НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №2

 

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

Науменко Олександр Миколайович

Професор, доктор медичних наук,  перший проректор з науково-педагогічної  роботи та післядипломної освіти, Заслужений лікар України

Професор О.М. Науменко є автором понад 90 наукових праць, підготував 8 кандидатів медичних наук і одного доктора медичних наук. Йому належить одна з ключових ролей у створенні факультету підготовки лікарів Збройних сил України. Результатом багаторічної роботи професора А.Н. Науменка стало створення нового напрямку в науці – Екологічної ринології. Дисертаційні роботи Олександра Миколайовича  – перші в Україні дисертації зі спеціальності «Оториноларингологія», які були присвячені наслідкам   Чорнобильської катастрофи.

 

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

Цимбалюк Руслан Степанович

Доцент, к.мед.н., Заслужений Лікар України

В 1996 році успішно закінчив медичний факультет № 2 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1996 по 1998рр. навчався  в інтернатурі за фахом “Хірургія” на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Починаючи з  1996р. працював на посаді старшого лаборанта, з 1999 року – асистента, з 2019 року працює на посаді доцента кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2009-2014рр. працював заступником декана медичного факультету № 2, 2014-2015рр. – заступником декана з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів, починаючи з 2015 року – заступник начальника відділу з лікувально-консультативної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.

Загальний науково-педагогічний стаж складає 21 рік. Лікарський стаж – 24 роки. Загальний медичний стаж – 33 роки.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Хірургія», сертифікат спеціаліста «Організація і управління охороною здоров’я» та «Гастроентерологія».

Має 36 друкованих праць, з них 25 статей та тез, 11 патентів на  корисну модель.

Індекс Гірша за Scopus – 1, за GoogleScholar – 3.

В 2011 році відзначений Подякою Міністра охорони здоров’я України.

В 2016 році відзначений Подякою Київського міського Голови.

В 2016 році присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

В 2017 році відзначений «Орденом Святого Миколая Чудотворця» Української православної церкви.

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1-2 КУРСІВ

Коротя Микола Васильович

Асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії НМУ імені О.О. Богомольця

В 2017 закінчив медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа»

З 2011 по 2014 рр. працював лаборантом на кафедрі анатомії людини.

З  2017 року – працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».

З 2020 року – асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2017 – 2019 рр. за сумісництвом працював на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії.

Співпрацює з Науково-дослідницьким інститутом експериментальної та клінічної медицини.

Має 4 друковані наукові роботи, з них 1 патент.

У період з 1.12.2018 року по 28.02.2019 року добровольцем брав участь в зоні АТО/ООС у складі Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова на посаді лікаря-хірурга. Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння Збройним Силам України» та Почесною іменною відзнакою (медаль) Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Кандидат у відборі для нагородження орденом Святого Пантелеймона в номінації «Взірець служіння суспільству».

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 3-4 КУРСІВ

Трепет Ганна Сергіївна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології НМУ імені.О.О.Богомольця

Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2011 році.

У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Ізольовані інфаркти мозочка: особливості координаторних та нейропсихологічних порушень у динаміці лікування в гострий і відновний періоди».

Працювала старшим лаборантом кафедри неврології  з 2011 р.  по  2016 р.  і  за сумісництвом асистентом  кафедри з 2014 р. по квітень  2016 р.

З 2016 р. асистент кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Виконує  лікувально-консультативну роботу у відділенні церебро-васкулярної патології КНП «Олександрівської клінічної лікарні м.Києва».

Вільне володіння англійською мовою-рівень В2, проводить викладання іноземним студентам англомовної форми навчання.

Автор понад 30 наукових робіт, є співавтором 10-ти патентів на корисну модель, має 8 міжнародних стендових доповідей. Член Європейської Інсультної Організації Ангелів(ESО Angels), проходила стажування в інсультних відділеннях м.Барселона, Чеська Республіка(м.Брно).

Цитування за індексом Scopus – 0, за індексом Google Scholar – 2.

Закінчила навчання в Національній Академії Державного Управління при Президентові України- має ступінь Магістра державного управління(2016-2018рр.)

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 З ВИХОВНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ

Стародубська Олександра Олексіївна

Кандидат медичних наук,  доцент кафедри патологічної анатомії № 2 НМУ імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2010 році.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію та здобула ступінь кандидата медичних наук.

З серпня 2010 р. працювала старшим викладачем, потім асистентом, а з 2019 року переведена на посаду доцента кафедри патологічної анатомії №2.

Є співавтором   навчально – методичних рекомендацій, 7 навчальних посібників, 1 навчальної програми. Автор 20 наукових праць, статей та тез, надрукованих в українських методичних, педагогічних та медичних виданнях.

