Кафедра патофізіології

Співробітники кафедри

Зябліцев Сергій Володимирович

Завідувач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Закінчив Донецький державний медичний інститут у 1989 році.

Тема дисертації:

«Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі»

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Підготував 9 кандидатів медичних наук.

Наукові інтереси:

Патофізіологія травми, цукровий діабет, молекулярно-генетичні дослідження.

Впровадження в клінічну практику

Лабораторна інформаційна система «Уран», призначена для управління якістю лабораторних досліджень.

Публікації (кількість) – 520;

Підручники – 3, монографії – 12;

Методичні рекомендації – 5;

Винаходи – 12;

Раціональні пропозиції – 2.

Громадська діяльність:

Віце-президент Громадської організації «Національна академія вищої освіти України».

Членство в професійних асоціаціях:

Товариство патофізіологів України, член Президії.

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Нагороди:

Медалі ГО «Національна академія вищої освіти України» Ярослава Мудрого (2013) та Святого Володимира (2019), відзнаки МОН та МОЗ України «Флагман освіти і науки України», «Флагман сучасної медицини» (2014) та почесних грамот «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» МОН України (2013 р.), «За охорону здоров’я нації» Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я і НАМН України (2014 р.) та «За сумлінну працю» НАМН України (2019).

 

 

 

Глазков Едуард Олександрович

Професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук.

Закінчив Луганський медичний університет у 1995 році за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатура за спеціальністю «Неонатологія» проходив у центральній дитячій лікарні м. Стаханов у 1995-1997 рр.

Дисертація за темою: «Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії»

Публікації (кількість) – 154;

В тому числі SCOPUS – 3

115 робіт наукового характеру

монографії – 3

39 робіт навчально-методичного характеру

Участь у професійних або громадських об’єднаннях України.

  1. Член громадської організації «Українська асоціація медичної науки».
  2. Член асоціації превентивної та антиейджинг медицини.
  3. Член Наукового товариства патофізіологів України.
  4. Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Ушко Яна Анатоліївна

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат біологічних наук. У 2001 році Я.А. Ушко закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «біологія».

У 2018 року закінчила Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки м. Луцьк за спеціальністю «фізична реабілітація».

Тема кандидатської дисертації: «Функціональні реакції системи неспецифічного захисту та імунної системи при стресі за умов блокади опіатних рецепторів» (2006 рік).

Наукові інтереси: вивчення ролі лізосомальних ферментів нейтрофілів при стресі.

Публікації (кількість) – 70;

Підручники – 5.

Громадська діяльність: Ушко Я.А. є членом редакційних колегій ряду наукових журналів: «Медична наука України», «International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences», International Journal of Arts, Humanities, Literature and Science.

Членство в професійних асоціаціях:

Товариство патофізіологів України.

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Міжнародний сертифікат з англійської мови на рівні B2

 

 

 

Анцупова Віта Вячеславівна 

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук.

У 1998 р. закінчила Харківський Національний університету імені В.М. Каразіна.

У 2012 р. з відзнакою закінчила Луганський державний медичний університет.

У 2014 р. пройшла спеціалізацію за напрямом «Генетика медична» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

У 2017 р. пройшла стажування за напрямком «Фізіологія та патофізіологія», «Генетика» на базі Литовського університету наук здоров’я у рамках проекту «Співпраця Україна-Литва під егідою НАТО», Каунас, Литва;

У 2018 р. пройшла навчально-методичне стажування у закладах освіти Фінляндії в межах програми «Опанування проектного підходу в організації навчального процесу за Європейськими стандартами» з інтенсивним курсом вдосконалення англійської мови в Західно-Фінляндському Коледжі.

Навчання в аспірантурі: за спеціальністю 03.00.15- генетика, Харківський національний університет імені В.М. Каразіна (2002-2005 р.р.)

Тема кандидатської дисертації: «Генетико-демографічна структура луганської популяції та обтяженість вродженою та спадковою патологією».

Наукові інтереси: діагностика та корекція спадкових порушень обміну амінокислот і вуглеводів у людини, генетичні аспекти цукрового діабету, проблеми діагностики та корекції сполучнотканинної дисплазії, цитогенетична та молекулярна діагностика репродуктивних порушень та порушень статевого розвитку, популяційна генетика людини, історія медицини.

Публікації (кількість) – 100;

Підручники – 1, монографії – 1;

Винаходи – 2;

Раціональні пропозиції – 1.

Громадська діяльність: Суддя-рецензент міжнародного конкурсу наукових студентських робіт «DNA-DAY» (Австрія, 2019 р.).

Членство в професійних асоціаціях:

Член Європейського товариства генетиків;

Член Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики;

Член Української спілки фізіологів та патофізіологів.

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Нагороди:

За добросовісну працю, активну життєву позицію, участь у громадському житті, за високу педагогічну майстерність та вагомий особистий внесок у підготовці кваліфікованих спеціалістів має відзнаки (грамота, подяка) від адміністрації БДМУ (2017 р.).

Диплом переможця у номінації «Досягнення у галузі фундаментальної медицини» за наукову роботу «Генетичні маркери порушення неспецифічної адаптації», (2018 р.)

Орден «Науковець року 2019», 2019 р.

Міжнародний сертифікат з англійської мови на рівні B2

 

 

 

Заярна Лариса Павлівна

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук.

У 1969 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Аспірантура: на кафедрі патофізіології Київського медичного інституту 1969-1972р.

Тема кандидатської дисертації: «Експериментальні дані про  вплив симпатичних нервів на метаболізм міокарда та чутливість його до гіпоксії в онтогенезі».

Наукові інтереси: Кардіологія ( патологія серця, артеріальна гіпертензія, атеросклероз), екстремальні стани, імунологія, пухлини, цукровий діабет.

Публікації (кількість) – 100;

Підручники – 6;

Методичні рекомендації – 12.

Членство в професійних асоціаціях:

Наукове товариство патофізіологів України.

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Олієвська Світлана Климівна 

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук.

Закінчила Чернівецький державний медичний інститут в 1993 році.

Аспірантура: на кафедрі патофізіології БДМА 1995-1998 рр.

Тема кандидатської дисертації: «Вплив хлористих сполук важких металів (кадмію, талію, свинцю та ртуті) на систему регуляції агрегатного стану крові та тканинний фібриноліз».

Наукові інтереси: Проблеми зсідання крові за умов забруднення довкілля полютантами.

Публікації (кількість) –38;

Підручники – 8;

Методичні рекомендації – 17;

Громадська діяльність: Член української громадської організації ветеранів антитерористичної операції. Член наукового журі Всеукраїнського конкурсу «Intel Eко-Україна», національного етапу Міжнародного конкурсу Intel ISEF з 2014 року. Член журі конкурсу наукових робіт школярів та студентів МАН України з 2018 року.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

Нагороди: пам’ятна медаль «За благодійну діяльність». Грамота «За активну громадську участь у наданні професійної допомоги бійцям військових підрозділів Національної Гвардії України, патріотичне служіння рідній батьківщині та з нагоди святкування Дня захисника вітчизни». Подяка вченої ради НМУ ім. О.О. Богомольця «За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний внесок у розвиток освіти та науки, високий професіоналізм, активну громадську позицію».

Міжнародний сертифікат з англійської мови на рівні B2

 

 

 

Трофимова Ірина Миколаївна 

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук.

У 1990 році закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця.

Тема кандидатської дисертації: “Вивчення балансу протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у крові та судинній стінці при порушеннях кислотно-основного стану” (2004р.)

Наукові інтереси:

Механізми розвитку ангіопатій при різних патологічних станах;

Патофізіологія порушень кислотно-основного стану.

Публікації (кількість) –89;

Підручники – 7;

Посібники – 7 (співавторство);

Методичні рекомендації – 17;

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

 

 

 

Репецька Ганна Григорівна 

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук.

У 1975 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця.

Тема кандидатської дисертації: «Проблеми нервової трофіки та нейрогенної дистрофії» (1984р).

Наукові інтереси: екологічна патофізіологія.

Публікації (кількість) –100;

Підручники – 4;

Посібники – 7 (співавторство);

Методичні рекомендації – 15;

Винаходи – 2.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

 

 

 

Рубан Еліна Володимирівна

 доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Біологія».

