НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медичної біохімії та молекулярної біології

 

http://nmu.ua.edu.ua/img/kaferd/k6/history/_page_clip_image002.jpg

 

Адреса: пр. Перемоги 34, фізико-хімічний корпус, 6 поверх.

тел каф. (044) 454-49-19

тел зав. каф. (044) 454-39-20

 

e-mail: biochemistry@nmu.ua

 

Завідувач кафедри, професор, д.м.н. Гайова Людмила Володимирівна

 

Кафедра бере свій початок від кафедри медичної хімії Університету Святого Володимира, що була створена в 1867 році.

З 2014 р. в зв’язку з реорганізацією кафедра має назву “Біоорганічної та біологічної хімії”.

 

На кафедрі викладається дисципліна «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»; «Загальна біологічна хімія та біологічна хімія рухової активності» для студентів ІІ курсу спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія»; елективні курси: «Клінічна біохімія» (для студентів IV курсу медичних факультетів) та «Клінічна біохімія з лабораторною діагностикою» (для студентів VI курсу медичних факультетів).

 

Кафедра є опорною з біоорганічної та біологічної хімії для медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів.