Кафедра хірургії №3

Міжнародне співробітництво

Співробітники кафедри за останні роки неодноразово брали участь у роботі всесвітніх і європейських конгресів із усними та постерними доповідями та публікаціями власних досліджень у провідних міжнародних виданнях.

Доцент кафедри Повч О.А.  у 2020р. проходив міжнародне стажування у провідній клініці Португалії – “Santo Espirito da Ilha Terceira” по екстреній хірургічній допомозі при гострій абдомінальній патології та у 2021р. – у Королівському госпіталі Бангкоку.

Доцент кафедри Козлов С.М. – з 2018р. член Європейської асоціації вивчення захворювань печінки European Assossiation of Study Liver (EASL).

Співробітники кафедри англомовної форми навчання, обмінюючись досвідом, активно підтримують зв’язок з багатьма студентами-випускниками, що проходили навчання на кафедрі з різних куточків світу (Марокко, Індія, Афганістан, США).

Асистент кафедри Пруднікова О.Б. у 2022р. провела онлайн-лекцію студентам Каролінського інституту (Швеція, Стокгольм) по наданню невідкладної хірургічної допомоги при вогнепальних та мінно-вибухових травмах в умовах цивільної клініки “Experience in providing surgical care of gunshot and mine-explosive  trauma in a civilian clinic”.

З метою розширення міжнародної співпраці у 2023р. планується спільна робота кафедри з Європейською асоціацією вивчення захворювань печінки (EASL), участь співробітників у ILC Міжнародному конгресі лікування захворювань печінки EASL.

Студенти факультету підготовки іноземних громадян НМУ, займаючись науковою роботою, активно приймають участь у роботі наукового гуртка кафедри, публікують результати досліджень у іноземних виданнях.

За останній рік співробітники кафедри брали участь в наступних зарубіжних конгресах та конференціях:

  1. 12th Congress of the European Pain Federation EFIC, 04.2022-30.04.2022, Дублін, Ірландія, усна доповідь, професор Іванчов П.В.
  2. 54th Europea Pancreatic Club 2022, London, UK. Surgical treatment of patients with locally advanced cancer and tumor of pancreatobiliary zone, усна доповідь, професор Шкарбан В.П.
  3. USSO&ESSO International Webinar «Advanced Pancreas Cancer Academy», 2022, професор Шкарбан В.П.
  4. ILC-2022. Міжнародний Конгрес присвячений дослідженню захворювань печінки European Assossiation of Study Liver (EASL), постерна доповідь. Іванчов П.В., Козлов С.М., Кошман І.С.
  5. VII International scientific and practical conference “Innovative trends in science, practice and education”, Munich, Germany, February 22-25, 2022. Electrosurgical generators with the effect of tissue welding in surgery treatment of hemorrhoid. Ivanchov P., Peresh Y., Lissov A., Sydorenko V., Prudnikova O.
  6. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom, 2022. Discussion issues of surgical treatment of patients with acute complications of malignant stomach tumors. Prudnikova O., Ivanchov P.
  7. Technology transfer: innovative solutions in medicine. Proceedings of the 4rd Annual Conference November 29, 2020, Tallinn, Estonia. Ways of improving the results of surgical treatment of gastric malignant tumors, complicated by gastrointestinal bleeding in the conditions of emergency care. Ivanchov P., Prudnikova O., Kurbanov A.
  8. Eurasian Scientific Congress. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference November 1-3, 2020, Barcelona, Spain. Urgent surgical treatment of acute complicated gastric cancer. Ivanchov P., Prudnikova O., Kurbanov A., Peresh Ye.
  9. 41st Annual Meeting of the German Pancreas Club February 10 – 12, 2022, Lübeck, Germany, постерна доповідь, асистент Тюлюкін І.О.