Кафедра фізичного виховання і здоров’я

Навчально-методична робота

 

  • Відповідальний співробітник Дяченко Анжела Петрівна, доцент, +380677224464

 

  • Нормативні документи, за якими відбувається навчання
  1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII в редакції від 01.01.2016р.//електронний ресурс http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/3808-12.
  2. Наказ МОН України №4 від 11.01.2006 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах».
  3. Наказ МОН України від 27.11.08 №1078 «Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України».
  4. Лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986.

 

 

2023-2024 н.р.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Презентації курсів за вибором

 

 

2022-2023 н.р.

Розклад навчальних занять

Плад роботи кафедри 2022-2023

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВ’Я ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2022/2023 н.р.

 

 

2021-2022 н.р.

 

Розподіл академічних груп між викладачами кафедри ІІ півріччя 2021-2022

Графік взаємовідвідань ІІ півріччя 2021-2022

Розклад навчальних занять ІІ півріччя 2021-2022

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВ’Я ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 н.р.

 

На сьогодні всі студенти першого та другого курсів навчання проходять учбову дисципліну «фізичне виховання» (160 годин на рік).

Для організації та проведення практичних занять з фізичного виховання студенти розподіляються за навчальними відділеннями: загальної фізичної підготовки, спортивного вдосконалення та спеціальним медичним.

В Університеті постійно вдосконалюється матеріально-технічна і організаційно-методична база фізичного виховання студентів, впорядковуються спортивні зали , оновлюється спортивний інвентар. Створений Комплексний план спортивно-масової роботи і фізкультурно-оздоровчих заходів забезпечує реальну доступність занять фізичною культурою і спортом студентами університету.