Кафедра внутрішньої медицини №1

Студентський науковий гурток

Керівник наукового гуртка – Байло Аліна Євгенівна, асистент кафедри. (0996503957), електронна пошта – alinabajlo@gmail.comЗасідання СНГ внутрішньої медицини проводиться на базі КМКЛ №18, на базі терапевтичного та гастроентерологічного відділень лікарні, бульвар Тараса Шевченка 17, хірургічний корпус, 2 поверх – гастроентерологічне відділення, лекційна аудиторія.

Відвідуючи науковий гурток кафедри, студенти отримують можливість вдосконалити свої теоретичні знання та практичні навички в області внутрішньої медицини, опанувати новітні методи діагностики і лікування, дізнатися про актуальні напрями наукових досліджень, брати участь в науковій роботі кафедри.

Діяльність гуртка кафедри спрямована на формування у майбутніх лікарів і науковців навичок огляду медичної літератури, проведення медичних досліджень, написання тез і статей, формування практичних навичок клінічного мислення, диференціальної діагностики захворювань та лікування хворих згідно з правилами доказової медицини.

Основні напрямки роботи гуртка:

– Обговорення найбільш актуальних питань внутрішньої медицини

– Підготовка доповідей та презентацій керівника і учасників гуртка;

– Клінічні обходи і розбори історій хвороб;

– Трактування результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження;

– Розбір складних клінічних випадків.

Гурток проводить спільні засідання з кафедрою терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології інституту післядипломної освіти Національного Медичного університету  імені О.О.Богомольця в форматі Клубу «Терапевтичні вечорниці».

Календарний план засідань студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №1 на 2019/2020 р. (весняний семестр)

 

       Теми засідань наукового гуртка      Дати проведення
1.                Організаційне заняття          29.01.2020
2. Актуальні питання діагностики та лікування вірусних гепатитів. Нові рекомендації по застосуванню противірусних препаратів.         12.02.2020
3. Коагулопатії при хронічних захворюваннях печінки. Нові методи діагностики та лікування.        26.02.2020
4. Цукровий діабет, метаболічний синдром. Рекомендації ADA, 2019.        11.03.2020
5. Цераміди та їх клінічне значення        25.03.2020
6. Геномна та персоніфікована медицина в гастроентерології. Нові підходи до профілактики та діагностики захворювань.        8.04.2020
7. Кишковий мікробіом як фактор ризику розвитку системних аутоімунних захворювань. Методи дослідження.        22.04.2020
8. Нові рекомендації по веденню фібриляції передсердь (AHA/ACC 2019). Фармакологія антикоагулянтів       06.05.20
9. ЕКГ-синдроми. Інтерпретація складних випадків .       20.05.2020