НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Наукова робота

За звітний період на кафедрі було виконано 8 науково – дослідних тем та отримано 12 деклараційних патентів України та 2 авторських свідоцтва.

Все це стало підставою для створення у 2008 році на клінічній базі кафедри науково – дослідного інституту імунології та алергології, який увійшов у загальну структуру НМУ.

Було успішно захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій, на завершальному етапі знаходиться ще одна дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

 

За звітний період співробітниками кафедри опубліковано близько 150 наукових праць, в тому числі 18 іноземною мовою, зроблено 35 доповідей на різних наукових та науково – практичних форумах в Україні та за кордоном .

За підтримки МОЗ України, АМН України та НМУ з 2006р. по 2010 р. в якості Голови оргкомітету завідувач кафедри Драннік Г.М. підготував та провів 15 науково-практичних форуму, з яких 1 Національний конгрес (м. Миргород, листопад 2007 р.), 1 міжнародний симпозіум (м. Київ, жовтень 2005 р.), І Міжнародну школу імунології (м. Київ, січень 2011 року) та 12 Всеукраїнські конференції з актуальних питань клінічної імунології та алергології. В організації та проведенні наукових форумів активну участь приймали співробітники кафедри.

З 2005р. кафедра на чолі з професором Г.М. Дранніком організувала та провела 15 Всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних питань клінічної імунології та алергології.

З 1998 р. видається профільний журнал «Імунологія та алергологія», що входить до Переліку видань, затверджених ВАК України; головним редактором журналу є професор Г.М.Драннік, заст. головного редактора – доцент, завідувач кафедри Курченко А.І. В 2008 році журнал відсвяткував свій 10 річний ювілей. В 2010 році перереєстрований і отримав назву «Імунологія та алергологія: наука і практика».

 

На кафедрі виконувались наступні НДР:

1. “Вдосконалити існуючи методи етіотропної імунодіагностикии та імунокорекції у хрорих на урогенітальний хламідіоз з урахуванням механізмів розвитку захворювання”;

2.“Вивчення особливостей показників імунограми і цитокінового профілю у хворих на хронічну рецидивуючу герпетичну інфекцію” (2001- 2002);

3. “Вивчення особливостей “метаболічної” імуносупресії у хворих на хронічний гепатит та оцінка можливостей її корекції” (1999- 2000);

4. “Вивчення клініко-імунологічної ефективності ентеросорбціонної терапії в комплексному лікуванні хронічних гепатитів”;

5. “Вивчення особливостей показників імунограми і цитокінового профілю у хворих на хронічну рецидивуючу герпетичну інфекцію”(2003-2004);

6. “Розробити методи діагностики та імунокорекції імунодефіцитних порушень при персистуючій вірусній інфекції на основі вивчених імунорегуляторних маркерів захворювання” (2005);

7. “Розробка та впровадження нових методів імунодіагностики та імунотерапії атопічних захворювань” (2005);

8. “Вивчення імунопатогенезу ускладнених форм герпесвірусної інфекції” (2007-2008).

Крім того, виконувались фрагменти роботи 3-х спільних тем з Інститутом ПАГ АМН України та Інститутом урології АМН України.

Госп. розрахункові теми:

Визначення ефективності та переносності препарату Ацикловір – Дарниця виробництва ЗАТ “ФФ Дарниця” в лікуванні первинної та рецидивуючої інфекції, зумовленої Herpes Simplex.

 

 

 

На кафедрі впроваджені наступні методи імунологічного дослідження:

 • визначення кількісного складу основних популяцій та субпопуляцій лімфоцитів за допомогою моноклональних антитіл;
 • визначення функціональної активності Т-лімфоцитів хелперів І та ІІ типів, а також Т-лімфоцитів регуляторних;
 • визначення експресії рецепторів до цитокінів та адгезивних молекул;
 • визначення проліферативної активності лімфоцитів;
 • визначення функціональної активності моноцитарно-макрофагальних клітин.

 

На кафедрі розроблені та впроваджені наступні методи діагностики та лікування:

  • прогнозування ускладнених форм Епштейна – Барр вірусної інфекції;
  • диференційна діагностика та лікування атопічного дерматиту у дітей;
  • імунотерапія рецидивних бронхолегеневих захворювань;
  • лікування ускладнених форм Епштейн-Барр вірусної інфекції у дітей;
  • комплексне лікування хронічного обструктивного бронхіту, ускладненого вторинним імунодефіцитом, за допомогою бластену;
  • реабілітація хворих на Міастенію Гравіс в післяопераційному періоді;
  • лікування синдрому хронічної втоми та імунних дисфункцій;
  • застосування лаферону в комплексному лікуванні хронічного урогенітального хламідіозу;
  • лікування рецидивуючого герпесу І та ІІ типів за допомогою ацикловіру-Дарниця;
  • лікування рецидивуючого герпесу І та ІІ типів за допомогою Ербісолу-ультрафарм;
  • спосіб лікування хворих на запальні захворювання очей герпесвірусної етіології.