Кафедра патофізіології

Навчально-методична робота

 

2023/2024 н.р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

 

Відповідальні науково-педагогічні працівники за навчально-методичну роботу відповідно до спеціальності:

Спеціальність 221 «Стоматологія» – доцент Рубан Е.В.

Спеціальність 221 «Dentistry» – старший викладач Перепелиця Ю.В.

Спеціальність 222 «Медицина» – професор Зябліцев С.В.

Спеціальність 222 «Medicine» – – доцент Олієвська С.К.

Спеціальність 225 «Медична психологія» –доцент Репецька Г.Г.

Спеціальність 226 «Фармація» – доцент Трофимова І.М.

Спеціальність 226 «Фармація» (заочна форма) – доцент Тимченко М.Д.

Спеціальність 226 «Pharmacy» – старший викладач Нагорний О.В.

Спеціальність 227 «Фізична терапія. Ерготерапія» – асистент Шемет Я.А.

Спеціальність 228 «Педіатрія» – професор Глазков Е.О.

 

Відповідальний співробітник: Перепелиця Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Контакти: perepelytsia.yuliia@gmail.com

 

Розклад проведення лекцій

Розклад проведення практичних занять

План роботи  кафедри 2023/2024 н.р.

План проведення методичних нарад

План взаємовідвідувань практичних занять

Графік відвідування завідувачем

Чергування викладачів кафедри

Тривалість занять

Графік проведення консультацій

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри патофізіології

 

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабус

ВД 3.7 «Особливості типових патологічних процесів при стоматологічних захворюваннях»

 

Спеціальність 222 «Медицина»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабус

ВД 3.14 «Введення в клінічну патофізіологію»

 

Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр)»

Робочі програми

 

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

 

Спеціальність 226 «Фармація»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

 

Спеціальність 228 «Педіатрія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабус

ВД 3.3 «Клінічна патофізіологія дитячого віку»

 

 

 

 

2022/2023 н.р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

 

Відповідальні науково-педагогічні працівники за навчально-методичну роботу відповідно до спеціальності:

 

Спеціальність 221 «Стоматологія» – старший викладач Перепелиця Ю.В.

Спеціальність 221 «Dentistry» – асистент Решетинський В.В.

Спеціальність 222 «Медицина» – професор Зябліцев С.В.

Спеціальність 222 «Medicine» – доцент Зябліцев Д.С.

Спеціальність 225 «Медична психологія» – асистент Зябліцева Т.А.

Спеціальність 226 «Фармація» – доцент Трофимова І.М.

Спеціальність 226 «Фармація» (заочна форма) – доцент Тимченко М.Д.

Спеціальність 226 «Pharmacy» – старший викладач Нагорний О.В.

Спеціальність 227 «Фізична терапія. Ерготерапія» – доцент Репецька Г.Г.

Спеціальність 228 «Педіатрія» – професор Глазков Е.О.

 

Відповідальний співробітник: Перепелиця Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Контакти: perepelytsia.yuliia@gmail.com

 

Розклад занять з патофізіології на весняно-літній семестр

План проведення методичних нарад

План взаємовідвідувань практичних занять

Графік відвідування завідувачем

Критерії оцінювання

Розклад лекційних занять

Розклад практичних занять

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри патофізіології

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабуси

 

Спеціальність 222 «Медицина»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабуси

Методичні рекомендації для викладачів з проведення практичних занять

Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекційних занять

Methodical recommendations for teachers for practical classes

Methodical recommendations for teachers for lectures

 

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабуси

 

Спеціальність 226 «Фармація»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабуси

 

 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабуси

 

Спеціальність 228 «Педіатрія»

Тематичні плани лекцій, практичних занять та срс

Робочі програми

Силабуси

Методичні рекомендації до практичних занять для викладачів

 

 

 

Методичні рекомендації для викладачів з проведення практичних занять

Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекційних занять