НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Навчально-методична робота

2020-2021 н.р.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

Відеолекції

План навч.-метод. засідань кафедри

Графіки консультацій

Методичні рекомендації

Перелік питань до іспиту та регламент оцінювання

Рекомендована література

Тематичні плани

Розклад практичних занять кафедри

 

 

 

 

 

 

2019-2020 н.р.

Протоколи методичних нарад ІІ семестр 2019-2020

Розклад практичних занять І семестр 2019-2020

Календарно-тематичні плани лекцій 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичні плани практичних 1 семестр 2019-2020 н.р

Графік відпрацювань

Графік поточних консультацій

Графік взаємних відвідувань

 

Робочі програми 2019 н.р.

Робочі програми 2018

 

Кафедра медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця веде велику навчально-методичну роботу і є опорною серед кафедр медичної та загальної хімії вищих медичних навчальних закладів України. Колектив кафедри випустив ряд підручників і навчальних посібників з медичної та загальної хімії,. Серед них перший україномовний підручник “Медична та загальна хімія”. Підручник “Медична та загальна хімія ” видано також російською та англійською мовами.

 

На кафедрі медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця проводиться викладання дисципліни “Медична та загальна хімія” за новими навчальними програмами для студентів спеціалізацій “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія” та „Медична психологія”. На кафедрі викладається також“Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія” та “Фізична і колоїдна хімія” для студентів спеціальності “Фармація”. Ці профільовані програми були розроблені опорною кафедрою за участю представників однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

 

Окрім викладання наведених дисциплін у студентів денної та заочної (“Фармація”) форм навчання на кафедрі проводяться також заняття зі слухачами підготовчого відділення для іноземних громадян, із учнями Українського медичного ліцею, зі слухачами факультету підвищення кваліфікації.

 

В лекційному курсі використовується мультимедійна техніка.

med_chem1 med_chem2 med_chem3 med_chem4 med_chem5 med_chem6 med_chem7 med_chem8 med_chem9 med_chem10 med_chem11 med_chem12 med_chem13 med_chem14 med_chem15 med_chem16