НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Курченко Андрій Ігорович

Професор кафедри, доктор медичних наук Галаган Віра Олексіївна

Професор кафедри, доктор медичних наук Кучер Олена Володимирівна

 

Доценти кафедри:

 • кандидат медичних наук Федорук Галина Вікторівна,
 • кандидат медичних наук Царик Владислав Вікторович

 

 

Асистенти кафедри, кандидати медичних наук:

 • Свідро Олена Вікторівна
 • Плахотна Дар’я Володимирівна
 • Гуменюк Наталя Олексіївна
 • Сидоренко Євгенія Валентинівна
 • Удовенко Наталія Сергіївна
 • Турова Людмила Олександрівна
 • Олійник Яніна Володимирівна

Асистенти кафедри

 • Олішевець Леся Вікторівна
 • Юр»єв Сергій Дмитрович
 • Петровська Тетяна Віталіївна

Старші лаборанти з вищою освітою:

 • Солонько Ірина Іванівна
 • Клодницька Наталія Григорівна

 

Лаборанти:

 • Костенко Світлана Іванівна;
 • Сорока Софія Петрівна

 

 

kurchenko

Курченко Андрій Ігорович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор

КУРЧЕНКО Андрій Ігорович, 1965 р.н., у 1988 р. з відзнакою закінчив Чернівецький медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. З 1988 по 1990 рр. – навчався в клінічній ординатурі за фахом шкірні та венеричні хвороби при Київському державному інституті удосконалення лікарів (КДІУЛ), а з 1990 по 1993 в очній аспірантурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію. З 1993 року працював на посаді асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб. З 1995 по 1997 роки займав посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру (КДІУЛ). У 1996 проходить стажування у Великій Британії. З 1997 році обіймає посаду асистента кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, а з 2005 року, отримавши  відповідне звання, працював на посаді доцента кафедри. У 2008 році Андрій Ігорович Курченко захистив докторську дисертацію на тему “Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету”.

Андрій Ігорович є співавтором 2 підручників 1 національного підручника і 2 навчальних посібників, 1 типової і 5 робочих навчальних програм, автор понад 250 наукових праць. Має вищу фахову категорію з двох клінічних спеціальностей: клінічна імунологія та алергологія.  Заступник головного редактора фахового журналу «Імунологія та алергологія». Дійсний член Европейської та Американської академій алергології та клінічної імунології. У 2011 році обраний віце-президентом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

У 2012 р. Курченка Андрія Ігоровича було обрано на посаду завідувача кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики. З того ж року обіймає посаду завідувача сектором аспірантури науково-дослідного відділу НМУ. У 2014 було отримано вчене звання професор. З 2015 Андрій Ігорович очолює апробаційну раду «Теоретична медицина» та член науково-координаційної ради НМУ.

 

 

 

 

 

fedoruc

Федорук Галина Вікторівна.

Доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 1981 р. закінчила Київський медичний інститут. Працювала молодшим науковим співробітником Українського центра клінічної імунології МОЗ України. З червня 1995 р. – асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В грудні 2000 року захистила кандидатську дисертацію “Лаферон в комплексному лікуванні урогенітального хламідіозу”.

Відповідальна за навчально- методичну роботу на кафедрі.

Є співавтором 6 типових програм з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» для медичних факультетів, «Основи клінічної імунології» для  стоматологічного факультету, «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» для фармацевтичного факультету, методичних посібників та рекомендацій.

Є співавтором 2 підручників 1 національного підручника і 2 навчальних посібників.

Приймала безпосередню участь в підготовці та проведенні на базі кафедри І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Клінічної імунології та алергології».

Член Апробаційної Ради НМУ «Теоретична медицина».

Є автором 51 наукової праці, в тому числі інформаційного листа, а також одного патенту.

Має вищу фахову категорію з двох клінічних спеціальностей: клінічна імунологія та алергологія.

Науково – педагогічний стаж складає 24 роки.

Є членом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

 

 

 

 

Фото Свидро

Свідро Олена Вікторівна.

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. У 1992-1994 рр. пройшла інтернатуру з терапії, працювала ординатором кардіологічного відділення у Центральному шпиталі МВС України. У 1996-1999 рр. перебувала  в аспірантурі з клінічної імунології на кафедрі клінічної імунології та алергології НМУ, з 1999 р. – асистент цієї кафедри.

