Вчена Рада факультету

Склад Вченої ради медичного факультету №2

 

 1. Склад Вченої ради медичного факультету №2
  1. Науменко О.М.– голова Вченої ради, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, член-кореспондент НАМН України, професор кафедри оториноларингології, заслужений лікар України
  2. Цимбалюк Р.С. – декан медичного факультету №2, доцент кафедри загальної хірургії №1
  3. Земсков С.В. – проректор з наукової роботи та іновацій, професор кафедри загальної хірургії № 1
  4. Бенюк В.О. – завідувач кафедри акушерства і гінекології №3, професор, заслужений діяч нануки і техніки України.
  5. Скрипник Р.Л. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор кафедри офтальмології.
  6. Вітовська О.П. – завідувач кафедри офтальмології, професор,заслужений лікар України.
  7. Гичка С.Г. – завідувач кафедри патологічної анатомі, професор.
  8. Дєєва Ю.В. – завідувач кафедри оториноларингології, професор.
  9. Дронов О.І. – завідувач кафедри загальної хірургії №1, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
  10. Жабоєдов Д.Г.. – завідувач кафедри офтальмології, професор
  11. Сусак Я.М. – завідувач кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, професор, заслужений лікар України.
  12. Нетяженко В.З.– завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, член-кореспондент НАМН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
  13. Нікітін О.Д.. – завідувач кафедри урології, професор
  14. Пасєчніков С.П. – професор, заслужений діяч науки і техніки України.
  15. Степаненко В.І. – завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, член-кореспондент НАМН України, професор, заслужений лікар України.
  16. Мостбауер Г.В. – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, доцент.
  17. Яніцька Л.В. – завідувач кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцент
  18. Диндар О.А. – професор кафедри акушерства і гінекології №3.
  19. Ковальська І.О. – професор кафедри загальної хірургії №1.
  20. Мальчевська Т.Й. – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.
  21. Насташенко І.Л. – професор кафедри загальної хірургії №1, заслужений діяч нануки і техніки України
  22. Руденко Ю.В. – професор кафедри внутрішньої медицини №2.
  23. Литинська Т.О. – професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології
  24. Свирид С.Г. – професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології
  25. Сліпчук В.Л. – професор кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, доцент
  26. Цема Є.В. – професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії
  27. Гребінь Н.К. – доцент кафедри офтальмології
  28. Гонза Р.В. – доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії
  29. Карасевська Т.А. – доцент кафедри внутрішньої медицини №2
  30. Кузик П.В. – доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії
  31. Рудницька О.Г. – доцент кафедри патологічної анатомії
  32. Клименко Я.М. доцент кафедри урології
  33. Оберніхіна Н.В. – доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології
  34. Тарасенко М.В. – доцент кафедри оториноларингології,
  35. Філіпова Л.В. – доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології
  36. Базалюк Л.В. . – доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології
  37. Макарова Н.М. . – доцент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології
  38. Костромін Г.О. – доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії
  39. Соломаха К.М. – секретар Вченої ради медичного факультету №2, асистент кафедри офтальмології
  40. Коротя М.В. – заступник декана по роботі з 1-2 курсами медичного факультету №2, асистент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії
  41. Трепет Г.С. – заступник декана по роботі з 3-4 курсами медичного факультету №2, доцент кафедри неврології.
  42. Мірошніченко О.С. – заступник декана по роботі з 5-6 курсами медичного факультету №2, викладач кафедри мовної підготовки
  43. Решетинський В.В. – заступник декана з виховної роботи, медичного факультету №2, асистент кафедри патофізіології
  44. Семенюк-Скідін Ю. В. — голова Студентської ради медичного факультету№ 2, студент 6 курсу.
  45. Шароварова П.О. .— заступник голови Студентської ради, секретар Студентської ради, староста 6 курсу
  46. Алієва Заміра – голова інформаційного відділу Студентської ради медичного факультету № 2, студент 6 курсу медичного факультету №2.
  47. Токар Г.А. — член Студентської Ради медичного факультету №2, староста 3 курсу медичного факультету №2.
  48. Красюк О.Ю.— член Студентської Ради медичного факультету №2

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Дата та час початку засідання ПОРЯДОК ДЕННИЙ
08.09.

2022 р.

1400

1. Підсумки Державної атестації випускників медичного факультету №2 та завдання факультету на 2021/2022 навчальний рік.

Доповідь декана медичного факультету № 2

2 Про виконання рішень Вченої ради медичного факультету № 2 за 2021/2022 навчальний рік.

Інформація секретаря Вченої ради асистента Козачук Є.С.

3 Звіт аспірантів 3-го року навчання
4 Конкурсні справи
13.10.

2022 р.

1400

 

1. Аналіз звітів кафедр факультету за 2021/2022 н. р., затвердження пропозицій щодо поліпшення їх роботи.

Доповідь заступника декана по роботі з 5-6 курсами Мірошниченко О.С.

2. Про рівень підготовки резерву професорсько-викладацького складу на факультеті.

Доповідь комісії: декана медичного факультету № 2 доцента Цимбалюка Р.С. (голова), професор Джус М.Б., доцент Бенюк С.В.

3. Конкурсні справи
10.11.

2022 р.

1400

1. Про результати вступної кампанії 2022 року та стан контингенту студентів факультету молодших курсів.

Доповідь заступника декана по роботі зі студентами 1-2 курсів Коротя М.В., асистент Соломаха К. М.

2. Про роботу студентського самоврядування та товариства молодих членів на медичному факультеті № 2.

Доповідь комісії: голова студради, заступник декана по виховній роботі, голова профспілки студентів

3 Конкурсні справи
08.12.

2022р.

1400

1. Про розподіл педагогічного навантаження серед професорсько-викладацького складу на кафедрах медичного факультету №2

Доповідь комісії: професор Дєєва Ю.В. (голова), доценти Конах В.М., Плєнова О.М.

2. Міжнародні відносини та можливості міжнародної академічної мобільності в НМУ імені О.О. Богомольця.

Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції професора Скрипник Р.Л. (голова), асистент Наумова Л.О.

3. Конкурсні справи
12.01.

2023 р.

1400

1.

 

Про заходи, які застосовуються щодо покращення стану підготовки аспірантів, як майбутніх співробітників кафедр на  медичному факультеті №2.

Доповідь комісії: проректор з наукової роботи та інновацій, професор Земсков С.В. (голова), професор Руденко Ю.В., доцент Рудницька О.Г.

2. Про стан виховної роботи зі студентами медичного факультету №2. Інформація заступника декана по виховній роботі
3. Про хід виконання докторських дисертацій. Звіти докторантів кафедр медичного факультету №2
4. Конкурсні справи.
09.02.

2023 р.

1400

 

 

1. Підсумки навчання за осінньо-зимовий семестр.

Доповідь декана медичного факультету № 2 доцента Цимбалюка Р.С.

2. Про результати роботи студентських наукових гуртків медичного факультету №2 за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідь комісії: професор Сусак Я.М.(голова), професор Насташенко І.Л., голови студентської ради медичного факультету №2

3. Про заходи щодо покращення видавничої діяльності на факультеті. Доповідь комісії: професор Цема Є.В. (голова), професор Степаненко Р.Л., доцент Гребень Н.К.
4 Звіт аспірантів 2-го року навчання.
5 Конкурсні справи.
09.03.

2023р.

1400

1. Про підсумки виконання науково-дослідних робіт на медичному факультеті №2.

Доповідь комісії: професор Нікітін О.Д. (голова),  професори Ковальська І.О., Руденко Ю.В.

2. Про викладання дисциплін англійською мовою на факультеті. Доповідь комісії: доцент Жабоєдов Д.Г.(голова), доценти Куриліна О.І., Горач Н.В.
3.

 

Затвердження плану роботи Вченої ради медичного факультету №2 на 2023/2024 навчальний рік.
4 Рекомендація випускників на наукову роботу.

Інформація декана медичного факультету № 2 доцента Цимбалюка Р.С.

5 Конкурсні справи.
13.04.

2023 р.

1400

1. Про підготовку кафедр факультету до Атестації здобувачів вищої освіти. Доповідь відповідального секретаря АЕК медичного факультету №2
2. Затвердження матеріалів до Атестації здобувачів вищої освіти та ОСКІ-2. Інформація завідувачів кафедр внутрішньої медицини №2, хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, акушерства і гінекології №3.
3. Про підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2” (загальна лікарська підготовка) та ОСКІ-2 на медичному факультеті №2.

Доповідь комісії : доцент Мостбауер Г.В. (голова), професор Бенюк В.О., професор Сусак Я.М.

Про проведення лікувально-консультативної роботи на факультеті. Доповідь комісії: професор Нікітін О.Д. (голова), доцент Дідковський В.Л.,  асистент Власенко Д.А.
4 Конкурсні справи.
12.05.

2022 р.

1400

1. Про щорічне оновлення WEB сторінки та застосування комунікаційних online сервісів на кафедрах факультету.

Доповідь комісії: доцент Клименко Я.М. (голова), доцент Гонза Р.В., доцент Рижова І.П.

2. Про організацію та проведення інтерактивних лекцій на кафедрах медичного факультету №2

Доповідь комісії: професор Скрипник Р.Л. (голова), професори Нетяженко Н.В., Диндар О.А.

3. Звіт аспірантів 1-го року навчання.
4. Конкурсні справи.
09.06.

2022р.

1400

1. Звіт про роботу кафедр у системі АСУ та LIKAR_NMU на факультеті.

Доповідь асистента Козачук Є.С.

2. Обговорення перспективних  планів та робочих програм молодих вчених факультету.

Доповідь комісії: професор Литинська Т.О. (голова),  доцент Шевчук Ю.В., асистент Наумова Л.О.

3 Рекомендація здобувачів вищої освіти для занесення до «Книги пошани» НМУ імені О.О. Богомольця.

Доповідь декана медичного факультету № 2 доцента Цимбалюка Р.С.

4 Конкурсні справи.

 

 

 

Голова Вченої ради,

д.мед.н., професор                                                                                   О.М.Науменко

 

Декан медичного факультету №2,

к.мед.н., доцент                                                                                        Р.С. Цимбалюк

 

Секретар Вченої ради,

асистент                                                                                                   К.М. Соломаха