Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Наукова робота

Відповідальний співробітник: Васильчук Олександр Васильович, асистент кафедри.

Електронна пошта: dok.vov@gmail.com

  • Основні напрямки роботи:Малоінвазивні технології в лікуванні патології органів черевної порожнини. Герніологія.
  • НДР: «Мініінвазивні хірургічні технології в діагностиці та лікуванні обструктивних процесів шлунково-кишкового тракту.»
  • Видавнича діяльність:

Монографії.

 

  1. Синдром «короткої тонкої кишки»: здобутки, реалії, перспективи: монографія / Б.І.Слонецький, М.І.Тутченко, І.В.Вербицький. – К.: Інтерсервіс, 2018. – 144с.
  2. Гостра злукова кишкова непрохідність: історичні надбання та реалії сучасності / Б.І.Слонецький, М.І.Тутченко, С.М.Онищенко – К.: Інтерсервіс, 2018. – 149с.
  3. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки: монография/ М.І.Тутченко, І.В.Клюзко. – К.: Либідь,2009. – 208с.

 

Навчальний посібник

  1. Протоколи з надання екстренної медичної допомоги рівня базової підтримки життя – «Перший на місці події»/ Г.Г.Рощін, С.В.Синельник, М.І.Тутченко та ін.,за ред. Проф. Г.Г.Рощіна. – Київ:,2018. – 120с.