НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортопедичної стоматології

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник – к.м.н, доцент Василишин Уляна Ростиславівна 050 978 38 07

•         Нормативні документи, за якими відбувається навчання – РОБОЧІ ПРОГРАМИ та СИЛАБУСИ з ортопедичної стоматології для студентів 2-5 курсів

•         Поточні тематичні плани лекцій та практичних  занять для студентів 3-5 курсів україномовної та англомовної форми навчання

•         Розклад  лекційних та практичних занять для студентів 3-5 курсів очної та дистанційної форм навчання

 

 

2021-2022 н.р.

 

График чергувань доцентів

Графік взаємовідвідунь

План методичних засідань осінь 2021

Розклад практичних занять

Програми

Регламент підсумкового контролю

Регламент поточного контролю

Силабуси

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 н.р.

 

 

2020-2021 н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Тематичні плани 2-5 курсів

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 н.р.

 

 

 

Кафедра ортопедичної стоматології є однією з найбільших кафедр стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що розташована на базі Стоматологічного медичного центру імені О.О.Богомольця.

Відповідно до  Стратегії розвитку НМУ імені О.О. Богомольця на 2015-2020 роки ( Наказом Ректора № 585 від 02.10.2017 «Про затвердження Плану першочергових заходів з удосконалення роботи підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця на 2017/2018 навчальний рік»), на кафедрі ортопедичної стоматології створено та постійно оновлюється банк відеопрезентацій практичних навичок для студентів, розроблено та створено набори дидактичних матеріалів для кожного заняття  та ПМК. До кожного набору ввійшли: ситуаційні клінічні задачі з результатами клініко-лабораторних методів досліджень, тестові завдання з банку « КРОК-2» та «STEP-2» з коментарями. Всі завдання мають розроблені еталони відповідей. З 12.01.2018 на кафедрі розпочато подання лекційного матеріалу у новітньому форматі. Студенти успішно проходять адаптацію до нових форм навчального процесу. Зауважили, що така форма навчання дійсно підвищує зацікавленість до дисципліни та мотивує до підвищення рівня знань.