Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Співробітники

Тутченко Микола Іванович

Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету,

доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

 

У 1972 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту. Учень О.О. Шалімова, В.Ф. Саєнка. Працював  хірургом в Ірпінській центральній районній лікарні Київської області. Із 1976 р. – лікар, а потім  науковий співробітник,  з 1986 р. – старший науковий співробітник Київського  науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії. У 1982 році захистив клініко-експериментальну дисертацію кандидата медичних наук на тему „ Хірургічне лікування післяопераційного лужного рефлекс-гастриту”.  Від 1987 р. – доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів. У 1992 р.  захистив докторську дисертацію на тему «Лечение осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с восстановлением функции сфинктера  привратника». Із 1995 р. – професор кафедри швидкої та невідкладної допомоги цієї самої установи.

У 1995 р.  за конкурсом обраний на посаду завідувача кафедри хірургії стоматологічного  факультету НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2007 році отримав звання «Заслужений лікар України»,  є членом Європейської асоціації хірургів.

Автор понад 160 наукових праць,  у тому числі 5 монографій  та близько 30 винаходів, присвячених  хірургічній  гастроентерології та гепатології. Науковими  напрямами  є хірургічна корекція ускладнених форм виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої  кишки з застосуванням  лапороскопічних технологій, лікування хворих із термінальними  захворюваннями печінки. Розробник методів діагностики та лікування хворих  на незворотні  захворювання печінки.  Першим у Києві в 2000 р. здійснив трансплантацію трупної печінки хворому із цирозом печінки при термінальній фазі цієї патології.  Під його керівництвом виконано 3 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

 

 

 

Слонецький Борис Іванович – Професор кафедри хірургії стоматологічного факультету, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

У 1972 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту. З 1988  по 1989 рр. –  лікар-інтерн Чемеровецької центральної районної лікарні, Хмельницької області. З 1989  по 1991 рр. – лікар-хірург Чемеровецької центральної районної лікарні, Хмельницької області. З 1991 по 1994 рр. аспірант кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту. З 1994 по 1996 рр. – асистент кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного університету. З 1996 по 1999 рр. – докторант кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 25 серпня 1999 по 17 грудня 2003 працював на посаді асистента, доцента кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги (з 20 грудня 2002 – кафедра медицини невідкладних станів),  з 18 грудня 2003 по 2019 рік професор кафедри,  а з 2019 року по 2020 рік працював завідувачем  кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Кандидат медичних наук з 1995 року. Дисертацію захистив за спеціальністю ,,Хірургія” на тему: ,,Шляхи оптимізації регенераторного процесу в анастомозах тонкої кишки в умовах перитоніту”.

Доктор медичних наук з 2000 року, професор з 2005 року. Дисертацію захистив за спеціальністю ,,Хірургія” на тему: „Особливості лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки в залежності від періоду протікання захворювання”.

В 2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», в  2015 році  нагороджений знаком Відмінник освіти України.

Автор понад 328 наукових праць, у тому числі 4 підручників, 4 монографій, 12 навчальних посібників, 70 винаходів, присвячених хірургічній гастроентерології та експериментальній хірургії. Під його керівництвом  захищено 12 кандидатських  дисертацій (3 іноземці).

На теперішній час працює професором кафедри хірургії стоматологічного факультету.

 

 

 

 

Піотрович Сергій Миколайович – к.мед.н., доцент, завуч кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Київський медичний інститут у 1984 р. Працював лікарем-хірургом Вишгородської ЦРЛ. Із 1989 по 1991 навчався в спеціальній клінічній ординатурі Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця. Працював лікарем хірургом у Київській міській клінічній лікарні №15. Із 1993р. – асистент кафедри хірургії стоматологічного факультету. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація вибору способу пластичного закриття грижового дефекту при лікуванні великих післяопераційних гриж живота». Розробник методів хірургічного лікування хворих на грижі живота.

Віце-президент Української асоціації хірургів-герніологів.

Автор 102 наукових праць, в тому числі 6 патентів на винахід.

 

 

 

 

Васильчук Олександр Васильович– к.мед.н., асистент, відповідальний за наукову роботу кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Київський медичний інститут у 1984 р. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Малоінвазивні технології в лікуванні перитоніту при перфоративній виразці дванадцятипалої кишки».

Автор  та співавтор 41 статті в наукових виданнях,  3 патентів на винахід, 12 раціональних пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярошук Дмитро Валерійович  – к.мед.н., доцент, відповідальний за навчання англомовних студентів  кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця в 1997 р. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лапароскопічні органозберігаючі операції в структурі хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією».

 

 

 

 

Рудик Діана Віталіївна – к.мед.н., доцент,  секретар та профорг кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчила лікувальний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця за фахом «Лікувальна справа» у 1999 році. З 2000 по 2001 роки навчалася в інтернатурі на базі Національного медичного університету, кафедра факультетської хірургії.

 

Із 2005 по 2007 роки навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О.Богомольця.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Мініінвазивна корекція ускладнень синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки”.

Із 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії стоматологічного факультету і лікарем хірургом в І хірургічному відділенні Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Із 2008 року працювала на посаді асистента кафедри хірургії стоматологічного факультету. З вересня 2018 року обіймає посаду доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Рудик Діана Віталіївна є співавтором монографії «Діагностика та лікування синдрому портальної гіпертензії», автором 33 наукових праць та 7 патентів України на корисну модель.

 

 

Беседінський Микола Сергійович – асистент, відповідальний за  лікувальну роботу  кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Закінчив Буковинський державний медичний університет в 2014 р. У 2016 році отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

Із 2018 по 2019 рік пройшов спеціалізацію та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія». Із 2019 працює на посаді асистента кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ ім. О.О.Богомольця.

 

 

 

 

Ель-Кафарна Хассан Мухаммедович – старший лаборант кафедри хірургії стоматологічного факультету.

У 2019 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Навчається в інтернатурі на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

Чуб Сергій Леонідович – лаборант кафедри хірургії стоматологічного факультету.

У 2010 р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Із 2012 по 2015 рік навчався в магістратурі Української військово-медичної академії за фахом «Загальна лікарська практика – сімейна медицина».

У 2017 році пройшов спеціалізацію та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія».