НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Лікувальна робота

Всі співробітники кафедри мають лікарську кваліфікаційну категорії: 13 – вищу, 3 – першу.
Співробітниками кафедри здійснюється велика лікувально-консультативна допомога базовим та позабазовим закладам. Щороку кількість хворих, що проконсультовано, проліковано та прооперовано співробітниками кафедри зростає. За звітний період співробітниками кафедри проведено 61280 консультацій. проліковано 33975 пацієнтів, оперовано 4524 пацієнтів, що становить 34,4% операцій, виконаних в клініках. Більшість втручань відноситься до категорії підвищеної складності. Здійснено 240 виїздів по системі «Санавіації» в регіони України та інші лікарні м. Києва з виконанням оперативних втручань.
Основними напрямками лікувальної роботи кафедри є діагностика та корекція патології, яка проявляється порушенням прохідності дихальних шляхів, вад розвитку та захворювань травного тракту, паренхіматозних органів черевної порожнини, вад розвитку та захворювань опорно-рухового апарату.
Оперуються високолетальні вади розвитку, які мають велику питому вагу в дитячій смертності. Так, вперше в Україні налагоджено хірургічне лікування стенозів трахеї у дітей раннього віку, хірургічне лікування аплазії легені виконане вперше у світовій практиці.
Більшість способів хірургічного лікування вад розвитку та захворювань травної системи проводиться із застосуванням органозберігаючого принципу. Запропоновані та широко застосовуються власні варіанти місцевих пластик стравоходу при його стенозах, мініінвазивні методики лікування кіст печінки, способи сегментарної резекції селезінки.
Використання біоімплантатів при вадах розвитку передньої черевної стінки дозволило підвищити результати лікування.
Кафедра дитячої хірургії є провідним центром корекції сколіозу та деформації грудної клітки (лійко-, кулеподібної) в Україні.