У 1996-1998 рр. приймала участь у здійсненні ІІ фази клінічного випробування вітчизняного імунотропного препарату “Бластен”

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність бластену при хронічному обструктивному бронхіті та його вплив на продукцію інтерлейкінів-1, -2 і -4».

Сфера наукових та практичних інтересів – діагностика і лікування імунодефіцитів інфекційно-запального генезу, зокрема на тлі персистуючої стафілококкової, стрептококкової і герпетичної інфекції, а також бронхіальної астми, полінозу, медикаментозної та інсектної алергії. Є членом Українського товариства спеціалістів з імунології, алергології та імунопатології, товариства «Бронхіальна астма та алергія» та Російського цитокінового товариства.

Автор  56 наукових праць та 3 патенти.

Спеціалізацію та підвищення кваліфікації проходила у НМАПО ім. П.Л. Шупіка, має вищу категорію з клінічної імунології та алергології.

На кафедрі відповідає за лікувально-діагностичну роботу.

 

 

 

IMG_4102-5x8 (копия) 1

Плахотна Дар`я Володимирівна.

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1994 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Українського Державного медичного університету  ім. О.О.Богомольця.

Після закінчення університету навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії №4, захистила роботу на здобуття звання магістра за темою «Особливості місцевого імунітета у дітей з ексудативним діатезом».

В 1997 року, за конкурсом, була обрана на посаду асистента кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології, де і працює до теперішнього часу.

У 2003 році захистила  кандидатську дисертацію на тему: “Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами І та ІІ типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дерматиту у дітей”.

Автор та співавтор 40 друкованих наукових робіт та навчально-методичних праць, у тому числі 4 патентів України,  3 методичних розробок, навчально-методичного посібника. Співавтор виданого в 2012 році під ред.. Казмірчук В.Є. підручника «Иммунодефицитные болезни человека».

Науково-педагогічний стаж-20 років.

В 2007-2008 році відвідувала курси англійської мови на кафедрі іноземних мов НМУ, після складання іспиту отримала відповідний сертифікат та з 2009-2011 навчального року викладає клінічну імунологію студентам англомовної форми навчання.

В  квітні 2010 на кафедральному засідання була запланована тема докторської дисертації.

Постійно працює над підвищенням рівня своєї професійної майстерності, має вищу категорію дитячого імунолога, має II категорію за спеціальністю дитяча алергологія.

Член Європейської асоціації імунологів та алергологів (EAACI) та Українського товариства клінічних імунологів та алергологів.

 

 

IMG_4097-5x8 (копия) 1

Гуменюк Наталія Олексіївна.

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Після закінчення Київського медичного інституту ім.. О.О.Богомольця в 1990 році, працювала дільничним лікарем педіатром поліклініці №1 ДКЛ №7 Печерського району м. Києва. З лютого 1992 року по вересень 1995 року – лікар-педіатр пункту невідкладної допомоги ДКЛ №3 Залізничного району м. Києва.

Із червня 1997 року по грудень 1997 року – старший лаборант кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології НМУ ім.. О.О.Богомольця м. Києва.

З грудня 1997 року працює асистентом кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології до обрання за конкурсом.

З квітня 1998року працює асистентом кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології.

В 2007 році захистила кандидатську дисертація на тему «Особливості імунних порушень та їх імунотерапія у дітей з рецидивними бронхітами».  Брала участь в написанні учбового посібника “Клиническая иммунология с аллергологией детского возраста», підготувала методичні рекомендації  для позааудиторної роботи: “Імунодефіцитні захворювання”, підготувала до друку методичні рекомендації: “Сепсис”.

Опубліковано 18 робіт та 2 патента України.

Має І кваліфікаційну категорію дитячого імунолога, II кваліфікаційну категорію дитячого алерголога.

Регулярно бере участь у роботі науково-практичних конференцій за фахом.

 

 

 

 

Фото

Удовенко Наталія Сергіївна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

В 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за спеціальністю терапія.

З серпня 2004 року почала працювати на кафедрі клінічної імунології та алергології.

Науково-педагогічний стаж -11 років.

Область професійних інтересів: герпесвірусні інфекції і офтальмогерпес, імунозалежна патологія, гіперплазія вилочкової залози у дітей, бронхіальна астма, алергічний риніт та атопічний дерматит у детей.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою « Особливості імунного статусу та принципи імунотерапії запальних захворювань очей герпесвірусної етіології». Є автором 12 наукових публікацій у фахових виданнях. Результати дисертаційної роботи відображені 3-х виступах на науково-практичних конференціях, отримано 2 патенти України на корисну модель. Підготувала до друку методичні рекомендації: “Імунологія пухлин”, “Імунологічні аспекти аутоімунної патології”.

В 2011 році отримала ІІ кваліфікаційну категорію клінічного імунолога та в 2012 році отримала II категорію дитячого алерголога.

В 2011-2012 році відвідувала курси англійської мови на кафедрі іноземних мов НМУ, після складання іспиту отримала відповідний сертифікат та з 2012-2013 навчального року викладає клінічну імунологію студентам англомовної форми навчання.

Є членом Українського товариства спеціалістів з клінічної імунології, алергології та імунореабілітації, з 2005 року є членом Європейської асоціації клінічної імунології та алергології (EAACI).

 

IMG_4314 (копия) 1

Олійник Яніна Володимирівна.

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Олійник Яніна Володимирівна, народилась 17.04.1962 в родині військовослужбовця в м. Кременці, Тернопільської області. В 1982 році поступила і в 1988 році закінчила Тернопільський державний медичний університет. З 1988 по 1991 рік навчалась в інтернатурі зі спеціальності «педіатрія» в Тернопільській обласній дитячій лікарні. З 1992 року працювала лікарем дитячим алергологом Тернопільської обласної дитячої лікарні. З 1994 року по 2017 рік була головним позаштатним дитячим алергологом Тернопільської області. З 2004 по 2008 рік навчалась у заочній аспірантурі зі спеціальності «дитяча алергологія» в Тернопільському державному медичному університеті. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розлади кисневого гомеостазу при атопічному дерматиті у дітей та їх корекція». Автор та співавтор 26 наукових статей. З 2017 році працює лікарем дитячим алергологом Голосіївського району м. Києва. З того ж часу по сумісництву працює  асистентом кафедри імунології з алергологією Київського Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.  Вища категорія з дитячої алергології з 2000 року.

 

IMG_4314 (копия) 1

Юр’єв Сергій Дмитрович

Асистент кафедри.

Закінчив  НМУ  імені О.О. Богомольця в 1994 році.

Спеціалізація «Сімейна медицина», «Алергологія»,  «Клінічна імунологія».

Працює асистентом кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики з вересня 2018 року.

Коло наукових інтересів – молекулярні методи діагностики алергічних захворювань, алерген-специфічна імунотерапія.

Автор і співавтор 19 наукових робіт.

 

IMG_4314 (копия) 1

Петровська Тетяна Віталіївна

Асистент кафедри.

Закінчила  Ленінградський педіатричний інститут в 1991 році.

Працює асистентом кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики з листопада 2018 року (за сумісництвом).

Коло наукових інтересів – імунопрофілактика інфекційних хвороб. Участь в проекті для підлітків « Територія правди» в якості медичного експерта з питань клінічної імунології та медичної генетики.

Вища категорія за фахом  дитяча імунологія.

Спеціалізація з дисципліни «Медична генетика»,  член ГО “Всеукраїнська асоціація спеціалістів з медичної та лабораторної генетики”.

Головний лікар ТОВ “Наш доктор” з 2004 року.

 

Секція медичної генетики.

 

Галаган Віра Олексіївна

доктор медичних наук, Заслужений лікар України

Галаган Віра Олексіївна 1951 р. н., закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця в 1975 році. З 1975 р. до 1981 р. працювала лікарем – неонатологом ЦРЛ у Київській області.

З 1981 р. до 1983 р. навчалась в клінічній ординатурі кафедри неонатології Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ).

Після закінчення клінічної ординатури з 1983 р. до 1987 р. займала посаду лікаря-педіатра в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України.

В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 1987 р. до 1989 р. – асистент курсу «Медична генетика» при кафедрі неонатології (КІУЛ) імені П. Л. Шупика, а з 1989 р. до 1992 р. – асистент кафедри медичної генетики КМАПО імені П. Л. Шупика, в організації якої прийняла безпосередню участь.

З 1992 р. до 2003 р. працюючи доцентом зазначеної кафедри читала лекції, проводила практичні заняття, семінари з клінічної генетики лікарям різного фаху, інтернам та викладачам вищих навчальних закладів.

З 2004 р. до 2011 р. – доцент (за сумісництвом) кафедри педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології НМУ імені О.О.Богомольця.

