovchenko N

13 Десенсибилизация гиперчувствительных зубов – обязательная часть вашего  протокола работы с пациентом во время стоматоло-гического приема Друк Сучасна стоматологія 3 (102) 2020 С.7-14 Симоненко Р.В.

Васильева-Ката-шинская Н.Н.

14 Функциональный анализ результатов использования эластической  подкладки “Ufi Gel P” компании «VOCO» (Германия)  как средства для сокращения сроков адаптации к съемным пластиночным протезам в процессе ортопедической реабилитации пациентов с асимметричными дистально неогра-ниченными дефектами зубных  рядов на ранних этапах Друк Сучасна стоматологія № 4(103), 2020

 

 

С.53-60 Симоненко Р.В.

Этнис Л.А

15 «Оцінка цефалометричних показників при двосторонньому дистальному зміщенні суглобових голівок скронево-нижньощелепного суглобу» Друк Журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини» Полтава 2020

 

https://visnyk-umsa.com.ua/index.php/journal/article/view/288

Том 20, випуск 3 (71) с.41 Вовк В.В, Неспрядько В.П.

 

 

 

 

Опубліковані наукові статті в інших виданнях

 

1 Electromiographic  research of muscles functional activity of the maxillofacial area in patients with open bite Друк. Kujawska Szkola  Wyisza we Wloclawku (Cuiavian University in Wloclawek)

Рrospects for the development of medicine in eu countries and Ukraine. Wloclawek, Republic of Poland. December 21-22, 2018.

p.43-46 Kostiuk T.M.

Tsyzh O.O.

Tsyzh A.V.

Kostiuk T.R.

 

2 Electromiographic  research of muscles functional activity of the maxillofacial area in patients types of facial growth Друк. Intermedical journal II (12) 2018 p.15-25 Flis P.S.

Tsyzh O.O.

Kostiuk T.M.

3 The using different gnathological  correction schemes for complex treatment of patients with latrogenic occlusal disorders of the tooth-jaw system Друк. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical conference. International Trends in Science and Technology. Vol. 2, December 25, 2018, Warsaw, Poland

(Scholar, academia.edu) Сертифікат учасника міжнародного зразка

 

p.15-20 O.Tereshchuk

V.Nespryadko

I.Shvnchukovskyy

T.A.Fedorenco

A.V.Oleynik

4 WAYS OF ELIMINATING IATROGENIC OCCLUSIVE DISORDERS AND AVOIDING COURT CONFLICTS BY PROVIDING A QUALIFIED GNATAL CORRECTION OF THE TOOTH-JAW Друк. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.2, February 28, 2019, Warsaw, Poland

(Scholar, аcademia.edu)

Сертифікат учасника міжнародного зразка

 

Р.3-9 Nespriadko V. P.

Tereshchuk O. G.

Shyncukovsky І. А.

Fedorenko T. A.

Chopchik V. D.

5 Мягкая подкладка – это просто! Друк. Дента клуб № 2. 2019 С.28-33 Симоненко Р.В.
6 Двошарові плас-тинкові протези з еластичною під-

кладкою – експло-ративний підхід. Використання м’якої підкладки

UfiGel P (“VOCO”, Німеччина), як засобу для зменшення термінів адапта-ції до знімних протезів

Друк. Новини стоматології.

№ 1 (98). 2019

С.60-64 Симоненко Р.В.
7 Potency assignment of the effectiveness of mobile teeth adhesive controlled immobilization in the process of complex rehabili-tation of patients with generalized periodontitis Друк. Perspectives of world

science and education

Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference

25-27 December, 2019.

Osaka, Japan.

P.181-184 Symonenko R.V.
8 Physical examina-tion of patients with dysfunction of TMJ

disorders

Друк. Scientific Achievements of modern society. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference January 8-10, 2020. Liverpool 2020. P. 106-110 Kostiuk T.

Kaniura A.

9 Напряженное состояние резьбового

соединения в системе дентальный имплантат-кость

Друк Международный научный журнал. Прикладная механика. Том 56 (66). №1, февраль. 2020 С. 44-51 Григоренко А.Я.

Лось В.В.

Маланчук В.А.

Тормахов Н.Н.

10 The control of teeth hyperesthesia is the first step of coordinated interventions in the rehabilitation process of patients with generalized parodontal      disease Друк. ІІ International Scienctific and Practical Cоnference “Modern science: problems and innovations” 3-5 May 2020. Stockholm. P.119-122 Symonenko R.V.

Mai Son Khiieu,

Filonenko T.V.

11 Reseach of the chewing muscles in dysfunction disorders of TMG Друк. Neurophisiology,  № 1, 2020 С.28-33 Kostiuk T.

Kaniura A.

Shynchukovskyi I.

Tsyzh А.

Medvinska N.

 

12 The experience of using the diagnostic apparatus in clinical estimation of electric power characteristics of fixed metal protheses in oral cavity Друк. Topical issues of development of modern science. Abstracts of V International scientific and practical conference. Sofia, Bulgaria, January 15-17, 2020 Р.81-83 Kostiuk T.,

Gushcha D.

