Кафедра хірургії №3

Навчально-методична робота

Відповідальні співробітники за навчально-методичну роботу:

 

А) Біляков-Бельський Олександр Борисович, доцент кафедри. Клінічна лікарня №12 міста Києва. Телефон – +380504691805;

 

Б) Повч Олег Андрійович, доцент кафедри. Клінічна лікарня №12 міста Києва. Телефон – +380503114273.

 

 

 

Навчальний процес на кафедрі хірургії №3 проводиться згідно Наказу Ректора НМУ імені О.О. Богомольця №392 від 26.04.2019 року «Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2019/20 навчальний рік».

Лекційні та практичні заняття і самостійна робота студентів виконуються згідно Тимчасової наскрізної навчальної програми з дисципліни «Хірургія» (для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації) за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110104 «Педіатрія» (Київ-2015).

 

Перелік питань

Регламенти

Розклади занять

Тематичні плани лекцій

Тематичні плани практичних занять

Робочі програми

Силабуси

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри хірургії №3 за результатами 2023/2024 навчального року