З 2012 р. і по теперішній час – на посаді професора (за сумісництвом) кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики                     НМУ імені О.О.Богомольця, в зв’язку з переведенням курсу медичної генетики на дану кафедру.

З 1998 р. і по теперішній час – завідує медико-генетичним центром                  НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, який є клінічною базою з медичної генетики НМУ імені. О.О.Богомольця.

У 2000 р. присвоєно вчене звання «Доцент».

У 2004 р. захистила докторську дисертацію з медичної генетики.

У 2008 р. присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Галаган В.О. є лікар-генетик вищої кваліфікаційної категорії. На сьогодні  проводить практичні заняття з клінічної генетики зі студентами 5 курсу лікувального, педіатричного, медико – психологічного, санітарно – гігієнічного факультетів та факультету підготовки лікарів для збройних сил України.

Після захисту докторської дисертації є автором 81 наукової роботи, в т.ч. у виданнях ВАК, співавтором 2 монографій. Прийняла активну участь у роботі                 15 конференцій, симпозіумів, з’їздах з міжнародною участю.

Її клінічна та наукова праця присвячена медико-генетичному консультуванню сімей з вродженою та спадковою патологією, вивченню генетичних аспектів вроджених вад серця та інших патологічних станів.

Загальний лікарський стаж – 38 років.

Стаж за фахом «Медична генетика» – 26 років.

Науково-педагогічний стаж – 32 роки.

 

 

 

Кучер Олена Володимирівна,

доктор медичних наук, професор

В 1985 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю педіатрія. З 1985 по 1989 працювала лікарем-ординатором відділення гематології ДСКЛ №14 м. Києва («ОХМАТДИТ»).  З 1989 по 1992 навчалася в очній аспірантурі Наукового центру радіаційної медицини АМН України за спеціальністю гематологія та переливання крові. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дерматогліфічні показники та антигени системи HLA у дітей з гострою лімфобластною лейкемією». З 1993 р. працювала старшим науковим співробітником відділення радіаційної гематології дитячого віку, а з 2000 р. – відділу гематології та трансплантології Інституту клінічної радіології ДУ «ННЦРМ НАМН України». З 2010 по 2012 рр. очолювала молекулярно-генетичну лабораторію діагностики та прогнозу радіоіндукованої онкогематологічної патології ІКР ДУ «ННЦРМ НАМН України». З 2012 р. працювала на посаді доцента, а з 2014 р. обіймає посаду професора  кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України. З вересня  2014 р. працює на посаді професора кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики за сумісництвом.

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему “Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лейкемії у дітей”. Є співавтором 24 навчально-методичних праць, 5 монографій, 3 навчальних посібників, автор 106 наукових праць. Має вищу фахову категорію за спеціальністю дитяча гематологія. З 2009 р. є спеціалістом за фахом медична генетика, з 2011  р. – гематологія, а з 2014 р. – трансфузіологія.  З 2009 р. має вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності гематологія та трансфузіологія. Науковий стаж складає 25 років.

 

 

 

Царик Владислав Вікторович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Лікар-терапевт, алерголог, імунолог, медичний генетик

         В 2011 році закінчив НМУ імені О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З 2011 по 2014 рік працював за розподілом старшим лаборантом кафедри. В 2013 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» на кафедрі внутрішньої медицини  №3. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидиат медичних наук  (PhD) за темою «Патогенетичне обгрунтування лікування хронічних риносинуситів, асоційованих з дефіцитом імуноглобуліну Е».

З вересня 2014 року по вересень 2018 року – асистент кафедри, з 2018 року працює доцентом кафедри.

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Вчений секретар Апробаційної Ради НМУ «Теоретична медицина».

Викладає студентам англомовної форми навчання.

Сфера наукових інтересів: імунодефіцитні хвороби, порушення імунітету при різній соматичній патології, молекулярні аспекти алергології.

Є автором 32 наукових статей у фахових виданнях ДАК МОН України та Scopus. Індекс Гірша в Scopus – 1, Google Scholar – 2.

Загальний лікарський стаж – 8 років. Науково-педагогічний стаж – 5 років.

Приймав участь у багатьох конгресах та наукових з’їздах. Переможець постерної сесії на VIII Світовому форумі з імунореабілітації та алергології. м. Дубаї, ОАЕ.

Член Європейської асоціації імунологів та алергологів (EAACI) та Українського товариства клінічних імунологів та алергологів.

Співавтор виданого в 2012 році під ред. Казмірчук В.Є. підручника «Иммунодефицитные болезни человека». Автор 1 патента на корисну модель.                Співавтор методичних рекомендації «Імуноглобулінотерапія», «Клініка, діагностика та лікування герпесвірусних інфекцій людини».

Веде лікувально-консультативну роботу на кафедрі та як лікар-експерт за сумісництвом в мережі лікувально-діагностичного центру «Добробут».

 

 

 

Турова Людмила Олександрівна

Практикуючий лікар генетик, перинатолог, педіатр, дієтолог. Кандидат медичних наук (PhD), автор понад 80 наукових робіт, 4 патенти. Асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Експерт з питань нутрігеноміки  та здорового способу життя.

Освіта:                                          

СумДУ, медичний інститут, лікувальна справа -спеціалізація педіатрія – 2005р.

Магістр медицини (Медичний інститут СумДУ) – 2007р.

Український інститут клінічної генетики ХНМУ, спеціалізація «Медична генетика» -2011р.

СумДУ, факультет менеджменту і економіки, спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» – 2014р.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, спеціалізація «Дієтологія».

Наукові работи, громадська діяльність:

4 патенти ВАК України.

Автор понад 80 статей опублікованих в профільних періодичних виданнях України а також зарубіжних статей.

Експерт в циклах передач на каналі ІНТЕР “Ранок з Інтером”

Автор методичних рекомендацій з медичної генетики та перинатології.

Автор і засновник «Школи сучасної дієтології» та «Школи щасливих батьків».

Член асоціацій фахівців з медичної та лабораторної генетики, педіатрів, дієтологів України

Напрямки роботи:

Діагностика та профілактика патологій репродуктивної сфери;

Сучасна перинатальна медицина, пренатальна діагностика, преконцепційна профілактика;

Нутрігеноміка;

Діагностика генетичних захворювань, вад розвитку у плода та новонародженого, дітей раннього віку і до 18 років, дорослих;

Синдромологічний аналіз у дітей та дорослих, визначає тип успадкування захворювання в даній сім’ї, виявляє генетичний ризик з попередженням появи в сім’ї хворих із спадковою патологією;

Діагностика генетичної схильності до захворювань серця і судин, онкологічних хвороб, цукрового діабету, хвороби Альцгеймера, остеопорозу та багатьох інших небезпечних для життя захворювань;

Консультування сімейних пар з питань безпліддя, після репродуктивних втрат;

Аналіз даних перинатального скринінгу;

Консультування вагітних жінок, які входять до групи високого генетичного ризику по хромосомних аномаліях у плода або вроджених вад розвитку (обтяжений спадковий анамнез, вік більше 35 років, високі значення індивідуального генетичного ризику в першому і в другому триместрах, виявлення маркерів хромосомної патології або ВУІ в результаті УЗД дослідження і т.д.), для вирішення питання про доцільність проведення інвазивної пренатальної діагностики і тактики ведення вагітності в цілому.

 

 

 

Сидоренко Євгенія Валентинівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2002 році закінчила Національний медичний Університет ім. О.О. Богомольця.

З 2003-2006 р. працювала лаборантом кафедри інфекційних   хвороб  НМУ та лікарем інфекціоністом  Олександрійської лікарні

2007р. отримала спеціалізацію “клінічна імунологія”

2009 р. асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.

В 2009 році пройшла курси спеціалізації з медичної генетики, викладає медичну генетику студентам медичних факультетів.

Кандидат медичних наук з 2010 р. Тема роботи “Фактори міжклітинної кооперації та використання препарату протефлазід в коррекції імуного статусу хворих на хронічний пієлонефрит”.

Має другу фахову категорію з клінічної спеціальності «Клінічна імунологія» та спеціалізацію з медичної генетики.

 

 

 

Олішевець Леся Вікторівна

Асистент кафедри

У 2013 році закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю “педіатрія”

2013-2015 роки – проходила інтернатуру за спеціалізацією “анестезіологія дитяча” , НМАПО ім. П.Л. Шупика

2013-2019 роки- працювала  спочатку лікарем-інтерном, а після закінчення інтернатури лікарем-анестезіологом дитячим на базі НДСЛ “Охматдит”, м. Київ

2019 р – спеціалізація “генетика медична”, НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З вересня 2019 р. – асистент кафедри Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О.Богомольця.

Сфера професійно-наукових інтересів: молекулярна генетика, STEM-клітини

Є дісним членом Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики.