Кафедра епідеміології та доказової медицини

Викладачі кафедри

 

ПЕТРУСЕВИЧ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, завідувачка кафедри епідеміології, доцентка, кандидатка медичних наук.

 

Закінчила медико-профілактичний факультет Дніпропетровської державної медичної академії в 1997 р. і отримала вищу освіту за спеціальністю «Медико-профілактична справа» та здобула кваліфікацію лікар. З 1998 р. по 2003 р. навчання в аспірантурі. З грудня 2003 р. працювала асистентом на кафедрі, з 2005 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з вересня 2009 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. В 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Причини захворювань на дифтерію у щеплених». Є автором та співавтором більше 100 наукових робіт з яких більше 30 навчально-методичні роботи. Має Патент України на винахід «Спосіб моделювання експериментальної дифтерійної інтоксикації» (2003 р.). Є співавтором навчального посібника «Епідеміологія» (2007 р.); підручника «Епідеміологія» (2012 р.); одним з розробників Програм навчальної дисципліни «Епідеміологія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Петрусевич Т.В. відповідальна на кафедрі за навчально-методичну роботу.

Регулярно підвищує свою кваліфікацію, пройшла стажування на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція, 2019 р., 2021 р.), в Західно-Фінляндському Коледжі «Система освіти в Фінляндії» (м. Гуйттінен, 2020 р.)

Наукові інтереси: моделювання та прогнозування епідемічного процесу вакцинокерованих інфекцій, аналітична епідеміологія.

З жовтня 2023 року завідувачка кафедри епідеміології та доказової медицини.

 

 

 

КОЛЕСНІКОВА ІРИНА ПАВЛІВНА, професорка кафедри епідеміології та доказової медицини, професорка, доктор медичних наук

 

Закінчила з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Харківського медичного інституту (1988 р.) і отримала вищу освіту за спеціальністю «Гігієна, санітарія, епідеміологія». З 1988 р. по 1992 р. працювала старшим лаборантом, з 1992 р. – асистентом, з 2002 р. по 2005 р. – доцентом кафедри епідеміології Харківського державного медичного університету. З вересня 2005 р. працює завідувачем кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив гострої пневмонії, гострого бронхіту та гострого обструктивного бронхіту на рівень напруженості післявакцинального протикорового імунітету», у 2004 р. – докторську дисертацію на тему «Оптимізація епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідемічного паротиту».

У 1988-1998 рр. наукова робота І.П. Колеснікової була присвячена вивченню впливу різних чинників екзогенного та ендогенного ґенезу на стан специфічного імунітету проти інфекцій, що контролюються засобами імунопрофілактики. Починаючи з 1999 р. наукові та методичні публікації І.П. Колеснікової присвячені визначенню шляхів оптимізації епідеміологічного нагляду за пріоритетними інфекційними хворобами та удосконаленню тактики імунопрофілактики вакцинокерованих інфекцій.

Є автором та співавтором понад 200 наукових та науково-методичних робіт, в т. ч. 5 підручників (2006 р., 2007 р., 2009 р., 2012 р., 2018 р.), 4 навчальних посібників, понад 60 методичних рекомендацій, 2 патентів на винахід та 3 раціоналізаторських пропозицій, 14 типових навчальних програм і понад 100 робочих навчальних програм з дисципліни «епідеміологія».

Під науковим керівництвом проф. Колеснікової І.П. захищено 2 магістерських роботи, 3 кандидатських і 1 докторська дисертації.

І.П. Колеснікова є членом редколегії журналів «Профілактична медицина», «Сучасні інфекції», «Інфекційні хвороби», членом спеціалізованої вченої ради Д 26.614.02 «Епідеміологія» при ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України».

З 2010 р. є членом проблемної комісії МОЗ та НАМН України з епідеміології. З 2011 р. – член національної Незалежної технічної групи експертів з імунізації. У 2014-2016 рр. була радником Голови Держсанепідслужби України з епідеміологічних питань. У 2011-2017 рр. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «епідеміологія». З 2017 р. – до тепер є експертом групи експертів МОЗ України «Мікробіологія. Вірусологія. Епідеміологія». З 2012 р. – до тепер – член Національного сертифікаційного комітету України з ерадикації поліомієліту. З 2013 р.  – до тепер є Головою Національної комісії з верифікації елімінації кору та краснухи в Україні.

В якості національного експерта брала участь в роботі робочих груп по розробці Національної Програми з протидії ВІЛ-інфекції в Україні; Концепції розбудови системи громадського здоров’я в Україні; Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня; Національного плану дій боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів; Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «Єдине здоров’я» та плану заходів щодо її реалізації; Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики та плану заходів щодо її реалізації; низки нормативно-правової документації, що регламентують здійснення епідеміологічного нагляду за пріоритетними інфекціями.

У 2009 р. пройшла тижневе стажування «Безпека ін’єкцій. Безпечне поводження з медичними відходами» (м. Астана, Казахстан), за результатами якого було розпочато розробку Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами. У 2011 р. пройшла 3-тижневе стажування «Стратегія захисту населення від загрози пандемій» (м. Бостон, м. Вустер, США), за результатами якого було розпочато впровадження концепції «Єдине здоров’я» в Україні. У 2015 р. пройшла тижневе стажування «Санітарне законодавство в галузі інфекційного контролю» в Інституті Роберта Коха (м. Берлін, Німеччина), за результатами якого було розпочато розробку національних документів по стримуванню антибіотикорезистентності.

Співпрацює з Європейським Бюро ВООЗ і офісом ВООЗ в Україні. В якості національного експерта залучалася офісом ВООЗ в Україні до аналізу проблем викладання у ВМНЗ країни питань профілактики ВІЛ-інфекції (2007 р.), доказової медицини (2013 р.), вакцинопрофілактики (2014-2017 рр.). Брала участь в роботі місій ВООЗ та ЮНІСЕФ з оцінки безпечності вакцинації та логістики вакцин в Україні (2008 р., 2013 р., 2018 р.), міжнародних місій оцінки відповіді на спалах, зумовлений цВСПВ в Україні (2015-2016 рр.), міжнародного аудиту мережі лабораторних центрів МОЗ (2015-2017 рр.), незалежного моніторингу кабінетів щеплень (2019 р.).

З 2023 року професорка кафедри епідеміології та доказової медицини.

 

 

 

 

МОХОРТ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, доцент, кандидат медичних наук

 

У 1995 р. закінчив медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Гігієна, санітарія, епідеміологія, профпатологія» та здобув кваліфікацію «лікар-епідеміолог», закінчивши в 1996 р. інтернатуру з епідеміології на кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця (очний цикл) та санітарно-епідеміологічній станції Подільського району м. Києва (заочний цикл), в якій потім працював на посаді лікаря-епідеміолога з листопада 1996 р. по листопад 1998 р. З 1998 по 2001 р. навчався в аспірантурі на кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця. Під керівництвом професора Ю.Д. Гоца захистив у 2003 р. кандидатську дисертацію на тему «Прояви епідемічного процесу дифтерії в сучасних умовах і шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду». З 2001 року – асистент кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 2004 р. – старший викладач епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а з 2006 р. й до цього часу – доцент.

Активно займається науковою діяльністю і є автором та співавтором понад 50 наукових праць, в т.ч., які індексуються в міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science, Google Scholar). Також Мохорт Г.А. є співавтором підручника «Епідеміологія» за редакцією професора І.П. Колеснікової, 2012. Він відповідає за наукову роботу кафедри та є відповідальним виконавцем науково-досліднлї тематики кафедри епідеміології та доказової медицини. Іншими напрямами роботи доцента Мохорта Г.А. є робота з інтернами та слухачами вторинної спеціалізації з епідеміології (спеціалізація та тематичне удосконалення), а також робота наукового студентського гуртка кафедри епідеміології та доказової медицини.

 

ORCID, Hennadii Mokhort, https://orcid.org/0000-0002-1743-6885 

Scopus, Hennadii Mokhort, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205055371

Web of Science, Hennadii Mokhort, https://publons.com/researcher/3146764/hennadii-mokhort/

Google Scholar, Геннадій Мохорт /Hennadii Mokhort  /Г.А. Мохорт,

 

 

 

 

ЗУБЛЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, доцент, кандидат медичних наук.

 

Закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 1997 р. і здобула кваліфікацію лікар за спеціальністю «Гігієна, епідеміологія та профпатологія». З 1997 р. по 2002 р. працювала лікарем-епідеміологом. З 2002 р. працює на кафедрі епідеміології. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в Україні та її вакцинопрофілактика». Працює на посаді доцента кафедри з 2014 р. Є автором та співавтором 95 наукових та навчально-методичних робіт. Проходила стажування на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція, 2019 р.). Наукові інтереси: епідеміологічний нагляд за вакцинокерованими інфекціями, аналітична епідеміологія. Зубленко О.В. є заступником голови профспілкового бюро медичного факультету №4.

 

 

 

СОКОЛОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА, асистент

 

У 2005 р. закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Медико-профілактична справа» та здобула кваліфікацію лікар. У 2005 році проходила інтернатуру на кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця, після закінчення якої у 2005 році отримала диплом за спеціальністю «Епідеміологія». З 2005 по 2010 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З лютого 2010 року по теперішній час працює асистентом кафедри. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Епідеміологія харчового ботулізму в Україні та методи його профілактики». Має міжнародний сертифікат з англійської мови IELTS, а також сертифікат англійської мови для викладачів НМУ імені О.О. Богомольця.

Є автором та співавтором 30 наукових та 24 навчально-методичнихробіт, з них 20 англійською мовою. Є співавтором підручника «Епідеміологія» (2012 р).

 

 

   
 

ГЛУШКО-МАКІВСЬКА АЛЬОНА ПЕТРІВНА, асистент

 

Закінчила медичний факультет № 4, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 2006 р. і отримала вищу освіту за спеціальністю «Медико-профілактична справа» та здобула кваліфікацію лікар. З 1997 р. по 2000 р. працювала лаборантом на кафедрі епідеміології. З серпня 2006 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі, з 2009 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри. Виконує кандидатську дисертацію на тему «Епідеміологічні особливості грипу та ГРВІ в Україні в умовах пандемії». Є автором та співавтором більше 30 наукових робіт з яких більше 15 навчально-методичні роботи. Є співавтором навчального посібника «Епідеміологія» (2007 р.); підручника «Епідеміологія» (2012 р). У 2023 році отримала кваліфікацію лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Епідеміологія».

 

 

   
 

КОРОЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, асистент

 

У 2013 році закінчила медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «медико-профілактична справа». З серпня 2013 р. проходила навчання в інтернатурі на посаді лікаря-інтерна за фахом «епідеміологія» ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», а очну частину інтернатури на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію лікаря – спеціаліста.

З 2014 по 2019 рік працювала на посаді лікаря-епідеміолога в ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України». З 2019 по 2020 рік працювала на посаді лікаря-епідеміолога  ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». З 2021 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри.

У 2020 році успішно закінчила дворічний курс першої когорти «Interventional Epidemiological Service (Field Epidemiology Training Program)» (Advanced), заснований МОЗ України спільно з ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та Центрами по контролю та профілактиці захворювань США (CDC, США).

З 2022 року членкиня Міжнародної епідеміологічної асоціації (IEA).

 

 

   
 

ФОГЕЛЬ МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ, асистент

 

У 2019 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

З 2019 по 2020 р. проходив навчання в інтернатурі за фахом «загальна гігієна» в Інституті післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця. Після закінчення навчання присвоєно кваліфікацію лікаря – спеціаліста за спеціальністю «гігієна харчування».

Працював у ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на посаді лікаря з гігієни харчування. З 2021 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри.

Наукові інтереси: епідеміологічний нагляд за вірусними гепатитами,профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. На кафедрі займається викладацькою, науковою та навчально-методичною роботою.

У 2021 році нагороджений подякою Київського міського голови.