Кафедра ортопедичної стоматології

Студентський науковий гурток

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

Завідувач кафедри – заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.мед.н. В.П.Неспрядько

Керівник гуртка –к.мед.н. В.В.Вовк

Формат та графік проведення:

Місце проведення засідань – кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, вул. Зоологічна 1

Періодичність проведення засідань – 1 раз на місяць

Засідання гуртка відбуваються в різних форматах-очно та дистанційно.

Напрями роботи гуртка:

 

обговорення сучасних методів лікування захворювань ортопедичного профілю

-аналіз клінічних ситуацій та методів корекції

-прийом тематичних пацієнтів

-підготовка та аналіз сучасної тематичної оглядової літератури

-ознайомлення та впровадження методів доказової медицини

-написання студентських наукових статей та оглядів в матеріалах конференцій, конгресів, науково-практичних журналах

-участь в конференціях міжнародного формату

-відвідування наукових заходів

 

До занять з гуртківцями залучається завідувач кафедри, доценти, асистенти. Тематика засідань гуртка тісно переплітається з науковими напрямами викладачів кафедри.

 

– Матеріали науково-практичної конференції «Modern science: innovations and prospects». Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden «ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ТА ПРОМЕНЕВИХ ПРОЯВІВ У ПАЦІЄНТІВ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ТА СИМПТОМОМ» Вовк В. В., Кулик А. А., Вовк В. Т.

 

– Матеріали науково-практичної конференції «Science,innovations and education: problems and prospects» Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. «ARTHROSCOPY VS SPLINT-THERAPY IN MANAGING THE TMD: A REVIEW» Nespryadko V.P., Vovk V.V., Vovk V.T., Kofanov V.O.

 

– Матеріали науково-практичної конференції Eurasian scientificdiscussions. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference.

 

Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. «THE ERGOGENIC EFFECT OF USING OCCLUSAL SPLINT: A REVIEW» Nespryadko V.P., Vovk V.V., Vovk V.T., Kofanov V.O.

 

 

Діяльність студентів-гуртківців різноманітна:

 

Клінічний практичний прийом тематичних пацієнтів

 

Опанування лабораторних етапів виготовлення протезних конструкцій

 

Розробка комплексних лікувально-діагностичних алгоритмів та схем реабілітації пацієнтів в ортопедичній стоматології

 

Участь у різноманітних наукових Всеукраїнських та міжнародних конференціях

 

Проведення міні – лекцій та доповідей

Відвідування наукових заходів

Робота в рамках НДР кафедри

 

Наші досягнення:

 

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС В НАШОМУ НАУКОВОМУ ГУРТКУ!