Кафедра епідеміології та доказової медицини

Інтернатура

 ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

в НМУ імені О.О. Богомольця

(за програмами підготовки у 2023/2024 навчальному році а спеціальністю «Епідеміологія»)

Загальна тривалість інтернатури з епідеміології Графік Місце проходження
11 місяців
(початок –  01.08.2023
закінчення – 28.06.2024)
01.08-31.08.2023 (практична частина) База стажування
01.09-31.10.2023 (освітня частина) Кафедра епідеміології та доказової медицини
01.11.2023-31.05.2024 (практична частина) База стажування
01.06-28.06.2024 (освітня частина) Кафедра епідеміології та доказової медицини

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

в НМУ імені О.О. Богомольця

(за програмами підготовки у 2024/2025 навчальному році а спеціальністю «Епідеміологія»)

Загальна тривалість інтернатури з епідеміології Графік Місце проходження
11 місяців
(початок –  01.08.2024
закінчення – 30.06.2025)
01.08-30.08.2024 (практична частина) База стажування
02.09-15.11.2024 (освітня частина) Кафедра епідеміології та доказової медицини
18.11.2024-13.06.2025 (практична частина) База стажування
16.06-30.06.2025 (освітня частина) Кафедра епідеміології та доказової медицини

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ОПП)

ІНТЕРНАТУРИ  З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

Код ОК, теми НАЗВА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ, ТЕМИ
ОК1 Основи загальної епідеміології
ОК1.1 Тема 1. Значення епідеміології для громадського здоров’я. Історія епідеміології. Теоретичні та біологічні основи епідеміології. Основні епідеміологічні концепції та поняття. Принципи профілактики та контролю інфекційних захворювань. Ліквідація інфекційних захворювань. Впорядкований перелік профілактичних та протиепідемічних заходів
ОК1.2 Тема 2. Причинність в медицині та епідеміології. Моделі причинно-наслідкових зв’язків. Основні причини смертності. Поточні тенденції захворюваності та смертності у світі та в Україні
ОК1.3 Тема 3. Епідеміологічні показники. Відкриті джерела даних щодо показників здоров’я
ОК2 Вступ до біостатистики. Принципи доказової медицини
ОК2.1 Тема 4. Вступ до біостатистики. Описова і висновкова статистика. Показники центральності та змінності. Довірчий інтервал епідеміологічних (статистичних) показників
ОК2.2 Тема 5. Типи даних. Узагальнення та опис епідеміологічних даних.  Статистична та причинна асоціація між показниками (кореляційно-регресійний аналіз тощо). Порівняння частот виникнення захворювань
ОК2.3 Тема 6. Загальний огляд основних типів досліджень (описові, аналітичні, експериментальні та прогностичні). Класифікація дизайну епідеміологічних (клінічних) досліджень. Спостережні дослідження, інтервенційні дослідження. Аналітичні спостережні дослідження (когортні, випадок-контроль, крос-секційні, екологічні). Описова епідеміологія. Групи ризику, території ризику, час ризику. Чинники ризику. Скринінгові дослідження. Джерела систематичних помилок в епідеміологічних дослідженнях
ОК2.4 Тема 7. Доказова медицина та клінічна епідеміологія. Аналітична та експериментальна епідеміологія. Дизайн спостережних аналітичних та експериментальних епідеміологічних (клінічних) досліджень. Пошук доказової інформації. Бази даних. Вибір стратегії пошуку інформації. Джерела доказової інформації. Ієрархія (піраміда) доказовості епідеміологічних (клінічних) досліджень. Мета-аналіз та систематичний огляд
ОК3 Епідеміологічний нагляд за інфекційними та неінфекційними хворобами
ОК3.1 Тема 8. Правові засади протиепідемічного захисту населення Україні. Епідеміологічний нагляд. Система реєстрації захворювань та смертей. Мета та завдання епідеміологічного нагляду
ОК3.2 Тема 9. Епідеміологічне обстеження вогнища інфекції. Розслідування локальних спалахів захворювань. Типи спалахів. Мета та задачі епідеміологічного розслідування епідемічного спалаху на території
ОК3.3 Тема 10. Епідеміологічна діагностика. Ретроспективний епідеміологічний аналіз. Етапи і послідовність виконання ретроспективного епідеміологічного аналізу
ОК3.4 Тема 11. Аналіз багаторічної динаміки захворюваності. Аналіз річної (щомісячної) динаміки захворюваності. Аналіз захворюваності за факторами ризику
ОК3.5 Тема 12. Поточний (оперативний) епідеміологічний аналіз
ОК3.6 Тема 13. Прогнозування (моделювання) захворюваності та смертності
ОК3.7 Тема 14. Міжнародні медико-санітарні правила. Емержентні та реемержентні інфекції. Карантинні заходи за умов виникнення випадків особливо небезпечних інфекційних хвороб на території країни
ОК3.8 Тема 15. Комунікації ризику в надзвичайних ситуаціях
ОК3.9 Тема 16. Імунопрофілактика хвороб. Система державного контролю за якістю та ефективністю вакцин. Логістика імунобіологічних препаратів. Оцінка ефективності вакцинопрофілактики
ОК4 Загальна характеристика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Епідеміологічний нагляд та інфекційний контроль
ОК4.1 Тема 17. Епідеміологічна характеристика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги: класифікація, етіологічна структура. Антибіотико-резистентність
ОК4.2 Тема 18. Інфекційний контроль в медичних закладах. Рівні інфекційного контролю
ОК4.3 Тема 19. Профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Дезінфекція, стерилізація.  Стратегія стримування антибіотикорезистентності
ОК5

 

Загальна характеристика інфекцій дихальних шляхів. Епідеміологія, профілактика та заходи в осередках інфекцій дихальних шляхів
ОК5.1 Тема 20. Загальна характеристика інфекцій дихальних шляхів. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах інфекцій дихальних шляхів
ОК5.2 Тема 21. Туберкульоз. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах туберкульозу
ОК5.3 Тема 22. Дифтерія. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах дифтерії
ОК5.4 Тема 23. Кашлюк. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах кашлюку
ОК5.5 Тема 24. Стрептококози. Скарлатина, ангіна, бешиха, ревматична гарячка. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах стрептококозів.
ОК5.6 Тема 25. Інвазивні бактеріальні інфекції: гнійні бактеріальні менінгіти, менінгококова інфекція, пневмококовка пневмонія, гемофільна інфекція. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах інвазивних бактеріальних інфекцій
ОК5.7 Тема 26. ГРВІ. Грип. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах ГРВІ та грипу
ОК5.8 Тема 27. COVID-19. Особливості сучасної пандемії. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах COVID-19
ОК5.9 Тема 28. Кір. Краснуха. СВК. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах кору та краснухи.
ОК5.10 Тема 29.  Паротит епідемічний. Вітряна віспа. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах епідемічного паротиту та вітряної віспи
ОК6

 

Загальна характеристика кишкових інфекцій. Епідеміологія, профілактика та заходи в осередках кишкових інфекцій
ОК6.1 Тема 30. Загальна характеристика кишкових інфекцій. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах кишкових інфекцій
ОК6.2 Тема 31. Холера. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах холери
ОК6.3 Тема 32. Черевний тиф та паратифи. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах черевного тифу
ОК6.4 Тема 33. Зоонозні сальмонельози. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах зоонозних сальмонельозів
ОК6.5 Тема 34. Шигельози. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах шигельозів
ОК6.6 Тема 35. Ботулізм, правець та інші клостридіози. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах клостридіозів
ОК6.7 Тема 36. Поліомієліт. ГВП. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах поліомієліту. Епіднагляд за ГВП.
ОК6.8 Тема 37. Ротавірусна інфекція. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах ротавірусної інфекції
ОК6.9 Тема 38. Гепатити А та Е. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах гепатитів А та В
ОК7

 

Загальна характеристика кров’яних інфекцій. Епідеміологія, профілактика та заходи в осередках кров’яних інфекцій
ОК7.1 Тема 39. Загальна характеристика кров’яних інфекцій. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах кров’яних інфекцій
ОК7.2 Тема 40. Гепатити В і С. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах гепатитів В та С
ОК7.3 Тема 41. ВІЛ-інфекція. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах ВІЛ-інфекції
ОК7.4 Тема 42. Арбовірусні хвороби. Геморагічні гарячки. Класифікація. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах арбовірусних хвороб та геморагічних гарячок
ОК7.5 Тема 43. Бактеріальні зоонози (чума, туляремія, бореліоз тощо). Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах бактеріальних зоонозів
ОК7.6 Тема 44. Малярія. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах малярії
ОК8

 

Загальна характеристика інфекцій зовнішніх покривів. Епідеміологія, профілактика та заходи в осередках інфекцій зовнішніх покривів
ОК8.1 Тема 45. Загальна характеристика інфекцій зовнішніх покривів. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах інфекцій зовнішніх покривів
ОК8.2 Тема 46. Сказ. Епідеміологія, профілактика та протиепідемічні (протиепізоотичні) заходи у вогнищах
ОК8.3 Тема 47. Венеричні хвороби (сифіліс, гонорея, хламідіоз тощо). Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах венеричних хвороб
ОК8.4 Тема 48. Папілома-вірусна інфекція людини. Епідеміологія, імунопрофілактика та інші заходи попередження папілома-вірусної інфекції
ОК8.5 Тема 49. Поксвіруси. Натуральна віспа. Віспа мавп. Віспа корів. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах поксвірусних інфекцій
ОК9

 

Загальна характеристика гельмінтозів. Епідеміологія, профілактика та заходи в осередках гельмінтозів
ОК9.1 Тема 50. Загальна характеристика гельмінтозів. Механізм взаємодії гельмінтів з організмом хазяїна (хазяїв) при найважливіших контагіозних гельмінтозах, гео- та біогельмінтозах. Епідеміологія, профілактика та заходи у вогнищах гельмінтозів
ОК10 Біологічна безпека і біологічний захист
ОК10.1 Тема 51. Наукові, правові та організаційні основи біологічної безпеки та біозахисту. Види біологічних загроз. Основні принципи і відмінності між природним та штучно створеним епідемічним процесом. Розділи та етапи епідеміологічної діагностики штучно створених епідемічних процесів
ОК10.2 Тема 52. Основні компоненти і принципи функціонування системи захисту від біологічних загроз. Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках біотерористичних атак
ОК11 Військова епідеміологія
ОК11.1 Тема 53. Види та характеристика біологічної зброї. Протиепідемічне забезпечення військ у мирний і особливі періоди часу. Організація та проведення санітарно-епідеміологічної розвідки
ОК11.2 Тема 54. Принципи та методи індикації, ідентифікації збудників; індикація бактеріальних засобів за скороченою та розширеною схемами. Принципи біологічної розвідки. Принципи організації проведення санітарно-евакуаційних заходів, організації пунктів дезінфекції та деконтамінації

 

Мета ЛІІ КРОК-3 зі спеціальності «Епідеміологія»:

оцінити вміння лікаря-інтерна зі спеціальності «Епідеміологія» застосовувати набуті знання та розуміння основних епідеміологічних методів та прийомів біомедичних досліджень для аналізу та оцінки захворюваності населення з метою подальшого планування, організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на локальному та популяційному рівнях.

 

Структура змісту ліцензійного інтегрованого іспиту (ЛІІ) КРОК-3

зі спеціальності «Епідеміологія» в 2024 році

Вісь 1 – вісь змісту

Питома вага (%)
1 0 0 0 Основи загальної епідеміології 9
1 1 0 0 Основні епідеміологічні теорії та поняття. Епідемічний процес та його закономірності
1 1 1 0 Структура епідемічного процесу
1 1 1 1 Джерело збудника інфекції
1 1 1 2 Механізм та шляхи передачі збудника інфекції
1 1 1 3 Фази механізму передачі збудника інфекції
1 1 1 4 Теорія механізму передачі збудника Л.В. Громашевського
1 1 2 0 Епідеміологічна тріада
1 1 3 0 Структура і види паразитарних систем
1 1 3 1 Теорія саморегуляції паразитарних систем
1 1 4 0 Теорія природної осередкованості
1 1 5 0 Епідеміологічна класифікації інфекційних хвороб
1 2 0 0 Принципи профілактики та контролю інфекційних захворювань
1 2 1 0 Впорядкований перелік профілактичних та протиепідемічних заходів
1 2 1 1 Заходи в осередках інфекційних хвороб
1 3 0 0 Причинність в епідеміології та медицині
1 3 1 0 Причини і результати захворювань
1 3 2 0 Різниця між причиною і фактором (чинником) ризику
1 3 3 0 Необхідна причина хвороби
1 3 3 1 Достатня причина хвороби
1 4 0 0 Основні причини смертності
1 4 1 0 Основні причини смертності в Україні та світі
1 4 2 0 Поточні тенденції смертності в Україні та світі
1 5 0 0 Міжнародна класифікація хвороб та причин смерті
2 0 0 0 Епідеміологічні показники. Вступ до біостатистики 5,5
2 1 0 0 Загальна класифікація епідеміологічних (кількісних) показників
2 1 1 0 Абсолютні показники
2 1 2 0 Відносні показники
2 1 3 0 Екстенсивні показники
2 1 4 0 Інтенсивні показники
2 1 5 0 Показники наглядності
2 1 6 0 Концепція відмінностей між співвідношенням, пропорцією та темпами поширення
2 2 0 0 Частотні міри (показники) захворюваності (Morbidity)
2 2 1 0 Інцидентність, інциденс, кількість нових випадків, первинна захворюваність (Incidence  або Incident Number)
2 2 1 1 Кумулятивний відносний інциденс, кумулятивна захворюваність (Cumulative Incidence Rate або Incidence Proportion)
2 2 1 2 Щільність (швидкість) інциденсу, людино-часовий коефіцієнт (Person-Time Incidence Rate або Incidence Density)
2 2 1 3 Коефіцієнт навальності, ураженість (Attack Rate)
2 3 0 0 Превалентність, преваленс, поширеність, загальна захворюваність (Prevalence або Prevalence Number)
2 3 1 0 Превалентність відносна, відносний преваленс, поширеність  (Prevalence Proportion або Prevalence «Rate»)
2 3 2 0 Моментний преваленс (Moment Prevalence )
2 3 3 0 Періодний преваленс (Period Prevalence)
2 3 4 0 Зв’язок між преваленсом та інциденсом
2 4 0 0 Частотні міри (показники) смертності (Mortality)
2 4 1 0 Коефіцієнт смертності (Mortality Rate)
2 4 2 0 Коефіцієнт летальності захворілих (Case Fatality Ratio – CFR)
2 4 3 0 Коефіцієнт летальності заражених (Infection Fatality Ratio – CFR)
2 4 4 0 Надлишкова смертність (Excess Mortality)
2 5 0 0 Засоби вимірювання трансмісивності
2 5 1 0 Базове репродуктивне число, базове число відтворення (Basic Reproductive Rate)
2 5 2 0 Популяційний імунний поріг (Herd Immunity Threshold)
2 6 0 0 Рівні вимірювання (шкали) показників
2 6 1 0 Шкала класифікації (шкала найменувань)
2 6 2 0 Шкала порядку (порядкова шкала, ординальна)
2 6 3 0 Шкала інтервалів (інтервальна шкала)
2 6 4 0 Шкала відношень
2 7 0 0 Описова статистика
2 7 1 0 Міри центральної тенденції
2 7 1 1 Середнє арифметичне
2 7 1 2 Середнє геометричне
2 7 1 3 Медіана
2 7 1 4 Мода
2 8 0 0 Міри змінності (розкиду) даних
2 8 1 0 Дисперсія
2 8 2 0 Стандартне відхилення
2 8 3 0 Процентилі
2 8 4 0 Квартилі
2 8 5 0 Інтерквартильна широчінь
2 9 0 0 Висновкова статистика
2 9 1 0 Стандартна помилка (похибка) середнього арифметичного
2 9 2 0 Інтервал довіри або надійний інтервал
2 10 0 0 Типи розподілу даних
2 10 1 0 Нормальний
2 10 2 0 Скісний
2 10 3 0 Експоненціальний
2 11 0 0 Інструменти для графічного представлення даних
2 11 1 0 Пирогова діаграма
2 11 2 0 Лінійна діаграма
2 11 3 0 Стовпчикова діаграма
3 0 0 0 Статистична та причинна (каузальна) асоціація між показниками  4
3 1 0 0 Показники для порівняння частот виникнення випадків
3 1 1 0 Ризики та шанси
3 1 1 1 Різниця ризиків (атрибутивний ризик)
3 1 1 2 Відношення ризиків (відносний ризик)
3 1 1 3 Додатковий популяційний ризик
3 1 1 4 Частка (%) додаткового популяційного ризику
3 1 1 5 Таблиці 2х2 (тетрахоричні таблиці)
3 1 1 6 Відношення шансів
3 1 1 7 Статистична інтерпретація показників порівняння частот
3 1 1 8 Епідеміологічна інтерпретація показників порівняння частот
4 0 0 0 Дизайн епідеміологічних (клінічних) досліджень 7
4 1 0 0 Описові дослідження та їх мета
4 1 1 0 Екологічні (кореляційні) дослідження
4 1 2 0 Спостереження (моніторинг)
4 1 2 1 Групи ризику
4 1 2 2 Території ризику
4 1 2 3 Час ризику
4 1 2 4 Чинники ризику
4 1 2 5 Розробка гіпотез про чинники ризику
4 1 2 6 Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість хвороб
4 1 2 7 Інтегральні показники значущості хвороби
4 2 0 0 Аналітичні дослідження та їх мета
4 2 1 0 Крос-секційні дослідження
4 2 2 0 Дослідження «випадок-контроль»
4 2 3 0 Когортні дослідження
4 2 4 0 Порівняння переваг і недоліків когортних та «випадок контроль» досліджень
4 2 5 0 Головне правило вибору груп порівняння
4 3 0 0 Експериментальні епідеміологічні дослідження та їх мета
4 3 1 0 Рандомізовані контрольовані дослідження
4 3 2 0 Неконтрольовані дослідження
4 3 3 0 Потенційна та фактична ефективність медичних втручань
4 3 4 0 Розуміння доказів медичних втручань
4 3 5 0 Види наукових джерел (наукові статті тощо)
4 3 6 0 Мета-аналіз та систематичний огляд
4 3 7 0 Ієрархія (піраміда) доказовості епідеміологічних (клінічних) досліджень
5 0 0 0 Епідеміологічний нагляд 7,5
5 1 0 0 Епідеміологічний нагляд: мета, завдання, принципи
5 1 1 0 Основні принципи епідеміологічного нагляду
5 1 1 1 Теоретичні
5 1 1 2 Методологічні
5 1 1 3 Правові
5 1 1 4 Організаційні
5 2 0 0 Види епідеміологічного нагляду
5 3 0 0 Рівні епідеміологічного нагляду
5 4 0 0 Система реєстрації захворювань та смертей в Україні
5 5 0 0 Перелік інфекційних захворювань, які підлягають реєстрації
5 5 1 0 Стандартне визначення випадку захворювання
5 5 1 1 Підозрілий
5 5 1 2 Можливий
5 5 1 3 Підтверджений
5 6 0 0 Групи інфекцій для потреб епідеміологічного нагляду
5 6 1 0 Група а
5 6 2 0 Група b
5 6 3 0 Група с
5 7 0 0 Рівні захворюваності
5 7 1 0 Контрольний (нормативний)
5 7 2 0 Епідемічний поріг
6 0 0 0 Розслідування спалахів захворювань 5
6 1 0 0 Типи спалахів та осередків інфекційних хвороб
6 1 1 0 Типи спалахів
6 1 1 1 Водні спалахи
6 1 1 2 Харчові спалахи
6 1 1 3 Спалахи інфекцій з повітряним механізмом передачі
6 2 0 0 Прийоми епідеміологічного обстеження осередку інфекції
