Абітурієнт

 

АБІТУРІЄНТУ!

Корисна інформація про наш факультет та спеціальності на яких можна навчатися.

 

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на медико-психологічному факультету здійснюється підготовка:

 

  • ЛІКАРІВ-ПСИХОЛОГІВ за спеціальністю

225 «Медична психологія» (магістр – 6 років навчання);

  • ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ за спеціальністю

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

(бакалавр 4 роки навчання;

магістр – 2 роки навчання).

Навчання відбувається на сучасній інноваційній базі із залученням найбільш кваліфікованих викладачів в напрямі медицини, медичної психології, психології, фізичної терапії, ерготерапії та реабілітації.

 

У складі факультету є три випускові кафедри:

– загальної і медичної психології;

– медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії;

– фізичної реабілітації та спортивної медицини.

 

УМОВИ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

https://nmuofficial.com/vstupna-kampaniya/

 

РОЗШИРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

225 “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

         Понад 20 років на медико-психологічному факультеті нашого університету здійснюється підготовка лікарів-психологів. Лікар-психолог – це фахівець з вищою  освітою другого (магістерського) рівня у галузі знань “Охорона здоров’я” за спеціальністю 225 “Медична психологія”, навчання якого здійснюється протягом шести років на додипломному рівні та обов’язкове проходження інтернатури протягом року за спеціальністю “Медична психологія”, наявність сертифіката лікаря-спеціаліста з цією спеціальністю,  безперервний професійний розвиток.

Лікар-психолог здійснює психопрофілактику серед людей груп ризику щодо розвитку психічних, психосоматичних та поведінкових розладів, психодіагностику, лікування і медико-психологічну реабілітацію пацієнтів з різними соматичними захворюваннями спільно з відповідними лікарями-спеціалістами, пацієнтів з різними видами психічних, психосоматичних та поведінкових розладів, надає їм медико-психологічну допомогу, в тому числі телемедичне консультування.

Здійснює заходи з психопрофілактики професійного вигорання працівників закладу охорони здоров’я та пацієнтів. Надає медико-психологічну допомогу особам різного віку, які її потребують. Планує роботу та аналізує її результати. Керує роботою молодших спеціалістів з медичною освітою. Веде лікарську документацію, в тому числі в електронній формі. Бере участь в поширенні медико-психологічних знань серед населення щодо психогігієни. Дотримується принципів медичної етики і деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень, в тому числі обов’язково проходить супервізії (професійну допомогу та підтримку, спрямовану на роботу з професійними труднощами, аналіз недоліків та удосконалення організації роботи) індивідуально або в групі.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 138 від 25 січня 2023 затверджено зміни до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”.  Відповідно до цих змін у п. 64, у разі здобуття вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань “Охорона здоров’я” за спеціальністю 225 “Медична психологія”  дозволяється отримувати лікарську спеціалізацію лікаря-спеціаліста за фахом «Психотерапія» з обов’язковим попереднім проходженням інтернатури за спеціальністю “Медична психологія” та  спеціалізації за фахом “Психіатрія”. Також наказом МОЗ України № 2136 від 25.11.2022 були внесені зміни до переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями. Відповідно до п. 86, п. 88 цього наказу, тепер лікарі-спеціалісти за спеціальністю 225 «Медична психологія» можуть пройти цикли вторинної спеціалізації за двома спеціальностями: «Психіатрія» (протягом п’яти місяців) та «Психофізіологія» (протягом трьох місяців).

Отже, фахівці, які здобули вищу освіту другого (магістерського) рівня у галузі знань “Охорона здоров’я” за спеціальністю 225 “Медична психологія” мають можливість отримати додаткові лікарські спеціалізації як лікарі-спеціалісти за чотирма спеціальностями: «Медична психологія», «Психіатрія», «Психофізіологія», «Психотерапія», що значно розширює спеціалізацію для студентів, які навчаються на медико-психологічному факультеті за спеціальністю 225 «Медична психологія».

 

Проморолик про факультет

Чекаємо до нас на навчання!