Картка освітньої програми спеціальності 225 Медична психологія

 

Спеціальність 225 «Медична психологія», освітньо-кваліфікаційний рівень магістр у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

 

 

Запроваджена ця спеціальність ще у 2001 році і вже 20 років активно розвивається на медико-психологічному факультеті.

Освітньо-професійна програма спеціальності 225 «Медична психологія» (магістр) побудована таким чином, що дає можливість сформувати у майбутніх фахівців психічного здоров’я професійні компетентності, які базуються на біопсихосоціальній моделі надання медико-психологічної допомоги людям.

Така модель є унікальною для України і вигідно відрізняється від підготовки фахівців за іншими гуманітарними спеціальностями з психології.

Упродовж шести років навчання студенти мають можливість опанувати дисципліни професійного циклу, які формують фахове клінічне мислення лікаря-психолога: психотерапія, психіатрія та наркологія, нейропсихологія, психологія посттравматичних станів, психологія залежності, психотерапія сексуальної сфери, пренатальна психологія, медико-психологічна допомога при: внутрішніх захворюваннях, хірургічних захворюваннях, неврологічних захворюваннях, інфекційних захворюваннях та інші.

Окрім того, перед вивченням дисциплін професійного циклу студенти опановують дисципліни фундаментальні, медико-біологічні: анатомія людини, фізіологія людини, фармакологія, патморфологія, патофізіологія, мікробіологія, гістологія, біохімія та інші.

Важливою складовою теоретичної підготовки є практична підготовка студентів, яка відбувається на клінічних базах випускових кафедр при закладах охорони здоров’я МОЗ України та на базі Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

 

 

Зауваження та пропозиції  щодо освітньої програми за спеціальністю 225 Медична психологія можна надсилати на електронну адресу dek.medpsih@gmail.com

 

Матеріально-технічна база спеціальності 225 Медична психологія

 

Циклова методична комісія

 

Яку кваліфікацію отримує студент по завершенню навчання?

лікар-психолог

 

Скільки років потрібно навчатися?

6 років (додипломна підготовка),

1 рік інтернатура (спеціалізація) за спеціальністю «Медична психологія»

 

Чи складають студенти Крок?

так. На 3 та 6 курсі.

 

На які посади можуть працевлаштовуватися випускники?

на посади лікаря-психолога в заклади охорони здоров’я МОЗ України;

займатися приватною психотерапевтичною практикою

 

Які сертифікати ЗНО необхідні при вступі?

українська мова; математика або хімія; біологія або фізика

 

Більше про нас можна подивитися тут:

 

Загальні відомості про факультет

 

Проморолик про факультет

 

Студентське самоврядування факультету

 

Наші випускники про себе та факультет