6 3 0 0 Розслідування спалахів різної етіології
6 3 1 0 Оцінка ризику
6 3 2 0 Етапи розслідування спалахів
6 4 0 0 Заключення щодо причин виникнення осередку інфекції
6 5 0 0 План заходів по локалізації (ліквідації) осередку інфекції
7 0 0 0 Ретроспективний епідеміологічний аналіз 5
7 1 0 0 Аналіз багаторічної динаміки захворюваності
7 1 1 0 Багаторічна тенденція та її види
7 1 2 0 Багаторічна циклічність та її види
7 1 3 0 Нерегулярні коливання багаторічної динаміки захворюваності
7 2 0 0 Аналіз річної динаміки захворюваності
7 2 1 0 Коефіцієнт сезонності (види сезонності)
7 2 2 0 Коефіцієнт Хейфеца-Хазанова (чинники сезонності)
7 2 3 0 Індекс сезонності
7 3 0 0 Аналіз структури захворюваності
7 3 1 0 По віковим групам (групи ризику)
7 3 2 0 По соціально побутовим групам (групи ризику)
7 3 3 0 За територіальною ознакою (території ризику)
7 4 0 0 Прогнозування (моделювання) захворюваності
7 4 1 0 Види прогнозування
7 4 1 1 Короткострокове
7 4 1 2 Середньострокове
7 4 1 3 Довгострокове
7 4 2 0 Прості прогнозні моделі інфекційної захворюваності
7 4 2 1 Вирівнювання (апроксимація) динамічного ряду
7 4 2 2 Регресійно-кореляційні моделі
8 0 0 0 Оперативний епідеміологічний аналіз 5
8 1 0 0 Оперативне оцінювання епідемічного стану території
8 2 0 0 Критерії оцінки епідемічної ситуації
8 2 1 0 Благополучна епідемічна ситуація
8 2 2 0 Нестійка епідемічна ситуація
8 2 3 0 Неблагополучна епідемічна ситуація
8 2 4 0 Надзвичайна епідемічна ситуація
8 3 0 0 Визначення  контрольного рівня (епідемічного порогу) захворюваності
9 0 0 0 Міжнародні медико-санітарні правила 4
9 1 0 0 Схема прийняття рішень для оцінки і повідомлення про події, які можуть представляти собою надзвичайну ситуацію в області громадського здоров’я, яка має міжнародне значення
9 2 0 0 Критерії віднесення надзвичайної ситуації в області громадського здоров’я до такої, яка має міжнародне значення
9 2 1 0 Чи є серйозним вплив події на здоров’я населення?
9 2 2 0 Чи є подія незвичайною або несподіваною?
9 2 3 0 Чи є істотний ризик поширення хвороби в міжнародних масштабах?
9 2 4 0 Чи є істотний ризик обмежень на міжнародні поїздки або торгівлю?
9 3 0 0 Класифікація надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
9 3 1 0 Надзвичайні ситуації 1 класу (Рівень 1)
9 3 2 0 Надзвичайні ситуації 2 класу (Рівень 2)
9 3 3 0 Надзвичайні ситуації 3 класу (Рівень 3)
10 0 0 0 Імунопрофілактика хвороб 8
10 1 0 0 Правові основи імунопрофілактики
10 2 0 0 Характеристика сучасних вакцин
10 3 0 0 Календар щеплень
10 3 1 0 Обов’язкові щеплення
10 3 2 0 Рекомендовані щеплення
10 3 3 0 Щеплення за епідемічними показаннями
10 3 4 0 Протипоказання до щеплень
10 4 0 0 Критерії оцінки ефективності вакцинопрофілактики
10 4 1 0 Епідеміологічна ефективність
10 4 2 0 Клінічна ефективність
10 4 3 0 Імунологічна ефективність
10 5 0 0 Індивідуальний та колективний імунітет
10 6 0 0 Логістика імунобіологічних препаратів
10 7 0 0 Несприятливі події після імунізації (НППІ)
10 7 1 0 Фармакологічний нагляд за НППІ
10 7 2 0 Група оперативного реагування при виникненні групових і серйозних випадків НППІ
10 8 0 0 Забезпечення безпеки вакцинації
11 0 0 0 Інфекційний контроль та профілактика в медичних закладах 6
11 1 0 0 Загальна характеристика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги
11 2 0 0 Епідеміологічний нагляд
11 3 0 0 Рівні інфекційного контролю
11 3 1 0 Адміністративний
11 3 1 1 План інфекційного контролю медичного закладу
11 3 2 0 Інженерний
11 3 2 1 Вентиляція
11 3 3 0 Індивідуальний
11 3 3 1 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
11 4 0 0 Заходи захисту
11 4 1 0 Стандартні заходи захисту
11 4 1 1 Гігієна рук
11 4 1 2 Поводження з медичними відходами
11 4 2 0 Контактні заходи захисту
11 4 3 0 Повітряні заходи захисту
11 4 4 0 Крапельні заходи захисту
11 5 0 0 Стандарти інфекційного контролю при туберкульозі
11 6 0 0 Стримування антибіотикорезистентності
11 6 1 0 Розроблення стандартних операційних процедур (СОП)
12 0 0 0 Спеціальна епідеміологія 24
12 1 0 0 Епідеміологічні особливості інфекцій дихальних шляхів та заходи в їх осередках
12 1 1 0 Дифтерія
12 1 2 0 Кір
12 1 3 0 Краснуха
12 1 4 0 Кашлюк
12 1 5 0 Менінгококова інфекція
12 1 6 0 Грип (сезонний, пандемічний), ГРВІ, SARS, MERS-CoV, COVID-19
12 2 0 0 Епідеміологічні особливості кишкових інфекцій та заходи в їх осередках
12 2 1 0 Поліомієліт
12 2 2 0 Вірусний гепатит А
12 2 3 0 Черевний тиф
12 2 4 0 Шигельози
12 2 5 0 Ботулізм
12 2 6 0 Холера
12 3 0 0 Епідеміологічні особливості кров’яних інфекцій та заходи в їх осередках
12 3 1 0 Малярія
12 3 2 0 Лайм-бореліоз
12 3 3 0 Чума
12 3 4 0 Туляремія
12 3 5 0 Кліщовий енцефаліт
12 4 0 0 Епідеміологічні особливості інфекцій зовнішних покривів та заходи в їх осередках
12 4 1 0 Правець
12 4 2 0 Сказ
12 4 3 0 Сибірка
12 4 4 0 Вірусний гепатит В та С
12 4 5 0 ВІЛ-інфекція
12 5 0 0 Епідеміологічні особливості гельмінтозів та заходи в їх осередках
12 5 1 0 Контагіозні гельмінтози
12 5 1 1 Ентеробіоз
12 5 1 2 Гіменолепідоз
12 5 2 0 Геогельмінтози
12 5 2 1 Аскарідоз
12 5 2 2 Трихоцефальоз
12 5 2 3 Анкілостомідоз
12 5 2 4 Стронгілоідоз
12 5 3 0 Біогельмінтози
12 5 3 1 Теніоз
12 5 3 2 Теніаринхоз
13 0 0 0 Біологічна безпека і біологічний захист 5
13 1 0 0 Види біологічних загроз
13 2 0 0 Класифікація біологічних агентів, які можуть бути використані для біотероризму
13 2 1 0 Група А
13 2 1 1 Група В
13 2 1 2 Група С
13 3 0 0 Основні ознаки штучно створеного епідемічного процесу (біотерористичної атаки)
13 4 0 0 Принципи виявлення і реагування в осередках біотероризму.
13 4 1 0 Дозорний нагляд
13 4 2 0 Синдромний нагляд
13 4 3 0 Рекомендовані заходи захисту в залежності від шляху інфікування уражальним біологічним агентом
13 4 4 0 Обсерваційні та карантинні заходи
14 0 0 0 Військова епідеміологія 5
14 1 0 0 Протиепідемічне забезпечення військ, заходи контролю
14 1 1 0 Спрямованість і зміст основних  протиепідемічних заходів у військах
14 2 0 0 Організація та проведення санітарно-епідеміологічної розвідки
14 2 1 0 Мета санітарно-епідеміологічної розвідки
14 2 1 1 Етапи та зміст санітарно-епідеміологічної розвідки
14 3 0 0 Оцінювання санітарно-епідемічного стану військ
14 4 0 0 Біологічна зброя
14 4 1 0 Види біологічної зброї
14 4 2 0 Бойові властивості біологічної зброї
14 4 3 0 Способи застосування біологічної зброї
14 5 0 0 Біологічна розвідка. Мета, завдання, основні засади організації
14 6 0 0 Індикація та ідентифікація біологічної зброї
14 6 1 0 Неспецифічна індикація
14 6 2 0 Специфічна індикація
14 7 0 0 Протиепідемічний захист в осередках використання біологічної зброї та на шляхах евакуації