НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Картка освітньої програми спеціальності 225 Медична психологія

КАРТКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

Спеціальність 225 Медична психологія
Напрям підготовки Охорона здоров’я
Освітній ступінь Магістр
Професійна кваліфікація Лікар-психолог
Кількість навчальних семестрів 12
Початок навчання Вересень 2018
Закінчення навчання Червень 2024
Ліцензійний обсяг 100 осіб (5 бюджетних місць)
Дисципліни, що вивчаються

(обов’язкові)

Історія медицини

Анатомія людини

Біоорганічна та біологічна хімія

Гістологія, цитологія та ембріологія

Загальна психологія

Іноземна мова

Інформаційні технології у психології та медицині

Історія психології

Історія України

Історія української культури

Латинська медична термінологія

Медична біологія

Медична та біологічна фізика

Медична хімія

Політологія

Сучасні напрямки у психології

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основи психотренінгу

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

Вікова та педагогічна психологія

Догляд за хворими

Експерементальна психологія та психодіагностика

Загальна психологія (курсова робота)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Психологія особистості

Тілесно-орієнтована психологія

Фізичне виховання

Фізіологія та нейрофізіолгія

Філософія

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Радіологія

Соціальна психологія

Гендерна психологія

Генетична психологія

Гігієна та екологія

Диференційна психологія

Основи бiоетики та бiобезпеки

Патоморфологiя

Патофізіологія

Пропедевтика внутрiшньої медицини

Пропедевтика педіатрії

Психологія спілкування

Психофізіологія

Фармакологія

Дерматологія, венерологія

Медична генетика

Медична психологія

Неврологія

Нейропсихологія

Основи стоматології

Оториноларингологія

Офтальмологія

Секційний курс

Фізична реабілітація, спортивна медицина

Цивільний захист

Медична психологія

Психологічне консультування та психокорекція

Судова медицина

Фтизіатрія

Акушерство та гінекологія

Інфекційні хвороби

Клінічна фармакологія з психофармакологією

Медико-психологічна експертиза

Медицина і психологія надзвичайних ситуацiй

Медичне правознавство

Нейрохірургія

Патопсихологія

Психологія життєвої кризи особистості, вмирання та смерті

Психологія посттравматичних станів

Психологія сім`ї

Радіаційна медицина

Сексологія та сексопатологія

Спеціальна психологія та дефектологія

Травматологія і ортопедія

Хірургія, дитяча хірургія

Акушерство і гінекологія з клінічною психологією

Анестезіологія та інтенсивна терапія Внутрішня медицина (в т.ч.фізіотерапія, ендокринологія, професійні хвороби і клінічна імунологія)

Внутрішня медицина з клінічною психологією

Гігієна та екологія 6к

Екстрена та невiдкладна медична допомога Загальна практика (сiмейна медицина)

Онкологія з клінічною психологією

Основи психосоматики

Педіатрія, дитячі інфекції

Педіатрія, дитячі інфекції з клінічною психологією

Психіатрія, наркологія

Психологія діяльності медичного працівника

Психотерапія

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я

Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією

Психологія та психотерапія посттравматичних станів

Психотерапія (курсова робота)

Наявність виробничої практики Виробнича практика з догляду та психологічного спостереження за хворими

Виробнича практика сестринська та з психодіагностики і психотренінгу

Виробнича практика лікарська та з психологічного консультування і психокорекції

Виробнича практика лікарська загальноклінічна та з медичної психології, психіатрії

Виробнича практика з медичної психології