Кафедра хірургії №3

Студентський науковий гурток

Науковий керівник гуртка: Курбанов Антон Костянтинович, асистент, секретар кафедри хірургії №3,  +380(050)3552083, anton_kurbanov@ukr.net

Староста групи: Лещинська Наталя Олексівна, студентка 5 курсу, 7 групи, медичного факультету №2; +380995137153, nata.a.lesch@gmail.com.

Тематики гуртків: хірургічне лікування ахалазії стравоходу; порівняння довготривалих результатів хірургічного і мінімально інвазивного лікування ахалазії; хірургічне лікування ускладненого раку шлунка; хірургічне лікування ускладнених юкстапапілярних виразок; сучасне хірургічне лікування гриж передньої черевної стінки; сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування портальної гіпертензії; хірургічне лікування та пластична реконструкція після термічних опіків; хірургічне лікування гнійних захворювань шиї та медіастинітів; дифузні захворювання печінки та їх ускладнення: кровотечі з ВРВ, портальна гіпертензія.

Засідання гуртка: проводяться кожну останню п’ятницю місяця о 17:00 в меморіальному кабінеті В.Д. Братуся в КМКЛ №12.

Співпраця з іншими гуртками: кафедри інфекційних хвороб, кафедра щелепно-лицевої хірургії, кафедра оториноларингології, кафедра внутрішніх хвороб №4, кафедра хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця та кафедрою хірургії КНУ ім. Т.Г. Шевченка.