Сектор української мови

Наукова робота

Наука — це організовані знання

Герберт Спенсер

 

 

Відповідальний співробітник: Божук Антон Олександрович, кандидат філологічних наук, викладач кафедри.

Тел.: (044) 454 49 44

 

 

Тема науково-дослідної роботи: «Інновативні практики у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін як основа сучасного педагогічного дискурсу».

Дослідження інновативних практик у викладанні української мови за професійним спрямуванням в контексті  навчання суспільно-гуманітарних дисциплін студентів медичних університетів. Результати НДР використовуються для вдосконалення методики викладання дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», спецкурсів із проблем професійної комунікації, при створенні навчально-методичної літератури.

 

 

 

Монографії, підручники та посібники  викладачів кафедри, що використовуються в навчальному процесі

 

 

Литвиненко Н.П. Український медичний дискурс. – Монографія.

Досліджено комунікативно-граматична та  соціопрагматичні характеристики сучасного українського медичного дискурсу. Запропоновано методику концептуального аналізу різних типів дискурсу та комунікативної динаміки синтаксичних одиниць, використовуваних у професійному спілкуванні.

 

 

Місник Н.В. Формування української медико-клінічної термінології.  – Монографія.

Комплексно досліджено українську медичну клінічну термінологію, проведено лінгвістичний аналіз особливостей її формування та функціонування, вироблено рекомендації щодо унормування досліджуваної терміносистеми.

 

 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 

Місник Н.В., Мірошніченко О.С., Квіцинська В.В., Ніколаєва О.Ю. Вивчаймо українську разом – 4: Навчальний посібник для іноземних студентів / за редакцією проф. Н.П. Литвиненко, 2022. – 104 с.

 

 

Литвиненко Н.П., Місник Н.В., Сергієнко Т.В., Скибун Н.Д. Основи медичної комунікації: Практику з української мови як іноземної: ч.1 / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2021. – 104 с.

 

Астапенко І.А., Блідченко-Найко В.В., Місник Н.В., Ніколаєв В.В. Практикум з української мови для іноземних студентів: навчальний посібник: ч. 1 / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2018. – 96 с.

Булаткіна Г.І., Кулінська Я.І., Місник Н.В., Ніколаєв В.В., Сергієнко Т.В. Практикум з української мови для іноземних студентів: навчальний посібник: ч. 2 / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2018. – 112 с.

Місник Н.В., Барабаш С.М., Захарченко А.В., Кулінська Я.І., Скибун Н.В. Вивчаймо українську разом! : навчальний посібник для іноземних студентів / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2019. – 128 с.

 

 

Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник.  Робочий зошит студента-медика  у двох частинах. К.,2019.

 

 

Іваненко І.М., 2018. Основні вимоги до підготовки, написання і захисту науково-дослідницьких  робіт. Методичні рекомендації. – К.: КМАНУМ, 2018.

 

 

 

 

Nina Lytvynenko, Natalia Misnyk,  Oksana Yanyk «Let’s learn Ukrainian together». – Київ: «Фенікс», 2020.

Книга є частиною комплексу навчальних посібників для іноземних студентів, що вивчають українську мову в закладах вищої медичної / фармацевтичної освіти.

Посібник укладено з урахуванням основних положень чинної Програми з дисципліни.

 

 

 

Луцак С. М., Ільків А.В., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. та ін. Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків  у 2 книгах. – К.: Медицина, 2019. – Книга 1.

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком. Укладено згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною    з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної.

Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.

http://link.medpublish.com.ua/75163.rar