Кафедра внутрішньої медицини №1

Загальна інформація про співробітників

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 

Шипулін Вадим Петрович, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України

 

Шипулін Вадим Петрович у 1992 р. з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Внесений до Золотої Книги Пошани КМІ. З 1992 до 1994 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом «внутрішні хвороби» при кафедрі факультетської терапії №1 УДМУ. В 1994-1997 році – лікар терапевтичного відділення ТМО Радянського району м. Києва. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію. З 1997 року працював на посаді асистента, а з 2000 року – доцента кафедри факультетської терапії №1 НМУ. В 2002 році присвоєно вчене звання «доцент».  З червня 2005 року призначений директором Національного музею медицини України. В 2009 році захистив докторську дисертацію на тему “Хронічні дифузні захворювання печінки – поліорганна патологія: діагностика, лікування, прогноз”. З 2007 року працював за сумісництвом на кафедрі терапії Національної медичної академії ім. П. Л. Шупика (з вересня 2012 до серпня 2014 року- на посаді професора). З вересня 2014 – професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О. О. Богомольця (на 0,25 ст.). В 2015 році присвоєно вчене звання «професор». Заслужений лікар України (2007). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України,  відзначений подяками Прем’єр-міністра України, Голови КМДА, церковними нагородами.

Науковий керівник 5 здобувачів ступеня доктора філософії в медицині, 1 здобувача ступеня доктора медичних наук.

Досвідчений лікар і популяризатор науки. З 2005 року лікар-консультант Державного Управління справами. Є автором більше 100 наукових праць, в тому числі монографії і навчального посібника. Протягом 1998-2012-відповідальний секретар Українського товариства терапевтів. Член Вченої Ради МОЗ України. Є членом Президії  Асоціації по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні.

 

ПРОФЕСОРИ:

 

Чернявський Володимир Володимирович, д.мед.н., професор

 

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця в 2002 р. Закінчив клінічну ординатуру на кафедрі факультетської терапії №1 в 2005 р. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію. У 2018 році захистив докторську дисертацію на тему «Науково- практичне обґрунтування неінвазивних діагностично-лікувальних підходів при захворюваннях езофагогастродуоденальної зони, печінки, підшлункової залози та кишки». Є автором та співавтором 116 наукових праць; є співавтором 5 патентів України на корисну модель та 1 патенту на винахід, 3-х монографій та 13 навчальних посібників для студентів.

Член Європейської організації нейрогастроентерології та моторики (European Society of Neurogastroenterology and Motility).

 

 

 

 

Кліменко Сергій Вікторович, д.мед.н., професор

 

Доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (погодинно), завідувач відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»,

Магістр радіобіології з відзнакою, Лондонський Університет, Велика Британія, 2003 р.

Старший науковий співробітник зі спеціальності генетика, 2009 р.

Членство в товариствах, радах, інший досвід та діяльність:

З 2006 – член Вченої ради Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Вченої та Експертної рад ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

З 2010 – заступник голови Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 03.00.15 – «Генетика».

З 2010 – член Національної комісії радіаційного захисту населення України Верховної Ради України.

З 2010 – заступник голови Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гематологія та трансфузіологія».

З 2013 – експерт Державного експертного центру МОЗ України.

З 2014 – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гематологія»

Нагороди, відзнаки: нагороджено відзнакою «20 років НКРЗУ», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Наукові праці: автор та співавтор понад 170 наукових праць

 

 

ДОЦЕНТИ:

 

Гвоздецька Леся Сергіївна, к.мед.н., доцент

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 р. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №1 імені О.О. Богомольця в 2009 р. У 2011 р захистила кандидатську дисертацію на тему «¹³С-бікарбонатний дихальний тест у діагностиці та

лікуванні пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням». Є автором та

співавтором 29 наукових праць, в тому числі 2 патенту на корисну модель та

5 навчальних посібників для студентів. Член Європейської організації нейрогастроентерології та моторики (European Society of Neurogastroenterology and Motility).

