Кафедра ортопедичної стоматології

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник

за навчально-методичну роботу –

к.мед.н., доцент

 

Василишин Уляна Ростиславівна

 

vasylyshynu@gmail.com

 

2023-2024 н.р.

КУРС ЗА ВИБОРОМ 5 курс

Вибіркові дисципліни 2 курс 2023-2024 н.р.

Англомовна форма навчання

Рейтинг навчально-педагогічних працівників (НПП) кафедри 2023-2024 н.р.

 

2022-2023 н.р.

Взаємовідвідування занять

Взаємовідвідування лекцій осінь 2022-2023

Графік відкритих лекцій осінь 2022-2023

Графік чергувань та консультацій осінь 2022-2023

План методичних засідань осінь 2022

Регламент контролю та оцінювання на 4 курсі 2022-2023

Регламент та методи оцінювання 5 курс осінь 2022-2023

Регламенти контролю та оцінювання 3 курс осінь 2022-2023

Рейтинг викладачів кафедри за 2021-2022 н.р.

Розклад 2 курс

Розклад 3 курс

Розклад 3 курс весняно-літній семестр 2022-2023

Розклад занять 4, 5 курс (воєнний стан)

Розклад занять 4, 5 курс

Розклад по кабінетах

Графік консультатій доцентів

План методичних засідень Весна 2023

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

LIST OF RECOMMENDED LITERATURE

Стоматологічний факультет, іспит ОСКІ 2

Підготовка до ОСКІ-1 для студентів 3 курсу

Підготовка до ОСКІ-2 для англомовних студентів

 

Робочі програми

Силабуси

 

Рейтинг навчально-педагогічних працівників (НПП) кафедри 2022-2023 н.р.

Рейтингова оцінка (витяг з протоколу) 2022-2023 н.р.

 

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 н.р.

 

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін:

                       Назва дисципліни              Кредити, години
Введення в клінічну стоматологію 2,5 кредити ЄКТС, 75 годин
Ортопедична стоматологія (в тому числі: незнімне зубне протезування, знімне зубне протезування, щелепно-лицеве протезування, протезування на імплантатах, клінічна практика з ортопедичної стоматології)  18,5 кредитів ЄКТС, 555 годин
Виробнича лікарська практика з ортопедичної стоматології 2,5 кредити ЄКТС, 75 годин
Вибіркові дисципліни:
Моделювання анатомічної форми зубів різних функціональних груп (2 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Дисфункції СНЩС. Етіологія, патогенез, види лікування (5 курс) 3 кредити ЄКТС, 90 годин
Сучасний погляд на методики препарування зубів під незнімні конструкції зубних протезів (3 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Цифровий протокол у незнімному протезуванні (3 курс) 3 кредити ЄКТС, 90 годин
Протезування при одиночних дефектах зубних рядів з використанням імплантатів (3 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Клініко-технологічні етапи виготовлення сучасних конструкцій часткових знімних протезів (4 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Застосування сучасних цифрових технологій в ортопедичній стоматології (4 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Ортопедичні протоколи реабілітації пацієнтів з повною відсутністю зубів із застосуванням дентальних імплантатів (4 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Безметалові конструкції в сучасній ортопедичній стоматології. Показання, матеріали. Клініко-лабораторні етапи (5 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
Протезування при двоетапній методиці заміщення дефектів зубного ряду з опорою на імплантати (5 курс)  3 кредити ЄКТС, 90 годин
“Виробнича практика сестринська в стоматології» (сестринська в ортопедичному відділенні 2 курс)  0,75 кредити ЄКТС, 22,5 годин

 

На кафедрі ортопедичної стоматології стоматологічного факультету розроблено робочі програми і силабуси усіх навчальних дисциплін, оновлено мультимедійні презентації, відеозаписи  та методичні рекомендації до лекцій, методичні матеріали до практичних занять, робочі зошити для самостійної роботи студентів, паспорти, чек-листи та відеоконтент станцій ОСКІ-1 та ОСКІ-2.

Робочі навчальні програми дисциплін, що викладаються на кафедрі, створені згідно Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №879 від 24.06.2019 р.; Освітньо-професійної програми «Стоматологія», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженою Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця (зі змінами та доповненнями), протокол №12 від 28.04.2022 р.

Зміст робочих навчальних програм та тематичних планів адаптований до програм/тематичних планів медичних вузів Європи.

Викладаються дисципліни українською та англійською мовами для студентів стоматологічного факультету.