Кафедрa громадського здоров’я

Новини кафедри

Стажування співробітників кафедри  громадського здоровя  і кафедри епідеміології та доказової медицини в Школі громадського здоровя та громадської медицини  Університету  Гетеборга (Швеція)

З 10 по 21 червня 2023 р. співробітники кафедри громадського здоров’я   і кафедри епідеміології та доказової медицини НМУ імені О.О. Богомольця пройшли двотижневе стажування у Школі громадського здоров’я та громадської медицини Університету  Гетеборга. Цей захід відбувався в рамках програми Erasmus+ ICM і включав участь у Тренінгу з навчання персоналу закладів вищої освіти з питань розробки освітніх програм підготовки фахівців громадського здоров’я.  Учасниками Тренінгу від кафедри громадського здоров’я стали координатор проєкту з української сторони, завідувач кафедри та гарант магістерської ОПП «Громадське здоров’я», професор Т. Грузєва, директор Навчально-наукового інституту громадського здоров’я та профілактичної медицини, професор Б. Паламар, доцент Н. Гречишкіна, доцент Г. Іншакова, від кафедри епідеміології та доказової медицини – завідувач,  доцент  Петрусевич Т.В.

Програма Тренінгу передбачала вивчення досвіду Швеції у підготовці фахівців громадського здоров’я, презентації освітніх програм підготовки кадрів громадського здоров’я у Школі громадського здоров’я та громадської медицини Університету  Гетеборга,  Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Тбіліському державному університеті, Єреванському державному медичному університеті, Державному університеті медицини та фармації імені Ніколає Тестеміцану;  обговорення сучасних проблем підготовки різних категорій фахівців громадського здоров’я, обмін досвідом з підходів до їх вирішення.

Стажування розпочалося з ознайомчої зустрічі та представлення усіх учасників проєкту, після якої Координатор проєкту, проректор Університету Гетеборга, професор Макс Петцольд виступив з доповіддю про Університет Гетеборгу, його структурний підрозділ – Салгренську академію,  і місце в ній  Школи громадського здоров’я та громадської медицини, напрями її роботи.

В процесі представлення закладів-партнерів у рамках Тренінгу координатор проєкту  від української сторони, професор Грузєва Т.С.  зробила доповідь про НМУ імені О.О. Богомольця як лідера підготовки кадрів для системи здоров’я України, його історію та сьогодення,  а як гарант представила освітньо-професійну програму підготовки магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я». Представники інших закладів-партнерів у виступах висвітлили впроваджені у них освітні програми.

Аудиторні лекційні та семінарські заняття згідно з програмою Тренінгу чергувалися з ознайомчими заходами з інфраструктурою громадського здоров’я м. Гетеборг та регіону Вестра-Гьоталанд,  науковими інституціями і закладами охорони здоров’я, а також  з роботою  органів управління охороною здоров’я.

В процесі відвідин Інституту медицини навколишнього середовища Університету Гетеборга було прослухано лекції доктора медицини Леонарда Стокфелта  щодо досліджень, які проводяться у цій установі, у т. ч.  щодо впливу забруднення повітря та інших факторів навколишнього середовища на здоров’я, професійних факторів ризику тощо, а також ознайомлено з роботою лабораторій.  При обговоренні перспектив майбутньої співпраці учасниками Тренінгу було представлено наукові структури та тематику, якою займаються співробітники дослідницьких груп еколого-гігієнічного напряму в закладах-партнерах.

Значний професійний інтерес становила  лекція дослідниці Анн-Бет Мьоллер, яка є експертом ВООЗ,  щодо глобальних оцінок здоров’я населення в контексті материнства та перинатального періоду, материнської смертності і заходів щодо її скорочення. У ході семінарського заняття було обговорено глобальні, регіональні та національні проблеми материнської  та перинатальної смертності у країнах-учасниках Тренінгу, пріоритетні стратегії щодо скорочення втрат.

Відвідання Центру оцінок технології охорони здоров’я на основі діяльності у регіоні Вестра-Гьоталанд дозволило ознайомитися з його структурою та основними напрямами роботи, технологіями, що підлягають оцінці. Лекційне заняття трансформувалося в практичне із застосуванням  методу роботи в малих групах.

У ході Тренінгу відбулося знайомство з Бібліотекою Університету Гетеборга, яка обслуговує щорічно понад 1,3 млн відвідувачів,  4,5 тис. відвідувань щоденно. На площі 15 тис. м² розташовано понад 1600 навчальних приміщень, які відкрито 347 днів впродовж року. Працівниками було презентовано основні види робіт з обслуговування викладачів, студентів, науковців.  Особливий інтерес викликало відвідання біомедичного підрозділу бібліотеки, який здійснює пошукову підтримку, викладання, підтримку керування посиланнями (EndNote і Zotero),  кураторство та підтримку даних дослідження; презентації дослідницьких груп, установ, зустрічі, семінари;  консультування тощо. Детально вивчено практику викладання питань бібліотекознавства для різних категорій осіб, що навчаються.

З метою кращого вивчення досвіду підготовки докторів філософії за фахом «громадське здоров’я» було взято участь у засіданні з захисту дисертаційної роботи PhD-студента та у халф-таймі з виконання дисертаційної роботи PhD-студентом, тобто у звіті здобувача за половину виконаної дисертаційної роботи.

Усі учасники Тренінгу активно брали участь у дискусія, обмінювалися враженнями та висловлювали власне бачення шляхів удосконалення підготовки фахівців громадського здоров’я.

Значний інтерес викликала лекція Нобелівського лауреата у галузі хімії 2022 р.  Каролін Бетроцці, запрошення на яку було надано організаторами Тренінгу.

Цікавою була культурна програма для учасників стажування, яку підготувала приймаюча сторона. Вона включала відвідування Музею образотворчого мистецтва (Geteborgs Konstmuseum), Музею природи, Ботанічного саду Гетеборга, заводу «Вольво», морську подорож вздовж узбережжя Гетеборга та інші заходи.

Вже традиційним стало на завершення стажування відвідування одного з великих свят Швеції – Midsummer – свята середини літа, на яке гостинно запросив  до свого заміського будинку Координатор проєкту, професор М. Петцольд. Усі учасники мали змогу поспілкуватися у неформальній обстановці, більше дізнатися про звичаї та культуру Швеції, поділитися своїми національними традиціями.

За результатами проведення Тренінгу та реалізації програми стажування обговорено й визначено перспективні напрями і заходи подальшої співпраці закладів-партнерів у науковій і освітній сферах.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоровя  НМУ імені О.О. Богомольця у Дні відкритих дверей для вступників в інтернатуру та магістратуру в 2024 році

 Співробітники кафедри громадського здоров’я  НМУ імені О.О. Богомольця завідувач, професор Грузєва Т.С., відповідальна за навчально-методичну роботу, доцент Гречишкіна Н.В. та старший лаборант Орличенко К.В. 27.04.2024 р. взяли участь у Дні відкритих дверей для вступників в інтернатуру та магістратуру в 2024 році.

Заходи передбачали агітаційно-профорієнтаційну роботу з потенційними вступниками до магістратури за фахом «громадське здоров’я» у Welcome-зоні на І поверсі фізико-хімічного корпусу біля профорієнтаційного  банеру, участь у зустрічі вступників з ректором НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондентом НАМН України, професором Кучиним Ю.Л., з начальником Управління медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України, професором Убоговим С.Г., директором Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професором Вежновець Т.А.  в актовій залі фізико-хімічного корпусу.

По завершенню виступів та відповідей на запитання вступників захід продовжився на окремих локаціях за профілями інтернатури та магістратури.  Співробітники кафедри громадського здоров’я підготували та представили  презентацію про спеціальність «громадcьке здоров’я», умови та переваги вступу саме на цю спеціальність та переваги вступу на цю спеціальність саме до НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри в науково-експертній роботі

Завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. взяла участь у засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  в якості опонента докторської дисертаційної роботи Зуба Валерія Олексійовича на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої системи надання онкологічної допомоги населенню України» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Соціальна медицина»). Також опонентами виступили завідувач кафедри наук про здоров’я Ужгородського національного університету, професор Слабкий Г.О. та завідувач кафедри громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавського державного медичного університету, професор Голованова І.А. Пошукувач доповів основні положення дисертаційної роботи, відповів на запитання членів рад та опонентів. У ході наукової дискусії опонент Грузєва Т.С. відмітила актуальність, високий науково-методичний рівень роботи, значний обсяг досліджень, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, достатнє їх висвітлення та впровадження в практичну діяльність, що дало підстави стверджувати, що дисертація є завершеним, комплексним, самостійно виконаним на сучасному рівні науковим дослідженням, яке містить нове вирішення актуальної науково-практичної проблеми – удосконалення організації надання онкологічної допомоги населенню, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоровя у Науково-практичній конференції «Цифрова адженда системи медичної освіти» (19.04.2024 р.)

Співробітники кафедри громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця взяли участь у науково-практичній  конференції   «Цифрова адженда системи медичної освіти», яка відбулася 19.04.2024 р. за підтримки Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Вони стали учасниками пленарного засідання, на якому   було представлено низку глибоких професійних доповідей з різнобічних питань цифровізації охорони здоров’я з акцентом на медичну освіту.

Було розглянуто питання стосовно рамки цифрової компетентності працівника охорони здоров’я; ролі і місця освітнього компоненту в розбудові електронної охорони здоров’я України.

Провідні фахівці НМУ імені О.О. Богомольця зробили 5 доповідей з актуальних питань ролі і місця освітнього компоненту в розбудові електронної охорони здоров’я України; необхідності підвищення готовності до цифрових трансформацій майбутніх магістрів медицини; імплементації концепції Сфер Рамки цифрової компетентності працівника охорони здоров’я; місця штучного інтелекту у внутрішній системі забезпечення якості освітнього процесу медичних закладів освіти; ролі цифрової компетентності в процесі підготовки майбутніх менеджерів охорони здоров’я.

Представники Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради поділилися своїми напрацюваннями щодо оцінки сучасного стану розвитку цифрової компетентності здобувачів фахової передвищої медичної освіти;  методика викладання медичної інформатики в закладах фахової передвищої медичної освіти;  використання цифрових освітніх ресурсів з розвитку цифрової компетентності для організації самостійної роботи здобувачів освіти.

Програмою заходу було передбачено також лінійку майстер-класів:  з практичних питань впровадження медичних інформаційних систем в закладах охорони здоров’я.

Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні заслуханих наукових доповідей.

 

 

 

Обговорюємо результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Громадське здоровя» другого (магістерського) рівня вищої освіти

18 квітня 2023 р. відбулося чергове засідання Циклової методичної комісії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» з широким порядком денним. Він включав  обговорення низки питань, у т. ч. :

1. Підсумки акредитації ОПП «Громадське здоров’я» другого магістерського) рівня вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця. Обговорення рекомендацій НАЗЯВО.

Доповідач – гарант ОПП, професор Грузєва Т.С.

2. Підготовка до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» студентами, які навчаються за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доповідач – доцент Алексійчук В.Д.

3. Обговорення проектів ОПП:

– «Громадське здоров’я. Польова епідеміологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Доповідач – доцент Петрусевич Т.В.

– «Громадське здоров’я» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Доповідач –  професор Пельо І.М.

4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до ОПП «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Доповідач – професор Грузєва Т.С.

5. Керівництво навчально-дослідною роботою студентів, організація самостійної та індивідуальної роботи студентів

Доповідачі – відповідальні на кафедрах

6. Обговорення стану виконання кваліфікаційної роботи магістра студентами на профільних кафедрах

Доповідачі – керівники кваліфікаційних робіт магістрів

Узагальнення – доцент Гречишкіна Н.В.

7. Обговорення та методичне забезпечення викладання варіативної складової освітньої програми на профільних кафедрах

Доповідачі – відповідальні на кафедрах.

Гарант ОП, професор Грузєва Т.С. доповіла підсумки акредитації ОПП «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця, за результатами якої  освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я»  отримала акредитацію з визначенням «зразкова». Цей результат став можливим завдяки спільній злагодженій праці усіх причетних структур під керівництвом адміністрації Університету. Було обговорено Рекомендації НАЗЯВО з  подальшого удосконалення освітньої програми та визначено шляхи їх реалізації.

За результатами доповіді заступника директора ННІГЗПМ, доцента Алексійчука В.Д. щодо підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок» студентами, які навчаються за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти, прийнято рішення щодо посилення цієї роботи на кафедрах.

На засіданні ЦМК схвалено проєкти ОПП «Громадське здоров’я. Польова епідеміологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти та «Громадське здоров’я» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які доповіли їх майбутні гаранти доцент Петрусевич Т.В. та професор Пельо І.М.

Розглянуто пропозиції щодо  внесення змін та доповнень до ОП «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти, які отримали схвальну оцінку.

Доцент Гречишкіна Н.В. представила результати аналізу стану виконання кваліфікаційних робіт магістра студентами на профільних кафедрах. Констатовано, що виконання відбувається згідно з затвердженими  планами. Наголошено на необхідності подальшого контролю цього важливого етапу навчання.

Прийнято рішення з інших питань порядку денного засідання ЦМК.

 

 

 

 

Всесвітній день здоров’я в НМУ імені О.О. Богомольця

5 квітня 2024 р. в Університеті відбулася традиційна щорічна міжнародна конференція до Всесвітнього дня здоров’я, який цьогоріч проходить під гаслом «Моє здоров’я – моє право».  Дане гасло обрано невипадково, оскільки  сьогодні в усьому світі право мільйонів людей на здоров’я знаходиться під загрозою внаслідок епідемій, економічних, екологічних криз, війн, надзвичайних ситуацій тощо. Це питання є надзвичайно актуальним для України, яка зазнає воєнної агресії, а захист життя і здоров’я громадян є одним з першочергових завдань.

Співорганізаторами конференції поряд з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця виступили Національна академія медичних наук України та Державна установа «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

Учасниками цьогорічного заходу були  провідні вчені з 6 країн світу, у т. ч. з Польщі, Швеції, Канади, Грузії, Молдови та України. Науковими досягненнями і здобутками поділилися представники вітчизняних наукових та освітніх установ, закладів практичної охорони здоров’я з різних регіонів України.

Згідно з Програмою в рамках конференції відбулися пленарне засідання і 2 секційні засідання, присвячені науково-освітнім та практичним проблемам громадського здоров’я і молодіжній студентській науці.

Захід проведено у змішаному офлайн та онлайн форматі.

Конференцію урочисто відкрив перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Науменко О.М.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Президент НАМН України, академік НАН та НАМН України  Цимбалюк В.І.

Учасників конференції привітав Голова підкомітету з питань охорони здоров’я  Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  Перебийніс  М. В.

Вітання висловив Генеральний директор Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Росада М.О.

З побажаннями успіхів у роботі форуму та у подальшій співпраці з НМУ імені О.О. Богомольця виступили Генеральний директор Державної установи «Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України» Чумак С.П., Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Рубан О.М.,  Президент Українського медичного клубу, радник Міністра охорони здоров’я України, генеральний секретар СФУЛТ, професор Української військово-медичної академії Сорока І.М.  Вітання учасникам конференції надіслав заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Короленко В.В.

