НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КУРАТОРИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 5-6 КУРСІВ

Іщенко Алла Анатоліївна

Старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

У 2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.   Драгоманова, спеціальність «Біологія – хімія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

З 2010 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему «Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання біоорганічної та біологічної хімії».

Автор 40 наукових та науково-методичних публікацій.

Решетинський Валерій Валерійович

У 2016 році закінчив Національний медичний університет за спеціальністю «Медична психологія». З 01.08.2016 по 31.06.2017 проходив інтернатуру за спеціальністю «Медична психологія» та здобув кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста. З жовтня 2017 року працює на кафедрі патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на посаді асистента. Проявляє глибокий інтерес до вивчення патофізіологічних основ психічних захворювань. Решетинський В.В. є сумлінним і старанним працівником, що ретельно виконує свої обов’язки. Володіє англійською мовою. З високим рівнем підготовки проводить заняття в академічних групах на всіх факультетах НМУ.

Ібрагімова Ірина Василівна

Асистент кафедри анатомії людини (з 2014 р.)
Вищу медичну освіту здобула в НМУ імені О.О. Богомольця на медичному факультеті №4.
Куратор стоматологічного факультету на кафедрі анатомії людини.