Tyazhkorob T

13 The use of occlusal splints manufactured with “EXOCAD” software in the treatment of temporo-mandibular disfunction

 

Друк. International Journal of Medical Dentistry. Volume 24. Issue 1 January/ March 2020. Romania.

(Web of Science)

Р.81-83 Kostiuk T.,

Gushcha D.

Tyazhkorob T

14 The experience of using the diagnostic apparatus in clinical estimation of electric power characteristics of fixed metal protheses in oral cavity Друк. Topical issues of development of modern science. Abstracts of V International scientific and practical conference. Sofia, Bulgaria, January 15-17, 2020 Р.81-83 Kostiuk T.,

Gushcha D.

Tyazhkorob T

15 Особенности пато-генетических изменений в тканях па-родонта в области травматических узлов при генера-лизованном пародонтите у больных с вторичной аден-тией Друк. Perspectives of world

science and education

Abstracts of Х International Scientific and Practical Conference

17-19 June, 2020.

Osaka, Japan

 

https://scholar.google.com/citations?user=MDnHP8IAAAAJ&hl=ru

Р.81-83 Сергеева А.В.

Костюк Т.М.

Хрол Н.С.

Сергеева И.Е.

16 Поиск физиологи-ческого соотношения челюстей и вы-соты прикуса у пациентов  с оклюзионными нарушениями, возникшими после проведе-

ния некорректных стоматологических вмешательств

Друк. Поиск физиологи-ческого соотноше-ния челюстей и вы-соты прикуса у па-

циентов  с ооклю-

зионными наруше-

ниями, возникши-ми после проведе-

ния некорректных стоматологических вмешательств

С.60-64 Терещук Е.Г.

Скрипник И.Л.

Неспрядько-Монборнь Т.С.

17 Overall assessment of the effectiveness of treatment for dysfunc Overall assessment of the effectiveness of treatment for dysfunction tion Друк. Topical issues of Science and Practice. Abstracts of VII International scientific and practical conference. London, Great Britain, November 2-6, 2020 Р.307-309 Kostiuk Tetiana Martsyniuk Yevhenii
18 DYSFUNCTION OF TMJ: CLINICAL DIAGNOSIS. Друк.

 

Science and Education: Problems, Prospects and Innovations. Abstracts of II international cientific and practical conference Kyoto, Japan, November 4-6, 2020 P.63-66 Kostiuk T.M.

Taberko A.A.

Burdeina I.O.

Kostiuk T.R.

 

 

 

 

В журналах, що індексуються в Scopus та/абоWebofScience

 

  1. Сomplex treatment of patients with iatrogenic occlusal disorders of the tooth-jaw system using different gnathological correction schemes Фізіологічний журнал. Том 65, № 1, 2019. Київ

Tereshchuk O.Nespryadko V.Shynchukovskyi I. Khrol N.Palyvoda R.Oleynik . http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1381/1/%d0%a1omplex%20treatment%20of%20iatrogenic%20occlusal%20disorders%20of%20the%20tooth-jaw%20system.pdf
Scopus Q 4

  1. Stress state of a threaded joint in a dental implant-bone system International Applied Mechanics. Vol. 56. No 1, January, 2020 Grigorenko A.Ya .Los V.V.Malanchuk V.A.

Tormakhov

Scopus Q 4

  1. WAYS OF ELIMINATING IATROGENIC OCCLUSIVE DISORDERS AND AVOIDING COURT CONFLICTS BY PROVIDING A QUALIFIED GNATAL CORRECTION OF THE TOOTH-JAW Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.2, February 28, 2019, Warsaw, Poland Nespriadko V. P.Tereshchuk O. G.Shyncukovsky І. А.

Fedorenko T. A.Chopchik V. D.

http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1381/1/%d0%a1omplex%20treatment%20of%20iatrogenic%20occlusal%20disorders%20of%20the%20tooth-jaw%20system.pdf

Scopus Q 4

  1. The use of occlusal splints manufactured with “EXOCAD” software in the treatment of temporo-mandibular disfunction International Journal of Medical Dentistry. Volume 24. Issue 1 January/ March 2020. Romania.

(Web of Science) Kostiuk T., Lytovchenko

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=20666063&AN=142604284&h=vGXb10rUjrI1RSNN1VGXunIH0yQJURcvh9EglYioIAqWvketOpeRE%2B6dZGOSlyXRHIQzWbjjFkeioqcwhw0Nuw%3D%3D&crl=f

Web of science

 

  

 

 

Інформація про патентно-ліцензійну діяльність

 

 

781 Спосіб нормалізації оклюзійних спів-відношень зубних рядів у період адаптації до не-знімних зубних протезів із керамічним обличюванням Друк. Патент на корисну модель №  (11) 134090

(51) МПК (2019.01)

А61С 7/00

А61С 13/083 (2006.01)

GO № 21/00

від 25.04.2019

4 с. Мороз Ю.Ю.

Неспрядько В.П.

782 Спосіб обстеження пацієнтів у період адаптації до незнімних зубних протезів Друк. Патент на корисну модель №  (11) 134091

(51) МПК А61В 6/03 (2006.01)

від 25.04.2019

4 с. Мороз Ю.Ю.

Неспрядько В.П.