НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Співробітники

Марушко Юрій Володимирович


Марушко Юрій Володимирович,
завідувач кафедри педіатрії №3 (з 2003 р.),  
доктор медичних наук (з 2001 р.),  
професор ( з 2002 р.).  
Закінчив Київський медичний інститут в 1980 р.

Основні напрямки наукової діяльності: диференційований підхід до терапії та реабілітації дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, лікування та профілактика стафілококових захворювань у дітей, лікування та профілактика неревматичних захворювань серця у дітей, питання розвитку здорової дитини, фітотерапія в педіатрії, стан здоров‘я дітей в регіонах з різною екологічною ситуацією.

Марушко Ю В. у 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: "Клініко-бактеріологічна й імунологічна характеристика дітей, що часто хворіють, і диференційовані методи їхнього лікування".

Автор 1020 наукових праць, 8 монографій, 54 навчальних посібників і 5 підручників, 12 методичних і навчально-методичних рекомендацій, 9 інформаційних листків. Пріоритетність виконаних досліджень підтверджена 48 авторськими свідоцтвами та патентами України. Секретар   Асоціації педіатрів України, позаштатний консультант   Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, голова циклової комісії з педіатричних дисциплін НМУ, член спеціалізованої Вченої ради   НМУ.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 


Борисенко Михайло Іванович
доктор медичних наук (з 1996 р.),  
доцент (з 1991 р.) , на посаді професора з 2014 р .

Відповідає за роботу зі студентами 6 курсу, відповідальний за роботу студентського наукового гуртка.

Захистив докторську дисертацію «Імунозалежність та напрямки імунотерапії хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей» в 1996 р.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1976 р. Занесений до Золотої Книги Пошани інституту.

Член апробаційної ради з фаху “Педіатрія”, член спеціалізованої ради з фаху “Педіатрія”, член циклової методичної ради з фаху “Педіатрія”. З 1995 по 2001 рік – секретар ректорату. Нагороджений грамотами МОЗ України, ГУОЗ м. Києва, ректорату НМУ. Учасник бойових дій. Нагороджений Президентом України медалями “Захиснику Вітчизни”, ”За віру та мужність”.

Автор 260 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

   
ДембіцькийВолодимир Леонідович
кандидат медичних наук (з 1993 р.),  
доцент (з 1998 р.).

Закінчив педіатричний факультет Вінницького медичного інституту в 1978 р.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Клінічне значення імунологічних та біохімічних показників в ранній діагностиці ревматизму у дітей» в 1993 р.

Головний лікар Дитячої клінічної лікарні №8 м. Києва, Заслужений лікар України.

Автор 40 наукових праць.

 

 

 


Таринська Ольга Леонідівна
кандидат медичних наук (з 1992 р.),
доцент (з 1998 р.).

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1985 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика препаратів інтерферону та його індукторів в комплексній терапії гострих пневмоній у дітей» в 1992 р.

Нагороджена Почесними грамотами МОЗ України (2003, 2004, 2011 рр.).

Автор 111 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

 

 
Шеф Геннадій Геннадійович,
кандидат медичних наук (з 1993 р.),  
доцент (з 2009 р.).

Відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри.

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1986 р.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Значення диференціально-підсиленої ЕКГ для діагностики легеневої гіпертензії у дітей з природженими і набутими вадами серця» в 1993 р.

Автор 137 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

 
Бойко Наталія Сергіївна
кандидат медичних наук (з 1992 р.),  
доцент ( з 2011 р.).

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1982 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-інструментальна характеристика та оцінка стану імунітету у дітей з хронічним гастродуоденітом та виразковою хворобою 12-палої кишки» в 1992 р.

Автор 57 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

 


Гищак Тетяна Віталіївна
кандидат медичних наук (з 2004 р.),  
доцент (з 2011 р.).

Закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету в 1994 р.

Захистила дисертацію на тему «Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними тахікардіями і критерії диференційованої терапії» в 2004 р.   

Автор 108 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

 


Московенко Олена Дмитрівна
кандидат медичних наук (з 1990 р.),  
асистент (з 1991 р.).

Секретар кафедри.

Закінчила Київський медичний інститут з відзнакою в 1983 р.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Стан місцевого імунітету та його корекція у хворих на туберкульоз і ХНЗЛ дітей та підлітків» в 1990 р.

Автор 56 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 


Чабанович Ольга Василівна,
кандидат медичних наук (з 1990 р.),  
асистент (з 1989 р.).

Ввідповідальна за виховну роботу на кафедрі.

Закінчила педіатричний факультет Львівського медичного інституту в 1979 р.

Захистила дисертацію на тему «Значення ДПЕКГ в діагностиці гіпертрофії передсердь при вроджених та набутих вадах серця у дітей» в 1990 р.

Автор 62 наукових праць.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

 

 


Тодика Юлія Ігорівна
кандидат медичних наук (з 2011 р.),  
асистент (з 2011 р.).

Закінчила медичний факультет Запорізького державного медичного університету в 2004 р. за спеціальністю „педіатрія”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему „Оцінка структурно-функціонального стану і маркерів метаболізму кісткової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит та корекція виявлених порушень” в 2011 р.

 


Асонов Антон Олексійович

Закінчив НМУ імені академіка О.О. Богомольця в 2006 р.

Працював дільничним педіатром в дитячій поліклініці №1 Святошинського р-ну м Києва. Навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №3 з 2009 по 2011рр.

Асистент кафедри з 2011р. Профгрупорг кафедри

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості шлункової цитопротекції та шляхи її корекції у дітей з хронічним гастродуоденітом» в 2015 р.

Автор 25 наукових праць.

Лікар-педіатр 2 кваліфікаційної категорії.

 

Колектив кафедри