КУРАТОРИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 5-6 КУРСІВ

Іщенко Алла Анатоліївна

Старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

У 2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.   Драгоманова, спеціальність «Біологія – хімія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

З 2010 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему «Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання біоорганічної та біологічної хімії».

Автор 40 наукових та науково-методичних публікацій.

Янішин Вадим Борисович

Асистент кафедри організації та економіки фармації.

У 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Основний напрям науково-практичної роботи: медичне та фармацевтичне товарознавство.

Членство в професійних організаціях: ГС «Українська Медична Логістична Асоціація»

Громадська діяльність: відповідальний за матеріально-технічне забезпечення Приймальної комісії.

Із 2022 року – куратор ЄКТС медичного факультету №2.

Ібрагімова Ірина Василівна

Асистент кафедри анатомії людини (з 2014 р.)
Вищу медичну освіту здобула в НМУ імені О.О. Богомольця на медичному факультеті №4.
Куратор стоматологічного факультету на кафедрі анатомії людини.