Кафедра внутрішньої медицини №1

Навчально-методична робота

 

2023-2024 н.р.

Робочі програми

Силабуси

Рейтинг штатних НПП 2024

 

2022-2023 н.р.

Робочі програми

Силабуси

Рейтинг штатних НПП 2023

 

2021-2022 н.р.

Програма комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту

Программа комплексного практически-ориентированного квалификационного экзамена

 

Рейтинг штатних НПП кафедри Внутрішньої Медицини №1

 

 

З 2008 навчального року вперше в українських вищих медичних навчальних закладах введено викладання предмету: внутрішня медицина. Доречі, як і в переважній більшості країн світу.

Чому було введено новий предмет «внутрішня медицина»? Чим він відрізняється і чи відрізняється взагалі від таких відомих предметів, як: факультетська, госпітальна терапія, внутрішні хвороби? Що це: веління часу або чергова данина моді?

Можна, звичайно, проводити чергову дискусію. Ми їх і так проводимо безліч. Головне, що треба знати студентам сьогодні – це те, що у глобалізованому світі основне – бути конкурентноспроможним і успішним на світовому ринку праці. А без поєднання наших понять з прийнятими в світі ні про яку конкурентноспроможність мови бути не може.

Що розуміють під назвою «внутрішня медицина», і як побудовано її викладання на кафедрі з новою назвою? Оскільки загальновідомого визначення «внутрішньої медицини» в світі поки що немає, ми пропонуємо Вам дещо розширене нами визначення з Вікіпедії – вільної інтернет-енциклопедії: «внутрішня медицина» – частина і спеціальність медицини, присвячена діагностиці і нехірурічному лікуванню хвороб дорослих, особливо внутрішніх органів. Лікарі внутрішньої медицини, які також називаються інтерністами, повинні знати , як запобігати, діагностувати та лікувати хвороби.

Вивчення внутрішньої медицини має на меті вивчення діагностики та лікування хвороб серця, крові, нирок, суглобів, сполучної тканини, травної, дихальної та ендокринної систем, пухлин різних органів, інфекційних хвороб. Так само студенти вивчають такі необхідні, особливо в первинній практиці, речі, як запобігання хворобі, збереження доброго самопочуття та ментального здоров’я, лікування залежностей, ефективне лікування частих захворювань очей, вух, шкіри, нервової системи, репродуктивних органів.

Таким чином, внутрішня медицина – це інтегрована дисципліна, яка вчить лікувати та запобігати хворобам всієї людини, а не ії окремих органів. Відносно викладання самого предмету, треба підкреслити, що це кредитно-модульна система викладання та рейтингова форма оцінок, вибудована на засадах Болонської декларації.

Більш детально щодо Болонського процесу Ви можете ознайомитися в монографіях: 1. Підаев А.В., Пєрєдєрій В.Г. «Болонський процес у Європі», 2004 та 2. Поляченко Ю.В., Пєрєдєрий В.Г. та співавт. «Медична освіта у світі та в Україні», 2005.

 

 

Внутрішня медицина

ДОДИПЛОМНА ОСВІТА

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Внутрішня медицина

для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ – ІV рівнів акредитації

 

Спеціальності: 7.110101 “Лікувальна справа”

7.110104 “Педіатрія”

7.110105 “Медико-профілактична справа”

 

 

Київ – 2008

Програма складена співробітниками кафедр факультетської терапії №1 з курсом післядипломної підготовки з гастроентерології та ендоскопії (зав. кафедри – д.мед.н., професор В.Г.Передерій; професор Л.В.Дудар, професор С.М.Ткач), факультетської терапії №2 (зав. кафедри – д.мед.н., професор В.Г.Лизогуб), госпітальної терапії №1 з курсом післядипломного навчання з кардіології та ревматології (зав. кафедри – член-кор. АМН України, д.мед.н., професор К.М.Амосова), госпітальної терапії №2 (зав. кафедри – д.мед.н., професор А.С.Свінцицький) та ендокринології (зав. кафедри – д.мед.н., професор П.М.Боднар) Національного медичного університету ім. Богомольця

 

рецензЕНТИ:

В.О.Білоглазов Д. мед. наук, професор,

завідувач кафедри

внутрішньої медицини №2

Кримського державного медичного

університету ім. С.І. Георгієвського

 

І.М.Скрипник Д. мед. наук, професор,

професор кафедри післядипломної

освіти лікарів-терапевтів

Української медичної

стоматологічної академії

 

Програма обговорена та ухвалена

на нараді завідувачів кафедр внутрішніх хвороб вищих медичних навчальних закладів МОЗ України 20.12.2007 року (м. Київ, НМУ ім. О.О.Богомольця);

комісією з напряму “Медицина” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №___“____”_________200 7 ).

 

Відповідальні редактори:

Проф.Ткач С.М.

 

9. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

  • В.Г.Передерій, С.М.Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб в 2-х томах. Київ, Манускрипт, 1998.
  • Ш.М.Ганджа, В.М.Коваленко, Н.М.Шуба та ін. Внутрішні хвороби. К .: Здоров ” я, 2002. – 992 с.
  • Н.І.Швець, А.В.Підаєв, Т.М.Бенца та ін. Еталони практичних навиків з терапії. Київ, Главмеддрук, 2005, 540 с.
  • Н.И.Швец, А.В.Пидаев, Т.М.Бенца и др. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины. Киев, 2006. – 752 стр.
  • П.М.Боднар , О.М.Приступюк, О.В.Щербак та і н. Ендокринологія . К .: Здоров ” я, 2002. – 512 с.
  • К.М.Амосова. Кардіологія (в 2-х томах). Київ, Здоров”я, 2002.
  • А.С.Свінціцький, О.Б.Яременко, О.Г.Пузанова та ін.. Ревматичні хвороби та синдроми. Довідник. К.: «Книга-плюс», 2006. – 680 с.
  • Внутр енние болезни. Редактор первого издания Т.Харрисон. В 10 книгах. Пер. с англ./ Под ред. Е.Браунвальда и др. М: Медицина. – 1993 .
  • Internal medicine . I . Cecil , Russell L . ( Russell La Fayette ), 1881–1965. II . Goldman , Lee , MD . III . Ausiello , D . A . IV . Title: Textbook of medicine.

 

 

Клінічні бази кафедри

Назва лiкувальної установи, вiддiлення

Адреси клiнiчних баз кафедри

Київська міська клінічна лікарня №18 Бул. Т.Шевченка, 17
ДУ „Науковий центр радіаційної медицини НАМНУ” Пр. Перемоги 119 / 121
КМНПЦ нефрології та діалізу вул. П. Запорожця, 27
Київська міська лікарня швидкої медичної допомоги, інфарктне відділення вул. Братиславська, 3
ДУ «НІССХ ім. М.М.Амосова КАМН України» Вул. Амосова, 6