Кафедрa громадського здоров’я

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник – Гречишкіна Наталія Володимирівна, доцент,

електронна пошта hrechyshkina@ukr.net

 

2023-2024 н.р.

План навчально-методичних нарад

Виробнича практика. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра

Перелік тем для кваліфікаційної роботи магістра

 

СИЛАБУСИ

221 Стоматологія – Dentistry

222 Медицина – Medicine

227 Терапія та реабілітація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

221 Стоматологія – Dentistry

222 Медицина – Medicine

227 Терапія та реабілітація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

 

2022-2023 н.р.

 

План навчально-методичних засідань кафедри

Графік контрольних та взаємовідвідувань, каф. СМГЗ

Графік відкритих занять 2022-2023

Рейтингова оцінка НПП кафедри за результатами діяльності у 2022/2023 н.р.

Звіт обговорення ОПП “Громадське здоров’я”

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

221 Стоматологія – Dentistry

222 Медицина – Medicine

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

227 Фізична терапія. Ерготерапія

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

221 Стоматологія – Dentistry

222 Медицина – Medicine

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

227 Фізична терапія. Ерготерапія

222 Медицина – Medicine

 

 

2021-2022 н.р.

План навчально-методичних засідань

Регламенти поточного та підсумкового контролів

Графіки підсумкового контролю осінньо-зимовий семестр

Рейтингова оцінка НПП кафедри за результатами діяльності у 2021/2022 н.р.

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

221 Стоматологія – Dentistry

1 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини

1st Social medicine, public health and evidence-based medicine

3 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини

3rd Social medicine, public health and evidence-based medicine

5 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я

5th Social medicine, public health

 

222 Медицина – Medicine

1 курс Біостатистика

1st Biostatistics

3-4 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я

3rd-4th Social medicine, public health

6 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я

6th Social medicine, public health and health economics

 

225 Медична психологія

6 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я, біостатистика та економіка охорони здоров’я

 

228 Педіатрія

3-4 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я

6 курс Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

1 курс 221 Стоматологія

1 курс 222 Медицина, 228 Педіатрія

3 курс 221 Стоматологія

3 курс 222 Медицина, 228 Педіатрія

4 курс 222 Медицина, 228 Педіатрія

5 курс 221 Стоматологія

6 курс 222 Медицина

6 курс 225 Медична психологія

1st 221 Dentistry Social Medicine, Public Health and Evidence-based Medicine

3rd 222 Medicine Social Medicine, Public Health

3rd 221 Dentistry Social Medicine, Public Health and Evidence-based Medicine

4th 222 Medicine Social Medicine, Public Health

5th 221 Dentistry Social Medicine, Public Health

6th Medicine Social Medicine, Public Health and Health Economics

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я підготувала та видала навчальний посібник з навчальної дисципліни «Громадське здоров’я», який присвячено 180-річчю НМУ імені О.О. Богомольця

 

Рейтинг штатних посад НПП кафедри за результатами діяльності у 2020/2021 н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

План навчально-методичних засідань

 

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

3 курс 221 Стоматологія

3 курс 222 Медицина

4 курс 222 Медицина

5 курс 221 Стоматологія

6 курс 1201 Медицина 7.12010001 «Лікувальна справа»

6 курс 1201 Медицина 7.12010002 «Педіатрія»

6 курс 1201 Медицина 7.12010004 «Медична психологія»