НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Співробітники кафедри

 

Марушко Юрій Володимирович – доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікар-педіатр вищої категорії.

Народився 5 жовтня 1956 року, м. Київ.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця у 1980 році за фахом «Педіатрія». Занесений у Золоту  книгу пошани КМІ. В цьому році розпочалася трудова діяльність на кафедрі факультетської педіатрії нині педіатрії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.  В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-імунологічна характеристика та лікування стафілококових захворювань у дітей раннього віку”. Керівник дисертації – професор П.М. Гудзенко, професор П.С. Мощич.

З лютого 1985 року асистент кафедри дитячих хвороб №1 Київського медичного інституту. З квітня 1993 року – на посаді, з 1994 – доцент кафедри педіатрії №3 Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2000 році захистив докторську дисертацію за темою «Клініко-бактеріологічна та імунологічна характеристика дітей, які часто хворіють, і диференційовані методи їх лікування» .

Отримав звання професора у 2002 р.

З 2003 року завідувач кафедри педіатрії №3, з 2015 р. кафедри педіатрії післядипломної освіти. Одночасно з 2004 по 2015 рр. декан факультету підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України І-ІV рівнів акредитації НМУ імені О.О. Богомольця, у 2002-2003 рр. позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ю.В.Марушко експерт клініко-експертної коміссії МОЗ України з 2013 р.

З 1 серпня 2015 року кафедра педіатрії післядипломної освіти під керівництвом Ю.В. Марушко розпочала новий етап роботи – підготовку на післядипломному рівні в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця лікарів інтернів за фахом «Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів». Були вперше розроблені навчально-методичні матеріали для роботи кафедри з інтернами, впроваджено ряд тренінгів, тестування on-line. Розроблені програми циклів тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини слухачів ІПО.

Ю.В. Марушко вперше в Україні вивчив особливості перебігу стафілококової інфекції у дітей раннього віку, підходи до терапії із застосуванням протистафілококових препаратів. Зазначені дослідження були узагальнені в кандидатській дисертації.

Подальші наукові розробки Ю.В. Марушка пов’язані із дослідженням ролі імунітету та окремих бактерій у формуванні групи дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції. Ряд отриманих результатів лягли в основу докторської дисертації. Розроблений новий підхід до вивчення проблеми лікування та реабілітації хворих з повторними респіраторними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, що дозволяє з урахуванням клініки, стану колонізаційної резистентності тонзил, показників імунітету виділити клінічні, етіологічні та патогенетичні варіанти частих респіраторних інфекцій у дітей, в т.ч. з хронічним тонзилітом, і сприяє індивідуальному лікуванню цих пацієнтів. Результатом проведених досліджень був захист докторської дисертації у 2000 році.

Подальша наукова тематика професора Ю.В. Марушка пов’язана із розробкою та впровадженням рекомендацій щодо лікування та реабілітації дітей, що хворіють на респіраторні інфекції. Проведені епідеміологічні дослідження щодо стану мікроелементного забезпечення дітей, в особистості залізом, цинком, міддю, інші, розроблені лікувальні схеми для цих дітей. Розроблені лікувальні схеми для дітей з вторинною кардіоміопатією, вегетативними дисфункціями, пневмоніями, атопічним дерматитом.

На сьогоднішній день основні напрямки науково-практичної роботи Ю.В. Марушка стосуються вивчення різноманітної соматичної патології у дітей. Основними з цих напрямків є: артеріальні дистонії (гіпертензія, гіпотензія) у дітей, толерантність до фізичного навантаження у дітей з різною соматичною патологією, мікроелементози, функціональні та органічні захворювання шлунково-кишкового тракту, лактазна недостатність.

В лікарнях на базі кафедри професором Ю.В. Марушко впроваджені ультразвукові методи дослідження, добовий моніторинг ЕКГ, добовий моніторинг артеріального тиску, велоергометрія, визначення вмісту мікроелементів, імунологічні дослідження, дихальний водневий тест з навантаженням харчовою лактозою.

Автор більш ніж  800 наукових праць, співавтор 13  монографій, 7 підручників,  66 навчальних посібників, 13 методичних рекомендацій, 12 галузевих нововведень. Пріоритетність виконаних досліджень підтверджена  51 авторськими свідоцтвами та патентами України.

Ю.В. Марушко успішно готує висококваліфіковані кадри з педіатрії. Під його керівництвом навчаються аспіранти, клінічні ординатори, магістри

Ю.В. Марушко член Правління  Асоціації педіатрів України з 2004 року, відповідальний секретар  Асоціації педіатрів України, член редакційної ради семи фахових медичних журналів.

Член  European Academy of Allergy and Clinical Immunology з 2019 р.

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.003.04 Національного медичного університету по захисту докторських дисертацій за фахом “Педіатрія”. Член апробаційної ради за фахом “Педіатрія.

Нагороджений Почесною Грамотою МОН України (2002), Почесною грамотою МОЗ України (2004), Подякою Київського міського голови (2007, 2010). Нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня (Українська православна церква, Київський патріархат) (2010), Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

Гищак Тетяна Віталіївна, 1969 року народження, науковий ступінь – доктор медичних наук, звання – доцент, посада – професор кафедри педіатрії.

Закінчила Український державний медичний університет у 1994 році.

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми: “Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними тахікардіями і критерії диференційованої терапії”.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: “Первинна артеріальна гіпертензія у дітей: системні механізми адаптації, диференційована терапія”

Наукова робота пов’язана із вивченням перебігу і розробкою нових методів діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків. Має 234 наукові праці, 3 патенти України. Є співавтором 29 навчальних посібників та однієї монографії. Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

Борисенко  Михайло Іванович, доктор медичних наук, професор

У 1976 році Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені акад. О. О. Богомольця,  був занесений до Золотої Книги пошани інституту. Паралельно в 1976 році також закінчив Київський інститут патентознавства.

Кандидатську дисертацію на тему: “Клінічне значення показників ліпідного обміну при хронічному гастриті та виразковій хворобі у дітей” захистив  у 1981 році,   а докторську дисертацію на тему: “Імунозалежність та напрямки імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей” – в 1996 році.

З січня 1981 року по листопад 1991 року – асистент,  з листопада 1991 року – доцент,  а з 1.09.2014  – професор кафедри   педіатрії №3 (нині педіатрії післядипломної освіти).

Присвоєно вчені звання: «Доцент» – у 1993 році,   «Професор» – у 2015 році.

Автор 256 наукових праць, у тому числі 13 книг (монографії, посібники)  3 винаходів, 5 раціоналізаторських пропозицій, 2 методичних реомендацій та 2 інформаційних листів .

М. І  Борисенко  відповідає на кафедрі за навчально-методичну роботу на 3 курсах та за лікувальну роботу в ДКЛ№8, керівник студентського наукового  гуртка,  з 2006 по 2008 рік був завучем кафедри.  Член апробаційної,  спеціалізованої   та   циклової методичної рад з фаху “Педіатрія”. З 1995 по 2000 роки – секретар ректорату НМУ імені О.О. Богомольця.

У 1998 р. присвоєно  вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Є членом асоціації педіатрів України та м. Києва.

Коло наукових інтересів – вивчення імунозалежністі та розробка напрямків імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони,  патологія молодшого дитинства,  реабілітація дітей із захворюваннями органів травлення та сечової системи.

За сумлінну та ефективну працю відзначений Подякою та Почесною грамотою МОЗ України, Подякою  Київського міського голови, Почесними грамотами  Департаменту охорони  здоров’я м.Києва  та  Вченої  Ради.  Національного медичного університету імені  О О. Богомольця.

Учасник бойових дій. Нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни” та іншими.  Нагороджений Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

Шеф Геннадій Геннадійович, кандидат медичних наук (з 1993 р.),
доцент (з 2009 р.).

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 р. У 1991-1993 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської педіатрії КМІ. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Значення диференціально-підсиленої ЕКГ для діагностики легеневої гіпертензії у дітей з природженими і набутими вадами серця» в 1993 р.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Основні напрямки науково-практичної роботи Наукові інтереси: невідкладні стани у дітей, дитяча кардіологія, дитяча пульмонологія.

Впровадження в клінічну практику – 2 відеофільми.

(Послідовність дій при проведенні СЛР (грудні діти – до 1 року, окрім щойнонароджених)  https://www.youtube.com/watch?v=5te1ksaXCxw (4:20) NMU ТV.

Послідовність дій при проведенні серцево-легеневої реанімації ( підлітки, діти) https://www.youtube.com/watch?v=Zvg4-uQCTfY (6:40) NMU ТV)

Публікації (кількість) – 151 (Підручники – 27, Винаходи – 2)

Громадська діяльність – співробітник Робочої групи МОЗ України по опрацюванню питань стосовно проведення обстеження щодо встановлення віку особи відповідно до чинного законодавства для забезпечення реалізації Закону України від 08.07.2011 №3671 – VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Членство в професійних асоціаціях – профспілкова організація  НМУ імені О.О. Богомольця

Нагороди – Подяка  Міністерства охорони здоров’я України (2014 р.), Почесна грамота Вченої ради НМУімені О.О. Богомольця (2019 р.)

 

 

 

   

 

Таринська Ольга Леонідівна,  1961 року народження, у 1985 році закінчила Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця з дипломом з відзнакою.

З 1985 по 1988 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської педіатрії КМІ. В 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Препарати інтерферону та його індуктори в комплексному лікуванні пневмонії у дітей”.

З 1978 року по сьогодні працює в НМУ імені О.О. Богомольця, де пройшла шлях від препаратора кафедри гігієни праці до доцента кафедри педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ.

В 1998-2007 рр. працювала методистом за сумісництвом  ЦМК з ВМО МОЗ України. Працюючи в МОЗ України, Таринська О.Л. курувала роботу приймальних комісій  всіх  ВМНЗ України IV рівнів акредитації протягом 10-ти років, займалася питаннями формування Держзамовлення для медичної галузі та питаннями дистанційного навчання.

З 2000 року – доцент кафедри педіатрії. На кафедрі була відповідальною за наукову роботу кафедри,  за навчання лікарів-інтернів, міжнародну діяльність кафедри, в теперішній час – відповідальна за курси удосконалення лікарів.

Таринська О.Л. – автор 106 друкованих робіт. Область її наукових інтересів здоровий спосіб життя, стан здоров’я школярів , мікроелементози – імунологія, екопатологія,  алергологія.

В жовтні-листопаді 2018 року Таринська О.Л. виконувала обов’язки проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, з листопада 2018 року по теперішній час – виконує обов’язки начальника відділу міжнародних зв’язків.

Відзначена Почесними грамотами МОЗ України (2002, 2005, 2011, 2014), Подякою Київського міського Голови (2005, 2018). В 2019 році нагороджена знаком  Київського міського Голови «Знак Пошани». Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

 

Бойко Наталія Сергіївна

Кандидат медичних наук, доцент ( з 2011 р.), лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Досвід роботи 37 років.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1982 р. Захистила кандидатську дисертацію з гастроентерології. В подальшому розвивалась в усіх напрямках педіатрії. На сьогодні пріоритетним напрямком наукової та лікарської діяльності  є ведення здорових та хворих дітей перших трьох років життя. Має досвід роботи з деякою категорію пацієнтів з гематологічною та нефрологічною патологією. Постійно розвивається в цих напрямках, бере участь в клінічних обходах провідних лікарів-дитячих гематологів, нефрологів, інфекціоністів та використовує їх досвід  в викладанні відповідних розділів.  На кафедрі відповідає за лікувальну роботу та викладання курсу «Здоров’я  дитини» для інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

Московенко Олена Дмитрівна

Кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут в 1983 р.

1983 – 1985 рр – навчання в клінічній ординатурі в НДІ фізіатрії та пульмонології ім. М.Ф. Яновського за спеціальністю «Дитяча пульмонологія».

Кандидатська дисертація захищена в 1990 році. Тема «Особенности местного иммунитета у детей и подрростков с тубекрулезом органов дыхания и ХНЗЛ и его коррекция».

Основні напрямки науково-практичної роботи: педіатрія, пульмонологія, алергологія.

Впровадження в клінічну практику: Методи молекулярної алерго-діагностики в педіатричні практиці.

Публікації 54 друковані роботи. Винаходи – 4.

Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

Асонов Антон Олексійович.

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця в 2006 р.

Навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №3 НМУ імені О.О. Богомольця з 2009 по 2011 рр.

Асистент кафедри з 2011 р.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості шлункової цитопротекції та шляхи її корекції у дітей з хронічним гастродуоденітом» в 2015 р.

Наукові інтереси: діагностика, лікування та профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей.

Автор та співавтор понад 30 наукових праць.

Нагороджений Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

Чабанович Ольга Василівна

кандидат мед.наук, закінчила Львівський медичний інститут, педіатричний факультет, 1979 р.

Клінічна ординатура на на кафедрі педіатрії №3 НМУ імені О.О. Богомольця в 1984-1986 рр.; аспірантура на кафедрі педіатрії № 3 НМУ імені О.О. Богомольця в 1986-1989 рр.

Тема дисертації «Значення ДПЕКГ в діагностиці гіпертрофії передсердь при вроджених та набутих вадах серця у дітей».

Наукові інтереси: дитяча гастроентерологія та нефрологія

Впровадження в клінічну практику сучасних протоколів лікування дітей з захворюваннями органів травлення.

Публікації–46.

Підручники Є.І. Юліш, Ю. В.Марушко О.В. Чабанович Пропедевтика педіатрії    Модуль 1 Навчальний посібник для студентів  3 курсу.-Київ-Донецьк,2013.- 230 с.

Відповідає за виховну роботу на кафедрі

Нагороджена Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (2019 р.).

 

 

 

 

 

 

Іовіца Тетяна Володимирівна

Кадидат медичних наук.

Закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 2006 р.

Клінічна ординатура 2011-2013р. НМУ імені О.О. Богомольця, Аспірантура 2013-2016р. НМУ імені О.О. Богомольця.

Тема дисертаційної роботи «Клініко-інструментальна характеристика та оптимізація корекції транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку».

Впровадження в клінічну практику- Використання водневого дихального тесту з навантаженням харчовою лактозою для діагностики лактазної недостатності у дітей.

 

 

 

Хомич Ольга Вікторівна.

У 2014 році закінчила з відзнакою  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2014 по 2016 р.р. навчалася в інтернатурі за фахом «педіатрія» на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 по 2016 р.р. навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2014 року працювала на кафедрі старшим лаборантом, з вересня 2019 року працює асистентом. За час роботи на кафедрі зарекомендувала себе як відповідальний та цілеспрямований співробітник.

У 2019 році розпочала роботу над кандидатською дисертацією.

Хомич О.В. має 6 наукових праць та 1 патент на корисну модель. Має сертифікати , що підтверджують знання англійської мови рівня  В2 CEFR  та C1 CERF.

 

 

 

Колектив кафедри