Теплі слова привітання на адресу учасників конференції висловили академік Польської академії наук, головний радник Федерації польських роботодавців, Президент Польського товариства громадського здоров’я, професор Анджей М. Фал (м. Варшава,  Республіка Польща); заступник директора Інституту громадського здоров’я Ягелонського університету Томаш Боченек (м. Краків, Республіка Польща), координатор проєкту Університету Гетеборга з питань мобільності в рамках програми Erasmus+  Віолетта Дубовик (м. Гетеборг, Королівство Швеція).

Програма конференції передбачала всебічне обговорення різних аспектів проблеми забезпечення права на здоров’я, включаючи медико-соціальні, клінічні, профілактичні, економічні, освітні аспекти.

Глобальність та гострота проблем забезпечення права на здоров’я були розкриті у  програмній доповіді академік Польської академії наук, головний радник Федерації польських роботодавців, Президент Польського товариства громадського здоров’я, професор Анджей М. Фал (м. Варшава,  Республіка Польща на тему «Моє здоров’я – це моє рішення, але не дозволяйте іншим втручатися в це».

Міжнародні та національні аспекти права на здоров’я були висвітлені у доповіді доцента кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця, к.ю.н. Демченко І.С.

Аналіз рівня використання відділень невідкладної допомоги в Центральній та Східній Європі  було окреслено в доповіді дослідника Університету Макмастера (м. Гамільтон, Канада) Бєльської Івони та співдоповідачів.

Низку доповідей було присвячено проблемам забезпечення права на здоров’я в умовах воєнного стану. Професор Дніпровського державного медичного університету, професор Лехан В. М. виступила з доповіддю «Характеристика ментального здоров’я працівників закладів охорони здоров’я в умовах війни». Завідувач кафедри Національного університету охорони здоров’я України, професор Царенко А.В. висвітлив геріатричні аспекти організації медико-соціальної, паліативної і госпісної допомоги в умовах війни. Співробітники кафедри загальної практики – сімейної медицини  на чолі з доцентом Корост Я.В.  спільно зі співробітниками Варшавського медичного університету та Вармінсько-Мазурського університету (Республіка Польща)  дали оцінку  серцево-судинних скарг у студентів вищих навчальних закладів, які відчувають підвищений рівень ситуаційної тривожності під час воєнного стану та в мирний час.

Великий інтерес викликала наукова доповідь професора кафедри громадського здоров’я, начальника відділу забезпечення якості медичного факультету Тбіліського державного університету Ніно Чіхладзе на тему «Освітня та наукова діяльність Тбіліського державного університету в сфері громадського здоров’я».

Пост-COVID виклики для профілактики нетрансмісивних захворювань у Республіці Молдова представили у своїй доповіді співробітники Державного університету медицини та фармації імені Ніколає Тестеміцану (Кишенеу, Республіка Молдова) Тімеркан Т. та Жуков А.

Надзвичайно цікавою була доповідь співробітників лабораторії соціальних детермінант здоров’я населення Державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва НАМН України» на тему ««Вплив структурних елементів режиму дня на ментальне здоров’я дітей шкільного віку в Україні».

Проблеми цифровізації охорони здоров’я, використання штучного інтелекту, формування цифрових компетентностей було піднято у низці доповідей, у т. ч.  в доповідях «Штучний інтелект в медичній освіті», яку представила начальник відділу навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації НМУ імені О.О. Богомольця, PhD Кучеренко І.І., «Освітній компонент цифрової трансформації та цифровізації охорони здоров’я охорони здоров’я. Виклики та шляхи рішення», яку висвітлив доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я НМУ  імені О.О. Богомольця Теренюк  В.Г., «Використання цифрових компетентностей для формування лідерського та управлінського потенціалу у здобувачів вищої медичної освіти», представлену завідувачем кафедри Дніпровського державного медичного університету, проф. Крячковою Л.В., асистентом Сімоном К.І..

Важливе питання оцінки ефективності інформаційної кампанії з профілактики серцево-судинних захворювань було підняте у доповіді лікаря-статистика Державної установи  «Київський міський центр контролю та профілактика хвороб МОЗ України», к.м.н. Стойки О.О.

Зважаючи на відзначення 100-річного ювілею кафедри громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. виступила з доповіддю «Формування кадрів громадського здоров’я: 100-річний досвід».

Секційне засідання  «Громадське здоров’я: наукові, освітні та практичні аспекти» включало питання обгрунтування та розробки сертифікатних програм «Глобальне здоров’я» та «Єдине здоров’я», які представили співробітники кафедр громадського здоров’я та гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я. Також було обговорено сучасні освітні потреби фахівців системи громадського здоров’я за результатами соціологічних досліджень, освітні аспекти викладання екологічного громадського здоров’я, біостатистики, напрями профілактичної діяльності тощо.

Активну участь у роботі конференції взяли фахівці Державної установи  «Київський міський центр контролю та профілактика хвороб МОЗ України», які крім доповіді на пленарному засіданні зробили ще дві змістовні доповіді на секційному засіданні, а саме «Оцінка результатів досліджень міграції токсичних речовин у 2013-2021 роках при дослідженні полімерних матеріалів» та «Особливості вимірювання радону-222 в повітрі приміщень за допомогою радіометра AlphaE».

Цікавою і насиченою була студентська наукова секція, яка включала 12  доповідей. Своїми науковими здобутками поділилися як студенти ІІ курсу, які вже працюють над кваліфікаційними роботами магістрів (Матвієнко М.Л., Орличенко К.В., Мазуренко Н.Ю., Кулієва К.О., Васильківський П.М., Качан О.М., Александрова Ю.Г., Мельничук Ф.С., Дідковський А.В., Петровська О.С.), так і студенти І курсу (Бородуля В.О., Чахоян В.А.). В їх доповідях піднімалися важливі питання профілактики провідних неінфекційних та інфекційних хвороб, формування здорового способу життя,  створення методичної бази вітчизняної системи екологічного моніторингу на основі міжнародних підходів, розробки інструментарію з вивчення використання міждисциплінарних підходів до профілактики захворювань в роботі центрів контролю і профілактики хвороб, впливу умов праці на здоров’я медичних працівників тощо.  У Стендовій секції було представлено 13 доповідей.

В цілому, Конференція мала широке міжнародне  та регіональне представництво. Її учасниками, крім зарубіжних партнерів,  були науковці, освітяни і практики з різних регіонів України, у т. ч. з державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, державної установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Івано-Франківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського, Харківського національного медичного університету, Дніпровського державного медичного університету,  інших  закладів вищої освіти України, наукових установ та закладів практичної охорони здоров’я.

Матеріали конференції висвітлюють науковий журнал «Wiadomości Lekarskie», який індексується у наукометричній базі Scopus, та  науковий журнал «Клінічна і профілактична медицина», який є фаховим науковим виданням України та включений до наукометричної бази Scopus. Ці  наукові видання є традиційними інформаційними партнерами   конференції. Також тези доповідей надруковані у Збірнику матеріалів конференції.

Всесвітній день здоров’я 2024 р. в НМУ імені О.О. Богомольця  ознаменувався  принциповим розглядом тематики щодо права на здоров’я  у колі провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, всебічною оцінкою ситуації з реалізації цього права, у т. ч. в умовах війни, визначенням пріоритетних напрямів протидії сучасним викликам та загрозам для забезпечення права здоров’я.

 

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Громадське здоровя» в НМУ імені О.О. Богомольця

11.03 2024 р. В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця пройшов І етап Всеукраїнської студентської олімпіади  (ВСО) за напрямом «Громадське здоров’я».  Учасниками заходу стали 35 студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які навчаються на І та ІІ курсах за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», та студенти, які навчаються на  ІІ і VI курсах за спеціальністю 222 «Медицина».

Організаційним комітетом у складі завідувача кафедри, д.м.н., професора Грузєвої Т.С., доцентів к.м.н, доцента Гречишкіної Н.В., к.п.н., доцента Іншакової Г.В., старшого викладача, к.м.н. Бібік І.Г. було підготовлено Програму проведення І етапу ВСО, яка включала тестові питання з основ громадського здоров’я, дві ситуаційні задачі та творче завдання. Учасникам заходу було детально пояснено алгоритм проведення ВСО, систему оцінювання результатів з максимально можливим набором 100 балів та процедуру оскарження результатів.

Члени авторитетного журі  І етапу ВСО, до якого  входили д.м.н., професор Галієнко Л.І., д.м.н., професор Паламар Б.І. та к.м.н., доцент Литвинова Л.І., звернулися до учасників з вітальним словом та побажанням успіхів у цьому важливому змагальному процесі. Було наголошено на  важливості проведення таких заходів для виявлення та розвитку обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей;  стимулювання творчої праці здобувачів вищої освіти;   формування майбутнього  кадрового потенціалу для дослідницької діяльності у сфері громадського здоров’я.

Після детального ознайомлення учасників з особливостями проведення цьогорічного І етапу ВСО тривала двогодинна робота над виконанням передбачених Програмою завдань.

За результатами їх виконання, переможцями І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом  «Громадське здоров’я» стали:

І місце –  Васильківський Павло, студент ІІ курсу, спеціальність «Громадське здоров’я» (86% від максимальної сумарної кількості балів);

2 ІІ місця –  Орличенко Катерина, студентка ІІ курсу, спеціальність «Громадське здоров’я»  (82%) та Подуст Андрій, студент ІІ курсу, спеціальність «Громадське здоров’я»  (78%);

3 ІІІ місця розділили між собою Хоменко Іван, студент ІІ курсу, спеціальність «Медицина» (75%), Римарович Наталія, студентка VI курсу, спеціальність «Медицина» (72%) і Бородуля Владислав, студент І курсу, спеціальність «Громадське здоров’я» (70%).

Вітаємо переможців І етапу ВСО за напрямом  «Громадське здоров’я»  і бажаємо подальших успіхів у навчанні та науковій роботі задля  майбутніх досягнень у вирішенні  пріоритетних завдань громадського здоров’я!

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоровя у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (13.03.2024 р.)

Співробітники кафедри громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця взяли активну участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», яка відбулася 13.03.2024 р. Вони стали учасниками пленарного засідання, а також виступили в якості слухачів, організаторів та доповідачів секції  №2 «Інформаційно-освітні та науково-практичні аспекти розвитку системи громадського здоров’я», яка проходила в рамках конференції. За модерації професора Грузєвої Т. С., професора Галієнко Л. І. та доцента Гречишкіної Н. В. було заслухано  шість наукових доповідей за тематикою секції.

Розпочав наукову дискусію к.м.н., лікар ДУ «Київський міський центр контролю і профілактики хвороб» Стойка О. О.  доповіддю «Покращення системи первинної профілактики як складової громадського здоров’я України».

Професор Грузєва Т.С. виступила з доповіддю «Висвітлення питань екологічної політики у курсі вивчення дисципліни «Політика та етика в громадському здоров’ї. Міжсекторальні стратегії».  Доцент Іншакова Г. В. представила доповідь «Промоція здоров’я через призму екологічних детермінант». Доцент Гречишкіна Н. В. охарактеризувала у своєму виступі вплив екологічних чинників на формування потреб в послугах громадського здоров’я. Основні напрями Європейської політики в рамках  Спільного плану дій «Єдине здоров’я» було представлено у доповіді співробітника Центру превентивної медицини Державного управління справами  Грузєва В.В.

Наукові доповіді презентували також здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 229 «громадське здоров’я». Так, студентка Орличенко К.В. виступила з доповіддю «Внесок екологічних чинників у формування онкологічної патології», студентка Матвієнко М.Л. – з доповіддю «Міждисциплінарний підхід у вирішенні проблем профілактики екологічно залежної патології».

Усі учасники секційного засідання взяли активну участь в обговоренні заслуханих наукових доповідей.

 

 

 

 

 

Навчально-науковий інститут громадського здоров’я та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця готується до зустрічі з абітурієнтами 2024 р., з тими, хто бажає стати в майбутньому магістром громадського здоровя

Чому абітурієнтам варто вступати на цю спеціальність?

Серед багатьох спеціальностей в системі охороні здоров’я чи не найважливіше посідає спеціальність «громадське здоров’я». На відміну від медицини, метою громадського здоров’я є не лікування хворих, а створення таких умов, за яких люди б не хворіли. Це дозволить попередити страждання хворих, витрати сімей та держави на  лікування, уникати людських втрат та інвалідностей через хвороби, зосередити ресурси на зміцненні здоров’я та благополуччя населення.

У всіх розвинених країнах світу успішно функціонують служби громадського здоров’я як невід’ємні складові системи охорони здоров’я та готуються фахівці громадського здоров’я

В Україні активно розвивається система громадського здоров’я, що обумовлює великий попит на фахівців громадського здоров’я.

Чому абітурієнтам варто вступати на навчання за спеціальністю «громадське здоровя» саме в НМУ імені О.О. Богомольця?

НМУ імені О.О. Богомольця пропонує навчання за особливою, до певної міри унікальною освітньо-професійною програмою «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Програму розроблено колективом професіоналів з величезним досвідом підготовки фахівців профілактичного напряму для охорони здоров’я в найстаршій та найавторитетнішій в Україні науково-освітній школі НМУ імені О.О. Богомольця.

Програму сформовано у тісній співпраці зі стейкхолдерами, включаючи роботодавців, представників академічної спільноти, громадських організацій, здобувачів вищої освіти. Галузеві та регіональні потреби підготовки фахівців враховано завдяки тісній співпраці з керівництвом Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та Державної установи «Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України. А роботодавців зі значним міжнародним досвідом роботи залучено до процесу навчання.

Освітньо-професійна програма «Громадське здоров’я» має інноваційність, оскільки охоплює сучасні світові і європейські стратегії формування кадрів для системи громадського здоров’я, викладені в документах ВООЗ, ЄРБ ВООЗ, рекомендації Європейської асоціації шкіл громадського здоров’я (ASPHER). У ній  враховано досвід провідних європейських університетів з питань підготовки людських ресурсів для системи громадського здоров’я (Вроцлавський медичний університет, Варшавський медичний університет, Ягеллонський університет – Республіка Польща, Каролінський інститут, Університет Гетеборга – Швеція), де проходили стажування співробітники НМУ імені О.О. Богомольця. Вивчено та враховано положення аналогічних програм університетів Болгарії, Угорщини, США тощо, що відображено в численних публікаціях.

Розробники освітньої програми мають досвід роботи міжнародними експертами з акредитації освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів громадського здоров’я на запрошення Незалежного агентства із забезпечення якості вищої освіти (міжнародний експерт з акредитації освітньої програми підготовки PhD за фахом «громадське здоров’я» Міжнародного казахсько-турецького університету імені Ходжи Ахмеда Ясаві, 2017 р., Республіка Казахстан; з акредитації освітньої програми «громадське здоров’я» в Медичному університеті Сімей, 2020 р., Республіка Казахстан).

Викладачі, задіяні у реалізації програми, співпрацюють з колегами з Варшавського медичного університету, у т. ч. з деканом факультету наук про здоров’я Варшавського медичного університету, професором Маріушем Гуйським, над створенням програми подвійних дипломів.

Спільно з фахівцями Школи громадського здоров’я та громадської медицини Університету Гетеборга здійснюється проєкт Програми  ЄС Erasmus+, який передбачає розвиток мобільності викладачів та студентів впродовж 2023-2025 рр. Представники НМУ  у червні 2023 р. були  учасниками Тренінгу з навчання персоналу закладів вищої освіти з питань розробки освітніх програм підготовки фахівців громадського здоров’я у Школі громадського здоров’я та громадської медицини Університету Гетеборга.

Перевагою освітньої програми є студентоцентрованість навчання, академічна свобода та  можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів шляхом вибору для вивчення вибіркових дисциплін.

В закладі запроваджено практико-орієнтоване навчання та створено широкі можливості оволодіння фаховими компетентностями під час навчання на практичних заняттях, до проведення яких залучено  роботодавців і практикуючих фахівців сфери громадського здоров’я.

Ті, хто навчатиметься за цією програмою, матимуть змогу проходити виробничу практику  у провідних установах системи громадського здоров’я – Державній установі «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та Державній установі «Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

В освітній програмі застосовуються практично-орієнтовані підходи у підготовці магістрів громадського здоров’я, які дозволяють засвоїти теоретичні знання та оволодіти  практичними навичками, загальними та фаховими компетентностями,  які визначено стандартом вищої освіти  за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», що забезпечить затребуваність та конкурентоздатність  випускників на ринку праці.

Чекаємо на вас, майбутні магістри громадського здоров’я!

 

 

 

Майбутні магістри громадського здоров’я складають семестрові іспити

В Навчально-науковому інституті громадського здоров’я та профілактичної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розпочалися семестрові іспити для студентів І року навчання підготовки магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я». Дана спеціальність є актуальною і затребуваною, адже громадське здоров’я передбачає захист здоров’я, профілактику захворювань і зміцнення здоров’я.

Першими звітували про навчальні досягнення за підсумками осінньо-зимового семестру студенти очної форми навчання, які 25 грудня 2023 р. складали іспит з навчальної дисципліни «Основи громадського здоров’я».

Професор кафедри громадського здоров’я Людмила Галієнко привітала студентів із важливим етапом на шляху опанування майбутньою спеціальністю, а доцент кафедри Наталія Гречишкіна нагадала здобувачам освіти регламент проведення контролю знань і побажала успішного складання іспиту.

Регламент іспиту включав тестування, відповіді на теоретичні питання та демонстрацію практичних навичок у вирішенні складних ситуаційних задач.

Члени екзаменаційної комісії відмітили високий рівень підготовки магістрів з основ громадського здоров’я та прагнення до засвоєння профільної дисципліни, що підтвердили результати тестування і заслуховування відповідей студентів.

На старті ще одне випробування – складання іспиту з біостатистики та основ епідеміології, що відбудеться 28 грудня. Бажаємо студентам успіхів у навчанні та відмінних  результатів!

 

 

Співробітники кафедри громадського здоровя провели чергову зустріч  зі шведськими колегами у рамках співпраці в Програмі  Європейського Союзу ERASMUS+

Колектив кафедри громадського здоров’я підтримує тісні професійні зв’язки з колегами зі Школи громадського здоров’я та громадської медицини Гетеборзького Університету. Успішне виконання першої частини Програми Європейського Союзу ERASMUS+ влітку 2023 р. дозволило співробітникам кафедри громадського здоров’я вивчити досвід реалізації освітніх програм з громадського здоров’я в одному з найавторитетніших закладів вищої освіти Швеції та презентувати освітньо-професійну програму «Громадське здоров’я», яка реалізується в НМУ імені О.О. Богомольця.

Наразі ведеться планування подальшої співпраці в освітній та науковій сферах. Завідувач кафедри громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С.  30 листопада 2023 р. взяла участь в онлайн зустрічі зі шведськими колегами, а також з іншими учасниками міжнародного проєкту.  Організатором зустрічі виступив проректор Гетеборзького Університету, Очільник Школи громадського здоров’я та громадської медицини, професор Макс Петцольд.   У ході її проведення було обговорено реалізацію другого етапу Програми ERASMUS+ та підходи до планування спільних наукових проектів. Досвід європейських партнерів є надзвичайно важливим для подальшого розвитку освітньо-наукового напряму в системі громадського здоров’я України.

 

 

 

 

 

Участь викладачів кафедри громадського здоровя та студентів, які навчаються на магістерській програмі «Громадське здоровя», у вебінарі «День  «Єдиного здоровя»

Співробітники кафедри громадського здоров’я та студенти, які навчаються на магістерській програмі «Громадське здоров’я», взяли участь у вебінарі «День  «Єдиного здоров’я». Захід пройшов 7 листопада 2023 р. на  online на платформі ZOOM.

Організаторами виступили Бюро ВООЗ в Україні та Офіс Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) в Україні. Програма заходу включала 2 секційних засідання «Міжнародні аспекти впровадження підходу «Єдиного здоров’я» та «Впровадження підходу «Єдиного здоров’я» в Україні».

Метою вебінару стало підвищення рівня обізнаності студентів ветеринарних та медичних спеціальностей про підхід «Єдиного здоров’я», а також рівня комунікації між вищими навчальними закладами ветеринарних та медичних спеціальностей, що є важливим елементом ефективного впровадження зазначеного підходу.

Учасники вебінару прослухали доповіді «Основні принципи підходу «Єдиного здоров’я» та роль ВООЗ у його впроваджені», Напрями діяльності ВООЗ в Україні для реалізації підходу «Єдиного здоров’я», «Програми та ініціативи FAO в сфері реалізації підходу «Єдиного здоров’я» та «Напрями діяльності ЦГЗ/Держпродспоживслужби в рамках реалізації підходу «Єдиного здоров’я»: законодавча рамка, практичні аспекти впровадження законодавства/ програм, основні досягнення та подальші плани роботи». Доповідачами виступили представник ВООЗ Ліза Шеуерманн, представник Офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) в Україні Олександр Ревнівцев, представник Бюро ВООЗ в Україні Олена Курята, представник ЦГЗ МОЗ України Антон Фабіаш, представник Держпродспоживслужби України Михайло Тяухов.

Про високу зацікавленість піднятими  на вебінарі проблемами свідчить значна активність студентів НМУ імені О.О. Богомольця, які поставили доповідачам низку запитань, на які отримали вичерпні відповіді.

 

 

 

 

Обговорення актуальних проблем громадського здоровя  в науково-освітньому середовищі  закладів-партнерів

Кафедра громадського здоров’я Навчально-наукового інституту громадського здоров’я  та профілактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця плідно співпрацює з однопрофільними кафедрами інших вітчизняних закладів вищої освіти щодо вирішення пріоритетних проблем розбудови системи громадського здоров’я та її кадрового забезпечення.

Прикладами такої співпраці є підготовка навчальних видань, наукових статей, проведення науково-практичних заходів тощо.

2 листопада 2023 р. співробітники кафедри громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця взяли участь у VI науково-практичній конференції з міжнародною участю на тему «Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення» (Томілінські читання), організатором якої виступила кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету. Зважаючи на безпекову ситуацію, конференція відбувалася в режимі онлайн.

Програмою форуму було передбачено 10 доповідей співробітників кафедри громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, у т. ч. «100 років на службі громадського здоров’я (до 100-річчя кафедри громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця» (доповідач – завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С.); «Імплементація європейських підходів до викладання біостатистики в курсі підготовки магістрів громадського здоров’я» (доповідач – доцент кафедри, доцент Іншакова Г.В.); «Сучасні аспекти викладання навчальної дисципліни «Промоція здоров’я» для майбутніх магістрів громадського здоров’я» (доповідач – доцент кафедри, доцент Гречишкіна Н.В.), «Оцінка управлінцями та надавачами медичних і фармацевтичних послуг розвитку електронної системи охорони здоров’я, наявних проблем в інформаційно-комунікаційній підтримці та шляхів їх вирішення» (доповідач – аспірант кафедри Сорока І.М.); «Нормативно-правове регулювання боротьби з раком шкіри» (доповідач – аспірант кафедри Калашникова Н.М.) тощо.

Виступи представників кафедри громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця були сприйняті з великою увагою та цікавістю, викликали жваве обговорення.

Спільно з представниками кафедри громадського здоров’я від НМУ імені О.О. Богомольця в конференції взяли участь співробітники кафедри менеджменту охорони здоров’я, гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я, мовної підготовки, загальної і медичної психології. Було заслухано доповіді «Роль лікарняних кас в покращенні доступності та якості медичної допомоги населенню на прикладі Житомирської області» (доповідачі – завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я, професор Парій В.Д.,  пошукувач Грищук С.М.).

Учасниками форуму були також науковці Дніпровського державного медичного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,  Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, інших закладів вищої освіти.

Тези доповідей опубліковано у Збірнику матеріалів конференції.

Наступним майданчиком для обговорення  актуальних проблем громадського здоров’я стане науково-практична  конференція до Всесвітнього дня здоров’я, яку традиційно організовує кафедра громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Зустрічаємо нову когорту здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я»

 19.10.2023 р. завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри Гречишкіна Н.В. взяли участь у виробничих зборах зі студентами І року навчання заочної форми навчання зі спеціальності 229 Громадське здоров’я. Вони привітали студентів з початком навчального процесу, розкрили його особливості при вивченні дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра громадського здоров’я, висвітлили організаційні питання.

 

 

Удосконалення знань та навичок з написання якісних тестів

На запрошення Центру тестування МОЗ України завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри Гречишкіна Н.В. 13.10 2023 р. та 25.10. 2023 р. взяли участь у  Тренінгу-інтенсиві «Основи конструювання якісного тесту». Отримані знання та навички буде використано для удосконалення інструментарію з оцінки результатів навчання, осіб,які здобувають вищу освіту.

 

 

 

 

Підготовка до акредитації освітньої програми «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Співробітники кафедри громадського здоров’я, завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. та доцент Гречишкіна Н.В.  11.10.2023 р. взяли участь у Зборах з завідувачами кафедр щодо підготовки матеріалів до акредитації ОП «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за  спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Захід відкрив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи НМУ імені О.О. Богомольця, професор Власенко О.М. У вступному слові він розкрив основні організаційні заходи щодо розвитку в НМУ імені О.О. Богомольця напряму «Громадське здоров’я»

З доповіддю про досвід та уроки  проведення акредитації спеціальностей виступив директор Навчально-наукового центру адміністрування навчального процесу та моніторингу внутрішніх систем забезпечення якості освіти, доцент  Молдованов М.І.

Начальник відділу навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації, доцент Кучеренко І.І. акцентувала увагу присутніх на практичних аспектах підготовки до акредитації ОПП «Громадське здоров’я», особливостях подання публічної інформації, на підготовці до оглядового візиту членів експертної групи до ЗВО, на завданнях гаранта ОП та членів робочої групи з підготовки до акредитації.

Перед присутніми виступили також заступник  директора Навчально-наукового центру адміністрування навчального процесу та моніторингу внутрішніх систем забезпечення якості освіти, доцент  Гребінь Н.К. та  завідувач виробничої практики Татьянич І.М.

Впродовж проведення заходу було надано відповіді на численні запитання учасників зібрання.

 

 

 

 

 

 

Нарада Центру громадського здоров’я з обговорення питання щодо стандартів вищої освіти зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я»

19.09.2023 р. завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С. взяла участь в онлайн-нараді, організованій Центром громадського здоров’я МОЗ України, з обговорення питання щодо стандартів вищої освіти зі спеціальності 229 Громадське здоров’я з огляду на рішення сектору вищої освіти НМР МОН (протокол від 20.04.2023 № 21) щодо включення компетентностей,  пов’язаних з раннім втручанням, до стандартів вищої освіти; висловила думку з цього питання, яка була підтримана учасниками наради.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоров’я у науково-практичній конференції з міжнародною участю до 100-річчя кафедри гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я
НМУ імені О.О. Богомольця

15.09.2023 р. в НМУ відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю до 100-річчя кафедри гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця. Співробітники кафедри громадського здоров’я – завідувач, професор Грузєва Т.С., доцент Гречишкіна Н.В., доцент кафедри Іншакова Г.В. спільно зі студентами, які здобувають ступінь магістра громадського здоров’я, взяли участь у цьому авторитетному заході, привітали ювілярів, взяли участь в обговоренні доповідей.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоров’я у засіданні Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця

13.09.2023 р. завідувач кафедри громадського здоров’я взяла участь у засіданні Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця. У ході засідання було підведено підсумки вступної кампанії 2023 р., затверджено отримання наукових ступенів і присвоєння вчених звань, погоджено зміни у освітньо-професійній програмі Медичного фахового коледжу НМУ, ухвалено рішення про створення в Університеті навчально-наукового Інституту психічного здоров’я. Було представлено рейтинг науково-педагогічних працівників теоретичних і клінічних кафедр за результатами минулого навчального року, за результатами якого завідувач кафедри громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. посіла друге місце серед науково-педагогічних працівників теоретичних кафедр. Під час засідання Вченої ради заступник ректора з кадрових питань Драпей І.М. озвучив інформацію про необхідність взяття на військовий облік з 01.01.2023 р. усіх медичних працівників віком від 18 до 60 років, у т.ч.  жінок.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоров’я у виробничих зборах із завідуючими кафедр

07.09.2023 р. співробітники кафедри громадського здоров’я – завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С., доцент Гречишкіна Н.В. взяли участь у виробничих зборах із завідуючими кафедр та ознайомилися з вимогами до оформлення силабусу та робочих програм з освітніх компонентів ОПП.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри громадського здоров’я в організації та проведенні засідання Циклової методичної комісії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я»

31.08.2023 р. співробітники кафедри громадського здоров’я взяли участь в організації та проведенні засідання Циклової методичної комісії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я». Голова ЦМК «Громадське здоров’я», гарант ОПП «Громадське здоров’я», завідувач кафедри громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. озвучила наказ НМУ імені О.О. Богомольця від 31.08.2023 р. №717 «Про підготовку та проведення акредитації освітньої програми «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2023/2024 н.р.». Учасники засідання ознайомилися зі складом робочої групи для підготовки документів акредитаційної справи ОП зі спеціальності 229«Громадське здоров’я», з Планом основних заходів щодо підготовки та проходження акредитації ОП. На засіданні ЦМК зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» було розглянуто, обговорено і затверджено робочі навчальні програми та силабуси навчальних дисциплін, які викладаються у курсі підготовки магістрів громадського здоров’я.

 

 

 

Перше засідання кафедри громадського здоров’я у 2023/2024 н.р.

28.08.2023 р. відбулося перше в новому 2023/2024 навчальному році засідання кафедри громадського здоров’я, на якому обговорили та затвердили робочі навчальні програми та силабуси з навчальних дисциплін. Порядком денним засідання було передбачено також обговорення та затвердження плану заходів по відзначенню у 2024 р. сторіччя кафедри. Важливим етапом роботи кафедри у 2023 р. є підготовка до акредитації ОПП, що визначило низку завдань для співробітників кафедри.

 

 

 

Стажування співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоровя в Школі громадського здоровя та соціальної медицини  Університету  Гетеборга (Швеція)

З 12 по 24 червня 2023 р. співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я  НМУ імені О.О. Богомольця пройшли двотижневе стажування у Школі громадського здоров’я та соціальної медицини Університету  Гетеборга. Цей захід відбувався в рамках програми Erasmus+ ICM і включав участь у Тренінгу з навчання персоналу закладів вищої освіти з питань розробки освітніх програм підготовки фахівців громадського здоров’я.  Учасниками Тренінгу стали завідувач кафедри, професор Т. Грузєва, професор Б. Паламар, доцент Н. Гречишкіна, доцент В. Замкевич, доцент Г. Іншакова.

