Кафедра патофізіології

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник: Зябліцев Сергій Володимирович, професор кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук.

Контакти: zsv1965@gmail.com

Науково – дослідна робота кафедри:

Науково-дослідні роботи, які виконувалися на кафедрі у 2018-2020 р.р.

№ з/п Шифр теми

(прикладна, фундаментальна)

№ держ-реєст-рації Назва НДР Строки виконання Керівники НДР Відпові-дальні виконавці Отримана наукова продукція та наукові результати, їх можливий вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо
1 2 3 4 5 6 7 8
НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров’я України з Державного бюджету
1. Прикладна НДР

 

0118U001214 Вивчити значення генетичних чинників та зовнішніх впливів у розвитку і прогресуванні мікроциркуляторних ускладнень при цукровому діабеті 2 типу 2018-2020 проф. Натрус Л.В. проф. Зябліцев С.В., ас. Чернобривцев О.П. Захист канд. дис. – 1

Статті Scopus – 2

Статті Web of Sci. – 2

Статті ДАК МОН – 10

Тези Україна – 3

 

2. Фундаментальна НДР Структурно-функціональні зміни нейронів медіо-базального гіпоталамусу при порушенні вуглеводного і ліпідного обміну 2018-2020 проф. Натрус Л.В. проф. Панова Т.І., ас. Мироненко О.І. Патент України на корисну модель – 1

Статті Web of Sci. – 1

Статті ДАК МОН – 1

Тези Україна – 3

Тези за кордоном – 1

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