Кафедра дитячої хірургії

Співробітники

Левицький Анатолій Феодосійович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії

Закінчив лікувальний факультет Донецького медичного інституту у 1976 році.

Проходження вдосконалення та стажування на робочому місці та тематичних навчальних програмах з дитячої травматології, ортопедії та вертебрології в університетських клініках США, Німеччини, Нідерландів, Ізраїлю, Туреччини, Чехії, Польщі.

У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему “Хірургічне лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей”.

Під керівництвом Левицького А.Ф. захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертації.

Пріоритетні напрямки наукової та клінічної діяльності – Консервативне і оперативне лікування травм опорно-рухового апарату та їх наслідків, вроджених та набутих ортопедичних захворювань, деформацій хребта та грудної клітки у дітей та підлітків.

Автор 270 наукових праць, у т.ч. співавтор 7 монографій, 9 посібників, 4 уніфікованих клінічних протоколів, 22 патентів на винахід.

Експерт МОЗ України з питань ортопедії та травматології.

Дійсний член міжнародних товариств з вивчення сколіозу ( SRS), консервативного лікування деформацій хребта (SOSORT), малоінвазивної хірургії хребта (ISSMISS), оперативного лікування хребта (AOSPINE), асоціацій ортопедів-травматологів України, дитячих хірургів України, президент асоціації дитячих ортопедів-травматологів України.

Має почесне звання „Заслужений лікар України”, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

 

kryvchenya

Кривченя Данило Юліанович

доктор медичних наук, професор

Кривченя Данило Юліанович закінчив у 1960 році лікувальний факультет Київського медичного інституту з відзнакою. Після закінчення з 1960 по 1963 роки працював хірургом-ординатором Черкаської облтублікарні. З 1963 по 1966 роки навчався в аспірантурі на кафедрі торакальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів, по закінченні якої під керівництвом академіка М.М. Амосова захистив кандидатську дисертацію на тему «Відкрита артеріальна протока (хірургічне лікування, гемодинаміка до і після операції» і був обраний на посаду асистента кафедри. В 1973 році було присвоєне вчене звання доцент. У 1978 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування ревматичних вад серця і дітей і підлітків», а у 1980 році – присвоєне вчене звання професора. З 1971 по 1980 роки був організатором відділення серцево-судинної хірургії в Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії.

У 1980 році організував кафедру дитячої хірургії та клініку складних вад розвитку в НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. З 1992 до січня 2011 року за конкурсом очолював кафедру дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. Із 1989 до 2003 року – головний позаштатний дитячий хірург МОЗ України; з 1988 року до 1993 року – експерт ВАК з дитячої хірургії.  Лікувальний хірургічний стаж – 62 роки, науковий стаж – 59 років, педагогічний стаж – 56 років.

Під керівництвом проф. Д.Ю. Кривчені захищено 30 кандидатських та 10 докторських дисертацій. Ним видано 8 авторських монографій, 10 навчальних посібників та 4 базових підручники, має понад 600 наукових праць та понад 80 патентів.

Професор Д.Ю. Кривченя – засновник та Почесний Президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Польща – багаторазово, Угорщина, Австрія, Німеччина, США). Професор Д.Ю. Кривченя – дійсний член Європейської асоціації дитячих хірургів, член редколегій трьох закордонних журналів.

Сфера науково-практичних інтересів професора Д.Ю.Кривчені. – операції на легенях, стравоході, середостінні, діафрагмі, печінці, селезінці, підшлунковій залозі, шлунку та кишечнику.

Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України (1988), Почесною Грамотою МОЗ України (2003, 2008), Подякою Прем’єр-міністра України (2008), Подяками Президентів Асоціацій дитячих хірургів Польщі (2008) та Індії (2010), Дипломом та цінним подарунком «OTIS» за міжнародне співробітництво (Варшава, 2008), Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997), Присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки (2008), Подякою Київського Міського Голови (2018), Почесною Грамотою Київського Міського Голови (2021).

 

Притула Василь Петрович

доктор медичних наук, професор

Притула Василь Петрович в 1993 році закінчив медичний факультет Івано-Франківського медичного інституту. З 1993 до 1996 року навчався в магістратурі при кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1996 до 1999 року – аспірант, з грудня 1999 року – асистент, з лютого 2007 року – доцент, а з січня 2013 року – професор кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Первинний колоректальний анастомоз при лікуванні хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку», а в 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування дітей з кістами печінки та жовчних шляхів». В грудні 2020 року закінчив магістратуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Західноукраїнського національного університету.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку та захворювань дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Польща, Італія, Ізраіль – багаторазово, Чехія, Франція, Португалія, Німеччина, Ірландія, Індія).

