Кафедра психіатрії та наркології

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Звіт кафедри психіатрії та наркології про організацію дистанційного навчання та його відповідності розкладу і графіку навчального процесу

Робочі програми

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Рейтинг НПП кафедри за 2022-2023 н.р.

 

Кафедра психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

  • «Психіатрія та наркологія» студентам ІV курсу медичних факультетів тривалістю 90 годин (3,0 кредити ECTS);
  • «Психіатрія та наркологія» студентам ІV курсу стоматологічного факультету тривалістю 30 годин (1,0 кредит ECTS);
  • «Медична психологія» студентам ІV курсу стоматологічного факультету тривалістю 30 годин (1,0 кредит ECTS);
  • «Психіатрія та наркологія» студентам V курсу медико-психологічного факультету тривалістю 270 годин (9,0 кредитів ECTS);
  • «Невідкладні стани та особливості соціально-психологічної реабілітації при різних формах психічних захворювань» для студентів VІ курсу медико-психологічного факультету тривалістю 135 годин (4,5 кредити ECTS).

 

Викладачами кафедри було розроблено відповідні робочі навчальні програми для студентів, а також робочий зошит для самостійної роботи студентів. Підготовлено та щорічно оновлюються завдання та клінічні задачі з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також тестові завдання формату А для підготовки до складання ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3».

 

Із 2007 року на кафедрі запроваджено англомовну форму навчання для частини іноземних студентів (спеціальності «Лікувальна справа» та «Стоматологія»), до викладання залучено викладачів, які мають сертифікати кафедри іноземних мов НМУ, а доценти А.І. Бурса, П.Ю. Дупленко та асистент Х.С. Живаго мають сертифікати про володіння англійською мовою рівня В2 (APTIS), видані Британською Радою в Україні.

 

Післядипломна підготовка спеціалістів-психіатрів здійснюється шляхом навчання лікарів-інтернів, магістрів, клінічних ординаторів.