 

 

 
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 5-6 КУРСІВ

Мірошніченко Ольга Сергіївна

Викладач кафедри україністики

В 2007р. закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка «Інститут філології» за спеціальністю «Українська мова та література, фольклористика».

Починаючи з 2010 року – викладач кафедри україністики.

В 2012р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Має 2 статті в періодичних наукових виданнях.

Профорг кафедри україністики.

 

Контакти деканату: (044)4545637, (044)4544916

 f.medical2@nmu.ua, medicalfac2@gmail.com

Історія медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

n2_1З 1971 по 1979 роки першим деканом факультету був видатний організатор, талановитий педагог, клініцист-фтизіатр, громадський діяч – професор Орест Максимович Іванюта.

 

 

n2_2

З 1979 по 1985 рік деканом працював Биць Юрій Вікторович- д.мед.н., професор, лауреат Державної премії УРСР, який працює над проблемами порушень метаболізму судинної стінки та моделюванням   атеросклерозу.

 

 

 

n2_3З 1985 по 1988 рік факультет очолював Хмелевський Юрій Володимирович-д.мед.н., професор, лауреат премії ім. Палладіна, автор 4 монографій, 150 наукових праць. Його роботи присвячені питанням обміну вітамінів та коферментів, їх застосуванню у лікуванні серцево-судинної патології. Довгий час професор Хмелевський Ю.В. працював на кафедрі біологічної хімії.

 

 

 

n2_4

З 1988 по 1990 рік деканом медичного факультету №2 був Балтайтіс Юлій

Вікторович-д.мед.н., професор, учень професора Матяшина І.М., завідувач кафедри факультетської хірургії, в минулому керівник і засновник Республіканського проктологічного центру, автор 150 наукових праць, 4 монографій присвячених питанням ендоскопічної хірургії, хірургічної гастроентерології, проктології.

 

 

Нетяженко Василь Захарович-член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

З 1990 р. по 2015 р. обіймав посаду декана медичного факультету № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Дійсний член Європейського товариства кардіологів, член виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини. У 1995 р. заснував Асоціацію лікарів-інтернів України, яка у 1999 р. увійшла до Міжнародного товариства внутрішньої медицини.

Починаючи з 1988 р. – завідуючий кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб (з 2008 р. – пропедевтики внутрішньої медицини № 1).

 

 

Сова Сергій Геннадійович. Декан медичного факультету №2 у 2019-2020 рр. Професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.  Засновник та член правління ГО “Всеукраїнська організація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці». Автор та співавтор 73 наукових праць. Індекс Гірша за Google Scholar – 3,0; за Scopus – 1,0.

 

 

 

 

В цьому будинку за адресою бульвар Т. Шевченко, 13 на 4 поверсі був розташований деканат медичного факультету № 2 до 1984 року.

 

Лікувальні корпуси найстарішої міської клінічної лікарні, на базі якої працювали та продовжують працювати клінічні кафедри медичного факультету № 2.

 

Медичний факультет №2

Історія медичного факультету № 2 розпочалася у червні 1976 року, коли на базі єдиного лікувального факультету Київського медінституту було вирішено створити два окремі факультети: медичний № 1 і № 2. На той час це було обґрунтовано переважно організаційними питаннями, але за 40 років стало очевидним, що медичний факультет № 2 – це не просто окрема структура, а цілий світ зі своєю душею, неповторною атмосферою і надзвичайно цікавим наповненням.

Факультет має в підпорядкуванні 11 кафедр, на яких працюють 217 викладачів. Більшість кафедр – клінічні, саме на них студентів вчать не лише здобувати теоретичні знання, а й інтегрувати їх у цілісну картину сприйняття та впроваджувати у практику. Загалом наші студенти мають змогу навчатись на 31 клінічній базі.

На медичному факультеті №2 здобувають нові знання і навички близько 2 тисячі студентів. З 1976 року факультет підготував понад 17 тисяч висококваліфікованих лікарів.

Історію творять люди. Ми такі, завдяки великій кількості непересічних особистостей.

На кафедрах факультету викладали, навчали своїй майстерності відомі вчені: академік АМН СРСР А. Ромоданов, член-кореспондент АМН СРСР О. Грицюк, член-кореспондент АМН СРСР Б.Маньковський, лауреат Державної премії СРСР В.Земсков, професор Г.Воронков, професор С.Голігорський, професор І.Курилін, професор Д.Наливайко, професор І.Потоцький, професор М.Путилін, професор С.Слинчак, професор М.Черенько, професор Т.Шлапак, професор Б.Щепотін, професор О.Ярош та інші видатні вчені.

За роки існування факультету змінилося 7 деканів.

Сьогодні на факультеті відбуваються зміни: вдосконалюється система електронного деканату, деканат відкритий для студентів, їхніх ідей та пропозицій.

У 2015 році було створено Студентський науковий центр – об’єднання студентських наукових гуртків кафедр. За час його існування було проведено багато спільних засідань, майстер-класів та експериментів. Найцікавіші – об’єднані засідання кількох гуртків, що дає змогу застосувати мультидисциплінарний підхід до вивчення патологій, пов’язати фундаментальну медицину із клінічною практикою.

Студенти медичного факультету №2 беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та наукових конференціях в Україні і за кордоном, проходять стажування в рамках міжнародних обмінів IFMSA. Цього року студенти побували в 20-ти країнах світу. Вже кілька років поспіль вихованці НМУ стають лауреатами Стипендіальної програми “Завтра.UA”, а також виграють гранти на власні дослідження.

Як писав Антон Чехов, усе в людині повинно бути прекрасним.

Студенти факультет всебічно розвивається, крім навчання і науки на факультеті вирує енергійне громадське і культурне життя. Медичний факультет №2 – перший факультет, на якому студентське самоврядування користується правами, наданими новим Законом України «Про вищу освіту», генерує та втілює багато творчих ідей щодо урізноманітнення та поліпшення всіх сфер життя на факультеті. Перші серед факультетів почали проводити загальні вибори старост, в тому числі гуртожитків.

Для своєчасного інформування студентів про університетські заходи Медичний факультет №2 створив сторінки факультету у соціальних мережах:

https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/fakultety/medychnyj-fakultet-2/

https://t.me/med2official
https://www.facebook.com/nmumed2/

Ми віримо, що лише те суспільство має майбутнє, яке вміє себе організувати, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, може перетворити потенціал сукупності окремих особистостей на потенціал колективної співпраці.

Декілька років тому було започатковано нову практику підготовки третьокурсників до екзамену з практичних навичок “ОСКІ-1”, у рамках якої старшокурсники діляться своїми знаннями та досвідом.

Наразі Студентська рада факультету налічує 5 відділів: інформаційний, культурно-розважальний, спортивний, навчальний, науковий і соціально-виховний.
Народна мудрість каже: “Хто не вміє гарно відпочивати, той не може й добре працювати!” Студенти медичного факультету №2 не забувають і про дозвілля.
У березні 2016 року в університеті було проведено перший конкурс талантів. Найбільша кількість учасників, які пройшли відбір, склали саме студенти медичного №2. Також у червні 2016 року спільно з Медичним факультетом №1 та за сприяння Профкому студентів НМУ було започатковано День лікувальної справи.

Студенти Медичного факультету №2 – багаторазові учасники та переможці інтелектуальних ігор НМУ, таких як “Що? Де? Коли?”, “Медичний турнір”. А також беруть участь і займають призові місця в спортивних змаганнях з футболу, гирьового спорту, армреслінгу, волейболу та багатьох інших.

Ми любимо свій факультет, пишаємось тим, чого досягли і працюємо над тим, щоб бути ще кращими.

 

Деканат Медичного факультету №2 (https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/fakultety/medychnyj-fakultet-2/ )

 

Кафедри, які підпорядковуються Медичному деканату №2:

 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1 ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-propaedeutics-internal-medicine-1/ )

Кафедра внутрішньої медицини № 2 ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-internal-medicine-2/ )

Кафедра акушерства та гінекології № 3 ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-obstetrics-gynecology-3/ )

Кафедра біологічної та біоорганічної хімії ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-bioorganic-biological-chemistry/ )

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-surgery-4/ )

Кафедра загальної хірургії № 1 ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-obshhej-hyrurgyy-1/ )

Кафедра патологічної анатомії № 1 ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-patologycheskoj-anatomyy-1/ )

Кафедра урології ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-of-urology/ )

Кафедра дерматології та венерології з курсом косметології ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-dermatologyy-y-venerologov/ )

Кафедра оториноларингології ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-otorynolaryngologyy/ )

Кафедра офтальмології ( https://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-oftalmologyy/ )

Студентська рада Медичного факультету №2 ( https://t.me/med2official )

 

jtygrrhcl3k
mn5ha4vsvi4

x0oqqd7fbaw

xzhkp7akihu

zyyzze3jefy

 

 

Кваліфікаційна комісія Медичного факультету №2

slide_1

slide_2
slide_3
slide_4
slide_5
slide_6
slide_7
slide_8
slide_9
slide_10
slide_11
slide_12
slide_13
slide_14