НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

Історія кафедри

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 288 від 21.04.1993 р. «Про затвердження «Національної програми імунопрофілактики населення на 1993-2000 роки» та на підставі рішення Вченої ради Українського державного медичного університету ректором академіком Гончаруком Є.Г. був виданий відповідний наказ №. 149 від 21.03.94 р. «Про організацію кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології».  Згідно цього Наказу з жовтня 1994 року розпочала роботу новостворена кафедра клінічної імунології та алергології, яка стала першою профільною кафедрою у Вищих медичних закладах України. Очолив кафедру доктор медичних наук, професор Г.М. Драннік, який працював завідувачем лабораторії імунології Інституту урології та нефрології МОЗ України і був Головним позаштатним спеціалістом МОЗ України з питань лабораторної та клінічної імунології.

В стислі терміни було розроблено навчальні плани та програми як для створеної кафедри, так і для курсу дитячої клінічної імунології, сформованого при кафедрі на чолі з доцентом В.Є. Казмірчук.

З 1997 р. кафедру затверджено в якості опорної з дисципліни  “клінічна імунологія та алергологія”. Щорічно на базі кафедри проводяться методичні наради з участю завідувачів відповідних кафедр та курсів ВМЗ України.

З 2009 року на кафедрі викладається дисципліна «медична генетика».

У 1999 р. завідувач кафедри професор Г.М. Драннік видав першого в Україні підручника “Клиническая иммунология и аллергология».

 

З 1998 р. видається профільний журнал «Імунологія та алергологія», зараз «Імунологія та алергологія: наука і практика», що входить до Переліку видань, затверджених ВАК України; головним редактором журналу є перший завідувач кафедри, професор Г.М. Драннік.

За час існування кафедри було підготовлено 1 аспіранта та 1 магістра, успішно захищено 7 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертаційні роботи.

Клінічні бази кафедри з 1996 р. визнано базами Фармакологічного центру МОЗ України для проведення клінічних апробацій нових імунотропних препаратів. Співробітники кафедри мають відповідні сертифікати ДЕЦ МОЗ України. На кафедрі було здійснено ІІ фазу клінічних випробовувань 7 нових лікарських засобів.

 

За підтримки МОЗ України, НАМН України та НМУ з 1995р. по 2016 р. в якості Голови оргкомітету перший завідувач кафедри професор Драннік Г.М. та сьогоднішній завідувач кафедри професор Курченко А.І. підготували та провели 29 науково-практичних форуму, з яких 2 Національних конгреси (м. Алушта, травень 1998 р. та м. Миргород, листопади 2007 р.), 2 міжнародних симпозіуми (м. Київ, жовтень 2005 р.), І Міжнародну школу з імунології (м. Київ, січень 2011 року) та 25 Всеукраїнські конференції з актуальних питань клінічної імунології та алергології. В організації наукових форумів активну участь приймали співробітники кафедри.

У травні 1998 року за активною участю співробітників кафедри було проведено Перший Національний конгрес з клінічної імунології та алергології (м. Алушта). В тому ж році завідувач кафедри професор Драннік Г.М. створив та очолив Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, участь в якому приймають всі співробітники кафедри.

У вересні 2001 році за активної участі керівництва та співробітників кафедри під егідою Європейської академії алергології та клінічної імунології була проведена І Міжнародна школа молодих імунологів – алергологів, в якій навчалась молодь Європейських країн та країн американського континенту; в читанні лекцій брали участь 32 іноземних фахівця.

5 жовтня 2005 року у  м. Києві за участю співробітників кафедри був проведений Міжнародний симпозіум для алергологів – імунологів, педіатрів та сімейних лікарів “Раннє виявлення Атопії”. Доповідачі: фахівці з          Великобританії, Італії, Швейцарії, Австрії під егідою Європейської Академії  Алергології та Клінічної Імунології (ЕААСІ) та Глобальної європейської мережі з питань алергології та астми.

Частина співробітників кафедри є членами Американської та Європейської академій  алергології і клінічної імунології та Американського коледжу алергології, астми та імунології. За період з 1998 року кафедра клінічної імунології та алергології продовжує тісну співпрацю з Інститутом Імунології Нової Англії (США). Керівник інституту, знаний науковець та викладач в галузі клінічної імунології та алергології, почесний професор НМУ Лоренс ДуБаскі періодично читає відкриті лекції для студентів та викладачів Університету.