Кафедра епідеміології та доказової медицини

Наукова робота

НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • комплексне вивчення епідеміології та імунології інфекцій, які викликаються збудниками умовно-патогенної природи (клостридії, стафілококи, синьо-гнійна паличка тощо) та розробка заходів щодо їх профілактики
 • підвищення ефективності епідеміологічного нагляду за інфекціями, які контролюються засобами імунопрофілактики (дифтерія, кашлюк, краснуха, менінгококова інфекція, правець тощо)
 • розвиток епідеміології в Україні
 • оптимізація інформаційної та аналітичної підсистем епідеміологічного нагляду
 • розробка концепції генного паразитизму в інфектології
 • моделювання та прогнозування проявів епідемічного процесу

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НДР В 1986–2009 РР.

 • виконано 7 планових науково-дослідних робіт, виконується 1 планова НДР та 1 НДР за кошти державного бюджету
 • встановлені закономірності епідемічного процесу та імунологічні особливості анаеробних інфекцій умовно-патогенної природи в хірургічних стаціонарах і розроблені заходи їх профілактики
 • запропоновані нові методи та засоби для діагностики і санації носіїв стафілокока в пологових та хірургічних стаціонарах
 • розроблено метод каріограм для визначення для визначення субхворобливого стану організму, на основі якого створена методика профілактики після щепних реакцій
 • встановлені причини епідемії дифтерії в 1991–2001 рр. в Україні та на цій основі рекомендовані заходи щодо вдосконалення епідемічного нагляду
 • встановлено групу ризику захворюваності на дифтерію щеплених – хворі на ангіну та неспецифічну патологію ЛОР-органів
 • створена експериментальна модель дифтерійної інтоксикації в імунних організмах, на основі якої запропоновано патогенетичний механізм захворюваності на дифтерію щеплених та імунних
 • створено математичну модель епідемічного процесу правця та дифтерії
 • оптимізовано інформаційну та аналітичну підсистеми епідеміологічного нагляду за вітряною віспою, менінгококовою інфекцією, краснухою та кашлюком

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ В 1986–2009 РР.

 • отримано 7 авторських свідоцтв на винаходи, 6 патентів зарубіжних країн, 3 патенти України, 6інформаційних листів, 7 методичних рекомендацій науково-практичного характеру
 • опубліковано 293 наукові праці та зроблено 69 доповідей на наукових та науково-практичних конференціях
 • видано 2 навчально-методичних посібника для проведення практичних занять з епідеміології
 • у підручнику « Э ПИДЕМИОЛОГИЯ» (видавництво «МЕДИЦИНА», М., 1986) написаний розділ проф. М.М. Колесніковим «КЛОСТРИДИОЗ Ы »
 • проф. Ю.Д. Гоц є співавтором підручника «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ» (КИЇВ, «ЗДОРОВ’Я», 1998)
 • проф. Ю.Д. Гоц є співавтором підручника «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ І ПАРАЗИТОЛОГІЯ» (КИЇВ, «ЗДОРОВ’Я», 2000)
 • доц. Ю.С. Дідовець є співавтором підручника «ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ» (Тернопіль, «Укрмедкнига», 2003)
 • видано навчальний посібник «ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ» (Київ, НМУ, 2003)
 • видано навчальний посібник «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СТАНІВ» (Київ, НМУ, 2004)
 • видано навчальний посібник «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ» (КИЇВ, «Видавничий дім Асканія», 2008)
 • видано практичний посібник «ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ» (Київ, 2008)

 

СПИСОК МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ МОЗ УКРАЇНИ,
В ПІДГОТОВЦІ ЯКИХ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

 • Епідеміологічний нагляд за кором (Методичні рекомендації). Укладачі: Колеснікова І.П., Чудна Л.М., Брижата С.І., Романенко Т.А., Клещар Л.О., Шарапова Т.Д. Київ, 2005.
 • Організація проведення імунологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк та кір) (Методичні вказівки). Укладачі: Чумаченко Т.О., Колоколова О.Б., Верезуб Л.Г., Колесніков М.М. Київ, 2006.
 • Діагностика реакцій системи неспецифічного імунного захисту у дітей та підлітків (Методичні рекомендації). Укладачі: Шкляр С.П., Фролова Т.В., Шляхова Н.В., Колеснікова І.П., Біловол О.М., Охапкіна О.В. Київ, 2006.
 • Епідеміологічний нагляд за кашлюком (Методичні рекомендації). Укладачі: Романенко Т.А., Колеснікова І.П., Біломеря Т.А., Семенюк О.М. Київ, 2009.

 

ПІДГОТОВКА НАУКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА КАФЕДРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ В 1986–2009 РР.

 • співробітниками кафедри захищено: 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій, зараз виконується: 1 докторська та 3 кандидатських дисертації
 • під керівництвом професорів кафедри захищено пошукувачами: 4 кандидатських дисертації, зараз виконується: 1 докторська та 2 кандидатських дисертації

 

СПИСОК ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ, ЗАХИЩЕНИХ СПІВРОБІТНИКАМИ
І ПОШУКАЧАМИ КАФЕДРИ ЕПДЕМІОЛОГІЇ ЗА 2002-2009 РОКИ

 • Устінова Людмила Анатоліївна. Визначення ефективності профілактичних заходів проти дифтерії та удосконалення епідеміологічного нагляду за цією інфекцією в Збройних Силах України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (2002).
 • Мохорт Геннадій Анатолійович. Прояви епідемічного процесу дифтерії у сучасних умовах і шляхи удосконалення епідемічного нагляду. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (2003).
 • Петрусевич Тетяна Володимирівна. Причини захворювання на дифтерію у щеплених. Прояви епідемічного процесу дифтерії у сучасних умовах і шляхи удосконалення епідемічного нагляду. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (2004).
 • Максимчук Марина Михайлівна. Спалахова захворюваність на ботулізм в Україні та методи її профілактики (2006).
 • Романенко Тамара Анатоліївна. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за кором на етапі елімінації даної інфекції (2006).
 • Зубленко Олена Володимирівна. Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в Україні та її вакцинопрофілактика (2007).
 • Павлина Ксенія Вікторівна. Особливості епідемічного процесу краснушної інфекції в Україні в умовах проведення вацинопрофілактики (2009).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

НМУ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЗА 2005–200 9 РОКИ

 

п/п

Назва роботи

Харак-тер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

друк.

арк.

Автори

 1 Вивчення протипаротитного імунітету у дітей, щеплених вакциною MMR виробництва індійського інституту сироваток

Стаття

Медицина сьогодні і завтра. – Харків. – 2005. – № 3. – С. 145-148.

0,12

Колеснікова І.П., Чудна Л.М., Брижата С.І., Поліщук О.І., Задорожна В.І., Маричев І.Л., Оберемко С.В., Василенко В.В.
 2 Упровадження автоматизації в систему епідеміологічного нагляду за краснухою за допомогою комп’ютерних технологій

Стаття

Медицина сьогодні і завтра. – Харків. – 2005. – № 4. – С. 94-99.

0,2

Колеснікова І.П., Шарапова Т.Д.,

Клещар Л.О.

 3 Результати моніторингу за імунологічною структурою до кору населення Донецької області

Стаття

Експериментальна і клінічна медицина. – Харків. – 2005. – № 4. – С. 110-114.

0,16

Колеснікова І.П., Романенко Т.А. ,

Сошенко І.І., Куцева В.В.

 4 Вплив багаторічної вакцинопрофілактики на інтенсивність і динаміку епідемічного процесу паротитної інфекції

Стаття

Експериментальна і клінічна медицина. – Харків. – 2006. – № 1. – С. 119-124.

0,2

Колеснікова І.П.
 5 Вакцинопрфілактика краснухи як стратегія запобігання вродженій краснушній інфекції

Тези

Імунологія та алергологія. – 2006. – № 2. – С. 56.

0,04

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
 6 Спалах пташиного грипу в Україні та заходи по його ліквідації

Стаття

Сімейна медицина. – 2006. – №2.– С. 53-57.

0,16

Колеснікова І.П., Марченко М.М., Маринюк В.В., Гринько В.І., Шикирявий М.П., Маринюк О.В.
 7 Вітряна віспа в Україні та сучасний підхід до її профілактики Стаття Сімейна медицина. – 2006. – №2.– С. 90-93.

0,05

Зубленко О.В.
 8 Безпечність застосування вакцини проти вітряної віспи Стаття Сучасні інфекції. – 2006.– №1-2. – С. 20-28.

0,3

О.В. Зубленко, В.А. Васильєва

 

 9 Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів в Україні у 1992-2004 рр. Стаття Сімейна медицина. – 2006. – №1.– С. 25-26.

0,25

Мохорт Г.А., Колесников М.М., Глушкевич Т.Г., Жеребко Н.М.

 

 10 Епідеміологічний нагляд за гнійними бактеріальними менінгітами в м. Києві в 1991-2004 рр. Стаття Сучасні інфекції.–2005.–№ 3-4. – С. 10–13.

0,12

Г.А. Мохорт, А.В. Кракович, І.Г. Маркович
 11 Вакцинопрофілактика менінгококової інфекції та її перспективи Тези Охорона здоров’я України.– №1(25).– 2007.–С.223-224.

0,06

Г.А. Мохорт, М.М. Колесников, Т.В. Петрусевич
 12 Вакцина для профілактики вітряної віспи «Варілрикс»: оцінка реактогенності

 

Стаття Сучасна педіатрія. – 2005. – №1(6). – С. 205-207.

0,04

Чудна Л.М., Сельнікова О.П., Задорожна В.І., Поліщук О.І., Гриневич О.Й., Маричев І.Л., Зубленко О.В., Васильєва В.А.,

Беломеря Т.А.

 13 Сучасні аспекти імунопрофілактики вітряної віспи Стаття Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2006. – спец. випуск. – С. 85-86.

0,02

Маківська О.П., Зубленко О.В.
 14 Оцінка ефективності вакцини для профілактики вітряної віспи Стаття Матер. 9 науч.-практ. конф. “ Эпидемиология, эко логия и гигиена”.–Харьков.–2006.– С. 32-35.

0,02

Зубленко О.В., Маричев І.Л.,

Беломеря Т.А.

 15 Стратегія і тактика елімінації кору на сучасному етапі Стаття Сімейна медицина. – 2006. – № 1. – С. 34-36

0,02

Колеснікова І.П.
 16 Актуальні проблеми епідеміологічного нагляду за інфекціям, які керуються за допомогою засобів імунопрофілактики Тези Охорона здоров’я України. – Київ, 2007. – № 1 (25). – С. 198-199.

0,02

Романенко Т.А., Колеснікова І.П..

Клещар Л.О., Попова Г.М.,

Біломеря Т.А.

 17 Аналіз впливу планової вакцинопрофілактики краснушної інфекції в Україні на захворюваність населення Стаття Медицина И… . – 2006. – № 4 (15). – С. 5-7.

0,04

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
 18 Значення аналізу клінічного перебігу та організації лабораторної діагностики кору в системі сучасного епідеміологічного нагляду за даною інфекцією

Стаття

Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 8 итог. регион. науч.-практич. конф., посвящ. 75 -летию сан.-гиг. факультета Х ГМУ . – 200 5 . – Ч. 2. – С. 2 5 – 28

0,12

Колеснікова І.П., Романенко Т.А. ,

Єктова Л.І.

 19 Використання інформаційних технологій при здійсненні епідеміологічного нагляду за керованими інфекціями

Тези

Матеріали міжнарод. наук.-практич. конф. «Розвиток наукових досліджень’2005». – Полтава, 7-8 листопада 2005 р. – Т. 7. – С. 42-43.

0,04

Колеснікова І.П., Клещар Л.О.,

Якубовський В.В.

 20 Реалізація в Україні 7-ої задачі Програми Європейського бюро ВООЗ « Health for All , XXI »

Тези

Матеріали наук.-практич. конф. «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека». – Київ, 13-14 квітня 2006 р. – С. 11-12.

0,04

Колеснікова І.П.
 21 Аналіз епідеміологічної ефективності вакцин, які застосовуються в сучасних умовах для профілактики кору

Тези

Матеріали наук.-практич. конф. «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека». – Київ, 13-14 квітня 2006 р. – С. 26-28.

0,08

Колеснікова І.П., Романенко Т.А. ,

Біломеря Т.А., Сошенко І.І.,

Єрохіна О.В., Руденській В.Г.

22 Досягнення та проблеми виконання в Україні положень Програми Європейського бюро ВООЗ «Здоров’я-21» щодо керованих інфекцій

Тези

Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” – Львів, травень 2006. – С. 15-17

0,08

Колеснікова І.П.
23 Особливості епідемічного процесу краснушної інфекції в Україні в сучасних умовах

Тези

Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” – Львів, травень 2006. – С. 28-30.

0,12

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
24 Вплив виду вигодовування та захворюваності немовлят на стан протикорового материнського імунітету

Тези

Матеріали II міжнарод. наук.-практич. конф. «Наукові дослідження: теорія та експеримент, 2006». – Полтава, 2006 р. – Т. 8. – С. 38-40.

0,12

Колеснікова І.П., Романенко Т.А. ,

Біломеря Т.А., Сошенко І.І.,

Єктова Л.І., Коломійцева Г.М.,

Краснова А.П.

 25 Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів в м. Києві в 1991–2004 рр.

Тези доповідей

Розвиток наукових досліджень 2005. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-9 листопада. Том сьомий. – Полтава, 2005. – С.40–41.

Колесников М.М., Мохорт Г.А., Петрусевич Т.В.
 26 Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в Україні Тези доповідей Матеріали науково-практичної конференції «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека». – К., 2006. – с. 62-64.

0,08

Сельнікова О.П., Зубленко О.В.
27 Вивчення реактогенності вакцини проти вітряної віспи Тези доповідей Матеріали науково-практичної конференції «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека». – К., 2006. – с. 64–66.

0,08

Васильева В.А., Зубленко О.В.,
28 Епідеміологічні спостереження за кишковими захворюваннями в одній з країн Африки Стаття Проблеми військової охорони здоров`я. – 200 6 . – N 12. – C. 9 7 –102 .

0,25

Дідовець Ю.С., Філіпенко Л.І.
29 Актуальні питання сучасної теорії і практики епідеміології Стаття Матеріали науково-практичної конференції «Профілактична медицина: проблеми і перспективи». – К., 2005. – С.138-144.

0,25

Гоц Ю.Д., Колеснитков М.М., Мохорт Г.А., Марченко М.М.
30 Епідеміологічний нагляд за гнійними бактеріальними менінгітами в Україні в 1992-2004 рр. Тези доповідей Матеріали науково-практичної конференції «Вакцинопрофілактика керованих інфекцій та її безпека». – К., 2006. – с. 125

0,08

Мохорт Г.А., Колесников М.М., Глушкевич Т.Г., Жеребко Н.М.
31 Серогрупова структура менінгококів, виділених у носіїв в Україні в 2001-2004 рр. Тези доповідей Матеріали конференції «Сучасні проблеми епідеміології та гігієни». – Львів, 2006. – с. 35-36.

0,08

Мохорт Г.А., Глушкевич Т.Г., Жеребко Н.М.
32 Нов ый методический подход к повышению безопасности и эффективности профилактических прививок у детей Доклад Сб. материалов I международного конгресса «Ребенок и лекарство», СПб, 2006 .– С . 107-109.

0,12

Колесников М.М., Чумаченко Т.М.
33 Стан та перспективи вакцинопрофілактики менінгококової інфекції Стаття Зб. наук. праць «Проблеми військової охорони здоров’я», випуск 18, К., 2007.– С. 292–295.