Програма Тренінгу передбачала вивчення досвіду Швеції у підготовці фахівців громадського здоров’я, презентації освітніх програм підготовки магістрів громадського здоров’я у Школі громадського здоров’я та соціальної медицини Університету  Гетеборга,  Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та Тбіліському державному університеті,  обговорення сучасних проблем підготовки різних категорій фахівців громадського здоров’я, обмін досвідом з підходів до їх вирішення.

Стажування розпочалося з ознайомчої зустрічі та представлення усіх учасників проекту, після якого очільник Школи громадського здоров’я та соціальної медицини Університету  Гетеборга, а з липня 2023 р. – проректор Гетеборзького університету, професор Макс Петцольд виступив з доповіддю про  Гетеборзький університет, його історію, структуру, діяльність, про місце в ньому  Школи громадського здоров’я та соціальної медицини, напрями її роботи та основні досягнення.

Завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. представила презентацію про НМУ імені О.О. Богомольця, його славну історію та сьогодення,  а також про діяльність кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, яка в наступному році відзначатиме своє 100-річчя. Грузинські колеги ознайомили учасників з місією, структурою та діяльністю Тбіліського державного університету.

В рамках програми стажування було вивчено досвід підготовки магістрів громадського здоров’я  та докторів філософії в медицині і громадському здоров’ї в Університеті Гетеборга, особливості формування освітніх програм, підходи до викладання навчальних дисциплін.  Членами української  та грузинської делегації було презентовано освітньо-професійні програми «Громадське здоров’я», які реалізуються в НМУ імені О.О. Богомольця та Тбіліському державному університеті.

Щоденне навчання органічно поєднувалося з відвідуванням наукових і лікувально-профілактичних підрозділів  Гетеборзького університету та  інфраструктури громадського здоров’я, органів управління охороною здоров’я муніципального і регіонального рівня.

Учасники стажування ознайомилися з роботою Центру реєстрації раку, регіонального Центру CDC, Центру сімейної медицини одного з районів м. Гетеборг, Інституту медицини навколишнього середовища, у т. ч. лабораторії дослідження шуму, відділення невідкладної допомоги Салгренської університетської лікарні.

У ході стажування було вивчено досвід роботи муніципалітету м. Гетеборг, а також Регіональної Ради округу Вестра-Гьоталанд з профілактики хвороб та розвитку системи громадського здоров’я.

Усі учасники Тренінгу активно брали участь у дискусія, обмінювалися враженнями та висловлювали власне бачення шляхів удосконалення підготовки фахівців громадського здоров’я.

Цікавою була культурна програма для учасників стажування, яку підготувала приймаюча сторона. Вона включала відвідування Музею образотворчого мистецтва (Geteborgs Konstmuseum), Музею природи, Ботанічного саду Гетеборга, морську подорож вздовж узбережжя Гетеборга та інші заходи.

Завершення перебування у відрядженні співпало з одним з великих свят Швеції – Midsummer – свято середини літа. Оскільки літо у Швеції є коротким, жителі країни надзвичайно святково відзначають цей найдовший день полярного літа, коли сонце зовсім не заходить за горизонт.  Цей день є офіційним вихідним, його для зручності відзначають у п’ятницю, люди збираються сім’ями, у колі друзів, на природі, переважно за містом.   Учасники Тренінгу отримали запрошення відсвяткувати  Midsummer у родині керівника проекту, професора Макса Петцольда, у його заміському будинку.  Усі мали змогу поспілкуватися у неформальній обстановці, більше дізнатися про звичаї та культуру Швеції, поділитися своїми національними традиціями.

За результатами проведення Тренінгу та реалізації програми стажування обговорено й визначено напрями і заходи подальшої співпраці учасників проекту у науковій і освітній сферах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця  у виробничих зборах, присв’ячених  проведенню ОСКІ

10.05.2023 р. співробітники кафедри взяли участь у виробничих зборах з обговорення питань організації та проведення ОСКІ як складової другого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Перед учасниками засідання виступили проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Власенко О.М., голова атестаційно-екзаменаційної комісії, професор Сусак Я., гарант освітньо-професійної програми 222 «Медицина», професор Мельник В.С. Учасники заходу отримали відповіді на запитання, поради, рекомендації.

 

 

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоровя у дискусійній платформі «Забезпечення моніторингу якості вищої медичної освіти: система, критерії, вимірювання»

02.05.2023 р. в НМУ імені О.О. Богомольця було проведено дискусійну платформу «Забезпечення моніторингу якості вищої медичної освіти: система, критерії, вимірювання»,  організовану МОЗ України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, ДНП «Центр тестування», НМУ імені О.О. Богомольця. У ході заходу обговорювалися шляхи вдосконалення систем внутрішнього забезпечення якості навчання в українських закладах вищої освіти, поточний стан та перспективи розвитку.

В обговоренні піднятих проблем взяли участь ректор НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Кучин Ю.Л., голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, начальник Управління медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України Сергій Убогов, генеральна директорка ДНП «Центр тестування» Леся Олійник, ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька, директорка ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ» Катерина Балабанова та інші учасники.

Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця взяли участь у роботі дискусійної платформи у офлайн та онлайн форматі.

 

 

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я у заходах в рамках Україно-швейцарського проекту

17.04.2023 р. проведено дослідження серед науково-педагогічних представників окремих кафедр НМУ імені О.О. Богомольця щодо сприйняття сімейної медицини викладачами ЗВО. Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я взяла участь у цьому заході у повному складі.

 

 

 

 

Вітаємо переможців Квітневої студентської наукової сесії 2023 («April Student’s Scientific Session» – 2023)

17.04.2023 р. в рамках Квітневої студентської наукової сесії 2023 («April Students Scientific Session»  2023) на кафедрі гігієни та екології №1 в онлайн-форматі відбулося засідання секції «Preventive Мedicine». Під час заходу відзначили кращих доповідачів серед молодих науковців.

Наукова студентська робота від кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я  на тему– «Reviewing the progress of combat against malaria in Africa’s most populated nation», яку підготовлено  Oyebode Victor Oluwamayowa, посіла ІІІ  призове місце. Вітаємо переможця та його наукового керівника  доцента Литвинову Л.О.

 

 

 

 

До Всесвітнього дня охорони праці

Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я 26.04.2023 р. взяли участь у науково-практичному семінарі «Безпечне та здорове робоче  середовище – основний принцип та право на роботі», який відбувся в НМУ імені О.О. Богомольця з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, що відзначається щорічно 28 квітня.

 

 

 

 

Всесвітній день здоров’я в НМУ імені О.О. Богомольця

6 квітня 2023 р. в Університеті відбулася традиційна щорічна міжнародна конференція до Всесвітнього дня здоров’я, який цьогоріч присвячується 75-річчю ВООЗ і проходить під гаслом «Здоров’я  для всіх».

ВООЗ наголошує, що здоров’я для всіх передбачає, що всі люди мають міцне здоров’я для повноцінного життя в мирному та стабільному світі. Проте в сучасних умовах спостерігається порушення права на здоров’я для значних контингентів населення внаслідок численних несприятливих детермінант, нерівності в охороні здоров’я, надзвичайних ситуацій, у т. ч. внаслідок війн, техногенних катастроф, кліматичних змін тощо.

Сьогодні Україна всіма зусиллями відстоює принцип «Здоров’я для всіх», протидіючи численним викликам та надзвичайним ситуаціям, насамперед, викликаних агресивною війною проти її народу.  У цій боротьбі важливою ланкою є науковці й освітяни, працівники практичної охорони здоров’я, які знаходяться на передньому краї  і своєю самовідданою жертовною працею наближають світлий день нашої Перемоги.

Організація Міжнародної конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2023 р. в НМУ імені О.О. Богомольця спільно з  НАМН України та Державною установою «Центр громадського здоров’я МОЗ України» свідчить про пріоритетну увагу науково-освітньої спільноти до питань здоров’я населення у надскладних умовах війни, до визначення заходів протидії глобальним загрозам та надзвичайним ситуаціям в охороні здоров’я. Конференцію проведено у змішаному офлайн та онлайн форматі.

У форумі взяли участь провідні вчені з 5 країн світу, у т.ч. з Великої Британії, Польщі, Швеції, Словаччини та України.

Конференцію урочисто відкрив перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Науменко О.М.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Президент НАМН України, академік НАН та НАМН України  Цимбалюк В.І.

Програма конференції включала низку  наукових доповідей з актуальних питань охорони здоров’я  та реалізації принципу «Здоров’я для всіх».

Глобальність та гострота проблем забезпечення здоров’я для всіх, підходи до їх вирішення були розкриті у  програмній доповіді Міністра охорони здоров’я України Ляшка В. К.,  Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ісаєнка Р. М. та  заступника  Голови цієї служби Короленка В. В. на тему «Дипломатія у сфері глобального здоров’я: сучасні виклики та перспективи для України».

Здобутки та завдання системи громадського здоров’я  України було окреслено в доповіді генерального директора державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Черненко Л. М.

Великий інтерес викликала наукова доповідь «Проблемні питання надання медичної допомоги українським дітям під час російської агресії» групи провідних науковців з НМУ імені О.О. Богомольця та Варшавського медичного університету, яку зробив завідувач кафедри педіатрії №2 НМУ, член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П.

Керівник  школи громадського здоров’я Гетеборгського університету, професор Макс Петцольд у своєму виступі розкрив можливості довгострокового спостереження з використанням реєстрів в системі електронного здоров’я Швеції. Він також окреслив перспективи співпраці Школи громадського здоров’я Гетеборгського університету та НМУ імені О.О. Богомольця в рамках проекту Erasmus+.

Медико-екологічні та соціальні проблеми громадського здоров’я населення України в надзвичайних умовах було висвітлено у доповіді провідних фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України», з якою виступила в.о. директора, член-кореспондент НАМН України, професор Полька Н.С.

Важливе питання безпеки пацієнтів було підняте у доповіді член-кореспондента НАМН України, професора Науменка О.М. та доцента Дідковського В.Л.

Президент Польського товариства громадського здоров’я, професор Анджей М. Фал грунтовно розкрив медичні та економічні аспекти профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Надзвичайний інтерес викликали наукове повідомлення дослідників з Університету Суррея з Великої Британії щодо впливу тривалої самоізоляції на ментальне здоров’я під час пандемії COVID-19.  Вплив інфекції оперізуючого лишаю на звичне невиношування вагітності в різних європейських популяціях було висвітлено доповіді науковців з Великої Британії та Інституту спадкової патології НАМН України.

Програмні доповіді стосувалися проблем глобального тягаря хвороб, епідеміологічної ефективності щеплень проти COVID-19, здорового харчування, діяльності ВООЗ, обґрунтування інтегрованої моделі надання первинної медичної допомоги, здоров’ю осіб літнього віку, медико-соціальних аспектів медичної реабілітації, лідерських компетенцій у сфері громадського здоров’я, системно-експертного аналізу перспектив розвитку приватних медичних закладів тощо.

Тематичні секційні засідання «Громадське здоров’я: наукові, освітні та практичні аспекти» та «Менеджмент в умовах сучасних викликів» було присвячено науково-освітнім та практичним проблемам громадського здоров’я і менеджменту охорони здоров’я. Науковці та студенти представили доповіді з актуальних питань громадського здоров’я та менеджменту. Програма включала виступи досвідчених науковців, а також їх молодих колег, здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Громадське здоров’я»,  зокрема Мельничука Ф.С. на тему «Екологічні аспекти в навчальних програмах з громадського здоров’я» та Васильківського П.М. на тему «Оцінка майбутніми магістрами громадського здоров’я освітнього процесу та навчально-методичного контенту».

Конференція мала широке міжнародне  та регіональне представництво. Її учасниками, крім зарубіжних партнерів,  були науковці, освітяни і практики з різних регіонів України, у т. ч. з державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», Інституту спадкової патології НАМН України, Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, державної установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Харківського національного медичного університету, Дніпровського державного медичного університету, Сумського державного університету, Вінницького національного медичного університету,  інших  закладів вищої освіти України, наукових установ та закладів практичної охорони здоров’я.

Матеріали конференції висвітлюють науковий журнал «Wiadomości Lekarskie», який індексується у наукометричній базі Scopus, та  науковий журнал «Клінічна і профілактична медицина», який є фаховим науковим виданням України. Ці  наукові видання є традиційними інформаційними партнерами   конференції.

Всесвітній день здоров’я 2023 р. в НМУ імені О.О. Богомольця  ознаменувався  принциповим розглядом тематики міжнародної конференції, присвяченій цій події, у колі провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, всебічною оцінкою ситуації  в охороні здоров’я, визначенням пріоритетних напрямів протидії сучасним викликам та загрозам для здоров’я,  шляхів попередження та скорочення поширеності перешкод на шляху до забезпечення здоров’я для всіх.

 

 

 

 

 

Участь  співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я у міжнародній конференції з питань екології

 

15.03.2023 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася традиційна міжнародна науково-практична конференція «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». У науковому заході взяли участь понад 300 учасників. У пленарному засіданні конференції виступили заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Людмила Черненко, директор юридичного департаменту МОЗ України Олександр Морачов, директор Інституту гігієни та екології НМУ Сергій Омельчук, завідувачі кафедр, професори Василь Бардов й Анатолій Гринзовський.

Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я виступили з доповідями на секційних засіданнях та опублікували низку тез з актуальних питань екологічного громадського здоров’я.

 

 

 

 

 

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Наприкінці березня у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця було проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Захід проходив у онлайн-форматі за організації Студентського наукового товариства імені О. А. Киселя.

У секції Теоретична медицина (THEORETICAL MEDICINE) ІІІ призове місце здобула студентка Коломієць Наталія, яка виконала і доповіла студентську наукову роботу на соціально-гігієнічну тематику. Вітаємо переможицю та її наукового керівника – професора Паламаря Б.І.

 

 

 

 

Майбутні магістри громадського здоров’я звітують про навчальні досягнення

На медичному факультеті №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розпочалася екзаменаційна зимова сесія для студентів І року навчання підготовки магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я». Дана спеціальність є актуальною та достатньо затребуваною в сучасних умовах трансформаційних перетворень у галузі охорони здоров’я.

Першими звітували про навчальні досягнення за підсумками осінньо-зимового семестру студенти очної форми навчання, які 17 січня 2023 року складали іспит з навчальної дисципліни «Основи громадського здоров’я».

Голова екзаменаційної комісії, декан медичного факультету №4, доцент Василь Алексійчук привітав студентів із важливим етапом на шляху опанування майбутньою спеціальністю. Заступник голови екзаменаційної комісії, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Тетяна Грузєва нагадала здобувачам освіти регламент проведення контролю знань і побажала успішного складання іспиту.

Так, регламент іспиту включав тестування, відповіді на теоретичні питання та демонстрацію практичних навичок у вирішенні складних ситуаційних задач.

Члени екзаменаційної комісії відмітили належний рівень підготовки магістрів з основ громадського здоров’я та високу вмотивованість до засвоєння профільної дисципліни, що підтвердили результати тестування і заслуховування відповідей студентів.

На старті – складання іспиту з основ громадського здоров’я студентами заочної форми навчання. Бажаємо їм наснаги у навчанні та високих оцінок екзаменаторів!

 

 

 

 

 

До Всесвітнього дня здоровя 2022 р.

 

Всесвітня організація охорони здоров’я  щороку 7 квітня відзначає Всесвітній день здоров’я,  починаючи з 1950 р. Цього дня у 1948 р. набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Метою заходу є привернення уваги всього суспільства до певної теми здоров’я, яка хвилює людей у всьому світі. Кожна тема відображає пріоритетну сферу діяльності, яка є актуальною для ВООЗ на даний момент часу. Цього дня запускаються програми інформаційно-роз’яснювальної діяльності, розраховані на набагато більший термін, ніж день здоров’я.

У 2022 р. Всесвітній день здоров’я  проводиться під гаслом «Наша планета, наше здоров’я».

У минулі роки Всесвітній день здоров’я присвячувався іншим актуальним для громадського здоров’я темам. Зокрема, у 2021 р. він присвячувався питанням справедливості в охороні здоров’я і проходив під гаслом «Побудуємо більш справедливий, більш здоровий світ»,  у 2020 р. – проходив під гаслом «У підтримку медсестер та акушерок», у 2019 р. був присвячений загальному охопленню послугами охорони здоров’я, у 2018 р. – здоров’ю для всіх, у 2017 р. – проблемі депресії (гасло «Депресія: давайте розмовляти»), у 2016 р. – проблемі діабету (гасло «Переможемо діабет!»), у 2015 р. – безпеці харчових продуктів (гасло «Від ферми до тарілки, зробити продукти харчування безпечними») тощо.

 

Вибір тематики Всесвітнього дня здоров’я 2022 р. є закономірним з огляду на зростаючі загрози та численні виклики для здоров’я населення.

 

У Всесвітній день здоров’я 2022 р., на тлі пандемії, планетарної екологічної кризи, натиску неінфекційних  та інфекційних захворювань, ВООЗ має намір звернути увагу світової спільноти на термінові дії, необхідні для захисту здоров’я людини і планети, та зміцнити рух за створення суспільства, орієнтованого на благополуччя  людини.

 

За оцінками ВООЗ, причини екологічного характеру, яким можна запобігти, щорічно забирають життя 13 млн людей у ​​світі. До них відносяться кліматична криза – найбільша загроза здоров’ю людини. Кліматична криза також є кризою в галузі охорони здоров’я.

 

Відомо, що кліматична криза та криза в галузі охорони здоров’я викликані  політичними, соціальними та економічними рішеннями. Експерти ВООЗ наголошують, що внаслідок спалювання викопних видів палива понад 90% людей дихають шкідливим для здоров’я повітрям. З підвищенням глобальних температур дедалі швидше поширюються хвороби, що передаються комарами. Екстремальні погодні явища, деградація земель та дефіцит води призводять до вимушеного переміщення людей та погіршення їх здоров’я. Забруднюючі речовини та пластик проникають у самі глибини світового океану, на схили найвищих гір, а також у системи виробництва харчових продуктів. Виробництво шкідливих для здоров’я продуктів харчування та напоїв з високим ступенем переробки, на частку якого у світі припадає третина парникових газів, що викидаються в атмосферу, призводить до масового захворювання на ожиріння, викликає зростання кількості онкологічних і серцево-судинних захворювань.

 

Експерти ВООЗ вказують, що на тлі пандемії COVID-19 виявилися слабкі ланки у всіх сферах життя суспільства і стала очевидною нагальна необхідність у побудові «суспільства благополуччя», орієнтованого на зміцнення здоров’я сучасних і майбутніх поколінь без порушення граничних норм експлуатації навколишнього середовища. Нинішній економічний устрій призводить до несправедливого розподілу доходів, багатства та влади, внаслідок чого дуже багато людей живуть в умовах бідності та нестабільності. Цілями економіки благополуччя є забезпечення благополуччя людей, рівності та екологічної стійкості. Ці цілі визначають характер довгострокових інвестицій, бюджетних асигнувань на зміцнення благополуччя, соціального захисту, правових та податково-бюджетних стратегій. Щоб перервати згубне для планети та здоров’я людини замкнене коло, потрібні дії законодавців, реформування корпоративних структур, підтримка та спонукання людей до здорового способу життя.

 

Сучасні виклики та загрози для здоров’я населення пов’язані з численними надзвичайними ситуаціями в охороні здоров’я техногенного, природного, соціального  та воєнного характеру.  Ці проблеми є особливо актуальними для України, де російське  вторгнення та військова агресія  обумовлюють людські втрати, у т.ч. серед мирного населення, страждання людей, руйнування інфраструктури та систем життєзабезпечення, гуманітарну кризу, вимушену міграцію, забруднення навколишнього середовища, обмеження або відсутність доступу до питної води та їжі, до медичної допомоги у зв’язку з травмами та захворюваннями.

 

Всесвітній день здоров’я є для всіх країн світу доброю нагодою докласти сконцентрованих зусиль для вирішення ключових питань охорони здоров’я. ВООЗ закликає країни, організації, установи проводити та висвітлювати заходи, здійснювати аналітичні оцінки, що стосуються обраної теми, для  привернення уваги громадськості до тематики Всесвітнього дня здоров’я та стимулювання її обговорення  серед осіб, які визначають політику, усіх інших сторін, які цікавляться питаннями здоров’я.

 

В Національному медичному університеті традиційно відзначається Всесвітній день здоров’я проведенням наукових, інформаційно-освітніх та виховних заходів із залученням науковців і практиків різних фахів, у т. ч. спеціалістів громадського здоров’я, епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та вузьких спеціалістів, менеджерів, фармакологів, фахівців соціальної сфери, представників пацієнтських організацій тощо.

 

З 2007 р. відзначення Всесвітнього дня здоров’я відбувається у форматі Міжнародних науково-практичних конференцій. Співорганізаторами виступають МОЗ України, НАМН України, Бюро ВООЗ в Україні. Це дозволяє розглядати пріоритетні питання громадського здоров’я в потужному науково-експертному середовищі, за участю представників відомих наукових шкіл, практичної охорони здоров’я, управлінських та законодавчих структур, професійних асоціацій та громадських об’єднань в рамках міжгалузевого та мультидисциплінарного підходу.

 

У 2022 р.  проведення Міжнародної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня здоров’я було заплановано  на 5 квітня. Підготовлено та передано до друку матеріали конференції, які у вигляді статей та тез доповідей будуть опубліковані у зарубіжному фаховому журналі «Wiadomości Lekarskie» та у вітчизняному фаховому журналі «Клінічна та профілактична медицина». Вказані видання виступають інформаційними партнерами заходу. Сформовано програму конференції за участю вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків охорони здоров’я, у т.ч. зі Швеції, Польщі, Словаччини, Грузії, Молдови.

 

Проте, внаслідок російської військової агресії та у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану проведення конференції відтерміновано. Дату її проведення усім учасникам буде повідомлено додатково.

 

Впевнені, що відзначення  Всесвітнього дня здоров’я 2022 р.  та проведення Міжнародної науково-практичної конференції до цієї дати з обговоренням різнобічних проблем охорони здоров’я у контексті рекомендованих ВООЗ стратегій сприяєтиме визначенню ефективних шляхів вирішення пріоритетних проблем здоров’я населення з урахуванням сучасних тенденцій та ефективних механізмів протидії загрозам, посиленню міжгалузевого та міжсекторального співробітництва, удосконаленню напрямів і заходів збереження та зміцнення здоров’я, підвищення якості життя.

 

За матеріалами кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я  з використанням офіційної інформації ВООЗ

 

 

 

 

 

 

Підготовка співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоровя до  проведення ОСКІ-2

 

Впродовж 2021 р. співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ  імені О.О. Богомольця проводили підготовку до ІІ етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-2) зі спеціальності 222 «Медицина» в НМУ  імені О.О. Богомольця.

Було розроблено положення про підстанцію «Організація охорони здоров’я» станції «Гігієна та екологія, організація охорони здоров’я».

Фахівці кафедри взяли участь у розробці паспорта станції. Було визначенно тип станції, навчальну мету, час проходження станції, загальний формат станції, варіанти завдань. Складено інструкції для викладачів-спостерігачів та студентів. Розроблено білети для студентів з умовами завдань та форму контрольного листа студента (check-list).

Створено ролики для студентів українською, російською та англійською мовами.

27.01.2022 р. співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я підвели підсумки проведеної роботи та накреслили завдання для системної підготовки студентів VІ курсу до складання ОСКІ-2.

У засіданні взяли участь завідувач кафедри, професор Грузєва Т.С., професор Галієнко Л.І., доценти кафедри, доценти Гречишкіна Н.В., Замкевич В.Б., Іншакова Г.В., Литвинова Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

ПІДРУЧНИК «БІОСТАТИСТИКА», ПІДГОТОВЛЕНИЙ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я, ДІСТАВ ВИСОКУ ОЦІНКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОЛЕГ

 

 

 

У другому номері журналу «Medical Sciences» за 2021 рік опубліковано рецензію на підручник «Біостатистика», підготовлений у 2020 році співробітниками кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця у співпраці з фахівцями однопрофільних кафедр ЗВО України, за загальної редакції професора Т.С. Грузєвої. Автором рецензії є доктор медичних наук, магістр математики, завідувач та професор кафедри епідеміології та методології клінічних досліджень Люблінського медичного університету, професор Агата Смолень.

 

 

У рецензії високо оцінено зміст навчального видання, а також логічність та послідовність викладення навчального матеріалу. Відзначено, що підручник розкриває методологічну базу аналізу та оцінки стану здоров’я населення та системи охорони здоров’я, пропонує повну картину біостатистики в медичних дослідженнях. Він також включає розгляд найпоширеніших статистичних методів та їх застосування в різних за дизайном дослідженнях, основні поняття та джерела доказової медицини, клінічної епідеміології тощо.

Авторитетний рецензент робить висновок, що цей сучасний підручник дозволяє підготувати фахівців охорони здоров’я, які будуть відповідати міжнародним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря, та зможуть якісно проводити наукові дослідження, інтерпретувати і висвітлювати свої наукові результати. Журнал «Medical Sciences», де надруковано рецензію на підручник «Біостатистика», входить до наукометричної бази «Scopus».

 

 

 

 

 

 

 

 

З глибоким сумом повідомляємо, що 10 грудня 2021 року на 87 році життя відійшла у вічність кандидат медичних наук, доцент Любов Олександрівна Прус.

Любов Олександрівна  усе своє професійне життя віддала рідному закладу. У 1961 р. вона з  відзнакою закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. За результатами успішності у навчанні та громадській роботі її ім’я було занесено до Золотої книги пошани.

Розпочавши трудову діяльність на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я спочатку на посаді старшого лаборанта, а згодом – асистента,  Любов Олександрівна успішно поєднувала педагогічну та наукову роботу. У 1969 р. вона блискуче захистила дисертацію на тему «Організація надання швидкої медичної допомоги дітям»,  у 1973 р. отримала звання доцента і десятки років поспіль була відповідальною на кафедрі за навчальну роботу.

Любов Олександрівна була прекрасним методистом, багато років працювала у складі профільної циклової методичної комісії. Вона була членом апробаційної ради  «соціальна медицина»  Спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця.

Їй була притаманна активна життєва позиція. Любов Олександрівна входила до багатьох виборних органів Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

Прус Л.О. є автором понад 160 наукових і навчально-методичних праць, присвячених актуальним питанням соціальної медицини, у т. ч. співавтор 6 підручників та навчальних посібників з соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

Знання та багатий досвід Л.О. Прус щедро передавала студентам, слухачам Курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я, була наставником молоді, користувалася заслуженим авторитетом серед науково-педагогічного колективу.

Звитяжна праця Прус Л.О. неодноразово була відзначена Почесною грамотою МОЗ України, Подякою Київського міського голови, відзнаками закладу.

Як видатному діячу охорони здоров’я Указом Президента України Прус Л.О.  у 2013 р. було призначено державну стипендію.

Любов Олександрівна назавжди запам’ятається активною, принциповою, працелюбною і порядною людиною, талановитим педагогом та науковцем.

Світла пам’ять про Любов Олександрівну назавжди збережеться у серцях усіх,  хто її знав, любив і шанував.

Колектив Університету висловлює щирі співчуття родині, колегам, друзям Любов Олександрівни.

 

ВІЧНА І СВІТЛА ПАМЯТЬ…

 

 

 

 

Участь асистента кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця в Інфо-сесії Erasmus+

 

2 грудня 2021 р. в онлайн-режимі відбулася Інфо-сесія Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)–Infoday.

Її організувала Виконавча агенція з питань європейської освіти та культури (EACEA) для потенційних подавачів конкурсних заявок, зосереджуючись на особливостях їх підготови для участі у міжнародних проектах.

Асистент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця Дубовик В.Ю. стала учасником цієї інформаційної сесії та отримала актуальну інформацію для підготовки конкурсної заявки спільно з представниками шкіл громадського здоров’я низки європейських університетів.

Проект «Побудова потенціалу вищої освіти» (CBHE) підтримує проекти міжнародного співробітництва на основі багатостороннього партнерства між організаціями, що працюють у сфері вищої освіти, та модернізацію вищої освіти в третіх країнах, не залучених у програму Erasmus+. Щороку тисячі проектів подають організації з усієї Європи, щоб отримати фінансову підтримку від програми Erasmus+. З цієї причини Комісія створила прозорий процес оцінки, метою якого є надання грантів для найкращих проектів.

Під час інформаційної сесії було надано детальну інформацію щодо пріоритетів програми Erasmus+, особливостей фінансування, а також оформлення і подання заявок.

Онлайн-зустріч була надзвичайно інформативною та корисною для підготовки конкурсної заявки в рамках програми Erasmus+.

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоровя НМУ імені О.О. Богомольця у Попередній програмі візиту місії СЗО для сумісного зовнішнього оцінювання впровадження спроможностей ММСП в Україні

 

Місія СЗО для сумісного зовнішнього оцінювання впровадження спроможностей Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) працювала в Україні впродовж п’яти днів – з 29.11.2021 р. до 03.12.2021 р. Її представляли провідні експерти ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, у т. ч. Ran Adelstein, Abebayehu Assefaas Mengistu, Mihail Kocubovski, John A Haines, Cat McGillycuddy, Agoritsa Baka, Eran Raizman, Timothée Dub, Ana Guerra Neira, Inessa Markus.

Від України у заходах брали участь керівництво Бюро ВООЗ в Україні, МОЗ України, Центру громадського здоров’я, представники інших міністерств і служб, задіяних в попередженні надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я та ліквідації їх негативних наслідків, у рамках міжгалузевого підходу, а також фахівці профільних наукових установ та освітніх закладів.

Від Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як провідного закладу вищої медичної освіти в Україні було представлено групу фахівців у даній сфері  на чолі з ректором, член-кореспондентом НАМН України, професором Кучиним Ю.Л.

Програмою заходу було передбачено 16 тематичних дискусій: національне законодавство, політики та фінансування; координація, комунікація та адвокація з питань ММСП; антимікробна резистентність; зоонозні захворювання; безпека харчових продуктів; біобезпека та біобзахист; імунізація; національна лабораторна мережа; епіднагляд; людські ресурси; забезпечення готовності на надзвичайні ситуації;    операції реагування на надзвичайні ситуації;  взаємодія між органами охорони здоров’я та органами безпеки; медичні контрзаходи та розгортання персоналу; комунікація ризиків.

Завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. взяла участь у 3 дискусіях з питань забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій;  операцій реагування на надзвичайні ситуації;  взаємодії між органами охорони здоров’я та органами безпеки.

 

 

 

 

 

 

Участь фахівців НМУ імені О.О. Богомольця у розбудові освітнього напряму системи громадського здоровя

 

В контексті розвитку освітнього напряму системи громадського здоров’я 30 листопада 2021 р.  відбулося чергрве засідання групи експертів з розробки освітніх програм та єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістерських програм з громадського здоров’я.  Засідання організоване ЦГЗ МОЗ України за сприяння Бюро ВООЗ в Україні.

Від НМУ імені О.О. Богомольця участь у засіданні  взяла завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я професор Грузєва Т.С., яка є членом робочої групи МОЗ України з розробки освітніх стандартів громадського здоров’я та експертом Центру тестування МОЗ України з розробки єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістерських програм з громадського здоров’я, а також завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, професор Гринзовський А.М.

У ході засідання було заслухано та обговорено результати ситуаційного аналізу розвитку освіти у сфері громадського здоров’в Україні, які представив фахівець відділу розвитку освітніх програм, професійних компетенцій та комунікацій Центру громадського здоров’я Михайло Рябінчук.

Професор Катаржина Чабановська, яка є Почесним членом факультету громадського здоров’я, директором Програм з європейського лідерства в сфері громадського здоров’я та розвитку кадрів громадського здоров’я, а також лідерства та управління в європейському громадському здоров’ї Департаменту міжнародної охорони здоров’я Інституту наукових досліджень у сфері догляду та громадського здоров’я Маастрихтського університету, зробила  доповідь «Аналітичний огляд програм з підготовки магістрів громадського здоров’я відповідно до Рамки компетенцій у сфері громадського здоров’я в Європейському регіоні, розробленою ВООЗ та ASPHER: методологія, ключові знахідки та рекомендації».

Фахівець Центру тестування МОЗ України  Войтенко Л.П. представила результати розробки державного іспиту КРОК-2 для випускників програм з підготовки магістрів громадського здоров’я на основі результатів аналізу впроваджених програм.

Професор Грузєва Т.С. взяла участь у дискусії, представила досвід НМУ імені О.О. Богомольця з розробки освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів  громадського здоров’я, які ліцензовані МОН України; висвітлила  перспективи розробки науково-освітньої програми підготовки докторів філософії з громадського здоров’я спільно зі шведськими, естонськими, грузинськими колегами; дала оцінку використаному інструментарію оцінювання знань та компетентностей здобувачів вищої освіти у ході проведення  пілотного іспиту КРОК-2 з громадського здоров’я.

Подальші кроки для вдосконалення національних стандартів освіти для рівня магістра громадського здоров’я та освітніх програм з підготовки магістрів громадського здоров’я в Україні висвітлила Ольга Александрова, фахівець з питань громадського здоров’я Бюро ВООЗ в Україні.

За результатами обговорення було прийнято рішення продовжити роботу в робочих групах з удосконалення освітніх програм та змістового наповнення бази даних державного іспиту КРОК-2 з громадського здоров’я.

 

 

 

 

 

Участь фахівців НМУ імені О.О. Богомольця у Інауково-практичній конференції з міжнародною участю на тему «Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення»

 

Співробітники та аспіранти кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця взяли участь у ІV науково-практичній конференції з міжнародною участю на тему «Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення», яка відбулася 10 листопада 2021 р. на базі Харківського національного медичного університету.

Даний захід присвячувався 90-ій річниці від дня народження професора Галічевої Н.О., яка понад 25 років очолювала кафедру соціальної медицини та громадського здоров’я ХНМУ. У форумі взяли участь науковці соціально-гігієнічного напряму та з питань громадського здоров’я з провідних закладів вищої медичної освіти України, а також Австралії.

Від НМУ імені О.О. Богомольця було представлено 8 доповідей. Професор Грузєва Т.С. зробила доповідь на тему «Професійні та життєві уроки професора Галічевої Ніни Олександрівни», в якій поділилася спогадами про спілкування з видатним соціальним гігієністом, сподвижником медико-соціальної науки, патріотом профілактичного напряму.

Доцент Іншакова Г.В. у своїй доповіді розкрила питання медико-соціального обгрунтування  сучасних медико-профілактичних програм для осіб старших вікових груп.

Напрямам удосконалення надання дерматовенерологічної допомоги населенню було присвячено доповідь докторанта кафедри, к.м.н. Короленка В.В.

Актуальність проблем удосконалення організації  ревматологічної допомоги населенню в умовах реформування охорони здоров’я висвітлила у своєму виступі асистент Дубовик В.Ю.

Інші наукові повідомлення, представлені співробітниками та аспірантами кафедри,  стосувалися сучасних можливостей електронної охорони здоров’я  та бар’єри на шляху її впровадження,  профілактичних стратегій в боротьбі з раком шкіри,  характеристик сучасних систем забезпечення контрою якості  медичної допомоги, організаційних та нормативно-правових засад проведення експертизи втрати працездатності.

У ході конференції було заслухано пропозицію фахівців кафедр соціальної гігієни та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця та Дніпровського державного медичного університету щодо включення до ОСКІ-2 перевірки у здобувачів вищої освіти практичних навичок і вмінь з організації охорони здоров’я, що можливо здійснити на станції «Гігієна та екологія, організація охорони здоров’я». В резолюції конференції відображено цілковиту підтримку цієї пропозиції з боку учасників науково-практичного зібрання.

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧІ ЗІ ШВЕДСЬКИМИ КОЛЕГАМИ З КАРОЛІНСЬКОГО ІНСТИТУТУ
ТА ГЕТЕБОРГСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

11 жовтня 2021 р. відбулася онлайн-зустріч фахівців НМУ імені О.О. Богомольця зі шведськими колегами з Каролінського інституту та Гетеборгського університету. На ній обговорювалися питання довготривалої міжвузівської співпраці  у науковій та освітній сферах з питань громадського здоров’я.

У заході взяли участь від НМУ імені О.О. Богомольця проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л. Скрипник, начальник відділу міжнародних зв’язків І.В. Саханда, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Т.С. Грузєва та співробітники кафедри –  доцент Н.В. Гречишкіна і  асистент В.Ю. Дубовик.

Шведську сторону представляли керівник школи громадського здоров’я медичного інституту Гетеборгського університету, професор Max Petzold, доцент Каролінського інституту, PhD О.В. Грузєва та епідеміолог Каролінського інституту, PhD А.А.Пико.

Програма зустрічі розпочалася презентацією Школи громадського здоров’я медичного інституту Гетеборгського університету,  яку представив професор Max Petzold.

Історію та сьогодення НМУ висвітила проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Скрипник Р.Л. У доповіді було представлено усі напрями діяльності закладу, обсяги  та напрями підготовки кадрів охорони здоров’я, реалізацію наукових програм, грантів, широку палітру міжнародної співпраці, мережу закладів-партнерів тощо.

Презентацію кафедри соціальної медицини  та громадського здоров’я зробила професор Т.С. Грузєва Вона висвітлила досвід роботи кафедри в підготовці фахівців охорони здоров’я з питань громадського здоров’я, методичну роботу кафедри як головної серед закладів вищої медичної освіти України з питань громадського здоров’я, наукову, науково-організаційну та науково-експертну діяльність у царині громадського здоров’я, підготовку науково-освітніх кадрів вищої кваліфікації, заходи міжнародної співпраці, у тому числі за участю ЄРБ, СDC, міжнародних партнерів.

Сторонами було визначено низку перспективних напрямів і заходів  співпраці, зокрема з підготовки заявки на отримання грантів, стажування, виконання наукових досліджень та розробка освітніх програм з питань громадського здоров’я. Погоджено подальші кроки з реалізації наміченого.

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В МІЖНАРОДНІЙ ЗУСТРІЧІ ЕКСПЕРТІВ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

 

На запрошення керівництва Проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я» співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця професор Т.С. Грузєва, доцент Н.В.Гречишкіна, асистент В.Ю.  Дубовик взяли участь у  Міжнародній зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду та статистичної звітності про неінфекційні захворювання. Проєкт фінансується ЄС і впроваджується в Україні консорціумом «GFA Consulting Group GmbH» та Фінським інститутом охорони здоров’я та добробуту (THL).

Зустріч експертів відбулася за участю представників ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». На зустрічі було проведено аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT аналіз) існуючої в Україні системи статистичної звітності щодо НІЗ, представлено особливості імплементації глобальних та Європейських опитувань щодо факторів ризику розвитку НІЗ і розглянуто основні результати наукових досліджень, які здійснено на основі наявних систем моніторингу.

Відкрив захід заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» Владислав Збанацький.

У зустрічі взяв участь міжнародний експерт проєкту – професор Ерккі Вартіайнен, який представив головні цілі проєкту та огляд наявного моніторингу неінфекційних захворювань у контексті глобальної системи моніторингу, висвітлив досвід Фінляндії з епіднагляду за  НІЗ. Модератором заходу була національний експерт з профілактики неінфекційних захворювань кандидат медичних наук Н.О. Король.

З великим інтересом учасники зустрічі послухали доповіді начальника відділу статистики та аналізу  ДУ «ЦГЗ МОЗ України» К. Матюшиної «Профіль громадського здоров’я. Збір статистичної інформації про здоров’я на національному рівні» та завідувача відділу підтримки реформ та регіонального розвитку І. Агеєвої «Актуальна ситуація з розбудови мережі центрів контролю та профілактики хвороб у 2018-2021 рр.».

Поточну ситуацію щодо реєстрації НІЗ в процесі переходу до Міжнародної класифікації первинної допомоги (ICPC-2) у щоденній практиці лікарів ПМД висвітлила проф. В. Ткаченко.

Представники НАМН України, НАН України, НДІ та ЗВМО поділилися досвідом наукових досліджень, здійснених на основі наявних систем моніторингу/збору даних про НІЗ та фактори ризику. Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я  НМУ імені О.О. Богомольця брали участь у багатьох проєктах із вивчення поширеності неінфекційних захворювань та чинників ризику їх розвитку, серед них на замовлення ЄРБ ВООЗ та CDC. Ними підготовлено низку національних звітів України для ЄРБ та CDC щодо поширеності хронічних неінфекційних хвороб та чинників ризику їх виникнення у різних вікових групах населення України та вживання тютюну у середовищі студентів-медиків тощо.

Зустріч була корисною в контексті обґрунтування подальших кроків з розбудови моніторингових систем епідеміологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями та формування стратегій розвитку системи громадського здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
У ІІІ  НАУКОВОМУ СИМПОЗІУМІ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

 

 

22-24 вересня 2021 року  в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського пройшов ІІІ науковий симпозіум з міжнародною участю «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19 та перспективи розвитку». Співорганізатором симпозіуму виступив Акконський гуманітарний університет м. Берлін (ФРН).

 

 

У роботі форуму активну участь взяли співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, які представили 8 доповідей.

 

 

На першому пленарному засіданні  із доповіддю «Формування Київської соціально-гігієнічної наукової школи: від основ лікарезнавства, медичної поліції і санітарної статистики до соціальної медицини та громадського здоров’я» виступила завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Т.С. Грузєва. Доповідь було присвячено 180-річчю НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Також на пленарному засіданні було висвітлено співпрацю кафедр громадського здоров’я ЗВО України у формуванні навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни «громадське здоров’я» у доповіді, підготовленій співробітниками опорної кафедри – кафедри соціальної медицини та  громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Викладачі кафедри доцент Н.В. Гречишкіна, доцент Г.В. Іншакова, а також докторанти та аспіранти кафедри повідомили про результати своїх дисертаційних досліджень на секційних засіданнях.

Тези доповідей співробітників кафедри соціальної медицини та  громадського здоров’я представлено у матеріалах симпозіуму. Усі учасники отримали сертифікати та електронні версії матеріалів симпозіуму.

 

 

Прес-центр за матеріалами кафедри соціальної медицини
та громадського здоров’я

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ПІДГОТУВАЛА ТА ВИДАЛА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я», ЯКИЙ ПРИСВЯЧЕНО 180-РІЧЧЮ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

Навчальний посібник є оригінальним якісно новим виданням, яке покликане навчати майбутніх магістрів охорони здоров’я працювати в умовах реформування вітчизняної системи охорони здоров’я та розвитку служби громадського здоров’я. Такий підхід обумовлено потребами та реаліями сьогодення. Адже досягнення мети забезпечення здоров’я і благополуччя для всіх потребує злагодженої роботи у кожній країні систем охорони здоров’я, інших причетних сфер, у т. ч. соціального забезпечення, освіти, охорони довкілля, промисловості, сільського господарства, транспорту, усіх державних та недержавних інституцій, громад тощо.

Важливою умовою успішності такої співпраці є глибоке розуміння усіма учасниками багатофакторності здоров’я, комплексного, взаємопов’язаного впливу на нього провідних детермінант, контекстуальної значущості епідеміологічного, соціально-економічного, екологічного аспектів тощо.

У сучасних умовах людство стикається з численними проблемами та новими викликами для здоров’я на різних рівнях, яскравим прикладом яких є пандемія COVID-19, зміна клімату, старіння населення, епідемія неінфекційних хвороб, міграція населення тощо. Існує висока потреба у відповідях систем охорони здоров’я на реальні виклики та загрози для здоров’я населення з необхідним обґрунтуванням таких відповідей на доказовій основі та їх провадженням. За таких умов стратегічним пріоритетом країн та їх національних систем охорони здоров’я стає розбудова систем громадського здоров’я. Це, у свою чергу, актуалізує завдання із забезпечення достатньої чисельності та якості підготовки фахівців громадського здоров’я та якісно нової системи підготовки  фахівців медичної сфери.

Магістри медицини повинні добре розуміти сутність здоров’я і його провідних детермінант, вміти визначати глибинні причини нездоров’я населення, яке вони обслуговують, володіти навичками співпраці з фахівцями громадського здоров’я у розв’язанні складних ситуацій зі здоров’ям.

Навчальний посібник «Громадське здоров’я» відповідає навчальній програмі навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» та вимогам навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія».

В основу формування підручника покладено положення національного законодавства у сфері охорони здоров’я та міжнародні рекомендації і загальновизнані міжнародні підходи до вирішення проблем громадського здоров’я, які висвітлено у стратегічних документах ВООЗ, ЄРБ ВООЗ, Європейській програмі ключових компетенцій фахівців громадського здоров’я (ASPHER), з урахуванням досвіду викладання навчальної дисципліни у провідних університетах Європи та світу.

Контент навчального посібника повністю охоплює усю палітру основних оперативних функцій громадського здоров’я, включаючи епіднагляд і оцінку; моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я; захист здоров’я; зміцнення здоров’я, включаючи вплив на соціальні детермінанти і скорочення нерівностей стосовно здоров’я; профілактику хвороб, у т. ч. раннє їх виявлення, та промоцію здоров’я; стратегічне керівництво в інтересах здоров’я і благополуччя; інформаційно-роз’яснювальну діяльність (адвокацію), комунікацію та соціальну мобілізацію в інтересах здоров’я тощо.

З огляду на сучасний контекст та зумовленість проблем здоров’я населення, тематика навчального посібника містить розгляд питань глобального тягаря хвороб, комплексних оцінок популяційного здоров’я, старіння населення, цінності життя та проблеми вмирання, а також профілактики негативного впливу стресів та конфліктів на здоров’я, морально-етичних та правових аспектів втручань в охороні здоров’я, інформатизації громадського здоров’я тощо.

Навчальний посібник має чітку практичну спрямованість. У ньому поряд з основними теоретичними положеннями викладено матеріал з підготовки до практичних занять з громадського здоров’я. Навчальне видання структуровано за 26 темами, у тому числі за 13 темами для аудиторної роботи та 13 темами для позааудиторної самостійної роботи студентів.

Використання у процесі вивчення навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я» навчального посібника «Громадське здоров’я» спрямоване на формування у магістрів медицини широкого світогляду та аналітичного мислення в питаннях забезпечення здоров’я та благополуччя населення, набуття фахових компетентностей з аналізу та оцінки здоров’я населення, встановлення причин та масштабів проблем, обґрунтування заходів щодо їх подолання, створення коаліцій зацікавлених сторін, розроблення стратегій і програм дій та організацію їх виконання.

Навчальний посібник «Громадське здоров’я» призначається для студентів закладів вищої медичної освіти України з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія».

 

 

 

 

 

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ОЛЕКСАНДРУ АНДРІЙОВИЧУ ПОЛЯНСЬКОМУ

 

З глибоким сумом повідомляємо, що 5 травня 2021 року на 89 році життя пішов у вічність Олександр Андрійович Полянський.

У 1964 р. Олександр Андрійович закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

Трудову діяльність розпочав на посаді старшого санітарного інспектора Бортницької станції аерації. У вересні 1965 р. Полянський О.А. повернувся до Alma mater, де пропрацював усе своє трудове життя, понад півстоліття.

Пройшов шлях від асистента до старшого наукового співробітника кафедри загальної та радіаційної гігієни, де у 1973 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. З жовтня 1973 р. – асистент, а потім доцент кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я.

Олександр Андрійович поєднував викладацьку та адміністративну діяльність. З 1976 р. впродовж 16 років працював заступником проректора з лікувальної роботи Київського медичного інституту.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, присвячених вивченню впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я і питанням соціальної медицини, у т. ч. співавтор 6 підручників та навчальних посібників з соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

Знання та багатий досвід О.А. Полянський щедро передавав студентам, був наставником молоді, користувався заслуженим авторитетом серед педагогічного колективу.

Олександр Андрійович назавжди запам’ятається чуйною і порядною людиною, талановитим педагогом та науковцем.

Світла пам’ять про Олександра Андрійовича назавжди збережеться у серцях, усіх хто його знав і шанував.

Колектив Університету висловлює щирі співчуття родині, колегам, друзям Олександра Андрійовича.

 

ВІЧНА І СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ…

Участь фахівців НМУ імені О.О. Богомольця у розбудові освітнього напряму системи громадського здоров’я

 

 

Викладачі кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця беруть активну участь у розбудові освітнього напряму системи громадського здоров’я, працюючи у групі експертів оперативної/робочої групи з аналізу навчальних програм та тренінгів у сфері громадського здоров’я та у міжвідомчій робочій групі МОЗ України з питань розвитку кадрових ресурсів у системі громадського здоров’я (наказ МОЗ України від 17.08.2020 року № 1874).

Впродовж березня-квітня 2021 р. завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. та доцент кафедри Гречишкіна Н.В. у складі експертної групи спільно з представниками Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» (далі– Центр тестування), ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та експертами Бюро ВООЗ в Україні працювали над визначення мети та проекту структури змісту інтегрованого тестового іспиту Крок 2 зі спеціальності «громадське здоров’я».

По завершенню формування структури змісту інтегрованого тестового іспиту за дорученням Центру тестування співробітниками кафедри було підготовлено і передано до банку тестових завдань 54 тестових завдання за різними розділами навчальної дисципліни «громадське здоров’я».

Для їх якісної підготовки фахівці кафедри пройшли навчальні тренінги для авторів тестових завдань, організовані Центром тестування, про що свідчать відповідні сертифікати.

Професора Грузєву Т.С. було запрошено до Центру тестування для проведення фахової експертизи екзаменаційних матеріалів іспиту.

Активну участь та якісну роботу представників НМУ імені О.О. Богомольця було відзначено подячним листом Центру тестування, який надіслано на ім’я Ректора університету, професора Кучина Ю.Л.

 

Науково-педагогічний персонал кафедри продовжує роботу над створенням навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни «громадське здоров’я».

 

 

 

 

 

Всесвітній день здоров’я 2021 р. в НМУ імені О.О. Богомольця

 Науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2021 р.

 

2 квітня 2021 року в НМУ імені О.О. Богомольця відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я, який присвячено питанням справедливості в охороні здоров’я і проводиться під гаслом «Збудуємо більш справедливий, більш здоровий світ».

 

Оскільки 2021 рік ВООЗ проголосила Міжнародним роком медико-санітарних і соціальних працівників на знак поваги і вдячності за їх наполегливу самовіддану працю в боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції, тематика конференції охоплювала разом із питаннями справедливості в охороні здоров’я, протидії викликам та загрозам для здоров’я, також важливі питання кадрового забезпечення охорони здоров’я в загальному контексті зміцнення систем охорони здоров’я.

 

Співорганізаторами конференції спільно з НМУ імені О.О. Богомольця виступили Національна академія медичних наук України, Український медичний клуб. Активну участь в її проведенні взяли Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Центр громадського здоров’я МОЗ України, зарубіжні та вітчизняні заклади-партнери.

 

Партнерами конференції є польське видавництво наукових журналів «АLUNA» та ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини ДУС».

 

Інформаційний супровід конференції здійснювали зарубіжний фаховий журнал «Wiadomości Lekarskie» (індексується в наукометричній базі Scopus) та вітчизняний фаховий журнал «Клінічна і профілактична медицина».

 

У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників з 4 країн світу – Польщі, Словаччини, Чехії та України. З огляду на епідемічну ситуацію в Україні і світі конференцію проведено в онлайн-режимі на платформі Zoom.

 

Урочисто відкрив конференцію ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Юрій Леонідович Кучин, який наголосив у  вступному, що в Університеті завжди відзначаються важливі події ВООЗ, однією з яких є Всесвітній день здоров’я, щорічно організовуються заходи, які з 2007 року проходять у форматі міжнародних науково-практичних конференцій.

 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Борисович Радуцький. Його виступ викликав великий інтерес учасників форуму і задав тон в обговоренні пріоритетних проблем охорони здоров’я, насамперед протидії пандемії COVID-19.

 

Учасників конференції привітав Президент НАМН України, член-кореспондент НАН України, академік Віталій Іванович Цимбалюк.

 

Було зачитано вітання учасникам конференції від Міністерства охорони здоров’я України.

 

Слова вітання передав присутнім Генеральний директор Державної установи «Центр громадського здоров’я» МОЗ України Роман Анатолійович Родина та Президент Українського медичного клубу, Голова медико-фармацевтичного комітету Громадської ради МОЗ України, відповідальний секретар СФУЛТ Іван Миколайович Сорока.

 

Від зарубіжних колег привітали відкриття форуму Президент Польського товариства громадського здоров’я, професор Анджей М.Фал (м. Варшава, Польща); директор видавництва наукових журналів ALUNA, доктор гуманітарних наук Анна Лучинська (м. Варшава, Польща), доктор наук Любіца Варечкова з Університету Святих Кирила і Мефодія (м. Трнава, Словацька Республіка); доктор наук Ярослав Станчак з Університету імені Я. А. Коменського (м. Братислава, Словацька Республіка).

 

Наукова програма конференції включала заслуховування та обговорення 30 доповідей на пленарних засіданнях та представлення 8 стендових доповідей.

 

Перше пленарне засідання було присвячено пандемії COVID-19 та проблемам надання медичної допомоги в Україні (доповідь професора О.А.Голубовської), Польщі (доповідь професора А.М.Фала) та Словаччині (доповідь докторів наук Л.Варечкової, Я.Станчака, Я.Боронової), впливу пандемії на психічне здоров’я (доповідь професора О.С. Чабана), епідеміологічним аспектам захворюваності і смертності від COVID-19 (доповідь професора І.П.Колеснікової, доцента Г.О.Мохорта), діяльності первинної ланки охорони здоров’я в постковідну епоху (доповідь професора В.М.Лехан), організаційним регламентам інфекційної безпеки у робочому процесі на прикладі СOVID-19 (доповідь член-кореспондента НАМН України, професора Д.Д.Дячука, професора О.Л.Зюкова, доцента О.О.Ошивалової, доцента О.М.Ліщишиної).

 

З особливою увагою та інтересом була сприйнята доповідь члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця на тему: «Медичні кадри в Україні: сучасні тренди», в якій було піднято гострі проблеми кадрового забезпечення медичної сфери, глибинні причини проблем та підходи до їх вирішення.

 

Проблемним питанням присвячувалася доповідь професора В.В. Чайковської на тему: «Постаріння населення України – проблема чи виклик?».

 

Інтеграційний підхід до вирішення глобальних проблем охорони здоров’я у своїй доповіді розкрив заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, кандидат медичних наук В.В.Короленко.

 

Комунікаційні інструменти публічного управління та адміністрування охороною здоров’я представив директор Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України, кандидат медичних наук Д.О.Самофалов.

 

У ході трьох пленарних засідань було всебічно обговорено різні аспекти здоров’я населення та охорони його здоров’я, включаючи медико-соціальні, профілактичні, клінічні, епідеміологічні, організаційно-управлінські, фармакологічні, економічні, освітні, правові тощо.

 

Науковими досягненнями та здобутками поділилися представники вітчизняних наукових та освітніх установ і закладів практичної охорони здоров’я з різних регіонів України.

 

Учасниками конференції були науковці інститутів НАМН та НАН України, у тому числі Інституту геронтології та геріатрії імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Інститут нефрології НАМН України, Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України.

 

Активною була участь викладачів закладів вищої та післядипломної освіти України, у тому числі НМУ імені О.О. Богомольця, Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Дніпровського державного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Національного університету «Острозька академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

До початку роботи конференції було видано матеріали конференції у вигляді статей та тез у журналах «Wiadomości Lekarskie», «Клінічна і профілактична медицина».

 

За результатами роботи Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2021 року прийнято Резолюцію.

 

Усі учасники наукового форуму отримали сертифікати конференції.

 

Організаційний комітет дякує усім учасникам форуму за активну участь та змістовні доповіді, а усім причетним до підготовки – за допомогу в організації і проведенні конференції !

 

 

 

 

 

 

 

Формуємо сучасне навчально-методичне забезпечення для вивчення навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я»

 

У грудні 2020 р. у видавництві «Нова книга» вийшов з друку новий сучасний підручник «Біостатистика». Його авторський колектив включає фахівців однопрофільних кафедр соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Харківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

 

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я», згідно з вимогами навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина».

 

Кожен розділ підручника має типову структуру з виділенням навчальних цілей, ключових слів, питань для з’ясування, наявних викликів, текстового викладу, питань для обговорення та списку рекомендованої літератури. Розгляд теоретичних питань у підручнику доповнено прикладами розв’язання типових практичних задач, що посилює його практично-орієнтовану спрямованість. Текстовий матеріал проілюстровано рисунками, схемами з виділенням ключових позицій.

 

У підручнику висвітлено роль біостатистики як методологічної основи аналізу й оцінки здоров’я та системи охорони здоров’я, подано історичні аспекти її розвитку, представлено теоретичні основи описової та аналітичної статистики. Висвітлено методики використання основних статистичних методів у медицині. Розкрито епідеміологічні методи вивчення захворювань. Представлено базові поняття, принципи, джерела доказової медицини. Розглянуто питання інформаційного та програмного забезпечення статистичних досліджень, порядок представлення наукових робіт. Розкрито сучасні аспекти організації та діяльності медико-статистичної служби.

 

Сподіваємося, що нове навчальне видання сприятиме кращому засвоєнню студентами знань з біостатистики та оволодінню вміннями і навичками статистичного аналізу для вирішення складних завдань, які стоять перед системою охорони здоров’я.

 

 

 

 

Участь завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О.Богомольця в якості міжнародного експерта з акредитації освітньої програми «Громадське здоровя»

 

На запрошення Незалежного агенства із забезпечення якості в освіті завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, професор Грузєва Т.С. взяла участь в спеціалізованій акредитації освітньої програми «Громадське здоров’я», в Медичному університеті Сімей (Республіка Казахстан). Зовнішній аудит проводиться 21-22 грудня 2020 р.

 

Професор Грузєва Т.С. вже вдруге виступає зовнішнім міжнародним експертом за освітньою програмою «Громадське здоров’я» в Казахстані. Попередня робота в міжнародній експертній групі відбувалася у 2017 р. при акредитації освітньої програми «Громадське здоров’я», Міжнародному казахсько-турецькому університеті імені Ясаві.

 

Програма зовнішнього аудиту Університету передбачає низку заходів, включаючи інтерв’ю з ректором, його заступниками, керівниками структурних підрозділів, студентами, випускниками, роботодавцями; вивчення документації, у т. ч. матеріалів з самооцінки діяльності; візуальний огляд матеріально-технічної і лабораторно-клінічної бази за напрямами акредитації, відвідання відділу контролю якості медичної освіти, навчальних баз і клінічних практик; обмін думками між членами експертної групи та написання звіту.

 

Зовнішній аудит проводиться у змішаній, очно-дистанційній формі. Міжнародні експерти працюють в он-лайн режимі в реальному часі проведення усіх заходів.

 

Незважаючи на різницю в часі в 4 години, фахівці НМУ імені О.О. Богомольця активно працюють в експертній групі. Професор Грузєва Т.С. у ході інтерв’ю поставила низку запитань ректору Університету, проректору з академічної роботи та проректору з наукової роботи, керівникам структурних підрозділів за профілями діяльності, студентам.

 

Відбулося віртуальне знайомство з бібліотекою, анатомічним музеєм, симуляційним центром, аудиторною базою, іншими підрозділами.

 

Попереду – значний обсяг роботи з інтерв’ювання різних учасників освітнього процесу, з аналізу документації та написання звіту з акредитації.

 

 

   

 

 

 

 

 

Участь завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця у зустрічі експертів оперативної групи з аналізу навчальних програм та тренінгів у сфері громадського здоров’я

 

10 грудня 2020 року відбулася зустріч експертів оперативної групи з аналізу навчальних програм та тренінгів у сфері громадського здоров’я у рамках Проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я», який фінансується ЄС і впроваджується в Україні консорціумом «GFA Consulting Group GmbH» та Інститутом охорони здоров’я і соціального забезпечення Фінляндії.

 

У засіданні, яке відбувалося в оn-line режимі, взяли участь міжнародні експерти Проєкту: професор Тіїна Лаатійкайнен, керівник Спільного центру ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань, зміцнення здоров’я та моніторингу у Фінляндії та Олаф Горстіч, доцент, старший експерт Проєкту з розробки тренінгових модулів зі спеціальності громадське здоров’я, представники Центру громадського здоров’я МОЗ України, закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів громадського здоров’я.

 

Завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Т.С. Грузєва взяла участь в обговоренні піднятих на зустрічі питань, у тому числі щодо майбутньої атестації випускників – магістрів та бакалаврів громадського здоров’я та підготовки ліцензійного інтегрованого пілотного іспиту «Крок 2. Громадське здоров’я».

