Кафедра дитячої хірургії

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник: Бензар Ірина Миколаївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри дитячої хірургії.

 

Email: ira_benzar@yahoo.com

 

2022-2023 н.р.

Робочі програми

Силабус

Рейтинг НПП кафедри за 2022-2023 н.р.

 

2021-2022 н.р.

 

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

Методичні розробки

 

 

2020-2021 н.р.

 

План навчально-методичних нарад 2020

Pозклад 2020 вересень-грудень

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

 

 

Робоча програма з дитячої хірургії складена на основі тимчасової наскрізної робочої програми з дисципліни «Хірургія» для вищих навчальних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації 2015 року.

За навчальним планом 2015 року (лист МОЗ України № 08.01-47/8986) вивчення навчальної дисципліни проводиться як єдиної дисципліни, що забезпечує принцип наскрізності викладання.

Дитяча хірургія викладається в межах модуля 7, змістових модулів 18 і 19 та модуля 9, змістовий модуль 22.

Мета вивчення дитячої хірургії: засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних проявів, методів діагностики, диференціальної діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації дітей з хірургічною патологією в межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Визначати типові клінічні синдроми і симптоми в клініці дитячих хірургічних хвороб;
 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці дитячих хвороб;
 • Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань та травм у дітей;
 • Визначати прогноз для життя, здоровʼя та якості життя при поширених хірургічних захворюваннях і травмах у дітей;
 • Складати план обстеження та інтерпретувати результати лабораторних і інструментальних методів обстеження у дітей;
 • Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції;
 • Надавати невідкладну медичну допомогу при ургентних станах в дитячій хірургії;
 • Демонструвати вміння ведення медичної документації;
 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії.

 

 

Зміст програми 

Модуль 7. Дитяча хірургія, основи трансплантології.

Змістові модулі:

 1. Ургентна дитяча хірургія.
 2. Новоутворення тканин.

Модуль 9. Вади розвитку у дітей, основи трансплантології.

Змістовий модуль:

 1. Вади розвитку у дітей.