 

 

 

 

 

Парунян Луіза Маїсовна, к.мед.н., доцент

 

Закінчила Луганський медичний інститут в 1991 році. Пройшла інтернатуру за фахом «терапія». З 1996 по 1998 навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапії НМАПО ім. П.Л.Шупика. З 2002 року працювала старшим лаборантом на кафедрі факультетської терапії №1 НМУ ім.. О.О.Богомольця. В 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Ефективність визначення фекальної еластази 1 в діагностиці зовнішньо-секреторної недостатності підшлункової залози». З 2004 по 2013 роки працювала на посаді асистента кафедри факультетської терапії №1 (з 2008 року кафедра внутрішньої медицини №1).

З 2013 по 2016 рр працювала на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини. В грудні 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №1.

Має вищу кваліфікаційну категорію з терапії та гастроентерології, спеціалізацію з ультразвукової діагностики.

Автор 32 друкованих наукових праць.

 

 

Морозова Земфіра Валер’янівна, к.мед.н., доцент

 

1982 році з відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова.

З вересня 1993 р. працювала асистентом, а з 1998-2002р. працювала доцентом кафедри факультетської терапії  №1  НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2002 р. доцент кафедри госпітальної  терапії №2. З 2005 р. по серпень 2017р. доцент кафедри внутрішньої медицини №3.

З першого вересня 2017р доцент кафедри внутрішньої медицини №1.

З 2010 р. по теперішній час виконує обов’язки заступника декана зі старших курсів.

З 1994 р. кандидат медичних наук, з 2000 р. має вчене звання доцент, автор 57 друкованих наукових робіт та винаходу. Тема кандидатської  дисертації «Клінічні особливості перебігу виразкової хвороби у хворих, що зазнали радіаційного впливу та можливості їх корекції»

Є членом Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Міхньова Наталія Миколаївна, к.мед.н., доцент

 

Міхньова Наталія Миколаївна закінчила НМУ ім. О.О.Богомольця в 1998 році з червоним дипломом. В цьому ж році вступила до магістратури на кафедру факультетської терапії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця, яку закінчила з відзнакою в 1999 році. Після чого вступила до аспірантури на цю ж кафедру, а в 2004 році захистила дисертаційну роботу “Роль і місце 13С-метацітінового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки”. Захистивши дисертацію, продовжила працювати асистентом кафедри внутрішньої медицини №1. А в 2011 році отримала звання доцента і продовжила роботу на кафедрі внутрішньої медицини №1.

Науково-практичні інтереси: захворювання органів ШКТ, дієтологія. Автор та співавтор більше 30 публікацій, в тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричній базі  Scopus.

 

 

 

 

Карнабеда Оксана Адріївна, к.мед.н., доцент

 

1986-1992 – Київський медичний інститут, лікувальний факультет; 1998-2000 – Клінічна ординатура на кафедрі гематології та трансфузіології в Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; 2000-2003 – Аспірантура на кафедрі гематології та трансфузіології в Національній  медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. В клініці Аджібадем м. Стамбул (Туреччина, березень 2017 р.).

Тема дисертації: «Клініко-гематологічні та імунофенотипові особливості у хворих на В- клітинний хронічний лімфолейкоз у післячорнобильський період».

Основні напрямки науково-практичної роботи: хронічні мієлоїдні та лімфоїдні неоплазії, анемії, коагулопатії.

Впровадження в клінічну практику: сучасні протоколи лікування та діагностики гематологічних захворювань.

Публікації: методичні рекомендації -7, публікацій  107.

Є членом профільних асоціацій лікарів:

  • Європейська асоціація гематологів (ЕНА),
  • Асоціація онкогематологів України
  • Асоціація допомоги паціентам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями

 

 

 

 

Нечипуренко Тетяна Борисівна, к.мед.н., доцент

 

У 1989 р. закінчила з відзнакою Донецький Національний медичний Університет ім. М. Горького. Після закінчення ВУЗу навчалась в магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб №2 ДНМУ ім. Горького.

Тема дисертації «Клініко-імунологічна характеристика та засоби корекції

артеріальної гіпертензії на фоні патології гепатобіліарної системи».

Загальна кількість публікацій – 187, 6 підручників, 32 методичні рекоменлації.

Членство в професійних асоціаціях: ECCO (European Chrone and Colitis Organization), ECS (European Cardiology Society), ERS (European Respiratory Society), UACR (Ukrainian Association for Clinical Research), UGA (Ukrainian Gastroenterological Assosiation), WOSAAM (World Society of Anti-Aging Medicine).

 

 

 

 

Ліневська Кіра Юріївна к.мед.н., доцент

 

У 1987 році закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут.

У 2000 році захистила  кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація клініко-лабораторної діагностики хронічного рецидивуючого панкреатиту». Вчене звання доцент отримала у 2007 році. Є автором та співавтором  197 наукових та навчально-методичних праць у фахових і іноземних виданнях, у тому числі 7  навчальних посібників і монографій, серед них методичний посібник «Збірник завдань для підготовки для тестового екзамену за професійно-орієнтованих дисциплін Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина Перша» з грифом МОН України,  навчального посібника «Збірник тестових завдань з факультетської терапії для студентів вищого медичного навчального закладу», учбового посібника для лікарів та студентів «Актуальные вопросы внутренних болезней», учбового посібника «Диагностика  и лечение заболеваний пищеварительного тракта», учбового посібника для лікарів та студентів «Руководство по пульмонологии», практичного керівництва «Дифференциальная диагностика в гастроэнтерологии (от симптома и синдрома к диагнозу и лечению)» для лікарів та студентів. Має 3 свідоцтва на винаходи.

На кафедрі внутрішньої медицини №1 з 2014 року виконує обов’язки відповідальної за роботу з інтернами та клінічними ординаторами.

Є членом Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ ім. О.О. Богомольця, циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін та членом робочої групи з підготовки ОСКІ-1 і ОСКІ-2. Має вищу лікарську категорію з терапії та вищу лікарську категорію з гастроентерології.

 

 

 

 

Купчік Лариса Максимівна, к.мед.н.

 

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця у 1988 році. У 1989 році закінчила інтернатуру за фахом «терапія-гастроентерологія» та почала працювати на кафедрі внутрішньої медицини №1. Тема кандидатської дисертації: «Діагностичне і прогностичне значення сироваткових Р-білків при виразковій хворобі».

Займається вивченням стану слизової оболонки шлунку у гастроентерологічних хворих, наявності інфекції Неlісоbасtеr руlоrі, схильності до розвитку пептичної виразки, атрофічних гастритів та пухлин шлунку, гастро-езофагеальної рефлексної хвороби та стравоходу Баретта, діагностикою глютенової ентеропатії. Також досліджує питання секреторної недостатності підшлункової залози.

Являється автором та співавтором численних наукових праць, у тому числі  методичних посібників для практичних занять та самостійної роботи студентів.

Секретар кафедри внутрішньої медицини №1.

 

 

 

 

 

Тіщенко Вікторія Вікторівна, к.мед.н.

 

В 1997 році з відзнакою закінчила Українську медичну стоматологічну академію. В 1998 р. отримала ступінь магістра на кафедрі факультетської терапії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 1998 – 2001 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення антихелікобактерної терапії у хворих на виразкову хворобу». Основні напрямки науково – практичної роботи: удосконалення методів діагностики та лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальної рефлексної хвороби, неалкогольної жирової хвороби печінки, метаболічного синдрому.

Автор  та  співавтор 22 наукових публікацій, в тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричній базі  Scopus та  2 Патентів на винахід України.

В 2020р. пройшла стажування для науково – педагогічних працівників на базі Університету Collegium Civitas (Польща, Варшава). В 2021р.стажування на базі Люблінського медичного університету ( Польща, Люблін).

Лікар – терапевт вищої категорії, гастроентеролог першої категорії. Профорг кафедри.

 

 

 

 

 

Кричинська Ірина Вікторівна, к. мед.н., доцент

 

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 2003 р. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі факультетської терапії у 2007 р. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низкодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показаники NO-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією». Є автором та співавтором понад 50 наукових праць.

Член Європейської респіраторної асоціації.

 

 

АСИСТЕНТИ:

 

 

Павловський Леонід Леонідович, доктор філософії (PhD)

 

Освіта:

2008-2014 р. навчання в НМУ імені О.О. Богомольця.

2014-2016 р. інтернатура в НМУ імені О.О. Богомольця за спеціалізацією «Загальна практика – сімейна медицина».

З 2016 року по сьогоднішній день – асистент кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ ім. О. О. Богомольця.

2016-2018 р. клінічна ординатура на кафедрі внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця.

