Керівництво факультету

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

ФІЛОНЕНКО МИРОСЛАВА МИРОСЛАВІВНА

Доктор психологічних наук

Професор кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

ORCID: 0000-0001-9976-1165

Researcher ID: C -837102017

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (1998), згодом навчалася в очній аспірантурі (1999-2002 р. р.). У 2003 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, доповнивши наукові розробки в напрямі формування екологічного мислення. За результатами цих наукових розробок видала монографію „Екологічна психологія” (2005). З вересня 2003 р. працює на посаді доцента кафедри загальної та медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2006 р. отримала вчене звання доцента цієї кафедри. Цього ж року здобула другу вищу освіту та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія». З вересня 2015 року призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2017 здобула науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря». Науковим доробком є: обґрунтування теоретико-методологічних засад психології особистісного становлення майбутнього лікаря в процесі навчально-професійної діяльності; розкриття змісту таких понять як пропедевтичне мислення студента-медика, клінічне мислення майбутнього лікаря, психологічний портрет майбутнього лікаря, особистісна компетентність майбутнього лікаря, розробка та апробація адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на їх особистісне становлення у процесі навчально-професійної діяльності вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу. Результатами наукових доробок відображені у монографії „Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря” (2015).

Має понад 100 наукових праць серед них: 80 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальні підручники, 3 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, понад 10 навчальних типових програм для різних спеціальностей. Член робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої медичної освіти за спеціальністю «Медична психологія». З 2012 р. була членом робочої групи з впровадження європейського проекту TEMPUS MUMEENA з питань модернізації вищої медичної освіти в країнах східного сусідства Європейського союзу. Має документи про підвищення кваліфікації за напрямом «Сучасна методика викладання на основі компетентнісного підходу», «Освіта в зарубіжних країнах, «Інноваційні навчально-виховні технології», «Методологія дистанційної освіти» та ін.

Основні науково-методичні напрацювання:

Монографії:

«Екологічна психологія» (2005)

«Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015)

Навчальні підручники:

«Психологія спілкування» (2008, 2012)

«Зоопсихологія з основами етології» (2013)

«Педагогіка вищої медичної освіти» (2014)

Методичні рекомендації:

«Методика викладання на засадах компетентнісного підходу у вищій медичній освіті» (2016)

Навчальні посібники:

“Психологія особистості та індивідуальних відмінностей”(2005)

«Роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінювання результатів навчання» (2012)

«Наукова-дослідницька діяльність студентів ВМНЗ» (2013)

Навчальні програми:

«Сучасна методика викладання на засадах компетентнісного підходу»

«Психологія спілкування»

«Соціальна психологія»

«Основи соціальної психології»

«Психологія особистості та індивідуальних відмінностей»

«Порівняльна психологія»

«Основи наукових досліджень»

Основні наукові статті:

  • Філоненко М.М. Дослідження взаємозв’язку ефективності професійної підготовки майбутнього лікаря та сформованості його особистісних структур / М.М. Філоненко // Технології розвитку інтелекту: відкритий електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2015. – Т.1. – № 8.
  • Філоненко М.М. Методика і процедура комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика / М.М.Філоненко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис , 2015. – Додаток 1 до Вип.35. – Т. VIII (59). – С. 354 – 365.
  • Філоненко М.М. Психологічні особливості процесу і структури учіння студентів-медиків / М.М. Філоненко // Психологія і особистість. – Київ – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2015. – №1(7). – С.186 –199.
  • Філоненко М.М. Системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря / М.М. Філоненко // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К.: 2015. – № 1(32). – С.17 – 21.
  • Філоненко М.М. Теоретичний аналіз комплексних концепцій особистісного становлення фахівця / М.М. Філоненко // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: 2014. – № 3 (36). – С.111 – 117.
  • Філоненко М.М. Аналіз концепції особистісного становлення фахівця при побудові адаптивно-динамічного навчання / М.М. Філоненко // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К.: 2015– № 4(35). – С.13 – 18.
  • Філоненко М.М. А наліз динаміки критеріїв структуротвірних компонентів особистісної структури майбутнього лікаря / М.М. Філоненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – Вип. 735. – С. 159 – 168.

 

Життєве кредо:   «Люби свого ближнього як самого себе. Стався до людини так, як би ти хотів, щоб вона ставилася до тебе».

 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА

МИСАК ІЛОНА АНДРІЇВНА

асистент кафедри фізіології

 

  • Лікар-психолог
  • Закінчила у 2018 році Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.Здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Медична психологія», професійна кваліфікація лікар-спеціаліст.
  • У 2018-2019 році навчалася на інтернатурі в навчально – науковому інституті післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Членство в професійних асоціаціях

Українське Фізіологічне Товариство ім. П.Г. Костюка – член Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS) та Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS) .

 

 

 

КУРАТОР ECTS

ГОРОДНОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат психологічних наук, доцент

 Профіль вченого:

ORCID: 0000-0002-7236-4431

Researcher ID  AAA-3993-2019

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає  дисципліни: «Психологія обдарованості», «Психологія особистості та  Диференційна психологія», «Психологія сім’ї», «Гендерна психологія», «Основи психотренінгу».

Розробила авторські програми з курсів «Гендерна психологія», «Практикум формування практичних навичок», «Медицина і психологія надзвичайних ситуацій». Є співавтором 5 типових навчальних програм з фахових дисциплін; питань до проведення кваліфікаційних іспитів «Крок 1», «Крок 2»; станції ОСКІ зі спеціальності «Медична психологія».

Автор по-над 177 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороджена: Грамотою Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації (наказ ГУОН КМДА від 05.03.2003р. №19-К); Грамотою МОНУ (наказ від 16.09.2008 р. № 1037-к); Подякою Кабінету Міністрів України (від 2 березня 2009 року №9448); Грамотою МОН України (2011 р.).Переможець в номінації «Методична робота», «Громадське визнання» в галузі психології.(2009).

Має вищу кваліфікаційну категорію з  практичної психології.

Член Вченої ради медико-психологічного факультету

 

 

 

Куратор ECTS факультету

ЯРИМБАШ КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА – к.пед.н., доцент, доктор філософії. Є співавтором підручника «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами» та 4 навчально-методичних посібників для студентів 1-4-го курсів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія», «Лікарська справа».

Має понад 80 друкованих праць, з них 7 статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Індекс цитування в наукометричних базах Scopus – 1, в Google Scholar – 3.

Пройшла науково-педагогічне стажування з 16 липня 2019 року по 16 серпня 2019 на тему: “Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського союзу та його впровадження в Україні” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” в обсязі 6 кредитів (180 годин) на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору. Отримала сертифікат з володіння англійської мовою та склав іспит на рівні В2 (свідоцтво №‎000732215 від 07.05.2019р.).

Є учбовим доцентом кафедри та відповідає за навчально-методичну роботу.