Кафедрa громадського здоров’я

Інформація для студентів

 

2023-2024 н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

221 Стоматологія – Dentistry

222 Медицина – Medicine

227 Терапія та реабілітація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

 

Весняно-літній семестр

 

221 Стоматологія – Dentistry

1 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

1st year «Social Medicine, Public Health and the foundation of evidence-based medicine»

 

222 Медицина – Medicine

2 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

6 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я»

6th year «Social Medicine, Public Health and Health Economic»

 

229 Громадське здоров’я

1 курс «Епідеміологія неінфекційних захворювань»

1 курс «Системи охорони здоров’я»

1 курс «Моніторинг та оцінка здоров’я і благополуччя»

2 курс «Оцінка та прогнозування потреб в громадському здоров’ї. Проєкти, моніторинг та оцінка втручань»

 

 

Осінньо-зимовий семестр

 

222 Медицина – Medicine

2 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

2nd year «Social Medicine, Public Health»

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

6 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я»

6th year «Social Medicine, Public Health and Health Economic»

 

227 Терапія та реабілітація

2 курс «Громадське здоров’я»

 

228 Педіатрія

2 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

6 курс «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку, організація охорони здоров’я»

 

229 Громадське здоров’я

1 курс «Основи громадського здоров’я»

1 курс «Біостатистика та основи епідеміології»

1 курс «Системи охорони здоров’я»

1 курс «Моніторинг та оцінка здоров’я і благополуччя»

2 курс «Промоція здоров’я. Соціально-економічні детермінанти здоров’я»

2 курс «Профілактика в громадському здоров’ї»

2 курс «Політика та етика в громадському здоров’ї. Міжсекторальні стратегії»

2 курс «Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація в громадському здоров’ї»

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра

 

 

2022-2023 н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

221 Стоматологія – Dentistry

222 Медицина – Medicine

227 Фізична терапія. Ерготерапія

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

 

Весняно-літній семестр

 

221 Стоматологія – Dentistry

1 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

1st  year «Social Medicine, Public Health and the foundation of evidence-based medicine»

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

3rd year «Social Medicine, Public Health and the foundation of evidence-based medicine»

4 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

4th year «Social Medicine, Public Health»

 

222 Медицина – Medicine

1(2) курс «Біостатистика» 

1st  year «Biostatistics»

2 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

2nd year «Social Medicine, Public Health»

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

3rd year «Social Medicine, Public Health»

6 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я»

6th year «Social Medicine, Public Health and Health Economic»

6 курс «Социальная медицина, общественное здоровье и экономика здравоохранения»

 

228 Педіатрія

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

6 курс «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку, організація охорони здоров’я»

 

225 Медична психологія

6 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я, біостатистика…»

 

 

Осінньо-зимовий семестр

 

221 Стоматологія – Dentistry

2nd year «Social Medicine, Public Health and the foundation of evidence-based medicine»

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

4th year «Social Medicine, Public Health»

5 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

5th year «Social Medicine, Public Health»

5 курс «Социальная медицина, общественное здоровье»

 

222 Медицина – Medicine

2 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

3 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

3rd year «Social Medicine, Public Health»

6 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я»

6th year «Social Medicine, Public Health and Health Economic»

6 курс «Социальная медицина, общественное здоровье и экономика здравоохранения»

 

228 Педіатрія

2 курс «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

6 курс «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку, організація охорони здоров’я»

 

227 Фізична терапія. Ерготерапія

2 курс «Громадське здоров’я»

 

229 Громадське здоров’я

1 курс «Основи громадського здоров’я»

1 курс «Епідеміологія неінфекційних захворювань»

1 курс «Здоров’я і благополуччя населення: моніторинг та оцінка»

1 курс «Глобальний тягар хвороб»

1 курс «Управління якістю в системі охорони здоров’я»

 

 

 

2021-2022 н.р.

 

Весняно-літній семестр

 

1 курс 222 Медицина «Біостатистика»

3 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

3rd year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health»

4 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

4th year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health»

6 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я»

6th year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health and Health Economic»

 

Осінньо-зимовий семестр

 

1 курс 222 Медицина «Біостатистика»

 

1 курс 221 Стоматологія «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

 

1st year 221 Dentistry «Social Medicine, Public Health and the basic of evidence-based medicine»

 

3 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

3 курс 221 Стоматологія «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

 

3rd year 221 Dentistry «Social Medicine, Public Health and the basic of evidence-based medicine»

 

4 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

4th year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health»

 

5 курс 221 Стоматологія «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

5th year 221 Dentistry «Social Medicine, Public Health»

 

6 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я та економіка охорони здоров’я»

 

6th year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health and Health Economic»

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

3 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

3rd year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health»

 

3 курс 222 Медицина «Социальная медицина, общественное здоровье»

 

3 курс 221 Стоматологія «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»

 

3rd year 221 Dentistry «Social Medicine, Public Health and the basic of evidence-based medicine»

 

3 курс 221 Стоматология «Социальная медицина, общественное здоровье и основы доказательной медицины»

 

4 курс 222 Медицина «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

4th year 222 Medicine «Social Medicine, Public Health»

 

4 курс 222 Медицина «Социальная медицина, общественное здоровье»

 

5 курс 221 Стоматологія «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

5th year 221 Dentistry «Social Medicine, Public Health»

 

5 курс 221 Стоматология «Социальная медицина, общественное здоровье»

 

6 курс 1201 Медицина «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»

 

6th year 1201 Medicine «Social Medicine, Health Care Organization and Economic»

 

6 курс 222 Медицина «Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения»