Кафедра терапевтичної стоматології

Лікувально-консультативна робота

 

 

Відповідальний співробітник

за лікувально-консультативну  роботу –

к.мед.н., доцент ЗВО

 

ДІМІТРОВА  Алла Григорівна

 

 

+380503535131

alladimitrova20@gmail.com

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ

 

Кафедра терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця розміщена в Стоматологічному медичному центрі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Кафедра є базою, на якій крім теоретичних знань студенти та клінічні ординатори мають можливість отримати досвід практичної роботи стоматолога-терапевта, оскільки тут надається стоматологічна допомога хворим з патологією твердих тканин зубів, ендодонта, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Ми надаємо стоматологічну допомогу населенню м. Києва та всіх регіонів України.

Лікувальна та консультативна робота проводиться в 7 клінічних кабінетах, розташованих на 2-4 поверхах СМЦ НМУ.

Лікувальні традиції кафедри тісно переплетені з її історією. У витоків кафедри стояв професор Данилевський М.Ф.. Заслуженою славою відмічена лікувальна діяльність професорів Л.О. Хоменко, А.М. Політун, доцентів Л.Ф. Сідельнікової, А.М. Хоцяновського та інших співробітників кафедри минулих років. Традиціями кафедри завжди була стоматологічна допомога хворому, постійне прагнення знайти правильне рішення в діагностичному процесі та лікуванні. В сучасних нелегких умовах існування всієї системи охорони здоров’я в країні, колектив кафедри продовжує ці традиції.

Викладацький склад кафедри бере активну участь у консультативно-лікувальній роботі на базі Стоматологічного медичного центра Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.  За допомогою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке використовується і в навчальному процесі, виконується широкий спектр стоматологічних маніпуляцій.

Викладачі кафедри надають пацієнтам  медичну допомогу у відділенні  терапевтичної стоматології та відділенні пародонтології та захворювання слизової оболонки порожнини рота  СМЦ НМУ. За рік викладачами кафедри надається консультативно-лікувальна допомога більше ніж 10000 пацієнтів,  що дає змогу безпосередньо залучати студентів до обстеження та лікування пацієнтів, підтримувати високий практичний рівень навчального процесу.

Постійно до Стоматологічного медичного центра Національного медичного університету імені О.О.Богомольця звертається велика кількість пацієнтів з захворюваннями слизової оболонки порожнини рота. Така кількість пацієнтів обумовлена високою кваліфікацією працюючих співробітників.

Співробітниками кафедри було запропоновано та впроваджено в практику багато новітніх наукових розробок з лікування захворювань твердих тканин зубів, ендодонта, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Наші фахівці беруть участь у світових та європейських конгресах, що сприяє безперервному оновленню тактики діагностики та лікування з урахуванням світового досвіду та прийнятих новітніх рекомендацій; обміну науковою періодикою та публікаціями; безпосереднього обміну досягнутими результатами зі стоматологічними центрами у всьому світі.

Колектив кафедри, багатої своїми традиціями, відомими вченими стоматологами і блискучими педагогами, продовжує активну та плідну діяльність з удосконалення й оптимізації навчального процесу для підготовки молодих лікарів, розробки сучасних стоматологічних технологій і впровадженню сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я населення України.

P.S. Ми відкриті до  спілкування: у разі виникнення потреби в наданні лікувально-консультативних послуг, звертайтесь до співробітників кафедри терапевтичної стоматології: therap.dent@nmu.ua.

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