 

Учасники зустрічі визначили шляхи подальшої співпраці щодо вдосконалення навчальних програм та тренінгів у сфері громадського здоров’я.

 

 

 

 

 

Фахівці кафедри соціальної медицини та громадського здоровя
НМУ імені О.О. Богомольця продовжують працювати над забезпеченням розвитку кадрових ресурсів в системі громадського здоров
я України

 

Розбудова системи громадського здоров’я є важливим напрямом розвитку охорони здоров’я більшості країн світу, у т. ч. України. Фахівці кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця беруть активну участь у науково-освітньому супроводі реалізації цього напряму, працюючи в робочих групах МОЗ України та МОН України, проводячи наукові дослідження, готуючи кадри, відстоюючи принципи громадського здоров’я.

Новим важливим завданням в контексті розвитку кадрових ресурсів громадського здоров’я є розробка засобів стандартизованої оцінки рівня професійної компетентності підготовлених бакалаврів та магістрів громадського здоров’я.

З цією метою створено робочу групи з розробки структури та змісту іспиту «Крок 2» як частини державної атестації студентів, які навчаються за спеціальністю «громадське здоров’я». До групи увійшли представники Центру тестування МОЗ України, фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України, НМУ імені О.О. Богомольця та Ужгородського національного університету. Членом групи від НМУ імені О.О. Богомольця є завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, професор Грузєва Т.С. Перше організаційне засідання робочої групи відбулося 27.11.2020 р. На ньому визначено алгоритм подальших кроків у напрямі формування системи об’єктивного зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності магістрів громадського здоров’я.

На попередніх етапах роботи з розбудови системи громадського здоров’я в Україні професор Грузєва Т.С. працювала в робочій групі МОЗ України зі створення Концепції розвитку системи громадського здоров’я.

Робочою групою НМУ імені О.О. Богомольця, до якої входили професор Грузєва Т.С. та доцент Гречишкіна Н.В., було обгрунтовано та розроблено 3 освітньо-професійні програми підготовки фахівців громадського здоров’я, у т. ч. 1 – наскрізну (5-річну), 2 окремі – бакалаврську (4-річну) та магістерську (2-річну). Напрацювання науковців були широко представлені на численних вітчизняних та зарубіжних форумах, де дістали схвальну оцінку.

Викладачами кафедри професором Грузєвою Т.С., доцентом Гречишкіною Н.В. та доцентом Литвиновою Л.О. було розроблено 2 нові навчальні програми навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я», які з 2018 р. реалізуються у закладах вищої освіти України.

У 2020 р. видано новий сучасний підручник «Біостатистика», який забезпечує викладання за новою навчальною програмою. Авторами підручника є викладачі кафедри професор Грузєва Т.С., професор Галієнко Л.І., професор Паламар Б.І., доцент Гречишкіна Н.В., доцент Литвинова Л.О., доцент Іншакова Г.В.

На кафедрі ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та поза нею. Теми дисертаційних робіт стосуються актуальних проблем громадського здоров’я.

В даний час фахівці кафедри продовжують працювати над вирішенням нагальних питань розвитку громадського здоров’я України. Зокрема, професор Грузєва Т.С. входить до складу міжвідомчої робочої групу з питань розвитку кадрових ресурсів у системі громадського здоров’я (наказ МОЗ України від 17.08.2020 р. №1874) та підкомісії 229 «Громадське здоров’я» науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Розвиток кадрових ресурсів громадського здоров’я є важливою складовою профілактичного напряму в охороні здоров’я, який активно реалізується на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.003.011 щодо захисту дисертації Заболотної І. Е.

Наказом МОН України від 26.11.2020 р. №1471 затверджено рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.11.2020 р. про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.003.011 з приводу захисту дисертації Заболотної Ірини Едуардівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Спеціалізовану вчену раду ДФ 26.003.011 з привода захисту дисертації Заболотної Ірини Едуардівни на здобуття ступеня доктора філософії було створено в НМУ імені О.О. Богомольця на базі кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я.

До неї увійшли академік НАН ВО України, професор Грузєва Т.С. (голова), професор, завідувач кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Любінець О.В. (опонент), д.м.н., професор, завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою ВНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» Голованова І.А. (опонент) та д.м.н., професор кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця Галієнко Л.І. (рецензент) і к.м.н., доцент кафедри Замкевич В.Б (рецензент).

Експертами виступили співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця: д.м.н., професор Паламар Б.І., доцент, к.м.н. Гречишкіна Н.В. та доцент,  к.м.н. Литвинова Л.О.

Успішний захист дисертаційної роботи Заболотної Ірини Едуардівни відбувся 30.09.2020 р.

Колектив кафедри щиро вітає усіх причетних до цієї непересічної події!

Найщиріші вітання молодому науковцю – аспіранту Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС. Заболотній І.Е. та науковому керівнику – член-кореспонденту НАМН України, д.мед.н. Дячуку Д.Д., директору Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами з офіційним затвердженням дисертаційної роботи!

А викладачів кафедри вітаємо з офіційним визнанням їх професійного рівня в незалежній зовнішній експертизі наукової роботи!

 

 

 

 

Участь співробітника кафедри соціальної медицини та громадського здоровя НМУ імені О.О. Богомольця у науковому педагогічному форумі

25.11.2020 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін».

Учасниками конференції стали науковці з 25 університетів та наукових установ України, зокрема: НАПН України; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Державної установи «Український інститут розвитку освіти»; Тернопільського національного педагогічного університету; Харківського національного медичного університету; Національного педагогічного університету мені М.П. Драгоманова; ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Національного університету «Львівська політехніка»; Українського центру оцінювання якості освіти; Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Херсонського державного університету тощо.

Професор кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Паламар Б.І. взяв участь у роботі дискусійних платформ «Компетентнісні виміри діяльності сучасного педагога у професійному стандарті вчителя» та «Безперервний професійний розвиток вчителя: нові виклики та можливості».

Також, на конференції у ході дискусійної платформи «Диджиталізація професійної діяльності сучасного педагога в умовах суспільних трансформацій» розглядалися питання цифрової та медіа-інформаційної компетентності сучасного педагога: європейські практики, українські реалії; віртуалізація у перспективному впровадженні ІКТ нового покоління в практику педагогічної діяльності.

 

 

 

 

УПЕРШЕ В НМУ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ дисертації зовнішнього здобувача ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “медицина” (Спеціалізація «соціальна медицина»)

 

30 вересня 2020 р. вперше в НМУ відбувся захист дисертації за програмою «доктор філософії» в галузі знань «охорона здоров’я» за спеціальністю «медицина» (спеціалізація «соціальна медицина»), яка виконана в іншому закладі.

 

До НМУ імені О.О. Богомольця подала свою роботу аспірант Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС Заболотна І.Е. Тема її дисертаційного дослідження стосується профілактики ожиріння. Метою дослідження стало удосконалення системи профілактики ожиріння у дітей шкільного віку на рівні закладу охорони здоров’я.

 

Науковий керівник дисертаційної роботи – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н. Дячук Д. Д., директор Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

 

Засідання разової спеціалізованої вченої ради під головуванням академіка НАН ВО України, професора Грузєвої Т.С. відбулося на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця. В ньому взяли участь опоненти: д.м.н., професор, завідувач кафедри громадського здоров’я факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Любінець О.В. і д.м.н., професор, завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою ВНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» Голованова І.А. та рецензенти: д.м.н., професор кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця Галієнко Л.І. і к.м.н., доцент цієї кафедри Замкевич В.Б.

 

Експертами виступили співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця: д.м.н., професор Паламар Б.І. та доценти – к.м.н. Гречишкіна Н.В. і к.м.н. Литвинова Л.О.

 

Дисертантка у своїй доповіді всебічно висвітлила основні положення наукової роботи та аргументовано відповіла на численні запитання членів ради і експертів, продемонструвавши широкий світогляд, глибину знань і перспективність бачення вирішення складного науково-практичного завдання. Вітаємо молодого науковця та його наукового керівника з успішним захистом дисертаційної роботи, а фахівців НМУ імені О.О. Богомольця – з першим захистом  в Університеті зовнішнього здобувача за новою освітньою програмою!

 

 

 

 

 

 

Участь членів студентського наукового гуртка кафедри соціальної медицини та громадського здоровя у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тренди сучасних наукових досліджень»

 

Члени студентського наукового гуртка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця традиційно беруть участь у науково-практичних форумах в Україні та за кордоном.

У листопаді 2020 р. член студентського наукового гуртка Литвинов С.О. взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні тенденції сучасних наукових досліджень», яка проходила у м. Мюнхені (Німеччина). У зв’язку з епідеміологічною ситуацією конференцію було проведено дистанційно.

У матеріалах конференції надруковано тези доповіді Литвинова С.О. «Моніторинг онкологічної захворюваності населенні України для визначення пріоритетів протидії», підготовленої спільно з завідувачем кафедри Грузєвою Т.С. та професором Галієнко Л.І.

Участь у роботі конференції засвідчено сертифікатами.

Гуртківці студентського наукового гуртка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я щиро вітають свого товариша  Литвинова С.О. з успішним представленням наукової роботи!

 

 

 

 

 

17 червня 2020 р. в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця відбувся дистанційна ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ВКСНР) за напрямом «профілактична медицина» англійською мовою.

Захід було проведено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у вигляді дистанційної підсумкової науково-практичної конференції.

Для забезпечення належного рівня організації та проведення ІІ туру ВКСНР в НМУ імені О.О. Богомольця було створено галузеву конкурсну комісію. Члени галузевої конкурсної комісії за результатами рецензування представлених на ВКСНР авторам кращих з них надіслали запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. До участі в ІІ турі ВКСНР було рекомендовано 13 наукових робіт, авторами яких стали студент з 6 ВНЗ з різних регіонів України.

Галузева конкурсна комісія заслухала усі наукові доповіді учасників ІІ туру ВКСНР та оцінила їх актуальність, практичну значущість, самостійність виконання, а також компетентність доповідачів, їх активність та переконливість наданих доводів, відповідей на запитання.

На підставі відкритого обговорення наукових робіт, рецензій та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентом на нагородження дипломом ІІ ступеня Литвинова Сергія Олеговича – студентка ІІІ курсу медичного факультету №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Згідно з наказом МОН України від 05.10.2020 №1220 затверджено рішення галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «профілактична медицина» (англомовна форма).

Важливим результатом проведеного заходу його учасники вважають відкритий обмін науковими досягненнями, встановлення нових творчих стосунків, змістовні поради молодим науковцям провідних фахівців у галузі профілактичної медицини. Підсумки ВКСНР свідчать, що майбутнє профілактичної медичної науки – в надійних руках.

Гуртківці і співробітники кафедри щиро вітають переможця ВКСНР і зичать успіхів у науковій роботі та нових перемог!

 

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця у Всеукраїнській науково-практичній он-лайн конференції «Профілактика захворюваності та смертності серед дітей та підлітків, пов’язаних з ризиковою поведінкою»

 

21 травня 2020 р. в м. Запоріжжя проходила Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція «Профілактика захворюваності та смертності серед дітей та підлітків, пов’язаних з ризиковою поведінкою», яку організовано ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». Захід приурочено до 50-річчя кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕ ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

Конференцію урочисто відкрив ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор Никоненко О. С.

З ювілейною промовою про історію створення та розвиток кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я ЗМАПО виступила завідувач кафедри, д.м.н., проф. Лашкул З.В.

Першою програмною доповіддю стала доповідь «Питання здоров’я і благополуччя дітей та підлітків в освітній програмі з громадського здоров’я» завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, д.м.н., проф. Грузєвої Т.С. Вона поклала початок всебічному обговоренню сучасних проблем здоров’я підростаючого покоління.

Співробітниками кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця було представлено 7 доповідей, які стосувалися інформаційно-просвітницьких стратегій профілактики ризикової поведінки серед підлітків, наслідків небезпечної поведінки дітей, динаміки дитячого травматизму, планування досліджень системних ризиків діяльності дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я, ролі наукових досліджень у вивченні та покращенні здоров’я дитячого населення.

У конференції також взяли участь співробітники однопрофільних кафедр Харківського національного медичного університету, Ужгородського національного університету, Української медичної стоматологічної академії, Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету тощо.

За підсумками роботи Всеукраїнської науково-практичної он-лайн конференції прийнято резолюцію.

Обговорення у професійному середовищі сучасних проблем здоров’я дітей і підлітків, їх причин та підходів до вирішення має важливе значення для визначення пріоритетних шляхів забезпечення реалізації прав дітей на здоров’я та благополуччя, формування сприятливого середовища для їх життя та розвитку.

 

 

 

 

 

Участь співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоровя у ХІІІ читаннях з актуальних проблем профілактичної медицини, присвячених 90-річчю від дня народження академіка Гончарука Є.Г., та у науково-практичій конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини»

 

Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я взяли участь у науково-практичій конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», яка відбулася 11 березня 2020 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Конференція проходила в рамках ХІІІ читань з актуальних проблем профілактичної медицини, присвячених 90-річчю від дня народження академіка Євгена Гнатовича Гончарука.

Учасників засідання привітали перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професор Кучин Ю.Л., президент НАМН України, професор Цимбалюк В.І., академік НАМН України, директор ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України», професор Сердюк А.М., член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, професор Трахтенберг І.М.

З програмною доповіддю «Проблема хімічної безпеки у науковому доробку академіка Є.Г. Гончарука, працях його учнів та послідовників» виступила професор Коршун М.М.

Спогадами про академіка Гончарука Є.Г. поділилися член-кореспондент НАМН України, професор Бардов В.Г., академік НАМН України, професор Яворовський О.П.

З особливим інтересом учасники конференції вислухали зворушливу розповідь вдови Галини Олександрівни Гончарук.

Програмою конференції було передбачено обговорення широкого кола питань збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей за умов сучасного застосування хімічних речовин у сільському господарстві, на виробництві, у побуті; гігієнічної та екологічної оцінки факторів ризику різної природи, їх гігієнічної регламентації, моніторингу і вивчення впливу на здоров’я людини та довкілля; рофілактики захворювань у суспільстві з високим рівнем урбанізації; біологічної безпеки та біологічного захисту у медичній галузі тощо. Було заслухано 14 доповідей науковців зрізних регіонів України, які стосувалися широкого спектру проблем профілактичної медицини, гігієни та екології.

У збірнику наукових праць, виданих за матеріалами конференції, було опубліковано 4 роботи співробітників кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я.

 

 

 

Виробнича нарада з питань протипожежної безпеки

3 березня 2020 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я відбулася виробнича нарада з питань охорони праці, санітарної та протипожежної безпеки. На ній відповідальні з протипожежної безпеки асистент Шкала О.В. та лаборант Масоріна Л.І. повторно провели інструктаж співробітників з техніки безпеки.

На нараді було обговорено план дій колективу кафедри на випадок надзвичайної ситуації, порядок сповіщення відповідальних осіб, схеми евакуації тощо. Асистент Шкала О.В. нагадав учасникам наради правила користування вогнегасником та місця їх розміщення.

Завідувач кафедри, проф. Грузєва Т.С. наголосила на необхідності дотримання «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти». Було дано відповіді на усі питання, пов’язані з охороною праці, санітарною та протипожежною безпекою.