Студентське наукове товариство

СНТ створено для залучення студентів до цікавого світу наукової психології та дати можливість кожному бажаючому побути дослідником та молодим вченим.

Метою створення наукового товариства студентів є підсилення наукового знання в усіх галузях загальної і медичної психології, пошук майбутніх талановитих науковців та допомога їм у реалізації власного потенціалу.

Напрямки діяльності студентського наукового товариства медико-психологічного факультету

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів та магістрів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та магістрів, надання їм всебічної допомоги;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • відбір та рекомендація найбільш перспективних студентів, які активно займаються науково-дослідною роботою, для продовження освіти в магістратурі та аспірантурі, залучення їх до участі в наукових семінарах, додаткових освітніх циклів;
 • надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;
 • проведення щорічної наукової конференцій «Актуальні проблеми сучасної медичної психології»
 • проведення конкурсів на кращу студентську наукову роботу
 • організація виставок наукових робіт студентів
 • проведення студентської олімпіади з психології
 • проведення круглих столів
 • інформаційна діяльність