НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

ФІЛОНЕНКО МИРОСЛАВА МИРОСЛАВІВНА

Доктор психологічних наук

Професор кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

ORCID: 0000-0001-9976-1165

Researcher ID: C -837102017

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (1998), згодом навчалася в очній аспірантурі (1999-2002 р. р.). У 2003 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, доповнивши наукові розробки в напрямі формування екологічного мислення. За результатами цих наукових розробок видала монографію „Екологічна психологія” (2005). З вересня 2003 р. працює на посаді доцента кафедри загальної та медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2006 р. отримала вчене звання доцента цієї кафедри. Цього ж року здобула другу вищу освіту та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія». З вересня 2015 року призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2017 здобула науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря». Науковим доробком є: обґрунтування теоретико-методологічних засад психології особистісного становлення майбутнього лікаря в процесі навчально-професійної діяльності; розкриття змісту таких понять як пропедевтичне мислення студента-медика, клінічне мислення майбутнього лікаря, психологічний портрет майбутнього лікаря, особистісна компетентність майбутнього лікаря, розробка та апробація адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на їх особистісне становлення у процесі навчально-професійної діяльності вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу. Результатами наукових доробок відображені у монографії „Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря” (2015).

Має понад 100 наукових праць серед них: 80 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальні підручники, 3 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, понад 10 навчальних типових програм для різних спеціальностей. Член робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої медичної освіти за спеціальністю «Медична психологія». З 2012 р. була членом робочої групи з впровадження європейського проекту TEMPUS MUMEENA з питань модернізації вищої медичної освіти в країнах східного сусідства Європейського союзу. Має документи про підвищення кваліфікації за напрямом «Сучасна методика викладання на основі компетентнісного підходу», «Освіта в зарубіжних країнах, «Інноваційні навчально-виховні технології», «Методологія дистанційної освіти» та ін.

Основні науково-методичні напрацювання:

Монографії:

«Екологічна психологія» (2005)

«Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015)

Навчальні підручники:

«Психологія спілкування» (2008, 2012)

«Зоопсихологія з основами етології» (2013)

«Педагогіка вищої медичної освіти» (2014)

Методичні рекомендації:

«Методика викладання на засадах компетентнісного підходу у вищій медичній освіті» (2016)

Навчальні посібники:

“Психологія особистості та індивідуальних відмінностей”(2005)

«Роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінювання результатів навчання» (2012)

«Наукова-дослідницька діяльність студентів ВМНЗ» (2013)

Навчальні програми:

«Сучасна методика викладання на засадах компетентнісного підходу»

«Психологія спілкування»

«Соціальна психологія»

«Основи соціальної психології»

«Психологія особистості та індивідуальних відмінностей»

«Порівняльна психологія»

«Основи наукових досліджень»

Основні наукові статті:

 • Філоненко М.М. Дослідження взаємозв’язку ефективності професійної підготовки майбутнього лікаря та сформованості його особистісних структур / М.М. Філоненко // Технології розвитку інтелекту: відкритий електронний журнал лабораторії Нових інформаційних технологій навчання Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2015. – Т.1. – № 8.
 • Філоненко М.М. Методика і процедура комплексного психологічного вивчення особистості студента-медика / М.М.Філоненко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис , 2015. – Додаток 1 до Вип.35. – Т. VIII (59). – С. 354 – 365.
 • Філоненко М.М. Психологічні особливості процесу і структури учіння студентів-медиків / М.М. Філоненко // Психологія і особистість. – Київ – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2015. – №1(7). – С.186 –199.
 • Філоненко М.М. Системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря / М.М. Філоненко // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К.: 2015. – № 1(32). – С.17 – 21.
 • Філоненко М.М. Теоретичний аналіз комплексних концепцій особистісного становлення фахівця / М.М. Філоненко // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: 2014. – № 3 (36). – С.111 – 117.
 • Філоненко М.М. Аналіз концепції особистісного становлення фахівця при побудові адаптивно-динамічного навчання / М.М. Філоненко // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К.: 2015– № 4(35). – С.13 – 18.
 • Філоненко М.М. А наліз динаміки критеріїв структуротвірних компонентів особистісної структури майбутнього лікаря / М.М. Філоненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – Вип. 735. – С. 159 – 168.

 

Життєве кредо:   «Люби свого ближнього як самого себе. Стався до людини так, як би ти хотів, щоб вона ставилася до тебе».

 

 

podkovkoЗАСТУПНИК ДЕКАНА

ПОДКОВКО ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль вченого:

ORCID 0000-0002-2464-7058

Researcher ID – F-1023-2017

Google Академія: https://scholar.google.com/ Подковко Христина

Контакти: chvpodkovko@gmail.com,

https://www.facebook.com/christina.podkovko

 • Освіта: «Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка». Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти».
 • Досвід роботи: 2005-2015 рр. – завідувач підготовчого відділення Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

2005-2006 р. р. – асистента кафедри психології, педагогіки та методики технологічної освіти

2006-2009 р. р. – викладача кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

2010-2015 р. р. – доцента кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

2015 р. – дотепер – доцент кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

2017 р. – в.о. завідувача кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти

 • Коло наукових інтересів: процес професійної підготовки викладача ВМ(Ф)НЗ до науково-педагогічної діяльності (у системі післядипломної освіти).
 • Науковий доробок: автор понад 34 публікацій (30 наукових статей, 3 навчально-методичного характеру, 1 монографії).

Останні з них: «Інноваційні технології навчання в контексті компетентнісного підходу в освіті»; «Педагогічна складова в програмах підготовки доктора філософії галузі знань «охорона здоров’я»; «Застосування технології е-портфоліо як засобу формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу в умовах неперервної освіти»; «Реформування системи вищої медичної освіти та нові вимоги до психолого-педагогічної компетентності викладача».

 • Авторські напрацювання: робоча програма для здобувачів наукового ступеня доктора філософії з дисциплін «Сучасні методи викладання у вищій школі», «Педагогічна практика»; освітній тренінг «Професійна компетентність викладача в системі медичної освіти», освітній тренінг «Методика створення е-портфоліо викладача».

 

narakanovaДИСПЕЧЕР ДЕКАНАТУ

ТАРАКАНОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА