Кафедра дитячої хірургії

Лікувально-консультативна робота

Відповідальний співробітник: Метленко Олександр Володимирович

Телефон: +380503578166

E-mail: metlenko@i.ua

Співробітниками кафедри здійснюється велика лікувально-консультативна допомога базовим та позабазовим закладам. Щороку кількість хворих, що проконсультовано, проліковано та прооперовано співробітниками кафедри зростає. Щорічно співробітниками кафедри проводиться більше 5000 консультацій, проводиться майже 2500 операцій, що становить майже 40% операцій, виконаних в клініках. Більшість втручань відноситься до категорії підвищеної складності. Здійснено майже 50 виїздів по системі «Санавіації» в регіони України та інші лікарні м. Києва з виконанням оперативних втручань. 16 з 17 співробітників кафедри мають вищу лікарську кваліфікаційну категорію.

Основними напрямками лікувальної роботи кафедри є діагностика та корекція патології, яка проявляється порушенням прохідності дихальних шляхів, вад розвитку та захворювань травного тракту, паренхіматозних органів черевної порожнини, вад розвитку та захворювань опорно-рухового апарату.
Оперуються високолетальні вади розвитку, які мають велику питому вагу в дитячій смертності.

Співробітниками кафедри широко проводиться корекція вроджених вад розвитку та захворювань дихальної системи та шлунково-кишкового тракту відкритим та ендоскопічним способом. Більшість способів хірургічного лікування вад розвитку та захворювань проводиться із застосуванням органозберігаючого принципу.

 

 

Кафедрою вперше в Україні налагоджено хірургічне (в тому числі ендоскопічне) лікування стенозів трахеї різного генезу у дітей раннього віку, Хірургічне лікування аплазії легені виконане вперше у світовій практиці. Удосконалено способи корекції вроджених вад розвитку легень та діафрагмальних гриж.

Бази кафедри дитячої хірургії є провідними центрами лікування стенозів стравоходу. Широко впроваджені в практику ендоскопічні методи відновлення прохідності стравоходу при його звуженнях. Запропоновані та широко застосовуються сучасні варіанти органозбурігаючих пластик стравоходу, в тому числі і власної розробки, при його патології вродженого та набутого генезу. Широко застосовуються торако-та лапароскопічні методи корекції вад розвитку та захворювань стравоходу.

Співробники кафедри є новаторами колоректальної дитячої хірургії. Запропоновано та впроваджено варіанти лікування (із застосуванням лапароскопічних методик) при різних формах хвороби Гіршпрунга,  удосконалено діагностику функціональних порушень при колостазах. Розроблено реконструктивно-пластичні операції при обширних резекціях ободової кишки.

 

Методика TEPT для корекції Хвороби Гіршпрунга

 

Співробітниками розроблено методики сегментарних органозберігаючих операцій при захворюваннях селезінки, запропоновано дієві способи лікування кістозних утворень паренхіматозних органів черевної порожнини, з використанням мініінвазивної та лапароскопічної техніки.

Клініка кафедра дитячої хірургії є провідним центром хірургічного лікування кровотеч із травного тракту в Україні, та єдиним, що надає в повному обсязі допомогу пацієнтам з портальною гіпертензією. Дітям з цією патологію застосовуються сучасні ендоскопічні методи лікування та варіанти шунтуючих операцій.

 

 

Кафедра дитячої хірургії є провідним центром корекції сколіозу та деформації грудної клітки (лійко-, кулеподібної) в Україні. При проведенні корекції широко застосовуються торакоскопічні методики.

 

Щорічно виконується понад 45 оперативних втручань з приводу складних деформацій хребта (вроджених та набутих) у дітей. Використовуються усі сучасні методи лікування (хірургічне, малоінвазивне, “ростучими” конструкціями, консервативне).

Дівчинка Т., Вроджений S- подібний грудопоперековий сколіоз. Нейрофіброматоз. А – до лікування, В – через 1 рік після оперативного лікування.

 

 

Щорічно виконується понад 50 оперативних втручань з приводу складних деформацій грудної клітки за сучасною малоінвазивною методикою Nuss з торакоскопічною асистенцією

 

На базах кафедри дитячої хірургії концентруються пацієнти з усієї країни  із  судинними аномаліями (судинні пухлини та мальформації). Використовуються усі сучасні методи лікування (хірургічне, ендоваскулярне, склеротеерапія, консервативне).

 

Дівчинка Ф., кістозна лімфатична мальформація голови і шиї. А – до лікування, В – через 2 роки після етапного лікування.