НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини

Видавнича діяльність

Перелік навчальних видань з грифом МОЗ та МОН

 • Немедикаментозні методи лікування та реабілітації : Навчальний посібник . – К ., 1999. –49 с .
 • Сучасні фітотерапевтичні , гомеопатичні та антигомотоксичні препарати : Навчальний посібник . – К .: НМУ , 1999. –68 с .
 • Рефлексотерапія : Навчальний посібник . – К .: Ходак , 2002. –132 с .
 • Основи сучасної гомеопатії : Навчальний посібник . – К .: Ходак , 2003. –200 с .
 • Немедикаментозні методи лікування і реабілітації хворих терапевтичного та неврологічного профілю : Навчальний посібник . – К ., 2004. –68 с .
 • Фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати для загальної лікарської практики : Навчальний посібник . – К ., 2007. –98 с .
 • Фітотерапія : Навчальна програма . – К ., 2008. –18 с
 • Основи гомеопатії : Навчальна програма . – К ., 2008. –16 с .
 • Основи рефлексотерапії : Навчальна програма . – К ., 2009. –27 с .
 • Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії: підручник. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – 424 с.

 • Neurology diseases. – K .: КІМ, V.1, 2011. – 80 p.
 • Neurology diseases. – K .: КІМ, V.2, 2011. – 83 p.
 • Неврологія. Національний підручник. – К.: Медицина., 2014. – 640 с.

 

Електронні посібники російською та англійською мовою:

 • Phytotherapy . Stude guide for medical students . – K ., 2013. – 165 p .
 • Основ ы рефлексотерапии . Учебное пособие . – K., 2013. – 167 с.

 

 

Перелік виданих монографій

Акупунктура . Энциклопедия . – К . – М .: Украинская энциклопедия – АСТ – ПРЕСС , 1994. –544 с .

Методы восточной диагностики по языку и животу . – К .: Здоров ’ я , 1994. –132 с .

Нетрадиционные методы диагностики и терапии . – Київ : Здоров ’ я , 1994. –240 с .

Praktyczne zastosowanie laseroterapii і laseropunktury w medycynie. – Bialystok: OPGK, 1996. -250s.

Лазеротерапия и лазеропунктура в клинической и курортной практике . – К .: Здоров ’ я , 1997. -237 с .

Сучасні стандарти та критерії в галузі реабілітаційної медицини . – К ., 2001. –170 с .

Медицина дитинства // Засоби нетрадиційної медицини і гомеопатії . Нетрадиційні методи лікування . – Т . IV. – К .: Вища школа , 2001. -416 с .

Акупунктура : Медицинская Энциклопедия . – М .: АСТ – ПРЕСС КНИГА , 2004. –528 с .

.

 • Медична реабілітація : сучасні стандарти , тести , шкали та критерії ефективності . Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині . – К .: ВПЦ Київський університет , 2007. –264 с .

 • Сучасні фітотерапевтичні засоби та фітопрепарати . – К .: Книги для бізнесу, 2009. –568 с .
 • Фітотерапфя з довідником фітозасобів та фітопрепаратів. – К.: , 2012. – 569 c .
 • Застосування транскрайніальної магнітної стимуляції у хворих на ішенічний інсульт у гострому та ранньому відновлювальному періодах з діагностичною та лікувально-реабілітаційною метою. Методичні рекомендації. – К.:,2013. – 38с.

Патентно-ліцензійна діяльність

 • Авторське свідоцтво № 942750: Устройство для лечения заболеваний позвоночника
 • Авторське свідоцтво № 1107875: Способ лечения больных с болевыми синдромами органов полости рта .
 • Авторське свідоцтво № 1189451: Способ лечения больных с травматическими поражениями нервных стволов .
 • Авторське свідоцтво № 1215720: Способ реабилитации больных с заболеваниями периферической нервной системи .
 • Авторське свідоцтво № 1268163: Способ реабилитации больных с церебральними парезами и паралічами .
 • Авторське свідоцтво № 1286203: Способ лечения ночного недержания мочи .
 • Авторське свідоцтво № 1454375: Способ определения эффективности лечения невралгии тройничного нерва .
 • Авторське свідоцтво № 1503800: Способ лечения больных с невралгией тройничного нерва .
 • Авторське свідоцтво № 1601839: Способ лечения неврологических проявлений поясничного остеохондроза .
 • Деклараційний патент № 4657: Спосіб лікувального впливу на фізіологічно активні зони організму людини .
 • Деклараційний патент № 5057: Апарат для впливу на фізіологічно активні зони організму людини .
 • Деклараційний патент № 21467 А : Пристрій для лікування фантомних болей .
 • Деклараційний патент № 41340 А : Спосіб діагностики порушення венозного відтоку з порожнини черепа .
 • Деклараційний патент № 38812 А : Спосіб визначення індивідуальної чутливості до гомеопатичного препарату .
 • Деклараційний патент № 36093 А : Спосіб лікування хронічного бронхіту .
 • Деклараційний патент № 43988 А : Спосіб вибору імунологічної методики для визначення індивідуальної чутливості до гомеопатичного препарату .
 • Деклараційний патент № 127660: Спосіб лікування хворих з післяампутаційним больовим синдромом .
 • Деклараційний патент № 43078 А : Спосіб визначення індивідуального розведення гомеопатичного препарату .
 • Деклараційний патент № 54046 А : Спосіб лікування пневмонії .
 • Деклараційний патент № 54846 А : Спосіб лікування бронхіальної астми .
 • Деклараційний патент № 61832 А : Спосіб лікування синдрому вегетативної дистонії .
 • Деклараційний патент № 11326: Спосіб лікування дисциркуляторної енцефалопатії .
 • Патент на корисну модель № 18826: Спосіб лікування остеохондрозу хребта .
 • Патент на корисну модель № 24338: Спосіб лікування патологічної дентації .
 • Патент на корисну модель № 24343: Спосіб лікування гельмінтозу .
 • Патент на корисну модель № 50615: Спосіб лікування ексудативно-катарального діатезу .
 • Патент на корисну модель № 67363 : Спосіб лікування хворих на ішемічний інсульт з руховими порушеннями в гострому та ранньому відновлювальному періодах.