Кафедра психіатрії та наркології

ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Куратор лікувально-консультативної роботи кафедри – доцент, к.м.н. Процик Валентина Олексіївна.

З 1920 року постійною клінічною базою кафедри є Київська міська             клінічна           психоневрологічна      лікарня №1, зараз КНП  “Клінічна лікарня “Психіатрія”  (вул. Кирилівська 103а, в м.Києві ). Основними завданнями кафедри в  базових відділенях  №№ 4.5,6,19,21,24 та інших клінічних відділеннях  є рання діагностика та диференційна діагностика психічних розладів психотичного і непсихотичного рівнів, адекватна комплексна психофармакотерапія, застосування інших методів біологічної терапії, а також психотерапії та психологічної корекції, розробка реабілітаційних рекомендацій, розв’язання питань медико-соціальної, судово-психіатричної та лікарсько-військової експертиз.

Співробітники кафедри надають консультативну психіатричну допомогу в поліклініці Університетської клініки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (вул.Сагайдачного,10 м. Києві).

Кафедра психіатрії та наркології бере активну участь у підготовці та проведенні профільних вітчизняних науково-практичних конференцій,  з міжнародною участю, щороку організовуються  клінічні конференції для працівників базової лікарні та інших психіатричних установ Києва і багатьох міст України, на яких розглядають складні щодо диференційної діагностики та терапії клінічні випадки, здійснюється ознайомлення слухачів з останніми світовими досягненнями в галузі медичних технологій.

На кафедрі розробляються клінічні настанови,  державні стандарти медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги, методичні рекомендації, інформаційні листи, які широко впроваджуються в установах практичної охорони здоров’я. Співробітники кафедри допомагають органам охорони здоров’я у підготовці  лікарняних кадрів вищої кваліфікації з числа спеціалістів, які працюють в лікувально-профілактичних установах, шляхом виконання ними дисертаційних та інших наукових досліджень, написання наукових  і науково-популярних публікацій та доповідей і виступів у засобах масової інформації.

Вищу лікарську категорію мають професори Напрєєнко О.К., Дзеружинська Н.О., доценти Селюков Г.І., Процик В.О., Отрощенко Н.П., Дупленко П.Ю., Бурса А.І., Бабич В.В.; другу лікарську категорію має асистент Марценковський Д.І.; лікар-спеціаліст -асистент та аспірант кафедри Долинський Р.Г.