НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Співробітники кафедри

 

 

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Курченко Андрій Ігорович

 

 

kurchenko

Курченко Андрій Ігорович, завідувач кафедри, д.мед.н., професор

У 1988 р. з відзнакою закінчив Чернівецький медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа.

З 1988 по 1990 рр. – навчався в клінічній ординатурі за фахом шкірні та венеричні хвороби при Київському державному інституті удосконалення лікарів (КДІУЛ), а з 1990 по 1993 рр. в очній аспірантурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1993 року працював на посаді асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб. З 1995 по 1997 роки займав посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру (КДІУЛ). У 1996 р. проходив стажування у Великій Британії.

З 1997 році обіймав посаду асистента кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а з 2005 року – доцента кафедри.

У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету».

З 2012 р. – завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.

У 2014 р. отримав вчене звання «професор».

Є співавтором 2 підручників 1 національного підручника і 2 навчальних посібників, 1 типової і 5 робочих навчальних програм, автор понад 250 наукових праць.

Має вищу фахову категорію з клінічної імунології та алергології.

Заступник головного редактора фахового журналу «Імунологія та алергологія».

З 2015 р. очолює апробаційну раду «Теоретична медицина» та член науково-координаційної ради НМУ.

У 2011 році обраний віце-президентом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

Дійсний член Європейської та Американської академій алергології та клінічної імунології.

 

 

 

 

 

 

fedoruc

Федорук Галина Вікторівна

доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 1981 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця. Працювала молодшим науковим співробітником Українського центра клінічної імунології МОЗ України.

З 1995 року асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Лаферон в комплексному лікуванні хронічного урогенітального хламідіозу».

Область наукових інтересів: імунозалежні та алергічні захворювання, контактний дерматит.

З 2004 року – доцент кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Співавтор 6 типових програм з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» для медичних факультетів, «Основи клінічної імунології» для  стоматологічного факультету, «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» для фармацевтичного факультету, методичних посібників та рекомендацій.

Бере безпосередню участь в підготовці та проведенні І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Клінічної імунології та алергології».

Член Апробаційної Ради НМУ «Теоретична медицина».

Є автором 51 наукової праці, одного патенту.

Має вищу фахову категорію з двох клінічних спеціальностей: клінічна імунологія та алергологія.

Науково-педагогічний стаж складає 24 роки.

Є членом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

 

 

 

 

 

Фото Свидро

Свідро Олена Вікторівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1992 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа.

У 1992-1994 рр. пройшла інтернатуру з терапії, працювала ординатором кардіологічного відділення у Центральному шпиталі МВС України.

У 1996-1999 рр. перебувала  в аспірантурі з клінічної імунології на кафедрі клінічної імунології та алергології НМУ, з 1999 р. – асистент цієї кафедри.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність бластену при хронічному обструктивному бронхіті та його вплив на продукцію інтерлейкінів-1, -2 і -4».

Сфера наукових та практичних інтересів – діагностика і лікування імунодефіцитів інфекційно-запального ґенезу, зокрема на тлі персистуючої стафілококової, стрептококової і герпетичної інфекції, а також бронхіальної астми, полінозу, медикаментозної та інсектної алергії.

Є членом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, товариства «Бронхіальна астма та алергія».

Автор  56 наукових праць та 3 патентів.

Спеціалізацію та підвищення кваліфікації проходила у НМАПО ім. П.Л. Шупика, має вищу категорію з клінічної імунології та алергології.

На кафедрі відповідає за лікувально-діагностичну роботу.

 

 

 

IMG_4102-5x8 (копия) 1

Плахотна Дар`я Володимирівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук

 У 1994 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Українського Державного медичного університету  імені О.О.Богомольця.

Навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №4, захистила магістерську роботу «Особливості місцевого імунітету у дітей з ексудативним діатезом».

З 1997 року асистент кафедри клінічної імунології та алергології.

Науково-педагогічний стаж – 22 роки.

Кандидатська дисертація – «Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами І та ІІ типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дерматиту у дітей» (2003 р).

Область наукових інтересів: імунозалежна патологія у дітей:  імунодефіцитні захворювання  (первинні та набуті), алергічні та атопічні захворювання  (сучасні погляди на механізми розвитку, новітні методи діагностики та лікування).

Має вищу категорію з дитячої імунології, I категорію з дитячої алергології та спеціалізація з медичної генетики.

Автор та співавтор 40 наукових робіт та навчально-методичних праць, у тому числі 4 патентів України,  3 методичних розробок, навчально-методичного посібника. Співавтор виданого в 2012 році підручника «Иммунодефицитные болезни человека».

Керівник наукового студентського гуртка, відповідальна за навчально-методичну роботу з англомовними студентами.

Є членом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) та Європейської асоціації клінічної імунології та алергології (EAACI).

 

 

 

IMG_4097-5x8 (копия) 1

Гуменюк Наталія Олексіївна

асистент кафедри, кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця в 1990 році.

З 1990 року дільничний лікар-педіатр. З 1997 року – старший лаборант кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології НМУ ім. О.О. Богомольця. З 1998 року – асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості імунних порушень та їх імунотерапія у дітей з рецидивними бронхітами».

Сфера наукових та практичних інтересів ­–  діагностика і лікування імунодефіцитів інфекційно-запального ґенезу.

Опубліковано 20 робіт та 2 патента України. Брала участь в написанні навчального посібника «Клиническая иммунология с аллергологией детского возраста». Підготувала методичні рекомендації  для позааудиторної роботи: «Імунодефіцитні захворювання», підготувала до друку методичні рекомендації «Сепсис».

Є членом Українського товариства спеціалістів з імунології, алергології та імунореабілітації.

 

 

 

 

Фото

Удовенко Наталія Сергіївна

асистент кафедри, кандидат медичних наук

У 2004 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю терапія. З 2004 року почала працювати старшим лаборантом, з 2005 року асистентом кафедри клінічної імунології та алергології. Науково-педагогічний стаж – 14 років.

Кандидатська дисертація «Особливості імунного статусу та принципи імунотерапії запальних захворювань очей герпесвірусної етіології» (2013 р.)

Область наукових інтересів: герпесвірусні інфекції і офтальмогерпес, імунозалежна патологія, гіперплазія вилочкової залози у дітей, поліноз, бронхіальна астма, алергічний риніт та атопічний дерматит у дітей.

Має І кваліфікаційну категорію з клінічної імунології, I категорію з дитячої алергології та спеціалізацію з медичної генетики.

Є автором 14 наукових робіт, 2 патентів. Підготувала до друку методичні рекомендації: “Імунологія пухлин”, “Імунологічні аспекти аутоімунної патології”.

Відповідальна за оновлення сторінки кафедри на сайті НМУ імені О.О. Богомольця, АСУ «електронний деканат». Профорг кафедри.

Є членом Українського товариства спеціалістів з клінічної імунології, алергології та імунореабілітації, з 2005 року є членом Європейської асоціації клінічної імунології та алергології (EAACI).

 

 

IMG_4314 (копия) 1

Олійник Яніна Володимирівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук

У 1988 році закінчила Тернопільський державний медичний університет.

З 1988 по 1991 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «педіатрія» в Тернопільській обласній дитячій лікарні. З 1992 року працювала лікарем дитячим алергологом Тернопільської обласної дитячої лікарні.

З 1994 по 2017 рік головний позаштатний дитячий алерголог Тернопільської області.

З 2004 по 2008 рік навчалась у заочній аспірантурі зі спеціальності «дитяча алергологія» в ТДМУ.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розлади кисневого гомеостазу при атопічному дерматиті у дітей та їх корекція».

Автор та співавтор 26 наукових статей.

З 2017 року лікар дитячий алерголог Голосіївського району м. Києва.

З того ж часу працює  асистентом кафедри імунології з алергологією НМУ імені О.О. Богомольця.

Має вищу категорію з дитячої алергології з 2000 року.

 

 

IMG_4314 (копия) 1

Юр’єв Сергій Дмитрович

асистент кафедри

У 1994 році закінчив  НМУ імені О.О. Богомольця.

Має спеціалізацію з «Сімейної медицини», «Алергології»,  «Клінічної імунології».

З 2018 року асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.

Коло наукових інтересів – молекулярні методи діагностики алергічних захворювань, алерген-специфічна імунотерапія.