0,12

Мохорт Г.А., Колесников М.М.
34 Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій та організації іх профілактики на кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця Тези Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю кафедри дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій ХМАПО, Харків, 2007.- С.53

0,04

Колеснікова І.П., Мох орт Г.А., Петрусевич Т.В., Марченко М.М., Зубленко О.В.
35 Епідеміологічний нагляд за гнійними бактеріальними менінгітами в м. Києві в 1991-2004 рр. Стаття Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 9 итог. регион. науч.-практич. конф.–Харьков, 2006. – С. 36-39.

0,15

Г.А. Мохорт, Л.А. Колос,

І.Г. Маркович

36 Прояви епідемічного процесу менінгококової інфекції в Україні в останні роки (1992–2005 рр.) Тези Матеріали наук.-практич. конф. «Епідеміологія, сучасні методи діагностики і профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів». – Київ, 7-8 лютого 2007 р. – С. 106.

0,03

Г.А. Мохорт, О.В. Зубленко
37 Динаміка епідемічного процесу і структура захворюваності на менінгококову інфекцію в Україні (1973–2005 рр.) Тези Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” – Львів, травень 2007. – С. 326-327.

0,04

Г.А. Мохорт, Т.В. Петрусевич, О.В. Зубленко, Ю.С. Дідовець
38 Оценка защищенности детей от инфекций, контролируем ых иммунопрофилактикой Тези Сборник материалов ІІ Междисциплинарного конгресса «Ребенок, врач, лекарство». – СПб, 2007. – С. 165–167.

0,06

Колесников М.М., Чумаченко Т.М.
39 Досвід організації викладання епідеміології в медичних ВУЗах Тези Зб. метеріалів навч.-методич. конф. мед. факультету № 4 НМУ ім. О.О. Богомольця, присвяченої 165-річчу з дня заснування НМУ ім. О.О. Богомольця, – Київ, 2006. – С. 58-59.

0,02

Гоц Ю.Д.,

Колеснікова І.П.

Мохорт Г.А.,

Зубленко О.В. та ін.

40 Вітряна віспа в Україні: епідеміологія та профілактика Тези Зб. матеріалів конференції Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни. – Львів, травень 2006.– С.30.

0,02

Зубленко О.В.

Петрусевич Т.В.

41 Захворюваність на туберкульоз в Київській області в 2005–2006 рр. Тези Матеріали конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни» Львів 17–18 травня 2007,випуск 5, С 46–46.

0,02

Зубленко О.В., Галімський О.В., Петрусевич Т.В. Мохорт Г.А.
42 Досвід викладання епідеміології особливо небезпечних інфекцій та організації протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях на кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця Тези Матеріали наради-семінару з актуальних питань епідеміології і профілактики зооантропонозних інфекційних хвороб та режиму безпеки у лабораторіях державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 55–56.

0,02

Колеснікова І.П., Марченко М.М., Мохорт Г.А.
43 Принципи епідеміологічного нагляду за туберкульозом Тези Матеріали наради-семінару «Актуальні проблеми профілактики особливо небезпечних інфекцій та біологічної безпеки. – Одеса, 2007. – С. 86-87.

0,02

Г.М. Гринчук, О.В. Га лімський, В.В. Майборода, Г.А. Мох орт,

Т.І. Шекера

44 Епідеміологічний аналіз захворюваності на вітряну віспу в м. Києві Тези Тези 59 міжнар. Науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини». – Київ, 2005. – С. 61

0,02

Зубленко О.В., Маківська А.П.
45 Впровадження автоматизації в систему епідеміологічного нагляду за раннім виявленням хворих на туберкульоз за допомогою комп’ютерної програми «FluVac-D» Тези Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни.”– Львів, травень 2006. – С. 58-60.

0,03

Клещар Л.О.,

Шарапова Т.Д.,

Попова Г.М.,

Колеснікова І.П.

Якубовський В.В.

46 Зміни у віковій структурі захворюваності на краснуху в Україні під впливом вакцинопрофілактики Тези Матеріали III міжнарод. наук-практич. конф. «Науковий потенціал світу-‘2006». – Дніпропетровськ, 18-19 вересня 2006 р. – Том 11. – С. 39-41.

0,03

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
47 Вакцинація проти краснушної інфекції як профілактика синдрому вродженої краснухи (СВК) Тези Тези VIII Всеукраїнської наук.-практич. конференції «Актуальні питання педіатрії». – Київ, листопад 2006 р. – С. 38

0,02

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
48 Використання інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх лікарів-профілактиків Тези Матеріали навч.-методич. конф. мед. факультету № 4 НМУ ім. О.О Богомольця, присвяченої 165-річчу з дня заснування НМУ ім. О.О. Богомольця, – Київ, 2006. – С. 56-57.

0,02

Колеснікова І.П.
49 Вікова структура захворілих та вікова захворюваність на краснушну інфекцію в Україні в умовах проведення планової вакцинопрофілактики Стаття Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 9 итог. регион. науч.-практич. конф.– Харьков, 200 6 . – С. 26-31.

0,2

Колеснікова І.П., Павлина К.В.,

Пельо В.В.

50 Про заходи щодо ліквідації осередків високопатогенного пташиного грипу на території України Тези Матеріали наради-семінару з актуальних питань епідеміології і профілактики зооантропонозних інфекційних хвороб та режиму безпеки в лабораторіях державної сан-епід. служби МОЗ. – Дніпропетровськ, грудень 2006 р. – С. 30-31.

0,02

Колеснікова І.П.

Марченко М.М.,

Маринюк В.В.,

Гринько В.І.,

Маринюк О.В.

51 Епідемічна ситуація з кору в Україні Тези Матеріали наук.-практич. конф. «Епідеміологія, сучасні методи діагностики і профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів». – Київ, 7-8 лютого 2007 р. – С. 57-59.

0,02

Чудна Л.М.,

Колеснікова І.П.

Брижата С.І.,

Красюк Л.С. та ін.

52 Шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекціями, які контролюються за допомогою засобів специфічної профілактики Тези Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” – Львів, травень 2007. – С. 288-290.

0,02

Колеснікова І.П.

Романенко Т.А. ,

Клещар Л.О.

 

53 Захворюваність на кашлюк в Україні в контексті завдань ВООЗ Тези Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” – Львів, травень 2007. – С. 306-308.

0,02

Колеснікова І.П.

Семенюк О.М.

54 Вікова захворюваність на краснуху за умов проведення вакцинопрофілактики в Україні Тези Матеріали конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни” – Львів, травень 2007. – С. 316-319.

0,04

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
55 Причини виникнення захворювань на вакцинокеровані інфекції серед щеплених осіб Тези Сборник научных работ, посвященных 85-летию профессора Е.М. Витебского « Педиатрия на пороге третьего тысячелетия ». – Донецк, 2007. – С. 79-80.

0,02

Колеснікова І.П., Романенко Т.А.,

Жадінський М.В., Біломеря Т.А.,

Сошенко І.І., Єрохіна О.В.,

Проскуріна І.М.

56 Проблеми епідеміологічного нагляду за інфекціями дихальних шляхів та можливості його удосконалення Стаття Проблеми військової охорони здоров’я. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 279-285.

0,08

Колеснікова І.П., Романенко Т.А.,

Клещар Л.О., Біломеря Т.А.

 

57 Результати порівняльного аналізу епідемічного процесу кору і краснухи в Донецькій області Стаття Матеріали наук.-практич. конф. «Вчен-ня Л.В. Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу». – Київ, 9-10 жовтня 2007 р. – С. 147-151.

0,1

Романенко Т.А., Колеснікова І.П.,

Біломеря Т.А., Сошенко І.І.,

Єктова Л.І., Акульшина Н.В.

58 Захворюваність на краснуху в Україні на сучасному етапі Стаття Матеріали науково-практичної конференції «Вчення Л.В. Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу». – Київ, 9-10 жовтня 2007 р. – С. 108-114.

0,08

Красюк Л.С., Чудна Л.М.,

Колеснікова І.П., Колос Л.А,

Маричев І.Л., Брижата С.І.,

Алаєва О.М., Александрін А.В.

59 Захворюваність на правець в Україні за останнє десятиріччя Стаття Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 9 итог. регион. науч.-практич. конф. Часть 2. – Харьков, 200 6 . – С. 40-42.

0,04

Соколовська О.О.,

Петрусевич Т.В., Новохатній Ю.А.

60 Актуальні проблеми епідеміології і профілактики інфекцій дихальних шляхів Тези Матеріали наук.-практ. Конференції «Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів».– Київ, 7-8 лютого – 2007, С. 18.

0,02

Колесніков М.М., Скричевська В.М., Петрусевич Т.В.
61 Наукова епідеміологічна школа Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Стаття Матеріали доповідей науково-практичної конференції «Вчення Л.В. Громашевського в сучасних умовах боротьби з інфекційними хворобами». – Київ, 12-13 жовтня 2006 р. – С. 98-104.

0,05

Гоц Ю.Д., Колеснікова І.П.
62 Актуальні проблеми сучасної епідеміології в боротьбі з інфекційними хворобами Тези Матеріали міжнарод. наук. конф. « Актуальные вопросы борьбы с инфекционными заболеваниями в гуманной и ветеринарной медицине ». Харків, 27-30 листопада 2005 року,

http ://imiamn. hut 1. ru

0,02

Москаленко В.Ф. ,

Гоц Ю.Д.,

Колеснікова І.П.

63 Здобутки науково-педагогічної школи кафедри епідеміології національного медичного університету імені О.О. Богомольця (до 75-річчя заснування кафедри)

Стаття

Профілактична медицина. – 2008. – № 1. – С. 77-82.

0,2

Колеснікова І.П, Колесніков М.М.,

Мохорт Г.А., Марченко М.М.,

Петрусевич Т.В., Зубленко О.В.

64 Особливості епідемічного процесу кашлюку в Україні

Стаття

Сучасні інфекції. – 2007. – №3 – С. 42 – 44

0,08

Петрусевич Т.В., Семенюк О.М.
65 Шляхи підвищення ефективності лабораторної діагностики в системі епідеміологічного нагляду за поліомієлітом та іншими ентеровірусними інфекціями

Стаття

Лабораторна діагностика. – 2007. – № 1 (39). – С. 22 – 26.

0,16

В.І.Задорожна, С.І.Доан,

І.В.Демчишина, Н.Л.Зубкова

66 Порівняльна характеристика виділення ентеровірусів із води різного виду в Україні

Стаття

Довкілля та здоров’я.– 2007. – №4. – С. 38 – 41.

0,12

В.І.Задорожна, С.І. Доан,

В.І. Бондаренко, Н.Л. Зубкова,

Т.О. Бура

67 Розповсюдженість ентеровірусів серед людської популяції та в обєктах довкілля у післяерадикаційний період

Стаття

Сучасні інфекції. – 2007. – №3. – С. 31-36.

0,2

В.І.Задорожна, В.І.Бондаренко,

С.І.Доан, І.В.Демчишина,

Т.О. Бура, Н.Л.Зубкова,

В.В.Ведмеденко

68 Викладання епідеміології внутрішньо-лікарняних інфекцій та організації їх профілактики на кафедрі епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця

Тези

Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю кафедри дезінфектології та профілактики внутрішньолікарня-них інфекцій Харківської медичної академії післядипломної освіти «Внутрішньолікарнянні інфекції – проблеми епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики», 23-25 жовтня 2007 р., ст. 53

0,04

Колеснікова І.П., Мохорт Г.А.,

Петрусевич Т.В., Марченко М.М., Зубленко О.В.

69 Додипломна освіта медичного

персоналу

Тези

Кадрові ресурси у сфері ВІЛ/СНІД в Україні (Київ), 17 березня 2008 р., ст. 18

0,04

Колеснікова І.П.
 70 Основні методичні питання щодо викладання епідеміології на VI курсі

Тези

Навчально-методична конференція медичного факультету №4 НМУ ім.

О.О. Богомольця, 2008 р., ст. 21

0,04

Колеснікова І.П, Петрусевич Т.В., Мохорт Г.А., Зубленко О.В.
71 Система кінцевого оцінювання знань з епідеміології

 

Тези

Навчально-методична конференція медичного факультету №4 НМУ ім. О.О. Богомольця, 2008 р., ст. 19

0,04

Колеснікова І.П, Петрусевич Т.В., Мохорт Г.А.
72 Сучасні особливості епідемічного процесу кашлюку в м. Харкові

Стаття

Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 10 итог. регион. науч.-практич. конф. – Харьков, 200 7 . – С. 49-52

0,12

Колеснікова І.П. Семенюк О.М.,

Петрусевич Т.В. та ін.

 73 Санітарно-епідеміологічні аспекти захворюваності на гепатит А в Миколаївській області

Стаття

Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 10 итог. регион. науч.-практич. конф. – Харьков, 200 7 . – С. 62-65

0,16

Колеснікова І.П., Зубленко О.В.,

Ігнатенков О.С.

74 Життя та діяльність академіка АМН СРСР, професора Лева Васильовича Громашевського (до 120-річчя з дня народження)

Стаття

Эпидемиология, экология и гигиена: Сб. материалов 10 итог. регион. науч.-практ. конф.– Харьков, 2007. – С. 14-19

0,25

Колеснікова І.П.

 

 75 Результати порівняльного аналізу епідемічного процесу кору і краснухи в Донецькій області

Стаття

Матеріали науково-практич. конф. «Вчення Л.В. Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу». – Київ, 9-10 жовтня 2007 р. – С. 147-151.

0,2

Колеснікова І.П., Романенко Т.А.,

Біломеря Т.А. та ін.

 

76 Захворюваність на краснуху в Україні на сучасному етапі

Стаття

Матеріали науково-практич. конф. «Вчення Л.В. Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу». – Київ, 9-10 жовтня 2007 р. – С. 108-114.

0,3

Колеснікова І.П., Красюк Л.С.,

Чудна Л.М. та ін.

77 Особливості впровадження вакцино-профілактики краснушної інфекції в Україні

Стаття

Проблеми військової охорони здоров’я. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 151-160.

0,4

Колеснікова І.П., Павлина К.В.
78 В ирусные инфекции с водным фактором передачи возбудителя: проблемы эпиднадзора и п рофилактики

Стаття

Проблеми військової охорони здоров’я: збірник наукових праць

військово-медичної академії. – К., 2007. – Вип.19. – С.186-194.

0,38

С.І.Доан, В.І.Задорожна,

В.Ф. Марієвський

79 Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт в Україні та шляхи його зниження

Стаття

Проблеми військової охорони здоров’я: збірник наукових праць

військово-медичної академії. – К., 2007. – Вип. 19. – С.208-217.

В.І.Задорожна, Н.Л.Зубкова, І.В.Демчишина, С.І.Доан
80 Спалахи гепатит у А в Україні за 1993-2007 рр.

 

Тези

Матеріали конференції «Сучасні проблеми епідеміології та гігієни». –Львів, Вип. 6. – 2008. – С. 50 – 52.

0,08

Колеснікова І.П., Зубленко О.В., Петрусевич Т.В. , Ігнатенков О.С.
81 Епідемічний процес менінгококової інфекції в Україні (1973–2005 рр.)

Тези

Матеріали науково-практич. конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни”. – Вип 6, Львів, 2008. – С. 33-35.

0,04

Мохорт Г.А., Марченко М.М.,

Петрусевич Т.В., Зубленко О.В.

 

82 Вірусологічний моніторинг об’єктів довкілля в системі епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями

Тези

Матеріали науково-практич. конф. “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни”. – Вип 6, Львів, 2008. – С. 2 34-236.

0,04

В.І.Задорожна, С.І.Доан, Н.Л.Зубкова, В.І.Бондаренко, Т.О.Бура, І.В.Демчишина, В.В.Ведмеденко
83 Інформативність обстеження хворих на ГРВІ в системі епіднагляду за ентеровірусними інфекціями

Тези

Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів: Мат. наук.-практ. конф. – Київ, 2007. – С. 83-84.