Притула Василь Петрович є автором 440 друкованих наукових робіт, 67 патентів України, співавтором 3 підручників та 16 навчальних посібників для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Професор Притула В.П. – президент Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів, член Європейської асоціації дитячих хірургів, експерт МОЗ України за напрямом «дитяча хірургія», експерт департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації за спеціальністю «дитяча хірургія», член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в НМУ імені О.О. Богомольця, член редакційної колегії журналу «Хірургія дитячого віку. Україна», член редакційної ради журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та виконуються 2 докторські дисертації.

Нагороджений Почесними грамотами Київського міського голови (2004, 2021), Лауреат Всеукраїнських проектів «Літопис досягнень сучасної медицини: «Сучасна медицина та охорона здоров’я» (2010) та «Літопис досягнень сучасної України: «Успішні професіонали України» (2011), «Найкращий викладач року НМУ – 2011»,  Почесною грамотою Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» «Охматдит» (2015), Подякою від медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця (2018), Подякою ректора Івано-Франківського національного медичного університету (2019), Грамотою вченої ради медичного факультету №3 НМУ імені О.О. Богомольця (2019), Подякою вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця (2020), медаллю «30 років незалежності України» (2021).

 

 

Руденко Євген Олегович

доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії

Руденко Євген Олегович, в 1997 році закінчив педіатричний факультет Кримського медичного інституту ім. С.І. Георгієвського, протягом 1997 – 1999 років проходив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія» на базі Кримської республіканської дитячої клінічної лікарні (м. Сімферополь). У 1999 – 2000 роках працював дитячим хірургом в цій же лікарні. У 2000 – 2002 роках – клінічний ординатор відділення торако-абдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених та дітей старшого віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». У 2002 – 2005 роках навчався в аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей». З 2005 року асистент, а з 2013 – доцент кафедри дитячої хірургії НМУ. У 2015 отримав вчене звання «доцент». У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування вад розвитку трахеї та легень у дітей». З 2019 року – професор кафедри дитячої хірургії. У 2022 році отримав вчене звання «професор кафедри дитячої хірургії».

Проходив стажування у клініці дитячої хірургії госпіталю Armand Trousseau у Парижі, Франція (2018) та у відділі хірургії дихальних шляхів Університетської клініки в Лозанні, Швейцарія (2021).

Професор Руденко Є.О. Є дійсним членом Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів та European Pediatric Surgeons Association, входить до редакційної ради журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Загальний стаж роботи по дитячій хірургії 26 років. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Основними напрямками діяльності є хірургія новонароджених, торако-абдомінальна хірургія у дітей, зокрема хірургія дихальних шляхів, легень, стравоходу, діафрагми, ендоскопічна діагностика та хірургія. Впровадив у практику сучасні методи лікування вроджених стенозів трахеї та гортані, в тому числі з використанням екстракорпорального кровообігу, ларинготрахеоезофагеальної розщілини, трахеомаляції, атрезії та стенозів стравоходу, вроджених діафрагмальних гриж.

Автор 165 друкованих наукових робіт, 15 патентів України, співавтор 3 підручників та 2 навчальних посібників.

 

 

Бензар Ірина Миколаївна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії.

У 1997 році закінчила медичний факультет Тернопільської медичної академії імені І.Я. Горбачевського.

У 2018 році захистила докторську дисертацію за темою: «Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у дітей».

Бензар І.М. є автором понад 120 наукових публікацій, співавтором двох підручників, трьох навчально-методичних посібників, монографії «Судинні аномалії у дітей».

Проходила стажування у Центрі судинних аномалій Бостонської дитячої лікарні (2015), Інституту судинних утворень Нью-Йорка (2019).

Є дійсним членом Міжнародної організації з вивчення судинних аномалій (ISSVA) з 2015 року та членом Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів.

Основні наукові та практичні інтереси спрямовані на вивчення хірургічного, ендоваскулярного та консервативного лікування судинних аномалій (судинних пухлин та судинних мальформацій). Має спеціалізацію «пластична хірургія», також проводить оперативні втручання при дефектах тканин у дітей з судинними та пігментними ураженнями. Бензар І.М. впровадила у практику сучасні методи лікування судинних пухлин та судинних мальформацій. Щорічно проводить лікування понад 400 пацієнтів з гемангіомами, рідкісними судинними пухлинами та різними видами судинних мальформацій.