2018-2021 р. аспірантура на кафедрі внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Доктор філософії. Тема дисертації: «Оптимізація лікування пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня церамідів».

  • Керівник студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішня медицини №1
  • Член Європейської асоціації по вивченню печінки (European Association for the Study of the Liver (EASL)

 

 

 

Онищук Людмила Олександрівна, к.мед.н.

 

У 2010 році закінчила з відзнакою Буковинський державний медичний університет зі спеціальності “Лікувальна справа”.  У 2010 – 2012 рр. пройшла інтернатуру зі спеціальності “Внутрішні хвороби»; в 2016 році отримала спеціалізацію з гастроентерології. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційовані патогенетичні підходи до профілактики та лікування гастропатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами». Автор більше 14 публікацій, в тому числі в міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus. Індекс Гірша – 1. Брала участь в науково-практичних та міжнародних конференціях (Європейський гастроентерологічний тиждень (Барселона, 2015 р. ), EAGEN, Європейській асоціації гастроентерології, ендоскопії і харчування (Берлін, 2015 р.), науково-практичній конференції Українського товариства терапевтів (Київ, 2016 р.), міжнародній конференції “Коморбідність в пульмонології” (Трускавець, 2017 р.). Науково-практичні інтереси: аутоімунний гепатит, патологія жовчновивідних шляхів, функціональні та запальні захворювання кишківника, мікробіота, генетика тощо.

 

 

 

 

Неверовський Артем Валерійович, доктор філософії (PhD)

 

У 2017 році закінчив Національний медичний університеті імені О. О. Богомольця з відзнакою. У 2017-2019 рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «внутрішні хвороби» та вторинну спеціалізацію з гастроентерології. В 2021 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (PhD), тема дисертації: «Модифікація серцево-судинного ризику шляхом корекції бактеріальної гідролази жовчних кислот у пацієнтів з дисліпідемією».

Науково-практичні інтереси: кишкова мікробіота, запальні та функціональні захворювання ШКТ, гепатологія.

У 2019 році отримав гранти від Об’єднаної європейської гастроентерологічної асоціації на участь в Літній школі гастроентерологів (UEG Summer School 2019, Прага, Чехія), З’їзді молодих науковців (UEG Young Investigators Meeting 2019, Відень, Австрія), Європейському Гастротижні (UEG Week 2019, Барселона, Іспанія).

Автор більше 20 публікацій, в тому числі в міжнародних журналах, що індексуються в наукометричній базі Scopus. Індекс Гірша – 1.

Член Європейської організації нейрогастроентерології та моторики (European Society of Neurogastroenterology and Motility), Європейської асоціації по вивченню печінки (European Association for the Study of the Liver (EASL)), є UEG Young GI Associate.

 

 

 

 

Байло Аліна Євгенівна, доктор філософії (PhD)

 

У 2016 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2016 по 2018 рік навчалася в інтернатурі на базі Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2018 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №1. У 2019 – 2022 рр. навчалася в аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця і захистила дисертацію на тему: «Оптимізація антикоагулянтної терапії у хворих з цирозом печінки за умов поєднаного перебігу з фібриляцією передсердь». Сфера наукових інтересів: гастроентерологія, гепатологія.

Автор та співавтор 10 наукових публікацій, в тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Відповідальна за організацію післядипломної освіти на кафедрі.

 

 

 

 

 

Дорогавцева Ганна Анатоліїівна, к.мед.н.

 

У 1999 р. закінчила Вінницький державний медичний університет. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Автор 15 наукових публікацій, постійний учасник вітчизняних та закордонних наукових конференцій та симпозіумів з проблем гастроентерології та гепатології.

Сфера наукових інтересів: гастроентерологія, гепатологія

Лікар-гастроентеролог вищої категорії, керівник центру гастроентерології та гепатології клінічної лікарні «Феофанія» ДУС

 

 

 

 

 

Поліщук Сергій Петрович

 

Завідуючий ендоскопічним відділенням ГастроЦентру «OLYMED»; в 2002 році закінчив
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського. Стажування: 14-15.12.2017 – стажування з базових технік ендоскопічної підслизової дисекції (Medical Expert Training in Basic Techniques of Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) (Гамбург, Німеччина). 01-02.08.2018 – стажування з ендоскопічної підслизової дисекції Medical Expert Training in Advanced Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) (Гамбург, Німеччина).

14-15.03.2019 – стажування в клініці GastroZentrum Hirslanden (Цюрих, Швейцарія). Є тренером-викладачем ГО «ENDOAcademy», яка проводить постійне навчання та вдосконалення практичних навиків лікарів-ендоскопістів України.
Основні напрямки науково-практичної роботи: проведення первинної спеціалізації з «Ендоскопії» (кількість підготовлених здобувачів післядипломної освіти – 28 лікарів).

Наукові інтереси: сучасні можливості гастроінтестинальної ендоскопії в діагностиці та лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. Автор 5 наукових робіт. Член Європейського товариства гастроінтестинальної ендоскопії (ESGE).

 

 

 

Решотько Дмитро Олексійович, к.мед.н.

 

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа» в 2001р. В 2001-2002 рр. закінчив магістратуру, в 2002-2004 рр. пройшов клінічну ординатуру на кафедрі Госпітальної терапії №1 НМУ (проф. Амосова К.М.). З 2004 по 2009 рр. – асистент тієї ж кафедри, консультант ревматологічного, а потім інфарктного відділення Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. В 2007р. захистив кандидатську дисертацію за фахом «Кардіологія». Автор 18 наукових праць, співавтор монографії «Хронічне легеневе серце: погляд кардіолога».

З 2010 по 2018 рр. – завідувач інфарктного відділення №1 Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. Активний учасник Українського та Європейського товариства кардіологів, член наукових (консультативних) рад дослідницьких відділів провідних фармацевтичних компаній. Головний дослідник більше ніж в 50-ти міжнародних клінічних випробуваннях у сфері кардіоваскулярної медицини та автоімунних захворювань, володар номінації «Топ рекрутер» в рейтингу дослідницьких сайтів за версією ClinLife в 2015р.

З 2018р. по теперішній час – директор Медичного центру «Консиліум Медікал», лікар-кардіолог, лікар-ревматолог. Співзасновник громадських організацій «Школа серця» та  «Українське товариство фахівців з клінічних випробувань». Активний учасник превентивних програм в галузі кардіології. Спікер багатьох кардіологічних самітів та щорічного київського форуму з клінічних випробувань.

 

 

 

 

Дідик Ольга Костянтинівна

 

У 2018 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Спеціальність: Лікувальна справа.

У 2020 р. – присвоєння кваліфікації «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Внутрішні

хвороби».

У 2021р.- присвоєння звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Гастроентерологія»..

 

 

 

 

Середенко Андрій Володимирович

 

Закінчив Луганський медичний інститут у 1989 році. Спеціалізація: анестезіологія-реаніматологія, кардіологія, функціональна діагностика. Працював лікарем у відділенні анестезіології та реаніматології, відділенні реаніматології обласного кардіологічного диспансеру, завідувачем терапевтичного відділення. Досвід роботи у державних та приватних медичних установах у якості лікаря та на керівних посадах. Досвід роботи у недержавних та міжнародних організаціях: Українська Медична Місія та Організація Об’єднаних Націй

 

 

 

 

 

 

 

Товстига Владислав Анатолійович

 

Навчався на медичному факультеті №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 2014 до 2020. З 2020 до 2022 навчався в інтернатурі за фахом «Внутрішні хвороби» на базі кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2022 році вступив до аспірантури на кафедру внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Проводить практичні заняття зі студентами 4-6 курсу

 

 

 

 

 

 

Акімов Артем Ігорович

 

Закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2021 році.

З 2021 по 2023 рік навчався в інтернатурі на базі кафедри внутрішньої медицини №1 за спеціальністю “внутрішні хвороби”. З 2023 року аспірант та асистент цієї ж кафедри.

 

 

 

 

 

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ:

 

Ситников Андрій Сергійович

 

Закінчує роботу над написанням кандидатської дисертації на тему «Причини, діагностика і лікування Нр – негативних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки».

Автор і співавтор понад 10 наукових робіт, публікацій, методичних посібників для студентів. Проходив стажування з гастроентерології та гепатології в клініці Крельвіц Віттенберг (Халле, Німеччина). Учасник і доповідач багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, гастроентерологічних шкіл. Спеціаліст з проведення 13С і Н2 дихальних тестів і лабораторної діагностики вірусних гепатитів В і С.