Автор і співавтор 19 наукових робіт.

 

IMG_4314 (копия) 1

Петровська Тетяна Віталіївна

асистент кафедри

В 1991 році закінчила  Ленінградський педіатричний інститут.

З 2018 року асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики (за сумісництвом).

Коло наукових інтересів – імунопрофілактика інфекційних хвороб. Участь в проекті для підлітків «Територія правди» в якості медичного експерта з питань клінічної імунології та медичної генетики.

Має вищу категорію за фахом  «Дитяча імунологія», спеціалізацію з дисципліни «Медична генетика».

Член ГО “Всеукраїнська асоціація спеціалістів з медичної та лабораторної генетики”.

 

З 2004 року головний лікар ТОВ “Наш доктор”.

 

 

Секція медичної генетики.

 

Галаган Віра Олексіївна

доктор медичних наук, Заслужений лікар України

В 1975 році Галаган Віра Олексіївна закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця.

З 1975 до 1981 р. працювала лікарем-неонатологом ЦРЛ у Київській області.

З 1981 по 1983 р. навчалася в клінічній ординатурі кафедри неонатології Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ).

З 1983 до 1987 року – лікар-педіатр Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1987 до 1989 р. – асистент курсу «Медична генетика» при кафедрі неонатології (КІУЛ) імені П.Л. Шупика, а з 1989 по 1992 рік – асистент кафедри медичної генетики КМАПО імені П.Л. Шупика, в організації якої взяла безпосередню участь.

З 1992 р. до 2003 р. доцент кафедри. З 2004 р. до 2011 р. – доцент (за сумісництвом) кафедри педіатрії №2 з курсом медичної генетики та неонатології НМУ імені О.О. Богомольця. З 2012 р. на посаді професора (за сумісництвом) кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О.Богомольця.

З 1998 р. завідувачка медико-генетичним центром НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, який є клінічною базою з медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2000 році присвоєно вчене звання «доцент». У 2004 р. захистила докторську дисертацію з медичної генетики. У 2008 р. присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Галаган В.О.  – лікар-генетик вищої кваліфікаційної категорії.

Є автором 81 наукової роботи.

Коло наукових інтересів – медико-генетичне консультування сімей з вродженою та спадковою патологією, вивчення генетичних аспектів вроджених вад серця та інших патологічних станів.

Загальний лікарський стаж – 44 рокі.

Стаж за фахом «Медична генетика» – 28 років. Науково-педагогічний стаж – 32 роки.

 

 

Кучер Олена Володимирівна

доктор медичних наук, професор

У 1985 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю педіатрія. З 1985 по 1989 працювала лікарем-ординатором відділення гематології ДСКЛ №14 м. Києва («ОХМАТДИТ»).

З 1989 по 1992 рік навчалася в очній аспірантурі Наукового центру радіаційної медицини АМН України за спеціальністю «Гематологія та переливання крові».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дерматогліфічні показники та антигени системи HLA у дітей з гострою лімфобластною лейкемією».

 

З 1993 року працювала старшим науковим співробітником відділення радіаційної гематології дитячого віку, а з 2000 р. – відділу гематології та трансплантології Інституту клінічної радіології ДУ «ННЦРМ НАМН України».

З 2010 по 2012 рр. очолювала молекулярно-генетичну лабораторію діагностики та прогнозу радіоіндукованої онкогематологічної патології ІКР ДУ «ННЦРМ НАМН України».

З 2012 р. доцент, а з 2014 р. – професор  кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.

З  2014 р. – професор кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики (за сумісництвом).

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лейкемії у дітей».

Є співавтором 24 навчально-методичних праць, 5 монографій, 3 навчальних посібників, автор 106 наукових праць.

Має вищу фахову категорію за спеціальністю дитяча гематологія.

В 2009 р. отримала спеціалізацію за фахом медична генетика, з 2011  р. – гематологія, а з 2014 р. – трансфузіологія.

Науковий стаж складає 26 років.

До кола наукових інтересів входять вивчення генетичної схильності до розвитку злоякісних  захворювань системи крові, визначення генетичних маркерів діагностики, диференціальної діагностики та прогнозування перебігу лейкемічного процесу.