 

 

Письменний Віктор Дмитрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії

У 1967 році закінчив Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут. Протягом 1974-1976 рр. навчався в клінічній ординатурі при Київському медичному інституті імені акад. О.О. Богомольця. Проходив підвищення кваліфікації на базі НМАПО ім. Шупіка МОЗ України 2010. Тема дисертації: «Хірургічне лікування екстрофії сечового міхура у дітей». Напрямки наукової діяльності – гострі захворювання черевної порожнини, набута кишкова непрохідність. Автор понад 122 наукових публікацій, в тому числі 15 навчально методичних та 4 патентів. Член Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів. Нагороджений подякою від Київського міського голови (2014) та дипломом «Укртехнологія» (2004).

 

 

Годік Олег Святославович

Годік Олег Святославович в 2004 році закінчив 3 медичний (педіатричний) факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Після закінчення інтернатури з 2006 працював лікарем-ординатором відділення ургентної хірургії. У 2013 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Повторні оперативні втручання в лікуванні портальної гіпертензії у дітей». З 2015 року працює на кафедри дитячої хірургії, в 2020 р. переведено на посаду доцента кафедри, а в 2021 році присвоєно вчене звання доцента. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності дитяча хірургія, в 2021 році отримано спеціалізацію з транспланталогії.

Доцент Годік є автором 89 друкованих наукових робіт та 4 патентів на корисну модель Основні напрямки наукової діяльності – корекція вроджених вад розвитку жовчних шляхів, портальна гіпертензія, захворювання печінки та підшлункової залози у дітей, трансплантація органів у дітей.

На кафедрі відповідає за наукову роботу. Володіє та викладає англійською мовою.

За час роботи на кафедрі регулярно удосконалює свої навички шляхом проходження стажувань у провідних медичних центрах світу.

2011 Rocky Mountain Hospital for Children, Denver, USA

2014 Hospital Vall d’Hebron de Barcelona Spaine

2015 Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

2017 The Chaim Sheba Medical Center at Tel HaShomer, Israel

2018 Chicago Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago USA

2018 Asan Medical Center Seoul Korea

Активний член багатьох провідних світових професійних товариств, таких як:

ISLS – International Society of Liver Surgeons – Міжнародне Товариство Хірургів Печінки

IPEG- International Pediatric Endoscopic Group – Міжнародна Педіатрична Ендоскопічна Група

EUPSA – European Pediatric Surgeons Association – Асоціація Дитячих Хірургів Європейського Союзу

ESPES – European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons – Європейська Асоціація Дитячих Ендоскопічних Хірургів

ESOT – – European Society of Organs Transplant – Європейська Асоціація Органної Трансплантації

 

 

Грегуль Володимир Васильович

кандидат медичних наук, асистен кафедри дитячої хірургії

 

У 1974 році закінчив Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця. Стажування – американська дитяча лікарня (Краків, Польща, 1991 рік)
Тема дисертації – «Хірургічне лікування аноректальних вад у дітей із заднього сагітальнго доступу»
Наукові інтереси – дитяча колопроктологія, 54 публікації
Вровадження в клінічну практику – дитяча колопроктологія
Публікації (кількість) публікацій – 54, підручники – 2, методичні рекомендації – 2, винаходи – 2 , раціональні пропозиції– 3.
Громадська діяльність – профорг кафедри дитячої хірургії.
Членство в професійних асоціаціях – член асоціації дитячих хірургів України.
Заслужений лікар СРСР.

 

 

Вітязь Володимир Миколайович

Вітязь Володимир Миколайович, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії,

В 1997 році закінчив педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1997 до 1999 року навчався в інтернатурі при кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Остеосинтез переломів проксимального відділу променевої кістки у дітей”

Проходив стажування терміном 4 міс в Японії у 2004 році та стажування у США в клініці університету штату Міссісіпі у 2008 році.

З 2011 року – асистент кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2022 року – доцент кафедри дитячої хірургії.

Спеціалізація – лікування травм та деформацій скелету у дітей, артроскопічні втручання у дітей, реконструктивні втручання на кульшовому суглобі.

Є співавтором 37 друкованих наукових робіт (1 публікація в журналі, що входить до науковометричної бази даних Scopus) і 1 патент України.
Він є лікарем-дитячим ортопедом вищої категорії. Лікувальний хірургічний стаж – 21 рік.

З 2019 року член Європейської асоціації дитячих ортопедів (EPOS).

Відповідає на кафедрі за навчальний процес.

 

Головатюк Дмитро Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої хірургії

Закінчив педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 1997 році. З 1997 по 1999 рік проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» на базі кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2004 році пройшов спеціалізацію за спеціальністю «Дитяча травматологія та ортопедія» на базі НМПО імені П.Л. Шупіка. В 2014 році захистив дисертацію на тему «Діагностика та лікування кіст кісток у дітей».

Неодноразово проходив навчання на  спеціалізованих курсах за кордоном. 2012 рік  AO Trauma-Pediatric Principles Course (Iзмір, Туреччина). З 2015 по 2016 приймав участь у програмі 3rd EPOS EFORT BAT  Instructional Course (Part I, II, III) (Відень, Австрія).  2020 рік –  EPOS BAT Advanced Course: Hip Surgery from infancy to Young Adulthood (Пальма -де -Майорка, Іспанія).
Кількість публікацій в виданнях, що входять до наукометричних баз даних –20.
Співавтор 1 підручника з дитячої хірургії, 1 посібника з дитячої ортопедії.
Співавтор 3 патентів України  на корисну модель.
Співавтор адаптованих клінічних настанов та уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування дисплазії кульшових суглобів та вродженого звиху стегна у дітей.

Керівник  студенського гуртка кафедри дитячої хірургії.
Наукові інтереси: консервативне та хірургічне лікування травм опорно-рухового апарату у дітей, консервативне та оперативне лікування вродженого звиху стегна та дисплазії кульшових суглобів, лікування доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень опорно-рухового апарату у дітей.
Член Європейської асоціації дитячих ортопедів (EPOS).

Член ГО « Всеукраїнська асоціація дитячих ортопедів травматологів».

 

 

 

Карабенюк Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, доцент

Карабенюк Олександр Вікторович у 1994 році закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова, в 1999 році закінчив клінічну ординатуру в Одеському державному медичному університеті. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Використання ультразвукової діагностики та низькоінтенсивної інфрачервоної лазерної терапії при ушкодженнях в області ліктьового суглоба у дітей». З 2011 року час працює на кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та, ​​за сумісництвом, лікарем дитячим ортопедом-травматологом ортопедо-травматологічного відділення НДСЛ «Охматдит».

В 2021 році присуджено наукове звання «Доцент».

Наукові інтереси: пошкодження ліктьового суглобу, вроджена клишоногість,   політравма; 46 публікацій в науково-метричних виданнях, індекс цитування – 3.
Впровадження в клінічну практику – модифікації операцій при клишоногості, оригінальні фіксатори при лійкоподібній деформації грудної клітки.
Кільксть публікацій: підручники – 1, методичні рекомендації – 3, винаходи – 8.
Секретар ГО «Всеукраїнська асоціація дитячих ортопедів-травматологів».

 

 

 

 

Соручан Валерія Петрівна

к.мед.н., асистент кафедри

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2010 році. Після закінчення навчання вступила до інтернатури у тому ж році, а згодом і до клінічної ординатури у 2013 році. У 2014 році проходила стажування у Денвері (США). Є постійним учасником та доповідачем на щорічних конференціях ESPES (European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons). У 2017 році захистила дисертаційну роботи на тему: Мезокавальне шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, а у 2018 році отримала звання кандидата медичних наук. Основний напрямок роботи- шлунково-кишкові кровотечі, портальна гіпертензія, діагностика вродженої та набутої хірургічної патології у дітей. Має 34 друковані роботи, патент на корисну модель. З 2014 року є членом IPEG (International Pediatric Endosurgery Group). У 2018 (липень-листопад) виконувала обов’язки декана факультету підготовки іноземних громадян, та приймала участь у організації та проведенні вступу іноземних громадян.