0,04

С.І.Доан, В.І.Задорожна,

В.І.Бондаренко, І.В.Демчишина,

Е.А.Лауген, Н.Л.Зубкова,

Т.О.Бура, В.В.Ведмеденко

84 Ентеровірусні менінгіти в Україні

Тези

Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих інфекцій дихальних шляхів: Мат. наук.-практ. конф. – Київ, 2007. – С. 84-85.

0,04

С.І.Доан, В.І.Задорожна,

В.І.Бондаренко, І.В.Демчишина,

Т.О.Бура, Н.Л.Зубкова,

В.В.Ведмеденко

85 Його життя – подвиг

Тези

Вчення Л.В. Громашевського на сучасному етапі розвитку епідемічного процесу (до 120-річчя від дня народження): Мат. наук.-практ. конф. (9-10 жовтня 2007 року м.Київ). – С. 8–14.

0,08

С.І.Доан
86 Опортуністичні інфекції дихальних шляхів: етіологія та антибіотико-чутливість збудників

Тези

Матеріали науково-практичної кон-ференції і пленуму Асоціації інфек-ціоністів «Досягнення і проблеми клінічної іфектології» (21-22 травня 2008 р., м.Тернопіль). – С. 51–52.

0,04

О.В Покас., О.І.Поліщук, С.І.Доан
87 Нейроінфекції ентеровірусної етіології

Тези

Сучасні підходи до діагностики та лікування у клінічній інсектології: матеріали наук.-практ. конф. з учас-тю міжнародних спеціалістів (14 листопада 2007 р.). – Харків. – С. 47.

0,02

В.І.Задорожна, В.І.Бондаренко,

С.І.Доан, І.В.Демчишина,

Н.Л.Зубкова, Т.О.Бура, В.В.Ведмеденко

88 Напруженість протикраснушного імунітету у дітей з Південного та Східного регіонів України

стаття

Профілактична медицина. – 2009. – № 2(6). – С.45-49.

0,21

Павлина К.В.
89 Епідеміологічна та клінічна ефективність вакцинопрофілактики краснухи

стаття

Профілактична медицина. – 2009. – № 3(7). – С.33-38.

0,25

Павлина К.В.
90 Перебіг вагітності у жінок, інфікованих вірусом гепатиту С та ризик ускладнень

стаття

Профілактична медицина. – 2009. – № 1(5). – С. 56-60.

0,21

Камінський В.В., Доан С.І.., Музика О.П.
91 Мікробна концепція формування соматичної патології

стаття

Профілактична медицина. – 2009. – № 1(5). – С. 6-13.

0,33

Доан С.І.
92 Епідеміологічні особливості ентеровірусних інфекцій в Україні

стаття

Профілактична медицина. – 2009. – № 2(6). – С. 27-31.

0,21

Задорожна В.І., Зубкова Н.Л., Доан С.І., Демчишина І.В., Бондаренко В.І., Бура Т.О., Ведмеденко В.В.
93 Діагностика кашлюка у комплексі протиепідемічних заходів

стаття

Профілактична медицина. – 2009. – № 3(7). – С. 20-24.

0,21

Романенко Т.А., Колеснікова І.П., Сусідко В.В.
94 Стан популяційного імунітету проти кашлюку у Південному та Східному регіонах України

стаття

Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2009. – Т. 13, № 1 (приложение). – С.132-133.

0,08

Колеснікова І.П., Романенко Т.А., Біломеря Т.А. та ін.
95 Оптимізація інформаційної та аналітичної підсистем епідеміологічного нагляду за інфекціями з різним ступенем інтенсивності епідемічного процесу (тези)

тези

Охорона здоров ’ я України. – 2008 . – 1(29). – С. 146-147.

0,08

Колеснікова І.П., Мохорт Г.А., Зубленко О.В., Семенюк О.М.
96 Деякі аспекти викладання епідеміології студентам, що навчаються за спеціальністю «лікувальна справа»

тези

Матеріали навчально-методич. конф. мед. факультету № 4 НМУ ім.. О.О. Богомольця «Шляхи вдосконалення педагогічного процесу на етапі реформування вищої медичної освіти», – Київ, 2008. – С. 45-46.

0,04

Мохорт Г.А., Марченко М..М.

 

97 Перспективи викладання епідеміології особливо небезпечних інфекцій у ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у зв’язку з переходом на кредитно-модульну (болонську) систему організації навчального процесу

тези

Матеріали наради-семінару “Актуальні проблеми профілактики особливо небезпечних інфекцій та біологічної безпеки” 23-25 вересня 2008 р., м. Сімферопіль, с. 176–178.

0,125

Колеснікова І.П., Мохорт Г.А., Зубленко О.В.
98 Стан захворюваності на внутрішньо лікарняні інфекції в Україні за 2003-2007 рр.

тези

Матеріали науково-практичної конференції «Шпитальні інфекції: сучасний стан проблеми», 11-12 грудня 2008 р., м. Харків, с. 10–12.

0,125

Колеснікова І.П., Зубленко О.В.
99 Рівень імунітету проти краснухи у дітей до 2-х років в Україні

стаття

Сб. материалов 11-ой итоговой региональной научно-практической конференции Часть 1. «Эпидемиология, э кология и гигиена», Харьков, 2008, с. 141-144.

