Сектор української мови

Міжнародне співробітництво

 

Співробітники кафедри беруть участь у наукових дослідженнях відповідно до угод, укладених із міжнародними партнерами. Так, зокрема, спільно з викладачами кафедри методики факультету гуманітарних наук Шуменського університету ім. Єпископа Костянтина Преславського (Республіка Болгарія) було реалізовано науково-дослідницький проєкт “Технологии за повишаване на качеството на образователна услуга”. Результати співпраці зафіксовано у збірниках наукових статей.

 

 

Колектив кафедри є постійним учасником міжнародних науково-практичних  конференцій та симпозіумів. У рамках міжнародної співпраці викладачі підвищують свій кваліфікаційний рівень під час стажувань, набуваючи досвіду та поширюючи в інших країнах інформацію про діяльність кафедри.

 

 

Міжнародна діяльність

 

У рамках святкування 55-річчя Медичного університету м. Варна (МУ-Варна), Республіка Болгарія, відбулася низка урочистих заходів, з-поміж яких слід відзначити форум “Перша міжнародна зустріч медичних університетів – партнерів МУ-Варна” – First international meeting of MU-Varna partners “Role of International Partnerships in the Modern Development of Education and Healthcare”.

 

На зустрічі керівництво болгарського університету та міжнародні гості відзначили важливість проведення спільних науково-освітніх проєктів і висловили готовність до подальшої співпраці.

 

Під час зустрічі відбулася презентація спільного українсько-болгарського проєкту – книги «Українсько-болгарський розмовник», яка була представлена співавтором, доцентом кафедри мовної підготовки нашого Університету Наталією Місник.

 

Під час зустрічі було окреслено подальші напрями співпраці НМУ та МУ-Варна.

 

foto-4

 

У рамках Договору про співпрацю між НМУ імені О.О. Богомольця та Медичним університетом м. Варна (Республіка Болгарія) активно продовжується спільна робота викладачів кафедри мовної підготовки з болгарськими колегами.

 

Традиційно викладачі кафедри взяли участь у роботі щорічної наукової конференції  «Наука на службі суспільству», організаторами якого виступають провідні ВНЗ міста Варна:  Медичний університет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варненський вільний університет  „Черноризец Храбр”, Технічний університет – Варна,  Економічний університет – Варна, Інститут океанології та ін.

 

Серед постійних учасників пленарних засідань конференції – пані Анета Докова, керівник Департаменту міжнародного співробітнцтва, Медичний університет – Варна,  і доцент Наталія Місник, кафедра мовної підготовки НМУ.

 

1

 

На засіданні секції «Соціальні та правничі науки» конференції авторським колективом було представлено доповідь «Modern approaches to teaching Academic Writing in the American and Ukrainian higher schools».

 

Підготовлена до друку стаття (авторський колектив: Aneta Dokova, Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”-Varna, Bulgaria; Olexandra Kostenko, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA; Nina Litvinenko, Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine; Natalia Misnyk, Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine) побачила світ у випуску щорічного видання «Известия на Съюз на учените – Варна».

 

3

На фото наші щирі друзі – працівники Департаменту міжнародного співробітництва Медичного університету – Варна.

 

 

4

На порядку денному – обговорення перспектив подальшої співпраці: на фото проректор із міжнародного співробітництва Медичного університету – Варна проф. Т. Костадінова, доц. Наталія Місник (НМУ) та керівник Департаменту міжнародного співробітництва А. Докова (МУ – Варна).

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових проєктах, співпрацюючи з європейськими колегами. Продовжено співпрацю з кафедрами Факультету гуманітарних наук Шуменського університету «Єп. К. Преславски», м. Шумен, Республіка Болгарія.

 

Результатом стала спільна робота доцента кафедри україністики НМУ Наталії Місник та д-ра Мілени Палій, доцента Кафедри методики вищеназваного університету над науково-дослідницьким проєктом «Мови навчального дискурсу» (№РД-08-275).

 

 

 

 

Міжнародні рецензії та публікації

 

Рецензування викладачами кафедри проф. Литвиненко Н.П., доц. Місник Н.В. наукового дослідження «Адаптація американської специфікації до кваліфікаційного тесту з англійської мови з метою розробки специфікації до тесту з власного висловлювання з української мови з урахуванням даних порівняльної риторики».

Автор дослідження: Олександра Костенко, магістр Університету штату Іллінойс в м. Урбана-Шемпейн.

Робота проводилася в рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні.

Подано до друку в академічний вісник «Дослідження з лінгвістики. Збірник статей штату Іллінойс» статтю «Основні аспекти вивчення наукового тексту студентами вищої школи: українсько-американські паралелі».

Автори: проф. Литвиненко Н.П., доц. Місник Н.В.

 

Закордонні відрядження

 

ЗВІТ

про закордонне відрядження Місник Наталії Володимирівни,

доцента кафедри україністики

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

  1. Тема заходу: стажування в Департаменті іноземних мов та

комунікації Медичного університету “Проф. д-р Параскев Стоянов”.

  1. Місце проведення заходу: м. Варна (Республіка Болгарія).

 

Згідно з наказом ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Місник Наталія Володимирівна була відряджена до м. Варна (Республіка Болгарія) на стажування в Департаменті іноземних мов та комунікації медичного університету та виконала програму стажування, відповідно до якої ознайомилася з тематикою наукових досліджень і практичної діяльності мовного департаменту вищевказаного навчального закладу.

 

Розглянула основні аспекти викладання курсу «Професійна комунікація у сфері охорони здоров’я» для вітчизняних студентів першого курсу, вивчила досвід викладання медичної термінології в рамках курсу ”Медична комунікація” для іноземних студентів третього курсу. Відвідувала лекції, семінарські та практичні заняття д.ф.н., доц. В. Тачевої.

 

Ознайомилася з методикою викладання державної мови як іноземної для іноземних студентів англомовної форми навчання. Відвідувала лекції, практичні заняття ст. викладача К. Пеневої.

 

Взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції ”Наука на службі суспільству”. За час стажування підготувала до друку статтю ”Сучасні освітні парадигми формування дискурсивної компетентності студента вищої школи в Україні”.

 

Матеріали, отримані під час стажування, використовуються у викладацькій практиці та при підготовці до видання спільного з болгарськими колегами навчального посібника з медичної термінології.