 

 

Яременко Вадим Володимирович

Яременко Вадим Володимирович, 1977 p. Саратовський Медичний інститут, педіатричній факультет. Кандидат медичних наук. Клінічна ординатура  при Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України 1986-1988 рік, Стажування в Верхньо Силезському дитячому госпіталі, м.Катовіце, Польща, 2007 р. Тема дисертації: ”Хірургічне лікування вад розвитку жовчовивідних шляхів у дітей”. 2002р., Наукові інтереси: патологія печінки та жовчевивідних шляхів, портальна гіпертензія у дітей. Kількість публікацій в науковометодичних виданнях  100., Напрямки клінічної діяльності: лікування хворих з вадами розвитку жовчовивідних шляхів, печінки, портальної гіпертензії. Кількість публікацій: підручники – 2, методичні рекомендації – 2, винаходи – 20. Член асоціації дитячих хірургів, профспілки медичних працівників. Нагороджений Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2014), подякою Вченої ради НМУ (2019).

 

 

Голубенко Олексій Олексійович

доктор філософії (PhD), ассистент кафедри дитячої хірургії

Голубенко Олексій Олексійович, 1990 року народження, в 2014 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2014 по 2017 роки проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю “дитяча хірургія”. Паралельно навчався в магістратурі на кафедрі дитячої хірургії, захистив роботу на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» на тему: «Консервативне лікування вродженої клишоногості у дітей першого року життя» та отримав диплом з відзнакою. Секретар приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2016, 2017 роки).

З 2017 по 2021 роки навчався в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця, по закінченні якої в 2021 році захистив дисертацію на тему: «Лікування вродженої клишоногості та її рецидивів у дітей молодшого віку» та отримав науковий ступінь доктора філософії (PhD). З вересня 2021 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця.

Основними напрямками науково-практичної діяльності Голубенка О.О. є діагностика та лікування вроджених деформацій стоп у дітей (лікування вродженої клишоногості та її рецидивів, еластичної та ригідної плоскої стопи, metatarsus adductus тощо).

Член Всеукраїнської асоціації дитячих ортопедів-травматологів. Автор та співавтор 45 друкованих наукових робіт, 1 патенту на корисну модель, співавтор 1 навчального посібника. Має лікувальний хірургічний стаж – 6 років, науковий – 6 років, педагогічний – 2 роки.
Нагороджений Відзнакою Президента України за гуманітарну участь в АТО (2018 рік).

 

 

Харсіка Сергій Михайлович

кандидат медичних наук , асистент кафедри

 Харсіка Сергій Михайлович, закінчив УМСА в 1995р., канд.мед.н., навчався в клін.ординатурі в НМУ імені О.О. Богомольця з 2000 по 2002 рр., захистив дисертацію на тему: «Хірургічне лікування вроджених вад першого пальця кисті у дітей», опубліковано 12 статей, автор двох патентів України на корисну модель, співавтор двох учбових посібників та одних методичних рекомендацій, член Асоціації ортопедів-травматологів України. Відповідальний за ЦО на кафедрі.

 

Хуссеіні Саед Файзула

кандидат медичних наук, асистент

Хуссеіні Саед Файзула в 2002 році закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2002 до 2006 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Після закінчення клінічної ординатури вступив до аспірантури з відривом від виробництва за фахом «дитяча хірургія» на кафедру дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування дітей з вродженими діафрамальними грижами».

З 1 вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Хуссеіні Саед Файзула вільно володіє англійською, російською, українською мовами, а також мовами хінді, урду, телугу.

Він є автором 150 друкованих наукових робіт, має 22 патенти України на корисну модель.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом. Неодноразово проходив стажування за кордоном (Індія, Польща та США).

Хуссеіні Саед Файзула є членом Всеукраїнської Асоціації дитячих хірургів і членом Європейської асоціації дитячих хірургів.

 

 

Лисенко Єгор Андрійович

старший лаборант кафедри дитячої хірургії.

В 2021 році закінчив Запорізький державний медичний університет, диплом з відзнакою. З 2021 року проходить інтернатуру на базі НДСЛ «Охматдит» за спеціальністю дитяча хірургія. Є співавтором 6 наукових друкованих робіт, одна робота на етапі перед публікаційного редагування. Активний учасник вітчизняних наукових конференцій з міжнародною участю.

Відповідає на кафедрі за організаційно-методичну роботу.

 

 

Іващенко Лідія Станіславівна

лаборант кафедри дитячої хірургії.

В 2001 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені П.Г.Тичини. Працює на кафедрі з 2013 року.  Відповідає за співпрацю з деканатами та іншими підрозділами університету щодо документообігу та комунікації. Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення кафедри та надання табелю на отримання заробітної плати співробітникам кафедри до бухгалтерії НМУ.