Кафедра патофізіології

Інформація для студентів

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Календарно-тематичні плани лекцій та практичних занять

Методичні вказівки та рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи

Переліки запитань для підготовки студентів до кінцевого контролю, списки рекомендованої літератури

Силабуси

Регламент оцінювання поточного контролю

Регламент оцінювання кінцевого контролю

Пояснення тестів КРОК

Профільні завдання

Інформація до іспиту

Силабус

ВД 3.7 «Особливості типових патологічних процесів при стоматологічних захворюваннях»

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

Графік чергування викладачів

 

Спеціальність 222 «Медицина»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Регламент проведення поточного контролю

Методичні вказівки та рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи

Узагальнений розклад складання іспиту

Узагальнений розклад перескладання іспиту

Графік консультацій перед іспитом 2023/2024 н.р.

Інформація до іспиту

ВД 3.14 «Введення в клінічну патофізіологію»

 ВД 3.3 «Цитологія з елементами патофізіології»

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

 

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Інформація до іспиту

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

 

Спеціальність 226 «Фармація»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Інформація до іспиту

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

 

 

Спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Інформація до ПМК

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

 

 

Спеціальність 228 «Педіатрія»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Регламент проведення та оцінювання поточного контролю знань студентів

Регламент проведення та оцінювання кінцевої форми контролю знань студентів

Методичні вказівки до практичних занять для студентів

Інформація до іспиту

ВД 3.3 «Клінічна патофізіологія дитячого віку»

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

 

Спеціальність 224 “Технології медичної діагностики та лікування(бакалавр)”

Тематичний план лекцій та практичних занять

Критерії оцінювання поточного та кінцевого контролю з патофізіології у весняно-літньому семестрі 2023-2024 навчального року

Графік чергування викладачів

 

 

Силабуси

 

Посібник-укр_Ч.1

Посібник-укр_Ч.2

 

ЛЕКЦІЇ

 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ЕКЗАМЕНУ