Кафедрa громадського здоров’я

Загальна інформація про співробітників

1_gruzyeva

Завідувач кафедри 

Грузєва Тетяна Степанівна – доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2004 р.), професор (2008 р.), академік Національної академії наук вищої освіти України (2014 р.). Гарант освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 229  «Громадське здоров’я» в НМУ імені О.О. Богомольця. Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1983 р.) з відзнакою.

Стажування: Університет Гетеборга, Школа громадського здоров’я та соціальної медицини (м. Гетеборг, Швеція, 2023 р.)  у рамках Європейської програми Erasmus+; Національний інститут громадського здоров’я (м. Варшава, Республіка Польща), Санітарний інспекторат Нижньосілезького воєводства, Вроцлавський клінічний госпіталь (Вроцлав, Республіка Польща, 2016 р.); Ягелонський університет, Інститут громадського здоров’я (м. Краків, Республіка Польща, 2017 р.).

Тема докторської дисертації «Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства» (2004 р.).

Основні напрями науково-практичної роботи. Підготувала 5 докторів та кандидатів наук. Здійснює наукове керівництво роботою 3 аспірантів та наукове консультування 1 докторанта.

Наукові інтереси. Розвиток системи громадського здоров’я, у т. ч. підготовка кадрів для системи громадського здоров’я; аналіз та прогнозування популяційного здоров’я, впливу на нього основних детермінант, нерівності в здоров’ї та його охороні; реформування системи охорони здоров’я, профілактика НІЗ та чинників ризику, промоція здоров’я, обґрунтування стратегій протидії глобальним загрозам здоров’ю, концепцій та програм; дослідження регламентації та реалізації права на здоров’я і його охорону.

Публікації: всього 878, у т.ч. підручників і навчальних посібників – 14, монографій – 39, методичних рекомендацій – 17, свідоцтв на науковий твір – 3.

Громадська діяльність.

Член підкомісії 229 «Громадське здоров’я» науково-методичної комісії №11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. Член комісії МОЗ України з атестації лікарів за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Член 2 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій: Д. 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця та Д.64.600.06 Харківського НМУ. Голова разової спеціалізованої вченої ради (шифр ДФ 26.003.011 НМУ імені О.О. Богомольця) та член 3 разових спеціалізованих вчених рад (НУОЗ України імені П.Л. Шупика МОЗ України).

Член наукових та редакційних рад 2 зарубіжних наукових журналів, у т. ч. Journal of Health Policy, Insurance and Management (Республіка Польща), Public Health Forum (Республіка Польща), 3 фахових журналів України, у т. ч. 1 журналу, який входить до наукометричної бази Scopus.

Членство в професійних асоціаціях

Член Українського лікарського товариства.

Представник України у Європейському Союзі медичних фахівців за фахом «громадське здоров’я».

Член правління Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2010 р.), Почесна грамота МОЗ України (1999 р., 2003 р., 2009 р., 2021 р.), Почесна грамота МОН України (2007 р.), Подяка Міністра охорони здоров’я України (2010 р.), Подяка Київського міського голови (2007 р.), Грамота Головного управління освіти і науки КМДА (2012 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015 р., 2019 р., 2020 р.), Почесна грамота НАНВО України (2017 р., 2022 р.), нагорода НАНВО України – медаль імені Івана Пулюя (2018 р.), відзнака ГО «Рух за здоровий спосіб життя» та Українського медичного Клубу «Гордість медицини України» (2020 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194856745.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jIv7wI4AAAAJ&hl=uk

Професори:
04_galiienko

Галієнко Людмила Іванівна – доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2018 р.), доцент (2008 р.).

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1978 р.)

Клінічна ординатура з організації та управління охороною здоров’я, Київський інститут удосконалення лікарів (1985-1987 рр.).

Cтажування: Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвійська Республіка, м. Рига), «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning», 18.12.2019 р.-18.03.2020 р.

Тема докторської дисертації «Медико-соціальне обґрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань» (2018 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, соціальна медицина, біостатистика, профілактика захворювань та чинників ризику, промоція здоров’я, формування здорового способу життя, організація медичної допомоги, управління охороною здоров’я, реформування системи охорони здоров’я.

Науково-практична робота. Наукове керівництво роботою аспіранта кафедри.

Публікації: всього 304, у т.ч. підручників – 3, посібнииків – 3, монографій – 22, методичних рекомендацій – 6,  свідоцтв на науковий твір – 2.

Громадська діяльність.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій: Д. 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця, член разової спеціалізованої вченої ради (шифр ДФ 26.003.011 НМУ імені О.О. Богомольця).

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я м. Києва.

Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2013 р.), Почесна грамота МОЗ України (2009 р., 2011 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205722686.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VfocASAAAAAJ&hl.

 

Паламар Борис Іванович – доктор медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2014 р.), професор (2020 р.), Заслужений лікар України (2006 р.). Закінчив Запорізький медичний інститут (1988 р.).

Стажування: Університет Гетеборга, Школа громадського здоров’я та соціальної медицини (м. Гетеборг, Швеція, 2023 р.)  у рамках Європейської програми Erasmus+; польсько-український проект «Поширення належної педагогічної практики за обраними напрямами підготовчого навчання для медичних професій зі спеціальним з урахуванням стандартизації та якості освіти» в рамках модуля «Викладання в модулі доклінічних наук в галузі медицини» (Медичний університет Варшави, м. Варшава, Республіка Польща, 2023 р.); Празький інститут підвищення кваліфікації  (м. Прага, Чеська Республіка, 2019 р.).

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності «Соціальна медицина» у 2014 р. в Спеціалізованій вченій раді 26.717.01 при Українській військовій медичній академії, гриф «таємно».

Основні напрями науково-практичної роботи. Здійснює наукове керівництво аспірантів та наукове консультування докторантів.

Наукові інтереси. Менеджмент охорони здоров’я; реалізація реформ у системі охорони здоров’я; розвиток системи громадського здоров’я; забезпечення якості у підготовці кадрів для системи громадського здоров’я та системи охорони здоров’я; управління якістю життя в системі громадського здоров’я; економічні аспекти системи громадського здоров’я та системи охорони здоров’я; забезпечення якості медичної допомоги; організація безпечного лікарняного середовища; розвиток стресу та синдрому емоційного вигорання у студентів.

Впровадження в клінічну практику: методики організації надання медичної допомоги.

Публікації: всього 194, в тому числі підручників – 2, монографій – 2, раціональних пропозицій – 5.

Громадська діяльність. Депутат Київської міської ради IV скликання.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій: Д. 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця.

Членство в професійних асоціаціях – Голова Асоціації головних лікарів м. Києва.

Нагороди: Подяка Президента України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Почесна грамота Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА, Подяка Київської міської ради, Подяка Київського міського голови, «Знак пошани» Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я.

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204085399.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wuTdfm4AAAAJ.

Доценти:
3_grechyshkina

Гречишкіна Наталія Володимирівна  кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2008 р.), доцент (2016 р.). Закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова (2000 р.).

Стажування: Університет Гетеборга, Школа громадського здоров’я та соціальної медицини (м. Гетеборг, Швеція, 2023 р.) у рамках Європейської програми Erasmus+.

Тема кандидатської дисертації «Обґрунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини» (2008 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, соціальна медицина, біостатистика, підготовка фахівців з питань громадського здоров’я.

Публікації: всього 160, у т.ч. підручників – 2, навчальних посібників – 2, монографій – 3, методичних рекомендацій – 8.

Громадська діяльність. Голова громадської організації «Товариство фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва».

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2018 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216804219.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C5deGi4AAAAJ&hl.

 

 

06_zamkevich

Замкевич Вікторія Богданівна  кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (2002 р.), доцент (2010 р.). Закінчила Український державний медичний університет імені О. О. Богомольця (1994 р.).

Стажування. Університет Гетеборга, Школа громадського здоров’я та соціальної медицини (м. Гетеборг, Швеція, 2023 р.) у рамках Європейської програми Erasmus+; Ягелонський університет Колегіум Медікум. Проект Європейського Союзу  «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні» (літня школа) (м. Краків, Республіка Польща, 2005 р.).

Тема кандидатської дисертації «Медико-соціальна характеристика стану здоров’я вагітних жінок та шляхи оптимізації організації медичної допомоги» (2002 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, соціальна медицина, біостатистика, підготовка фахівців з питань громадського здоров’я, профілактика чинників ризику розвитку НІЗ.

Публікації: всього 123, у т.ч. підручників – 2, методичних рекомендацій – 2, патентів – 1.

Громадська діяльність. Член разової спеціалізованої вченої ради (шифр ДФ 26.003.011 НМУ імені О.О. Богомольця).

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота Ради Київської міської профспілки (2019 р.), Подяка Вченої ради НМУ (2019 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215293210; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203834897.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kIgg1GwAAAAJ.

 

5_lytvynova

Литвинова Любов Олександрівна  кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина» (1992 р.), доцент (2004 р.). Закінчила Київський медичний університет імені О. О. Богомольця (1985 р.).

Тема кандидатської дисертації «Наукове обґрунтування ролі соціально-гігієнічних факторів у формуванні стану здоров’я та шляхи оздоровлення працюючих на лазерних й ультразвукових установках у медичних закладах» (1992 р.).

Впровадження в клінічну практику. Методичні рекомендації з проведення профілактики неінфекційних захворювань, корекції чинників ризику їх розвитку та формування здорового способу життя.

Наукові інтереси. Методика викладання дисциплін «біостатистика», «громадське здоров’я», «соціальної медицина, організація та економіка охорони здоров’я» студентам ВМЗО України, зокрема, англійською мовою;  аналіз стану здоров’я населення країн світу, діяльність ВООЗ.

Публікації: всього 174, у т.ч. підручників – 5, методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Київського міського голови (2005 р.), Почесна грамота МОН України (2007 р.), Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2017 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7007068539.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=un7ACTYAAAAJ&hl=uk.

15_donik

Донік Олена Миколаївна кандидат педагогічних наук за спеціальністю «теорія та методика навчання» (2008 р.), доцент (2019 р.). Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (1997 р.).

Стажування: Академія управління та адміністрування, м. Ополе (Польща), посвідчення № 045, Тренінг «Research Methods in Public Health» з грудня 2018 р. по березень 2019 р., 150 год (5 кредитів).

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук захищено в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2008 р.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, біостатистика, профілактика, формування здорового способу життя населення, організація та управління охороною здоров’я.

Публікації: всього 69, у т.ч. підручників – 5, навчальних посібників – 1, методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iijTOKUAAAAJ

6_inshakova

Іншакова Ганна Вадимівна – кандидат педагогічних наук за спеціальністю «теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни» (2018 р.), доцент (2020 р.). Закінчила Білоруський державний університет (1987 р.).

Стажування: Університет Гетеборга, Школа громадського здоров’я та соціальної медицини (м. Гетеборг, Швеція, 2023 р.) у рамках Європейської програми Erasmus+.

Тема кандидатської дисертації «Методика навчання біостатистики майбутніх лікарів в умовах безперервного навчання» (2018 р.).

Наукові інтереси. Підготовка майбутніх лікарів з біостатистики та громадського здоров’я, методика навчання біостатистики, статистичний аналіз інтегральних показників здоров’я населення та діяльності системи охорони здоров’я, профілактика НІЗ та чинників їх розвитку.

Публікації: всього 254, у т.ч. підручників – 2, навчальних посібників – 2, монографій – 16, методичних рекомендацій – 3, свідоцтв на науковий твір – 1.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Почесна грамота МОЗ України (1999 р., 2001 р., 2009 р., 2012 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2015 р., 2019 р.).

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57786985100;

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215275337.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Gb-uL_cAAAAJ&hl.

Старші викладачі:

Бібик Інесса Геннадіївна – кандидат медичних наук за спеціальністю «соціальна медицина». (2015р.).

Закінчила Запорізький державний медичнй університет (2005 р.)

Стажування: «Internationalization of education. New and innovative teachingmethods. Implementation of international educational projects in the EU financialperspective» (Республіка Польща, Варшава, 2022 р.).

Тема дисертаціі «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи надання психіатричної допомоги населенню в умовах сімейної медицини» (2015 р.)

Наукові інтереси. Підготовка майбутніх лікарів з біостатистики, соціальноі медицини та громадського здоров‘я, вивчення та оцінка показників захворюваності, профілактика розладів психіки та поведінки.

Публікаціі: всього 27, у т.ч. 1 інформаційний лист.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства соціальноі медицини та громадського здоров’я  м. Запоріжжя

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar: (посилання)

 

19_vlasenko

Власенко Світлана Вікторівна. Закінчила Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця (1995р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Публікації: всього 34, у т.ч. методичних рекомендацій – 3.

Членство в професійних асоціаціях – член Товариства фахівців соціальної медицини та громадського здоров’я Києва.

Нагороди: Подяка Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

Асистенти:

Антонюк Олена Ярославівна – асистент кафедри. Військовий лікар (за мобілізацією, 2022).

Закінчила з відзнакою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, медичний факультет №1, спеціальність «Лікувальна справа» (2011).

У 2011-2012 р. навчалася в магістратурі (спеціальність «Медико-профілактична справа»), здобула кваліфікацію «магістр» (2012). Інтернатура за спеціальністю «Внутрішні хвороби» (за контрактом, 2014-2016), спеціалізація за фахом «Ендокринологія» (2016).

Загальний лікарський стаж 9 років.

Лікар-ендокринолог (друга кваліфікаційна категорія, стаж за спеціальністю 7 років), лікар-терапевт (друга кваліфікаційна категорія, стаж за спеціальністю 9 років), працює в Медичному центрі «Універсальна клініка «Оберіг» (за сумісництвом з 2016 року).

Стаж за спеціальністю «організація охорони здоров’я» 2 роки, у т.ч. на посаді начальника медичного пункту з лазаретом на 10 ліжок військової частини А3838 (смт. Десна Чернігівської області, липень 2017-грудень 2018); на посаді завідувача стаціонару для дорослих (спеціалізованого для надання медичної допомоги хворим на COVID-19) у МЦ «Універсальна клініка «Оберіг» (жовтень 2020-січень 2021). https://oberig.ua/doctor/antonyuk-olena-yaroslavivna-56

Стажування: в Ягелонському університеті під час участі в 4-му та 5-му MIRCIM 2018, 2019 (м. Краків, Республіка Польща, 10-12.05.2018, 9-11.05.2019); участь у 24-му і 25-му ESE післядипломних тренінгових курсах з клінічної ендокринології, діабету і обміну речовин, організованого Європейським Товариством Ендокринології (Блед, Словенія (7-10.03.2019); Роттердам, Нідерланди (10-19.10.2019); у Вроцлавському медичному університеті під час участі в Студентському науковому симпозіумі “Вроцлавські лні громадського здоров’я” “QUO VADIS PUBLIC HEALTH» (Вроцлав, Польща, 23-24.03.2017 р.),

Виконує кандидатську дисертації «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на COVID-19 з метаболічними порушеннями».

Наукові інтереси: оптимізація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу літнього віку із врахуванням факторів ризику та поліморбідної патології, промоція здоров’я, оцінка факторів ризику, модифікація способу життя, ендокринологія, діабетологія, ревматологія.

Учасник закордонних науково-практичних конференцій (Словенія, Нідерланди, Польща, Сербія).

Публікації: всього 50. http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1266225

Громадська активність. Військова служба на посаді начальника медичного пункту військової частини А3838 (2017-2018), військова служба за мобілізацією з березня 2022, у т.ч. на посаді ординатора клініки гематології НВМКЦ «ГВКГ» (з травня 2022). Капітан медичної служби. Стипендіат Стипендіальної програми Завтра. UA Всеукраїнської благодійної організації Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива (2011).

Учасниця Українсько-швецького тренінгу з епідеміології для молодих вчених (2012, 2013).

Спікер на теми вакцинації, промоції здоров’я зі співробітниками медіа, радіо та на електронних ресурсах. https://vikna.tv/expert/olena-antonyuk/

Членство в професійних асоціаціях – член Європейського товариства ендокринологів (ESE), Європейського товариства молодих ендокринологів (EYES), член Товариства молодих вчених НМУ.

Нагороди: Подяка Президента України (2001) за перемогу в Міжнародному дитячому конкурсі знавців української мови (2001), грамота Президії НАМН України (2012), подяка Вченої Ради НМУ (2019), грамоти і подяки командування військової частини А3838 і A0665 (2017-2018). Відзнака РНБОУ ІІІ ступеня (2021).

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.03.2023 р. №647 відзначена почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест», має нагрудний знак «Ветеран війни» (учасник бойових дій (2023)

Профілі у наукометричних базах даних:

Scopus (Індекс Гірша – 2.): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208741465.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hBMpEkUAAAAJ&hl=ru. Індекс Гірша – 3.

Артемчук Людмила Іванівна. Закінчила Український державний медичний університет імені О. О. Богомольця (1989 р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Публікації: всього 11.

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Huc7QBgAAAAJ.

 

 

Жолобко Олександр Васильович. Закінчив Харківський національний медичний університет (2010 р.).

Виконує дисертаційну роботу на тему «Медико-соціальне обгрунтування комплексної профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, у жінок раннього фертильного віку».

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я, репродуктивне здоров’я, біостатистика, організація та управління охороною здоров’я.

Публікації: всього 3.

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar: (посилання)

 

Сахно Надія Ананівна. Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України (2016 р.).

Наукові інтереси. Соціальна медицина, громадське здоров’я.

Публікації: всього 1.

 

Слуту Наталя Юріївна. Закінчила Запорізький державний медичний університет (2008 р.).

Виконує дисертаційну роботу на тему «Методика підготовки майбутніх магістрів медицини з біостатистики в умовах змішаного навчання».

Інтернатура у Запорізькому державному медичному університеті (2008 -2009 рр.).

Наукові інтереси. Методика навчання біостатистики, соціальна медицина, громадське здоров’я.

Публікації: всього 4.

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=bFuaIdwAAAAJ

 

 

Шкала Олег Васильович. Закінчив Ворошиловградський медичний інститут (1978 р.).

Інтернатура  у Ворошиловградському медичному інституті  (1981 -1983 рр.).

Наукові інтереси. Громадське здоров’я, аналіз стану надання медичної допомоги хворим,.

Публікації:  всього – 23, у т.ч. монографій – 1, патентів на корисну модель – 2.

Нагороди. Знак МВС України «За сприяння органам внутрішніх Справ України», Почесна грамота ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.

Профілі у наукометричних базах даних:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=U3rHvIAAAAAJ.