Кафедра дитячої хірургії

Виховна робота

 

На кафедрі дитячої хірургії проводяться індивідуально-групові виховні години, присвячені контролю за успішністю та відвідуванню занять студентами, бесідам на морально-етичні теми, по правам і обов’язкам студентів у навчально-виховному процесі, бесіди з питань антиалкогольної, антинікотинової і антинаркоманної пропаганди.

Специфіка роботи із надзвичайно вразливою категорією пацієнтів – дітьми та підлітками, а також особливості спілкування з батьками пацієнтів, зумовлюе необхідність постійної виховної роботи із студентами під час занять, зборів гуртка, науково-практичних конференцій.

Співробітниками кафедри проводится інформаційно-розяснувальна робота серед абітурієнтів, що дозволяє майбутнім студентам визначитися із обранням нашого ВУЗу і майбутньої професії.