 

 

 

Царик Владислав Вікторович

доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчив НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2011 по 2014 рік працював старшим лаборантом кафедри, а з 2014 по 2018 – асистентом, з 2018 року доцент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію «Патогенетичне обґрунтування лікування хронічних риносинуситів, асоційованих з дефіцитом імуноглобуліну Е».

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Вчений секретар Апробаційної Ради НМУ «Теоретична медицина».

Сфера наукових інтересів: імунодефіцитні хвороби, порушення імунітету при різній соматичній патології, молекулярні аспекти алергології.

Є автором 38 наукових статей у фахових виданнях ДАК МОН України та Scopus. Індекс Гірша в Scopus – 1, Google Scholar – 2.

Співавтор виданого в 2012 році підручника «Иммунодефицитные болезни человека». Автор 3 патентів на корисну модель.

Переможець постерної сесії на VIII Світовому форумі з імунореабілітації та алергології (Дубаї, ОАЕ).

Має другу кваліфікаційну категорію з терапії, спеціалізації з алергології, клінічної імунології, медичної генетики.

Член Європейської асоціації імунологів та алергологів (EAACI) та Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

 

 

 

Турова Людмила Олександрівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук (PhD)

У 2005 році закінчила медичний інститут СумДУ за спеціальністю «лікувальна справа».

З 2005 по 2007 рік  навчалася в магістратурі в медичному інституті СумДУ спеціалізація «педіатрія». З 2007 по 2009 рік  навчалася в аспірантурі в медичному інституті СумДУ спеціалізація «педіатрія»

3 2007 по 2015 рік – асистент, у 2015-2018 роках – старший науковий співробітник кафедри педіатрії з секцією медичної генетики в медичному інституті СумДУ.

З 2017 року  асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Вплив мікроелементів на патогенез та лікування новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода».

2011 рік – спеціалізація «Медична генетика» Український інститут клінічної генетики ХНМУ. 2014 рік – друга вища освіта спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» СумДУ, факультет менеджменту і економіки. 2017 рік – спеціалізація «Дієтологія» Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та другу кваліфікаційну категорію з медичної генетики.

З 2005 року – практикуючий лікар-перинатолог, педіатр, генетик, дієтолог.

Автор понад 80 статей опублікованих в профільних періодичних виданнях України, а також зарубіжних статей. Має 4 патенти ВАК України.

Експерт в циклах передач на каналі ІНТЕР “Ранок з Інтером” та СТБ           «Таємниці ДНК».

Автор методичних рекомендацій з медичної генетики та перинатології.

Автор і засновник «Школи сучасної дієтології» та «Школи щасливих батьків».

Член асоціацій фахівців з медичної та лабораторної генетики, педіатрів, дієтологів України.

 

 

 

Сидоренко Євгенія Валентинівна

асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2002 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

З 2003 по 2006 рік працювала лаборантом кафедри інфекційних хвороб  НМУ та лікарем інфекціоністом Олександрійської лікарні.

У  2007 році пройшла спеціалізацію за фахом “Клінічна імунологія”.

З 2009 року – асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики. У 2009 році курси спеціалізації з медичної генетики.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Фактори міжклітинної кооперації та використання препарату протефлазід в корекції імунного статусу хворих на хронічний пієлонефрит».

Має другу фахову категорію з клінічної спеціальності «Клінічна імунологія» та спеціалізацію з медичної генетики.

 

 

 

Олішевець Леся Вікторівна

асистент кафедри

У 2013 році закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця за спеціальністю “педіатрія”.

У 2013-2015 роках проходила інтернатуру за спеціалізацією “анестезіологія дитяча”, НМАПО  ім. П.Л. Шупика

У 2013-2019 рр. працювала  спочатку лікарем-інтерном, а після закінчення інтернатури лікарем-анестезіологом дитячим на базі НДСЛ “Охматдит”, м. Київ.

У 2019 р отримала спеціалізацію “генетика медична”, НМАПО ім. П.Л. Шупика.

З вересня 2019 р. – асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики НМУ ім. О.О.Богомольця.

Сфера професійно-наукових інтересів: молекулярна генетика, STEM-клітини.

Є дійсним членом Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики.