Кафедра внутрішньої медицини №1

Наукова робота

Відповідальні за наукову діяльність кафедри – доцент Руденко Микола Миколайович, асистент Байло Аліна Євгенівна. З 2018 року на кафедрі виконується планова науково-дослідницька робота з профілактики, діагностики та лікування органів шлунково-кишкового тракту в умовах коморбідності.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: «Оптимізація діагностики та лікування органів травної системи в умовах коморбідності». Пріоритетні напрямки  роботи:

– вивчення розповсюдженості основних захворювань шлунково-кишкового трактату у хворих із серцево-судинними, ендокринними, гематологічними, нефрологічними захворюваннями;

-дослідження мікрофлори кишечника з метою розробки методів корекції жирового і вуглеводного обмінів у хворих на цукровий  діабет 2 типу і метаболічним синдромом, контроля серцево-судинного ризику у хворих;

-вивчення генетичного поліморфізму у хворих з метаболічним синдромом та ожирінням, розробка персоніфікованих моделей дієтичного харчування;

-розробка сучасних ефективних тестів з діагностики ЦД 2 типу на основі вивчення церамідів;

-вивчення актуальних питань діагностики та лікування коагулопатій при цирозах печінки в умовах коморбідної серцево-судинної патології;

-методи ендоскопічного лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.

На кафедрі виконується робота по впровадженню в практичну діяльність неінвазивних методів діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту (С13-дихальні тести, водневі тести), нових персоніфікованих підходів до профілактики та лікування ожиріння і метаболічного синдрому.

Науково-дослідною роботою займаються всі співробітники кафедри. Крім постійного виконання планової науково-дослідної роботи, проводяться ініціативні наукові дослідження, захищаються дисертації. Щороку на кафедрі проводяться науково-практичні семінари з актуальних питань гастроентерології, гепатології, дієтології, курси удосконалення для лікарів. Співробітники кафедри активно беруть участь у написанні публікацій не тільки в українських науково-практичних журналах, але і в міжнародних виданнях, що індексуються в базах Scopus і Web of Science, виступають з доповідями на Всеукраїнських та міжнародних форумах, конференціях.

Кафедра співпрацює з Національним центром радіаційної медицини НАМН України та Інститутом кардіології імені акад. М.Д. Стражеска, Інститутом нефрології НАМН України.

Професори кафедри є членами спеціалізованих рад, рецензентами в авторитетних журналах, зокрема «Сучасна гастроентерологія», «Український кардіологічний журнал», «Артеріальна гіпертензія», «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології» і багатьох інших.

Видавнича діяльність: всі статті, тези, монографії, підручники, автореферати дисертацій можна подивитися на сайті репозитарію бібліотеки НМУ http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/117