Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Історія кафедри

Кафедру хірургії стоматологічного факультету було засновано в 1955 році. Її заснування співпало у часі із відкриттям стоматологічного факультету Київського медичного інституту. Очолював кафедру заслужений діяч науки УРСР, видатний вчений-хірург,  професор Горчаков Олександр Кирилович.

У цей час на кафедрі проводилася велика робота з підготовки наукових кадрів у аспірантурі та клінічній ординатурі, створено школу хірургів-ендокринологів, серед яких професори М.П. Черенько,  О.Н. Люлька, А.В. Ромашкан, доценти А.Т. Степаненко, В.М. Пархоменко та інші. Ними опубліковано близько 100 наукових праць із важливих питань хірургії, насамперед хірургічної ендокринології, шоку тощо.

Із 1960 до 1964 рр. кафедру очолював професор Д.Ф. Скрипниченко, який додатково розвинув у клініці напрямок торакальної хірургії (хірургічне лікування легеневих нагноєнь, ехінококозу та інших захворювань). За період завідування кафедрою професор Д.Ф. Скрипниченко підготував 3 кандидатів наук, написав підручник із хірургії для медичних училищ.

Із 1963 до 1985 рр. кафедрою завідував професор В.Д. Братусь. За ці роки розширено діапазон хірургічної діяльності, зокрема в абдомінальній хірургії, хірургії опіків, пластичній хірургії. Керівником кафедри за цей час підготовлено 3 докторів медичних наук, 7 кандидатів медичних наук, опубліковано монографії: “Хірургічне лікування термічних опіків” (1963), “Гострі шлунково-кишкові кровотечі” (1971), “Інтенсивна терапія в невідкладній хірургії” (1980), “Геморагічний шок” (1989). За удосконалення методів діагностики і лікування опіків професора В.Д. Братуся у 1981 р. було удостоєно Державної премії УРСР. У 1970 році він обраний член-кореспондентом АН України.

 

Із 1985 до 1994 рр. кафедру очолював професор М.П. Черенько.  Наукові інтереси його, як і раніше, зосереджені на вивченні й розробці проблем ендокринної, черевно-порожнинної та гнійної хірургії. Співробітниками кафедри розроблено нові способи оперативних втручань на щитовидній залозі, метод активного хірургічного лікування гнійного маститу, захищено одну докторську  і 11 кандидатських дисертацій, опубліковано 6 монографій та перший в Україні україномовний підручник “Загальна хірургія”. За розробку методів лікування та профілактики ендокринних захворювань М.П. Черенько отримав у 1988 р. Державну премію УРСР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1994-1997рр. кафедру очолював учень професора М.П. Черенька доцент Ю.В. Ігнатовський. У ці роки основним напрямком науково-практичної діяльності стала хірургія гриж живота. У 1995 році на базі клініки в лікарні №15 м. Києва створено Київський міський центр гриж живота, який і в наш час є одним із провідних закладів України з надання допомоги пацієнтам із різними видами гриж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 1997 р. кафедру очолює учень академіка О.О. Шалімова професор Тутченко М.І.  Під його керівництвом клініка поряд із традиційними операціями  розробляє та широко впроваджує сучасні малоінвазивні (лапароскопічні) технології оперативних втручань не тільки в плановій хірургії, але і при ургентній патології. Професор М.І. Тутченко першим у Києві та другим в Україні успішно виконав пересадку печінки хворому.