НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вчена Рада факультету

Склад Вченої ради медичного факультету №2

 

 1. Науменко О.М.– голова Вченої ради, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор, заслужений лікар України
 2. Сова С.Г. – декан медичного факультету №2, професор.
 3. Бенюк В.О. – заступник голови Вченої ради медичного факультету №2, завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, професор, заслужений діяч нануки і техніки України.
 4. Скрипник Р.Л. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор кафедри офтальмології.
 5. Земсков С.В. – проректор з наукової роботи та іновацій, професор кафедри загальної хірургії № 2
 6. Вітовська О.П. – завідувач кафедри офтальмології, професор,заслужений лікар України.
 7. Гайова Л.В. – завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, професор.
 8. Дєєва Ю.В. – завідувач кафедри оториноларингології, професор.
 9. Дронов О.І. – завідувач кафедри загальної хірургії №1, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

10.Захарцева Л.М. – завідувач кафедри патологічної анатомії №1, д.мед.н., доцент

 1. Сусак Я.М. – завідувач кафедри хірургії № 4, професор, заслужений лікар України.
 2. Нетяженко В.З.– завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, член-кореспондент НАМН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 3. Пасєчніков С.П. – завідувач кафедри урології, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 4. Степаненко В.І. – завідувач кафедри дерматології та венерології, професор, заслужений лікар України.
 5. Мостбауер Г.В. – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, доцент.
 6. Іванюта С.О. – професор кафедри акушерства і гінекології №3.
 7. Диндар О.А. – професор кафедри акушерства і гінекології №3.
 8. Ковальська І.О. – професор кафедри загальної хірургії №1.
 9. Мальчевська Т.Й. – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.
 10. Насташенко І.Л. – професор кафедри загальної хірургії №1, заслужений діяч нануки і техніки України
 11. Руденко Ю.В. – професор кафедри внутрішньої медицини №2.
 12. Черкасов Е.В. – професор кафедри патологічної анатомії №1.
 13. Гонза Р.В. – доцент кафедри хірургії №4.
 14. Карасевська Т.А. – доцент кафедри внутрішньої медицини №2.
 15. Маркулан Л.Ю. – доцент кафедри хірургії №4.
 16. Рудницька О.Г. – доцент кафедри патологічної анатомії №1.
 17. Козачук Є.С. – в.о. секретаря Вченої ради медичного факультету №2, асистент кафедри загальної хірургії №1.
 18. Стародубська О.О. – заступник декана медичного факультету №2, к.мед.н., доцент кафедри патологічної анатомії № 2.
 19. Лимар Л.В. – заступник декана по роботі з 1-2 курсами, доцента навчально-наукового центру неперервної професійної освіти.
 20. Перепелиця Ю.В. – заступник декана по роботі з 3-4 курсами медичного факультету №2, асистент кафедри патофізіології.
 21. Марченко М.Л. – заступник декана по роботі з 5-6 курсами, доцент кафедри гігієни та екології № 2.
 22. Шевченко Т.Г. – голова студентської ради медичного факультету №2, студент 6 курсу медичного факультету №2.
 23. Орел В.Б. – член Студентської ради медичного факультету № 2, студент 5 курсу медичного факультету №2.
 24. Губанов О. Є. — голова навчально-наукового відділу Студентської ради медичного факультету №2, студент 4 курсу медичного факультету №2.
 25. Шостак Р.Р.— заступник голови Студентської ради медичного факультету №2, студент 4 курсу медичного факультету №2.
 26. Семенюк-Скідін Ю. В. — член Студентської ради медичного факультету№ 2, староста 3 курсу, студент 3 курсу.

 

Про виконання рішень Вченої ради медичного факультету №2 за 2018-2019 н.р.

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Деканат