Кафедра патофізіології

Інформація для студентів

 

 

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Календарно-тематичні плани лекцій та практичних занять

Методичні вказівки та рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи

Переліки запитань для підготовки студентів до кінцевого контролю, списки рекомендованої літератури

Силабуси

Графік чергових викладачів на кафедрі патофізіології на період з 02.01.2024 по 12.01.2024

Регламент оцінювання поточного контролю

Регламент оцінювання кінцевого контролю

Пояснення тестів КРОК

Профільні завдання

Інформація до іспиту

ВД 3.7 «Особливості типових патологічних процесів при стоматологічних захворюваннях»

 

Спеціальність 222 «Медицина»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергових викладачів на кафедрі патофізіології на період з 02.01.2024 по 12.01.2024

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Перелік запитань для підготовки до кінцевого контролю

Регламент проведення кінцевого контролю

Регламент проведення поточного контролю

Методичні вказівки та рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи

Регламент проведення іспиту під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року

Приклад екзаменаційного білету

Узагальнений розклад складання іспиту

Узагальнений розклад перескладання іспиту

Графік консультацій перед іспитом 2023/2024 н.р.

Інформація до іспиту

ВД 3.14 «Введення в клінічну патофізіологію»

 ВД 3.3 «Цитологія з елементами патофізіології»

 

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергових викладачів на кафедрі патофізіології на період з 02.01.2024 по 12.01.2024

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Перелік запитань для підготовки до кінцевого контролю

Регламент проведення іспиту під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року

Приклад екзаменаційного білету

Узагальнений розклад складання іспиту

Узагальнений розклад перескладання іспиту

Інформація до іспиту

 

Спеціальність 226 «Фармація»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергових викладачів на кафедрі патофізіології на період з 02.01.2024 по 12.01.2024

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Перелік запитань для підготовки до кінцевого контролю

Регламент проведення іспиту під час літньої екзаменаційної сесії 2022/2023 навчального року

Приклад екзаменаційного білету

Узагальнений розклад складання іспиту

Узагальнений розклад перескладання іспиту

Інформація до іспиту

 

 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергових викладачів на кафедрі патофізіології на період з 02.01.2024 по 12.01.2024

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Інформація до ПМК

Приклад екзаменаційного білету

Інформація до іспиту

 

Спеціальність 228 «Педіатрія»

Календарно-тематичний план

Силабуси

Графік чергових викладачів на кафедрі патофізіології на період з 02.01.2024 по 12.01.2024

Графік чергування викладачів

Графік проведення консультацій

Розклад практичних та лекційних занять

Регламент проведення та оцінювання поточного контролю знань студентів

Регламент проведення та оцінювання кінцевої форми контролю знань студентів

Методичні вказівки до практичних занять для студентів

Приклад екзаменаційного білету

Узагальнений розклад складання іспиту

Узагальнений розклад перескладання іспиту

Інформація до іспиту

ВД 3.3 «Клінічна патофізіологія дитячого віку»

 

Спеціальність 224 “Технології медичної діагностики та лікування(бакалавр)”

Тематичний план лекцій та практичних занять

 

 

 

 

Силабуси

 

Посібник-укр_Ч.1

Посібник-укр_Ч.2

 

ЛЕКЦІЇ

 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ЕКЗАМЕНУ