2010 рік – кандидатська дисертація «Токсикологічні характеристики і гігієнічні умови праці у виробництві металокомплексних азобарвників (ріазоланів)».

Публікації (кількість) – 50

навчальних посібника – 2

патентів – 5

Членство в професійних асоціаціях:

  1. Член Громадської організації «Українська асоціація медичної науки».
  2. Член Наукового товариства патофізіологів України.
  3. Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

Цвєткова Марина Миколаївна

старший викладач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила в 1986 році біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка  за спеціальністю  «Біологія, біофізика».

Тема кандидатської дисертації: “Дослідження впливу дифтерійного токсину та анатоксину на стан системи  еластаза-інгібітори крові, тканин аорти та серця”.

Наукові інтереси: Роль інфекції у розвитку атеросклерозу.

Публікації (кількість)  – 37;

Посібники – 7 (співавторство);

Методичні рекомендації- 17.

Громадська діяльність: Виконує обов’язки профгрупорга кафедри.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

Нагороди:

Почесна грамота профспілки медиків Києва;

Почесна грамота Вченої ради.

 

 

 

Тимченко Марина Дмитрівна

доцент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат біологічних наук.

В 1989 році закінчила біологічний факультет Київського Державного університету імені Т.Г.Шевченка (зараз – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Біологія, імунологія».

Тема кандидатської дисертації: «Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту» (2014 р.)

Наукові інтереси: хронічне запалення, патофізіологія та імунологія слизових оболонок, моделювання запалення, цитокіни, ІФА та інші методи лабораторних досліджень.

Публікації (кількість) –200;

Посібники – 7 (співавторство);

Винаходи – 5.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

 

 

 

Перепелиця Юлія Володимирівна

старший викладач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2010 році закінчила НМУ імені О. О. Богомольця спеціальністю «Медична психологія».

Тема кандидатської дисертації: «Механізми порушення білкового обміну при зміні кислотно-основного стану».

Наукові інтереси: Дослідження остеоророзу та м’язової атрофії при хронічному негазовому ацидозі.

Впровадження в клінічну практику: Розробити рекомендації для лікування  м’язової атрофії та остеопорозу  на основі експериментального вивчення механізмів розвитку м’язової атрофії та остеопорозу при хронічному ацидозі, який супроводжує такі захворювання як хронічну ниркову недостатність, цукровий діабет, хронічну серцеву недостатність.

Публікації (кількість) –15;

Посібники – 7 (співавторство).

Громадська діяльність: З 2017 року виконує обов’язки заступника декана медичного факультету №2.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

Сертифікат володіння англійською мовою на рівні B2.

 

 

 

Касимова Карина Володимирівна

асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2015 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

 

 

 

Нагорний Олександр Володимирович

старший викладач кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчив у 2017 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Наукові інтереси: Патофізіологічні механізми розвитку системних захворювань сполучної тканини.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

Відповідальний за АСУ на кафедрі.

Публікації: 5

Посібники: 4 (у співавторстві)

Громадська діяльність:

Куратор ECTS медичного факультету № 4 по 1-4 курсах.

Міжнародний сертифікат з англійської мови на рівні С1.

 

 

 

Тарілко Тетяна Анатоліївна

асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила у 2019 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Наукові інтереси: патофізіологічні основи гормональних порушень.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

 

 

 

Волкова Юлія Василівна

асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2019 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

Наукові інтереси: Молекулярно-генетичні основи канцерогенезу.

Членство в професійних асоціаціях:

Член профкому НМУ імені О.О. Богомольця.

Член наукового товариства патофізіологів.

 

 

 

 

Шемет Ярослав Анатолійович

асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчив у 2016 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “медична психологія”.

Наукові інтереси: Патофізіологічні механізми розвитку захворювань нервової системи.

 

 

 

 

Клементьєва Людмила Григорівна
Інженер І категорії кафедри патофізіології

 

 

 

 

 

 

Лаборанти кафедри патофізіології

 

Васько Ніна Миколаївна

Старший лаборант кафедри патофізіології

 

 

 

 

 

 

Жадько Людмила Петрівна

Лаборант кафедри патофізіології

 

 

 

 

 

 

Шаменко Єлизавета Петрівна

Лаборант кафедри патофізіології