0,16

Зубленко О.В., Александрин А.В.
100 Імунологічний моніторинг в системі епідеміологічного нагляду за краснухою

тези

Зб. матеріалів науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 85-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ «Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і парентеральних гепатитів», Харків 12-13 лютого 2009 р., с. 60-62.

0,125

Колеснікова І.П., Зубленко О.В., Александрін А.В.
101 Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за дифтерією в умовах вакцино залежності популяції людей

тези

Зб. матеріалів науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 85-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ «Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і парентеральних гепатитів», Харків 12-13 лютого 2009 р., с. 62-64.

0,125

Колесников М.М., Чумаченко Т.О., Мохорт Г.А., Соколовська О.О.
102 Територіальний та віковий розподіл проявів епідемічного процесу менінгококової інфекції в Україні

тези

Зб. матеріалів науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 85-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ «Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і парентеральних гепатитів», Харків 12-13 лютого 2009 р., с. 88-90.

0,125

Мохорт Г.А., Заярнюк В.В.,

Зубленко О.В.

103 Сучасна епідситуація з красухи та стан її вакцинопрофілактики

тези

Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: Міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», Харків, 24-25 вересня 2009 р., с. 80-81.

0,125

Маричев І.Л., Павлина К.В., Чудна Л.М., Брижата С.І., Красюк Л.С., Алаєва О.М.
104 Вивчення імунологічної структури населення до збудника кашлюку

тези

Тези доповідей ХІІ конгресу світової федерації Українських лікарських товариств, – Ів.-Франківськ–Київ–Чикаго, 2008, с. 305 (539).

0,04

Романенко Т.А., Колеснікова І.П., Мойсеєва Г.В.
105 Перспективи удосконалення стратегії епідеміологічного нагляду за кашлюком

стаття

Сб. материалов 11-ой итоговой региональной научно-практической конференции Часть 1. «Эпидемиология, екологія и гигиена», Харьков, 2008, с. 84-90.

0,25

Семенюк О.М., Колеснікова І.П., Клещар Л.О, Совєтнікова А.В., Шарапов В.М., Соколов А.В.
106 Епідеміологічні особливості вікової структури захворюваності на кашлюк в Україні

тези

Зб. матеріалів науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої 85-річчю кафедри інфекційних хвороб ХНМУ «Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і парентеральних гепатитів», Харків 12-13 лютого 2009 р., с. 102-104.

0,125

Семенюк О.М., Колеснікова І.П.
107 Епідемічний процес туберкульозу в країнах Єврозони

стаття

Сб. материалов 11-ой итоговой региональной научно-практической конференции Часть 1. «Эпидемиология, екологія и гигиена», Харьков, 2008, с. 90-95.

0,25

Мохорт Г.А., Маківська А.П., Галімський О.В.
108 Современное состояние нейровирусн ы х инфекций в Украине

тези

Материалы международного евро-азиатского конгресса «Актуальные вопросы инфекционной патологии», Витебск, 5-6 июня 2008, с. 48 .

0,04

Доан С.И., Мариевский В.Ф., Полищук О.И.
109 Development of Measures on Localization and Liquidation of the Bioterrorist Phenomena

тези

Advanced research Workshop 98370 “Counteraction to chemical and biological terrorism at a national and local level in east Europe countries”, Dnepropetrovsk ( Ukraine), Oktober 14-17, 2008. – P. 25.

0.04

Victor Marievsky, Svetlana Doan
110 Museum-Depositary of Pathogenic Microorganisms in System of Providing Bio Safety

тези

Advanced research Workshop 98370 “Counteraction to chemical and biological terrorism at a national and local level in east Europe countries”, Dnepropetrovsk ( Ukraine), Oktober 14-17, 2008. – P. 41.

0.04

Victor Marievsky, Svetlana Doan
111 Поражение сердечно-сосудистой системы при цитомегаловирусной инфекции

тези

Материалы международного научного симпозиума «ХХІ век: фармацевтическое производство, научные исследования в области здравоохранения и предоставление медицинских услуг в странах СНГ на современном этапе», Вашингтон (США), 28 мая 2008, с. 102-103.

0,08

Мариевский В.Ф., Панасюк Е.Л., Доан С.И.
 112 The determination of infection risk of Mediterranean spotted fever in administrative districts of Crimea ( Ukraine)

тези

X International Jena Symposium on Tick-Born Diseases (USTD –X2009)

Gafarova M . T ., Pavlenko A . L ., Odinets T . N ., Doan S . I .
 113 Антиретровірусна терапія в Україні та її вплив на формування резистентності ВІЛ до лікарських препаратів

тези

Матеріали науково-практичної конференції та пленуму Асоціації інфекціоністів України «Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці», 21-22 травня 2009 р., м. Львів, с. 74-76.

0,125

Люльчук М.Г., Бабій Н.О., Щербінська А.М., Антоненко С.В., Доан С.І.
 114 Еволюція епідемічного процесу інфекційних хвороб у сучасних умовах

тези

Матеріали науково-практичної конференції та пленуму Асоціації інфекціоністів України «Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці», 21-22 травня 2009 р., м. Львів, с. 272-274.

0,125

Марієвський В.Ф., Доан С.І.
115 Вікова структура захворюваності на краснуху в різних регіонах України за умов проведення вакцинопрофілактики

стаття

Проблеми військової охорони здоров’я. – 2008. – Вип. № 21. – С. 181-187.

0,3

І.П. Колеснікова, К.В. Павлина